Co financiamento de:
/ Medio ambiente
LexislaciónBoas PrácticasRecursos de interese

Novo informe da OIT: Garantir a seguridade e a saúde no traballo nun clima cambiante

24-04-2024 - OIT

Máis do 70 por cento da man de obra mundial, está exposta a graves riscos para a saúde relacionados co cambio climático, segundo un novo informe da Organización Internacional do Traballo e as medidas existentes en materia de seguridade e saúde no traballo teñen dificultades para facer fronte a esta crecente ameaza. As consecuencias do cambio climático para a saúde poden incluír cancro, enfermidades cardiovasculares, enfermidades respiratorias, disfuncións renais e trastornos mentais.

A Comisión acolle con satisfacción o acordo provisional sobre a loita contra a contaminación procedente de buques para contribuír á limpeza dos mares europeos

04-03-2024 - COMISIÓN EUROPEA

A Comisión acolle con satisfacción o acordo político alcanzado o pasado día entre o Parlamento Europeo e o Consello sobre a modificación da Directiva 2005/35/CE relativa á contaminación procedente de buques e a introdución de sancións para os delitos de contaminación. As/os colexisladores acordaron adaptar a Directiva ao Convenio internacional para previr a contaminación polos buques (Marpol) e ampliar o ámbito de aplicación da Directiva para abarcar máis tipos de substancias contaminantes vertidas no mar, como as augas residuais e os lixos.

A Comisión Europea leva ao Estado español diante do Tribunal de Xustiza por incumprir a Directiva sobre o tratamento de augas residuais urbanas

08-01-2024 - COMISIÓN EUROPEA

A Comisión Europea decidiu levar ao Estado español diante do Tribunal de Xustiza da Unión Europea por non cumprir todas as obrigacións de recollida e tratamento establecidas na Directiva sobre o tratamento de augas residuais urbanas (Directiva 91/271/CEE). A Directiva ten por obxecto protexer a saúde das persoas e o medio ambiente mediante a esixencia de que as augas residuais urbanas recóllanse e traten antes de verterse ao medio ambiente. As augas residuais non tratadas poden poñer en perigo a saúde humana e contaminar os lagos, os ríos, o chan e as augas costeiras e subterráneas.

A CIG denuncia que, de non mudarse, a Lei de Beneficios facilitará a “depredación” dos nosos recursos naturais

20-11-2023 - CIG-CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA

A CIG reclamou, en rolda de prensa, a retirada do Anteproxecto de Lei de Promoción dos Beneficios Sociais e Económicos dos proxectos que utilizan os recursos naturais de Galiza. Para o secretario xeral, Paulo Carril, lonxe de promover beneficios sociais para o pobo “converte o público nun facilitador para que desde o ámbito privado se entre a saco nos recursos naturais do noso país”. A central sindical subliña que no propio CES a comisión redactora do ditame xa aprobou un texto moi crítico, que vai na liña da valoración da CIG.

Deseñan unha proteína artificial capaz de filtrar e degradar plásticos

31-10-2023 - CSIC-BSC-UCM

Un equipo de científicos do Instituto de Catálisis e Petroleoquímica do CSIC xunto con grupos do Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación e da Universidade Complutense de Madrid desenvolveron unhas proteínas artificiais capaces de degradar microplásticos de tereftalato de polietileno ou PET -un dos plásticos máis empregados, presente en moitos envases e botellas- e reducilos aos seus compoñentes esenciais, o que permitiría a súa descomposición ou a súa reciclaxe. Para iso usaron unha proteína de defensa da anemone de amorodo (Actinia fragacea), á que lle engadiron a nova función tras un deseño mediante métodos computacionais.

O Parlamento Europeo aproba unha nova proposta de Lei que establece novos límites de contaminación do aire

22-09-2023 - MEDIO AMBIENTE

O texto, aprobado con 363 votos a favor, 226 en contra e 46 abstencións, establece valores límite e obxectivos máis estritos para 2035 para varios contaminantes, incluídas as partículas (PM2.5, PM10), o NON2 (dióxido de nitróxeno), o SO2 (dióxido de xofre) e o Ou3 (ozono). O obxectivo é garantir que a calidade do aire na UE non sexa prexudicial para a saúde humana, os ecosistemas naturais e a biodiversidade e aliñar a normativa da UE coas máis recentes Directrices de Calidade do Aire máis recentes da Organización Mundial da Saúde (OMS).

Xestión do chan na UE: normas pouco ambiciosas e medidas escasamente precisas na súa orientación

07-09-2023 - TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEO

Esta auditoría incluía cinco países: Alemaña, Irlanda, España, Francia e os Países Baixos e abarcou o período comprendido entre 2014 e 2020 (cuxas normas se estenderon a 2021 e 2022), cunha perspectiva de futuro respecto do período comprendido entre 2023 e 2027. Os auditores avaliaron se a Comisión Europea e os Estados membros utilizaran eficazmente as ferramentas da UE para xestionar os chans agrícolas e o esterco de maneira sostible. As normas e os fondos da UE para xestionar os chans agrícolas e o esterco de forma sostible están infrautilizados. As normas carecen de ambición e os países da UE non destinaron fondos ás zonas con problemas de chan máis perentorios. Dous terzos dos chans de Europa atópanse en mal estado

Os auditores da UE consideran que os obxectivos climáticos e enerxéticos para 2030 están en risco

04-07-2023 - TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEO

O logro pola UE dos seus obxectivos climáticos e enerxéticos para 2020 debeuse en parte a factores externos como a pandemia de COVID-19, que contribuíu á redución das emisións. Os auditores cuestionan as posibilidades de éxito do plan da UE de reducir, para 2030, as emisións de gases de efecto invernadoiro nun 55 % con respecto aos niveis de 1990, pois acharon poucos indicios de que as accións emprendidas para lograr os obxectivos climáticos e enerxéticos para 2030 sexan suficientes. Estas son as principais conclusións dun informe especial publicado polo Tribunal de Contas Europeo

Os métodos para extraer dióxido de carbono da atmosfera: solucións innovadoras para combater o cambio climático

20-06-2023 - MEDIO AMBIENTE

O cambio climático é un dos desafíos máis urxentes que enfronta o noso planeta na actualidade. A medida que as emisións de dióxido de carbono continúan aumentando, a necesidade de atopar formas efectivas de extraer CO2 da atmosfera vólvese cada vez máis apremiante. Neste artigo, explóranse os métodos dispoñibles para a captura e extracción de CO2, e como estas solucións innovadoras poden axudar a mitigar o cambio climático.

A economía circular en favor dun futuro do traballo máis sostible, seguro e saudable

27-04-2023 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

A economía circular é clave na loita contra o cambio climático. Con todo, non se pode desenvolver un futuro sostible sen garantir a saúde e a seguridade no traballo. A boa noticia é que pode ser mutuamente beneficioso. O estudo prospectivo sobre este tema viaxou ao futuro nunha primeira fase para explorar como será o mundo en 2040 despois dunha transición cara a unha economía circular e como afectará isto á saúde e a seguridade dos traballadores e traballadoras

A axencia europea de medio ambiente alerta do crecente problema dos residuos téxtiles

16-03-2023 - AXENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE

Un estudo da AEMA reflicte que a exportación de téxtiles usados desde a UE triplicouse nas dúas últimas décadas, e unha parte importante termina en entulleiras de África e Asia. segundo un informe publicado recentemente pola Axencia Europea de Medio Ambiente, non hai indicios de que o obxectivo xeral de reducir a xeración total de residuos estea preto de lograrse. Nas conclusións do informe destácanse as oportunidades de previr os residuos con maior eficacia, cos téxtiles no punto de mira

A cantidade de residuos perigosos segue aumentando

03-03-2023 - TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEO

A presente análise examina as accións da UE para facer fronte aos residuos perigosos. As iniciativas da UE centráronse na súa prevención, pero os residuos perigosos aumentaron dende 2004. Aínda se segue eliminando o 50 % destes residuos, a reciclaxe resulta limitada por dificultades técnicas e a falta de oportunidades comerciais para os produtos da reciclaxe. Ademais, o tráfico ilegal segue sendo un negocio lucrativo. Os retos futuros consisten en facer fronte á crecente cantidade de residuos perigosos, mellorar a súa clasificación, garantir a rastrexabilidade desde a xeración ata o tratamento final, limitar a súa eliminación mediante un maior reciclado e combater o seu tráfico ilegal

Retirar dióxido de carbono do mar

01-03-2023 - I+D+i Medio Ambiente

Un avance tecnolóxico recente fai plausible recorrer a unha estratexia alternativa para combater o cambio climático global: no canto de retirar dióxido de carbono do aire, retiralo do mar. O equipo investigador, do Instituto Tecnolóxico de Massachusetts (MIT), ideou un proceso reversible baseado en células electroquímicas sen membrana. Utilízanse eléctrodos reactivos para liberar protóns na auga de mar fornecida ás células, o que impulsa a liberación do dióxido de carbono disolto na auga

Almacenar CO2 baixo terra podería ser unha solución segura para mitigar o cambio climático

02-02-2023 - CSIC

O estudo liderado polo Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) mostra que inxectar miles de millóns de toneladas de CO2 atmosférico (dióxido de carbono) baixo terra ten un risco baixo de escape na superficie. Os resultados do estudo, publicado na revista Geophysical Research Letters, indican que a tecnoloxía de almacenamento xeolóxico de CO2 pode comezar a utilizarse de forma segura para mitigar o cambio climático

Aprobadas as revisións da Estratexia Forestal Estatal horizonte 2050, o Plan Forestal 2022-2032 e as Directrices Básicas Comúns de Xestión Forestal Sostible

10-01-2023 - BOE

Aprobados o Plan estratéxico estatal do patrimonio natural e da biodiversidade 2030 e a Estratexia de Biodiversidade e Ciencia (2023-2027).

30-12-2022 - BOE

Real Decreto 1057/2022, do 27 de decembro, polo que se aproba o Plan estratéxico estatal do patrimonio natural e da biodiversidade a 2030, en aplicación da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade e Orde PCM/1341/2022, do 29 de decembro, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 20 de decembro de 2022, polo que se aproba a Estratexia de Biodiversidade e Ciencia (2023-2027).

Actualización do Código do Ruído do 20 de setembro de 2022

21-09-2022 - BOE

O «Código do Ruído» foi actualizado o 20 de setembro de 2022, por inclusión do Real Decreto 728/2022, do 6 de setembro, polo que se establecen as disposicións complementarias da normativa europea en materia de títulos e licenzas do persoal de voo das aeronaves civís e restricións operativas por ruído, e polo que se modifican o Real Decreto 660/2001, o Real Decreto 1516/2009, o Real Decreto 1952/2009, o Real Decreto 1133/2010 e o Real Decreto 1238/2011; e por exclusión do Real Decreto 1257/2003, do 3 de outubro, polo que se regulan os procedementos para a introdución de restricións operativas relacionadas co ruído en aeroportos

Se o mundo non toma medidas de redución de riscos agora, para 2030 haberá máis dun desastre ao día

10-06-2022 - ONU-Cambio climático e medioambiente

Segundo a Oficina da ONU para a Redución de Riscos de Desastres (UNDRR), o ano pasado rexistráronse entre 350 e 500 desastres de mediana a gran escala e as proxeccións apuntan a 560 catástrofes por ano, ou 1,5 por día para 2030 se non se toman provisións inmediatas de xestión e financiamiento das ameazas.

Segundo un informe da ONU os líderes mundiais fracasan na batalla contra o cambio climático

03-03-2022 - ONU-IPCC

Os científicos da ONU lanzaron o luns unha dura advertencia sobre os efectos do cambio climático nas persoas e o planeta, afirmando que o colapso dos ecosistemas, a extinción das especies, as mortais ondas de calor e as inundacións son algúns dos "múltiples riscos climáticos inevitables" aos que se enfrontará o mundo nos próximos 20 anos debido ao quecemento global.

Quecemento global en 2100 segundo simulacións climáticas

21-01-2022 - CAMBIO CLIMÁTICO

O planeta podería experimentar un quecemento que os científicos calculan podería roldar entre os 6 e os 7° C para finais de século, se o comparamos con cifras da era preindustrial, escenario que se fai máis máis pesimista, se se calcula segundo o actual contexto socioeconómico e as concentracións de gases de efecto invernadoiro.

Descobren novas substancias derivadas dos pesticidas con efectos nocivos para o medioambiente

09-11-2021 - MEDIO AMBIENTE

Un estudo levado a cabo polo Instituto de Diagnóstico Ambiental e Estudos da auga (IDAEA-CSIC) en colaboración coa Universidade Sueca de Ciencias Agrícolas (SLU) descubriu 24 novas substancias derivadas da degradación de pesticidas que nunca antes se detectaron no medio ambiente ata a data. O traballo, publicado na revista Environmental Science & Technology mostra como, a pesar das normativas da Unión Europea para o control de pesticidas no ámbito agrícola, existe un gran número desas substancias no medio ambiente cuxos efectos tóxicos poden superar incluso os dos pesticidas orixinais que si están regulados.

Ditames do Comité Europeo sobre a nova estratexia de adaptación ao cambio climático da UE e Intensificar a ambición climática de Europa para 2030: camiño á COP26

29-10-2021 - DOUE

Accións contra o cambio climático para a Conferencia sobre o Clima COP26

28-10-2021 - ONU

Setembro foi un mes para lembrar polos compromisos alcanzados con respecto á loita contra o cambio climático. Dende as promesas de financiamento ás medidas concretas dos máximos emisores de gases de efecto invernadoiro, pasando polo primeiro paso para reformar os nosos sistemas alimentarios, a acción climática parece estar a tomar un maior impulso. Noticias ONU elaborou unha lista dos puntos máis importantes relacionados coa acción climática que debemos coñecer antes desta reunión, que se celebrará do 31 de outubro ao 12 de novembro de 2021 en Glasgow (Reino Unido).

A Plataforma por un Monte Galego con Futuro esixe a paralización inmediata do Plan Forestal de Galicia

25-10-2021 - Medio Ambiente

A Plataforma por un Monte Galego con Futuro celebrou recentemente numerosas accións de protesta por toda a xeografía galega, como Becerreá, Vilalba, Betanzos, Melide, Cercedo-Cotobade, Ourense ou Chantada en demanda da paralización do Plan Forestal de Galiza e da adopción de medidas específicas, a través dun regulamento, «para aplicar de maneira efectiva a anunciada moratoria do eucalipto, impedindo novas plantacións mediante o reforzamento das medidas de control e vixilancia e en defensa dun monte con futuro».

Plan forestal de Galiza 2021-2040. Cara á neutralidade carbónica

25-10-2021 - Medio Ambiente

A primeira revisión do Plan forestal de Galicia 2021-2040 «Cara á neutralidade carbónica» ideouse como o instrumento básico de planificación estratéxica da política forestal galega: trátase dun plan director que establece os obxectivos, modelos, directrices, estratexias, plans ou programas, medidas e accións configurados conforme os eixes de intervención, instrumentos de execución e programas de actuación que se consideran necesarios para o seu desenvolvemento e aplicación en cumprimento dos seus fins.

Orientacións técnicas sobre a defensa contra o cambio climático das infraestruturas para o período 2021-2027

17-09-2021 - DOUE

Sobre a base da experiencia adquirida en materia de defensa contra o cambio climático de grandes proxectos durante o período 2014-2020, as presentes orientacións integran dita defensa nos procesos de xestión do ciclo de proxecto (GCP), avaliacións de impacto ambiental (EIA) e avaliación ambiental estratéxica (EAE), e inclúen recomendacións para apoiar os procesos nacionais de defensa contra o cambio climático nos Estados membros.

A ONU lanza un plan a dez anos para restaurar os ecosistemas danados: Se non actuamos quedámonos sen planeta

20-07-2021 - CAMBIO CLIMÁTICO

A ONU da o pistoletazo de saída ao Decenio das Nacións Unidas sobre a Restauración dos Ecosistemas. O proxecto calcula que a rehabilitación de aquí a 2030 duns 350 millóns de hectáreas de ecosistemas terrestres e acuáticos degradados xeraría nove billóns de dólares en materia de servizos ecosistémicos, e eliminaría da atmosfera de 13 a 26 gigatoneladas de gases de efecto invernadoiro

Resolución do Parlamento Europeo sobre o PACTO VERDE EUROPEO

07-07-2021 - DOUE- PARLAMENTO EUROPEO-

O Pacto Verde debe ser un elemento fundamental da estratexia europea para lograr un novo crecemento sostible, respectando ao mesmo tempo os límites do planeta, e para crear oportunidades económicas, impulsar o investimento e ofrecer empregos de calidade; O Parlamento Europeo considera que iso beneficiará aos cidadáns e as empresas europeas e dará lugar a unha economía moderna, eficaz no uso dos recursos e competitiva, na que o crecemento económico estará disociado das emisións globais de gases de efecto invernadoiro, do uso dos recursos e da xeración de residuos na Unión.

Informe Especial 16/2021: A política agrícola común e o clima - As emisións procedentes da agricultura non diminúen, aínda que supoñan a metade do gasto da UE relacionado co clima

06-07-2021 - TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEO

Segundo un informe especial do Tribunal de Contas Europeo, os fondos agrícolas da UE destinados á acción polo clima non contribuíron a reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro procedentes da agricultura. Aínda que máis dunha cuarta parte de todo o gasto agrícola do período 2014-2020 da UE –máis de 100.000 millóns de euros– asignouse á loita contra o cambio climático, as emisións de gases de efecto invernadoiro procedentes da agricultura non diminuíron desde 2010. Isto débese a que a maioría das medidas que reciben apoio da política agrícola común (PAC) teñen un escaso potencial para mitigar o cambio climático, e a PAC non incentiva as prácticas máis respectuosas co clima.

Resolución do Parlamento Europeo sobre a Iniciativa da UE sobre os polinizadores

29-06-2021 - MEDIO AMBIENTE

O Parlamento Europeo considera que os polinizadores son un compoñente esencial da biodiversidade que resulta indispensable para a reprodución da maioría de especies vexetais e fai fincapé en que as medidas en favor da biodiversidade e a redución do uso de praguicidas deben converterse tamén en obxectivos dos plans estratéxicos dos Estados membros no marco da PAC. A redución dos praguicidas e un aumento da biodiversidade deben establecerse como «indicadores comúns» cos que controlar o éxito dos mesmos.

Resolución do Parlamento Europeo, do 28 de novembro de 2019, sobre a Conferencia das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático de 2019 (COP25) en Madrid

16-06-2021 - CAMBIO CLIMÁTICO

Análise Nº 04/2021: Medidas da UE e retos actuais no ámbito dos residuos electrónicos

07-06-2021 - TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEO

O presente documento non é un informe de auditoría, senón unha análise baseada principalmente en información pública ou en material especificamente recolleito para este fin. Neste préstase atención ao papel e as medidas que adopta a Unión Europea para facer fronte aos retos da xestión de residuos electrónicos na UE. Presenta a resposta da UE ao problema e destaca algunhas das principais dificultades latentes na aplicación da Directiva RAEE.

Comunicación da Comisión — Directrices da Comisión relativas aos produtos de plástico dun só uso conforme a Directiva (UE) 2019/904 do Parlamento Europeo e do Consello relativa á redución do impacto de determinados produtos de plástico no medio ambiente.

07-06-2021 - DOUE-DIARIO OFICIAL DA UNIÓN EUROPEA

Lei 7/2021, do 20 de maio, de cambio climático e transición enerxética.

21-05-2021 - LEXISLACIÓN MEDIO AMBIENTE

Pacto Verde Europeo: A Comisión fíxase como obxectivo unha contaminación cero do aire, a auga e o chan

12-05-2021 - COMISIÓN EUROPEA

A Comisión Europea adoptou hoxe o Plan de acción da UE: «Cara a unha contaminación cero do aire, a auga e o chan», unha das realizacións esenciais do Pacto Verde Europeo e o tema principal da Semana Verde da UE deste ano. Este documento presenta unha visión integrada para 2050: un mundo onde a contaminación redúcese ata niveis que deixen de ser prexudiciais para a saúde humana e os ecosistemas naturais, así como os pasos que é preciso dar para conseguilo. O Plan enlaza todas as políticas pertinentes da UE para combater e previr a contaminación, e fai especial fincapé na forma de usar as solucións dixitais con eses fins.

Pesticide Action Network (PAN) subliña a necesidade urxente dunha eliminación gradual global de Praguicidas Altamente Perigosos -HHP- para o ano 2030

06-05-2021 - PAN -Pesticide Action Network International-

PAN publicou a Lista Actualizada dos Praguicidas Altamente Perigosos e a Lista Consolidada de Praguicidas Prohibidos ; Estes novos documentos mostran un número alarmante de praguicidas perigosos aínda en uso, así como a regulación sumamente desigual de praguicidas perigosos en todo o mundo. Pero tamén mostran que moitos países renunciaron aos praguicidas altamente perigosos (PAP) e que unha eliminación gradual global dos PAPs e a substitución por alternativas non químicas máis seguras e a agroecoloxía son posibles.

State of the Global Climate 2020: os fenómenos meteorolóxicos extremos, xunto coa COVID‑19, asestan un golpe por partida doble

21-04-2021 - WMO-World Meteorological Organization-

“Neste informe demóstrase que non hai tempo que perder. O clima está a cambiar, e os impactos xa son demasiado prexudiciais para as persoas e o planeta. É indispensable adoptar medidas este ano. Os países deben comprometerse a lograr emisións netas de valor cero, como moi tarde, en 2050. Deben presentar, coa suficiente antelación ao 26º período de sesións da Conferencia das Partes que se celebrará en Glasgow, plans sobre o clima ambiciosos en virtude dos cales se reduzan, de maneira colectiva e como moi tarde en 2030, as emisións mundiais nun 45 % respecto dos niveis de 2010. Así mesmo, deben adoptar medidas de inmediato para protexer ás persoas das consecuencias desastrosas do cambio climático”, aseverou o Secretario Xeral das Nacións Unidas.

Programa de Medio Ambiente e Acción polo Clima (LIFE)

12-04-2021 - DOUE-DIARIO OFICIAL DA UNIÓN EUROPEA

Posición (UE) nº 4/2021 do Consello en primeira lectura con vistas á adopción dun Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establece un Programa de Medio Ambiente e Acción polo Clima (LIFE) e derrógase o Regulamento (UE) nº 1293/2013. Exposición de motivos do Consello: Posición (UE) nº 4/2021 do Consello en primeira lectura con vistas á adopción dun Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establece un Programa de Medio Ambiente e Acción polo Clima (LIFE) e derrógase o Regulamento (UE) nº 1293/2013.

Plan Estatal Integrado de Enerxía e Clima 2021-2030

31-03-2021 - BOE

Resolución do 25 de marzo de 2021, conxunta da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas e da Oficina Española de Cambio Climático, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 16 de marzo de 2021, polo que se adopta a versión final do Plan Estatal Integrado de Enerxía e Clima 2021-2030.

Os océanos están máis ameazados que nunca, advirte a Organización Meteorolóxica Mundial

25-03-2021 - ONU

O cambio climático afectou con forza aos océanos do mundo, advertiron expertos da ONU en meteoroloxía, lembrando que os mares máis cálidos axudaron a impulsar unha tempada récord de furacáns no Atlántico e intensos ciclóns tropicais nos océanos Índico e Pacífico Sur o ano pasado. Con motivo do Día Meteorolóxico Mundial, a axencia das Nacións Unidas especializada nesa ciencia subliñou este martes a ameaza a longo prazo do aumento do nivel do mar.

Un estudo revela un aumento dramático nos envelenamentos globais por causa de praguicidas

03-02-2021 - SAÚDE

Nun estudo exhaustivo publicado o 7 de decembro, os científicos conclúen que os envelenamentos por praguicidas no sector agrario aumentaron dramaticamente dende a última avaliación global hai 30 anos. En base a unha avaliación de datos de envelenamentos dispoñibles de países en todo o mundo, os investigadores conclúen que hai ao redor de 385 millóns de casos de envelenamentos agudos cada ano, fronte a 25 millóns de casos estimados en 1990.

Cambio climático: o 2020 foi o terceiro ano máis quente rexistrado

21-01-2021 - ONU

A década de 2011 a 2020 foi a máis cálida dende que se teñen rexistros, cos seis anos que máis altas temperaturas observaron, todos a partir de 2015. O arrefriado producido polo fenómeno A Nena colocou ao pasado como o terceiro ano máis alto en nivel de calor, despois de 2016 e 2019.

Perfil Ambiental do Estado 2019

21-12-2020 - MEDIO AMBIENTE

O informe "Perfil Ambiental de España 2019" é un informe elaborado pola Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. Esta serie anual, iniciada co Perfil Ambiental 2004, presenta como obxectivo, achegar a situación ambiental de Estado ao maior público posible, con información desagregada por comunidades autónomas e referencias á Unión Europea.

Ditamen do Comité Europeo das Rexión: PACTO EUROPEO POLO CLIMA

18-12-2020 - COMITÉ EUROPEO DAS REXIÓNS

Semana Europea da Prevención de Residuos

25-11-2020 - EWWR –European Week for Waste Reductión

A Semana Europea da Redución de Residuos traballa coa xerarquía de residuos. As accións levadas a cabo na EWWR céntranse nas 3 R: a REDUCIÓN do consumo, a REUTILIZACIÓN de produtos e materiais, e a RECICLAXE de residuos. Estas son as principais Rs (aínda que hai moitas outras) a ter en conta á hora de revalorizar os hábitos de consumo.

Aprobada a Estratexia Estatal para a Conservación dos Polinizadores

30-10-2020 - MEDIO AMBIENTE

A Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprobou na súa reunión do pasado 21 de setembro de 2020, a Estratexia Estatal para a Conservación dos Polinizadores e de conformidade co disposto no artigo 60.1, da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade, dáse publicidade mediante Resolución do 15 de outubro de 2020, da Secretaría de Estado de Medio Ambiente, pola que se publica o Acordo da Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en materia de patrimonio natural e biodiversidade.

Aprobado o segundo Plan Estatal de Adaptación ao Cambio Climático 2021-2030

02-10-2020 - CAMBIO CLIMÁTICO

O Plan de Adaptación ao Cambio Climático 2021-2030 constitúe o instrumento de planificación básico para promover a acción coordinada fronte aos efectos do cambio climático no Estado na próxima década. O PNACC define obxectivos, criterios, ámbitos de traballo e liñas de acción para fomentar a adaptación e a resiliencia fronte ao cambio do clima.

Día Internacional da Preservación da Capa de Ozono

16-09-2020 - ONU

Este ano, celébranse os 35 anos da Convención de Viena e os 35 anos de protección mundial da capa de ozono. A vida na Terra non sería posible sen a luz solar. Pero a enerxía que emana do sol sería demasiado para que a vida na Terra prosperase se non fóra pola capa de ozono. Esta capa estratosférica protexe á Terra da maior parte da daniña radiación ultravioleta do sol. A luz solar fai posible a vida, pero a capa de ozono fai posible a vida tal como a coñecemos.

Campaña para evitar o abandono de residuos hixiénico-sanitarios en contornas naturais

31-07-2020 - MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO-MINISTERIO DE CONSUMO

Os Ministerios para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, e de Consumo poñen en marcha a campaña “Recordos inesquecibles. A máscara é para ti, non para a natureza” para promover o uso de máscaras protectoras e sensibilizar aos cidadáns sobre os efectos do abandono en contornas naturais

Cambio climático e Terra

29-06-2020 - IPCC

Informe especial do IPCC sobre o cambio climático, a desertificación, a degradación da terra, a xestión sostible da terra, a seguridade alimentaria e os fluxos de gases de efecto invernadoiro nos ecosistemas terrestres.

Redución da contaminación dun 58% durante o estado de alarma

08-05-2020 - CONTAMINACIÓN

Segundo o Informe de Ecoloxistas en Acción, as medidas de confinamento e as restricións na mobilidade durante o estado de alarma tiveron un efecto realmente positivo sobre a contaminación do aire. Entre o 14 de marzo e o 30 de abril, os niveis de dióxido de nitróxeno reducíronse nun 58% de media en todo o Estado.

Xa está en fase de información pública o borrador do novo plan xeral de residuos raciactivos

31-03-2020 - RESIDUOS

O novo texto busca cumprir coa directiva europea de xestión de residuos radioactivos. Unha vez recibidas as alegacións o ministerio elaborará un documento que servirá de base para o desenvolvemento do estudo ambiental estratéxico (EAE) do plan. O EAE, xunto ao borrador do PGRR, serán sometidos a información pública e a consultas das administracións públicas e persoas interesadas como prevé a Lei 21/2013 de avaliación ambiental.

Segundo datos do Institute for Health Metrics a cifra de mortes prematuras por contaminación no Estado no 2017 foi de 30.923

12-03-2020 - Contaminación

A contaminación constitúe sen dúbida a causa ambiental máis importante de enfermidade e morte prematura no mundo actual. Estímase que as enfermidades causadas pola contaminación foron a causa de 8,3 millóns de mortes prematuras en 2017 (un 17% do total de mortes de todo o mundo), o que supón triplicar o número conxunto de falecidos por tres azoutes letais, a sida, a tuberculose e a malaria, e 15 veces máis que as causadas polas guerras e violencias tres veces máis mortes que as debidas á sida, a tuberculose e a malaria xuntas, e 15 veces máis que as causadas por todas as guerras e outras formas de violencia.

As especies mariñas, cada vez máis ameazadas pola falta de osíxeno

18-02-2020 - Unión Internacional para a conservación da natureza

Segundo un novo informe da Unión Internacional para a Conservación da Natureza (UICN), o quecemento dos océanos e a consecuente perda de osíxeno das augas está a afectar cada vez a máis especies de peces e alterando os ecosistemas.

Máis de 100 pesticidas foron aprobados por funcionarios da UE sen probar o seu impacto no sistema hormonal

14-02-2020 - Pesticide Action Network Europe

Os funcionarios da UE aprobaron o uso de máis de 100 pesticidas dende 2011, polo xeral outorgándolles licenzas de 10 anos, sen probar o seu impacto no sistema hormonal, a pesar da obrigación de facelo. Este ataque deliberado contra a saúde dos cidadáns é revelado por un novo informe de Pesticide Action Network Europe (PAN). Os autores revisaron unha mostra de 33 pesticidas aprobados pola UE, e atoparon que a 31 outorgóuselles unha licenza sen ningunha proba científica para verificar se causaron dano ao sistema endocrino humano.

Un estudo vincula as nanopartículas de contaminación do aire co cancro cerebral

29-01-2020 - CONTAMINACIÓN

Unha nova investigación relacionou as nanopartículas de contaminación do aire co cancro cerebral por primeira vez. As partículas ultrafinas (UFP) prodúcense ao queimar combustible, particularmente en vehículos diesel, e as exposicións máis altas aumentan significativamente as posibilidades das persoas de contraer o cancro mortal.

Publicado o Programa de Control da Contaminación Atmosférica

24-01-2020 - MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

O fin principal deste Programa é cumprir os compromisos de redución de emisións atmosféricas antropoxénicas, para os períodos comprendidos dende 2020 a 2029, e a partir de 2030, para o cal, establécense medidas de redución dos contaminantes nos sectores máis relevantes como a industria, o transporte, a agricultura, entre outros, para conseguir alcanzar os obxectivos europeos establecidos.

Comunicación da Comisión sobre o Pacto Verde Europeo

11-12-2019 - COMISIÓN EUROPEA

A presente Comunicación presenta un Pacto Verde Europeo para a Unión Europea (UE) e os seus cidadáns. Renova o compromiso da Comisión de responder aos desafíos do clima e o medio ambiente, que constitúe a tarefa definitoria desta xeración. A atmosfera está a quentarse, e o clima cambia de ano en ano. Dos oito millóns de especies do planeta, un millón está en risco de extinción. Estamos a contaminar e destruír os bosques e os océanos. O Pacto Verde Europeo é unha resposta a estes desafíos. Trátase de unha nova estratexia de crecemento destinada a transformar a UE nunha sociedade equitativa e próspera, cunha economía moderna, eficiente no uso dos recursos e competitiva, na que non haberá emisións netas de gases de efecto invernadoiro en 2050 e o crecemento económico estará disociado do uso dos recursos.

Informe Especial nº 18/2019: Emisións de gases de efecto invernadoiro na UE

25-11-2019 - TRIBUNAL DE CONTAS

A UE participa nos esforzos mundiais por reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro co obxectivo de lograr reducións do 20 % para 2020, do 40 % para 2030, e do 80-95 % para 2050. Para supervisar o progreso na consecución destes obxectivos, a UE e os seus Estados membros notifican os seus inventarios de gases de efecto invernadoiro todos os anos, e elaboran previsións para calcular os futuros avances na redución das emisións e indicar se as políticas e medidas de mitigación serán eficaces.

Plan Rexional Integrado de Enerxía e Clima 2019-2023

21-11-2019 - XUNTA DE GALICIA

Plan Rexional Integrado de Enerxía e Clima 2019-2023 para o desenvolvemento e implantación da Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050

Estratexia Galega de Cambio Climatico e Enerxía 2050

21-11-2019 - XUNTA DE GALICIA

Austria prohibe a utilización do glifosato

08-10-2019 - Medio ambiente

En xullo de 2019, o parlamento austríaco aprobou unha prohibición completa do uso de glifosato en Austria, quedando prohibida a comercialización de calquera herbicida que conteña glifosato como o seu principal axente. Isto converte a Austria no primeiro Estado membro da UE en adoptar a devandita lexislación co fin de protexer a saúde pública e previr o cancro.

O Estado español, o estado da UE no que máis crecen as emisións de efecto invernadoiro dende 1990

17-09-2019 - CONTAMINACIÓN

Non período comprendido entre 1990 e 2017 as emisións de gases de efecto invernadoiro en termos absolutos aumentaron en 51,7 millóns de toneladas, o que supón un 17,9%. Este dato contrasta co do conxunto da UE, que reduciu un 23,5% as súas emisións neses 27 anos mentres o PIB ,edraba un 58%. Seis dos 28 países da Unión Europea non conseguiron loitar efectivamente contra estes gases e reducilos nestas case tres décadas: Austria, Chipre, Irlanda, Malta, Portugal e España, segundo o inventario oficial difundido pola Axencia Europea do Medio Ambiente.

O Courel, primeiro xeoparque mundial da UNESCO en Galiza

31-07-2019 - UNESCO

No sur de Lugo, as montañas dos municipios de Folgoso do Courel, Quiroga e Ribas de Sil ofrecen un escaparate xeolóxico que sobresae con algúns elementos de relevancia internacional polas súas características excepcionais. A UNESCO recoñeceu as particularidades das montañas destas zonas, con pregamentos e formas case xeométricas que datan de hai centos de millóns de anos. O xeoparque conta cunha extensión de preto de 600 quilómetros cadrados.

ESCÁNDALO: Os ‘papeis secretos’ dos pesticidas, divulgados por PAN Europa, delatan a complicidade de funcionarios da UE cos fabricantes

23-07-2019 - MEDIO AMBIENTE

Máis de 600 documentos desvelan o comportamento de funcionarios da UE protexendo os intereses de multinacionais do sector químico e agrícola. Efectivamente os papeis secretos dos pesticidas, liberados por orde do Tribunal de Xustiza Europeo, mostran unha loita interna para definir criterios científicos que permitisen identificar e prohibir os pesticidas máis daniños. A análise de máis de 600 documentos foi posible despois dunha batalla legal de dous anos gañada por Pesticide Action Network Europe (PAN).

A contaminación atmosférica provoca 7 millóns de mortes ao ano

19-06-2019 - Contaminación

O tres por cento das mortes ao ano no Estado español atribúense á contaminación. Uns sete millóns de persoas se se fala a nivel mundial. Con todo, "a mortalidade é só a punta do iceberg" deste problema, tal e como se apunta dende o Departamento de Epidemioloxía e Estatística da Escola Nacional de Sanidade - Instituto Carlos III de Madrid.

Un tribunal europeo esixe á Axencia Europea de Seguridade Alimentaria que publique os estudos sobre os riscos do glifosato

03-05-2019 - MEDIO AMBIENTE

O Tribunal Xeral da Unión Europea (TXUE) sentenciou que a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA) debe permitir o acceso aos estudos sobre toxicidade e carcinoxenicidade da substancia activa do glifosato, o herbicida sobre o que alertou a Organización Mundial da Saúde en 2015.

Proposta para a restrición de microplásticos

22-03-2019 - ECHA

ECHA, Axencia Europea de Substancias e Mesturas Químicas, avaliou os riscos para a saúde e o medio ambiente que representan os microplásticos agregados intencionalmente e concluíu que se xustificaría unha restrición en toda a UE. Se se adopta, a restrición podería resultar nunha redución nas emisións de microplásticos de ao redor de 400 mil toneladas durante 20 anos.

Guía para o desenvolvemento de programas nacionais de control da contaminación atmosférica

05-03-2019 - COMISIÓN EUROPEA

O presente documento orientativo, elaborado con arranxo ao artigo 6, apartado 9, da Directiva, ten por obxecto axudar aos Estados membros a elaborar o seu Programa Nacional de Control da Contaminación Atmosférica inicial para presentalo á Comisión como moi tarde o 1 de abril de 2019.

Canto afecta o tráfico á calidade do aire?

22-01-2019 - CONTAMINACIÓN

Unhas 400.000 persoas falecen cada ano en Europa por mor da contaminación. Trátase dun problema de saúde pública de primeira orde, pois os trastornos asociados á mala calidade do aire son xa a principal causa ambiental de morte prematura no continente.

A contaminación do ar nas cidades españolas vista polo satélite europeo Sentinel-5p

17-01-2019 - CONTAMINACIÓN

A imaxe elaborada polo Instituto Metereolóxico de Holanda empregando os datos recollidos polo satélite europeo Sentinel-5p da media diaria de concentracións de dióxido de nitróxeno (NO2) na atmósfera durante seis meses, de abril a setembro de 2018, amosa as zonas de maior concentración de emisións de NO2, un dos contaminantes que máis afecta á saúde das persoas.

APP gratuíta que informa sobre puntos de recollida de pilas usadas en Europa

14-12-2018 - RESIDUOS

EUCOBAT, organización que reúne aos sistemas de reciclaxe de pilas máis importantes de Europa, desenvolveu a primeira app gratuíta que permite aos usuarios coñecer o seu punto de recollida máis próximo deste tipo de residuos. Está dispoñible en 12 idiomas para Android e iOS.

Islandia incorpórase aos compromisos do Protocolo de Kioto

12-11-2018 - PROTOCOLO DE KIOTO

O acordo, que foi publicado o 12 de novembro no Boletín Oficial do Estado (BOE), establece que Islandia participará no cumprimento conxunto dos compromisos da Unión Europea e os seus Estados membro para o segundo período de compromiso do Protocolo de Kioto da Convención Marco das Nacións Unidas sobre o cambio climático, que se adoptou en Bruxelas o 1 de abril de 2015.

Informe Especial nº 24/2018: Demostración de captura e almacenamento de carbono e enerxías renovables innovadoras a escala comercial na UE: no últimos dez anos non se conseguiron os avances previstos

30-10-2018 - TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEO

Co obxecto de contribuír ao logro dos seus obxectivos en materia de cambio climático e de enerxía para 2020 e a máis longo prazo, a UE estableceu en 2009 dous grandes programas de financiamento destinados á captura e almacenamento de carbono e ás enerxías renovables innovadoras: o Programa Enerxético Europeo para a Recuperación (PEER) e o programa NER300.

A UE prohibe tres insecticidas perigosos para as abellas

15-10-2018 - MEDIO AMBIENTE

O comité permanente de Plantas, Alimentación Animal e Alimentos, nos que sentan representantes dos 28 Estados membros e a Comisión Europea, apoiou a prohibición do uso ao aire libre de tres pesticidas considerados perigosos para as abellas.

Contaminación atmosférica: os auditores advirten de que a saúde dos cidadáns da UE non ten aínda a suficiente protección

14-09-2018 - TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEO

Segundo un novo informe do Tribunal de Contas Europeo, as medidas da UE para protexer a saúde humana da contaminación non produciron o impacto esperado. Cada ano, a contaminación atmosférica causa aproximadamente 400.000 mortes prematuras na UE e xera centos de miles de millóns de euros en custos externos ligados á saúde. Con todo, como alertan os auditores, este inxente custo humano e económico aínda non se traduciu en medidas adecuadas para toda a UE. Engaden ademais que as partículas, o dióxido de nitróxeno e o ozono troposférico son os contaminantes atmosféricos responsables da maioría de mortes prematuras e a poboación urbana está especialmente exposta.

O ritmo do desxeo da Antártida triplícase en 30 anos

21-08-2018 - MEDIO AMBIENTE

Medio centenar de organizacións científicas internacionais unen as súas forzas para producir a imaxe máis completa da historia acerca da evolución do xeo na Antártida. O resultado revela a perda de tres billóns de toneladas de xeo desde o ano 1992, que se corresponde cun aumento do nivel do mar de 8 milímetros. O ritmo do desxeo triplicouse desde entón, un dato alarmante se se contempla que este polo almacena suficiente auga conxelada como para elevar o nivel do mar ata 58 metros de altura, segundo unha serie de estudos que publicados na revista Nature.

O aire que respira o 40% dos cidadáns do Estado español está contaminado por riba do límite legal

03-08-2018 - CONTAMINACIÓN

O crecemento económico e o cambio climático han agudizado a contaminación, segundo o Informe Anual de Calidade do Aire de Ecoloxistas en Acción, que conclúe que o 97% da poboación respira aire insalubre.

Comunicacións da Comisión Europea en materia de protección da natureza

18-06-2018 - DOUE

2018/C 213/01 “Documento de orientación sobre os requisitos aplicables á enerxía hidroeléctrica con arreglo á lexislación da UE en materia de protección da naturaleza” e 2018/C 213/02 “Infraestructura de transporte de enerxía e lexislación da UE sobre protección da natureza”

Informes da Xunta sobre o proxecto de reapertura da mina de cobre de Touro - O Pino

11-06-2018 - Medio ambiente

Logo de numerosas solicitudes formuladas por veciños, agrupacións ecoloxistas, partidos políticos e das peticións de transaparencia da Valedora do Pobo, a Xunta de Galicia permitiu o acceso a 14 informes sobre o proxecto mineiro de Touro e O Pino. Os documentos están elaborados pola Administración autonómica (consellerías de Medio Rural, Medio Ambiente Sanidade e varias direccións xerais), os concellos de Touro e O Pino, a Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), a Federación Ecoloxista Galega (FEG) e o Instituto Geológico y Minero de España. Os informes expñen numerosas eivas sobre proxecto mineiro presentado por Cobre San Rafael SL., que a través da corporación internacional Atalaya Mining pretende a extracción de cobre sin ningunha protección nunha extensión dunhas 700 hectáreas.

Sostibilidade medioambiental con emprego - Perspectivas sociais e do emprego no mundo 2018

25-05-2018 - OIT

O informe fai referencia ao número de empregos que se perderán e se crearán a medida que se realice o paso a unha economía máis verde; eses novos empregos se crearán a través da adopción de prácticas sustentables no sector da enerxía, incluíndo cambios na combinación de fontes de enerxía, a promoción do uso de vehículos eléctricos e a mellora da eficiencia enerxética dos edificios. Os servizos ecosistémicos, que inclúen a purificación da auga e o aire – a renovación dos chans e a fertilización, o control das pragas, a polinización e a protección contra as condicións climáticas extremas – apoian, entre outros, á agricultura, a pesca, á silvicultura e ao turismo.

Aprobado o programa de traballo plurianual LIFE da Unión Europea para 2018-2020

14-02-2018 - MEDIO AMBIENTE

O Programa de Medio Ambiente e Acción polo Clima ( LIFE) é o instrumento financeiro da Unión Europea dedicado ao medio ambiente para o período 2014-2020. O seu obxectivo xeral baséase en catalizar os cambios no desenvolvemento e a aplicación das políticas mediante a achega de solucións e mellores prácticas para lograr os obxectivos ambientais e climáticos, así como mediante a promoción de tecnoloxías innovadoras en materia de medio ambiente e cambio climático.

Acordo de colaboración sobre os riscos sanitarios de orixe medioambiental

12-01-2018 - ONU Medio Ambiente - OMS

A Organización Mundial da Saúde e a ONU Medioambiente veñen de suscribir unha iniciativa de colaboración coa finalidade de desenvolver accións conxuntas para combater a contaminación do aire, o cambio climático e a resistencia aos antimicrobianos, así como a mellorar a coordinación das actividades relativas á xestión de refugallos e produtos químicos, a calidade da auga e temas ligados aos alimentos e a nutrición. Os riscos ambientais que ameazan a saúde das persoas son os causantes, segundo as estimacións, de 12,6 millóns de falecementos ao ano.

Os efectos na saúde das centrais térmicas de carbón

05-12-2017 - IIDMA

O Instituto Internacional de Dereito e Medio Ambiente (IIDMA), elaborou un informe sobre a contaminación que as 15 centrais térmicas de carbón españolas provocaron no ano 2014; entre os datos que recolle figuran 459 enfermidades cardiovasculares e respiratorias, 709 mortes prematuras polo carbón, máis de 10.500 novos episodios de asma en nenos, 163.326 días de traballo perdido e 747.686 días de actividade restrinxida (cando unha persoa non pode levar a cabo a súa actividade habitual por mala saúde); as perdas económicas sitúanse entre 800 e case 1.700 millóns de euros anuais

A UE renova a licencia ao glifosato por cinco anos máis

04-12-2017 - Medio ambiente

O herbicida poderá seguir a empregarse na Unión ata decembro de 2022, logo de dous anos de negociacións. Para prorrogar a licenza do herbicida, que expiraba a mediados de decembro, eran necesarios 16 votos favorables dos 28. A chave estivo nos indecisos: Portugal, Polonia, Bulgaria, Romanía e especialmente, Alemaña.

Condenados por xerar residuos tóxicos de amianto

29-11-2017 - Amianto

O Penal 3 de Xaén ditou a primeira condena na provincia por un delito contra o medio ambiente por demoler un tellado de fibrocemento sen permiso. Os catro procesados recoñeceron os feitos e admitiron castigos que oscilan entre os tres meses e os dous anos de cárcere. Os feitos tiveron lugar en xuño de 2015, ao desmontar os tellados dunha antiga cerámica de Bailén. O tellado da nave estaba cuberto por uns 3.400 metros cadrados de placas de uralita “en moi mal estado de conservación”, que podía emitir ao ambiente fibras de amianto, un residuo considerado “moi tóxico e perigoso”.

Finalizado o cumio sobre o clima con escasos avances

27-11-2017 - Clima

Está previsto que o Acordo de París, marco xeral da loita contra o cambio climático, comece a aplicarse en 2021. Os negociadores/as reunidos en Bonn no denominado COP23, veñen de traballar na elaboración dos regulamentos de desenvolvemento do Acordo de París; temas como a contabilidade das emisións de cada estado así como a financiación terán que esperar para ser resoltos á reunión prevista para finais do vindeiro ano na cidade polaca de Katowice, na data tope que marca o propio acordo.

Dicamba: a nova polémica sobre herbicidas e transxénicos

09-11-2017 - Medio ambiente

Mentras na UE está a estudarse unha moratoria para o glifosato (a actual vence a finais de decembro), algúns estados dos EEUU acaban de prohibir o uso do dicamba, un principio activo empregado en diversas marcas comerciais de herbicidas que se absorve polas raíces e polas partes aéreas das plantas, mentras se estudan os seus efectos; aínda que o dicamba ven de empregarse dende finais da década de 1960, en aplicacións previas a que as plantas saian do chan, está de actualidade pois a empresa Monsanto desenvolveu recentemente sementes de soia e algodón xeneticamente modificadas para tolerarlo, tecnoloxía aprobada polas autoridades estadounidenses no 2016. O emprego deste herbicida en combinación coas sementes modificadas promete un mellor control das herbas non desexadas, logo de que estas desenvolveran resistencia aos herbicidas con presenza de glifosato.

A Europa dos Mercaderes: Corrupción, prevaricación, deixación de funcións, omisión de responsabilidades, …?

03-11-2017 - SAÚDE

Un informe científico "suprimido" e “enterrado” por altos funcionarios da Unión Europea podería ter conducido á prohibición inmediata de 31 pesticidas con vendas por valor de miles de millóns de euros. O informe recomendaba diversas maneiras de identificar os disruptores endocrinos nos pesticidas vinculados con anomalías fetais, mutacións xenitais, infertilidade e outras enfermidades.

Lume nunca máis, o noso monte importa

16-10-2017 - Comité en Defensa do Monte Galego

A vaga de lumes afectou este domingo a toda Galiza: ata en 17 concellos declarouse alerta nível 2, o que significa que neses lugares houbo riscos para a vida humana. A CIG lamenta profundamente a morte das persoas que se viron atrapadas polos lumes descontrolados que asolaron esta noite montes e poboacións enteiras en distintos puntos de Galiza e nomeadamente de Pontevedra, Ourense e Lugo.

Mortes causadas polo emprego de pesticidas

25-09-2017 - ONU

Un informe da relatora especial sobre o dereito á alimentación para as Nacións Unidas aborda o uso de praguicidas químicos na agricultura considerando o seu uso como "un obstáculo para o respecto aos dereitos humanos e en concreto a obter unha alimentación axeitada". No texto afirmase que os avances que puido ter na agricultura, lograronse “a costa da saúde humana e o medio ambiente…”, cifrando en 200 mil as persoas que morren anualmente por intoxicación aguda por mor de praguicidas, incrementandose os danos con un número indefinido de intoxicacións crónicas, debido á cantidade de substancias químicas ás que están expostas as persoas diariamente. O documento chama a regular e limitar o uso de pesticidas e denuncia graves abusos por parte da industria que os produce.

O Estado español e outros oito Estados membros piden permiso á UE para poder contaminar por encima dos límites reglamentados

20-09-2017 - MEDIO AMBIENTE

Nove estados membros da UE pediron permiso á Comisión Europea para contaminar por encima dos límites nacionais establecidos na lexislación comunitaria. España, Austria, Bélxica, Alemaña, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda e Luxemburgo solicitan que se levanten os topes que deberían cumprir en 2015 para que non conste que os violaron, segundo denuncia a Oficina Europea do Medio Ambiente (EEB).

O 70% das emisións mundiais as producen 100 compañías

07-09-2017 - MEDIO AMBIENTE

Segundo un estudo de The Carbon Majors (CDP), -organización sen fins de lucro- un grupo relativamente pequeno de produtores de combustibles fósiles pode ser a clave do cambio climático. Son unhas cen as empresas que producen máis do 70 por cento das emisións mundiais de gases de efecto invernadoiro dende 1988.

Máximos históricos de temperaturas no mar na Galiza

19-07-2017 - Temperatura

No mes de xuño, coincidindo cunha vaga de temperaturas extremadamente altas en Galicia, Portos do Estado informou de que a súa boia de Cabo Silleiro, pertencente a Rede de Boias de Augas Profundas, rexistrara un máximo histórico de temperatura da auga:19,9ºC, representando un incremento de ata 1,25ºC respecto ao ano anterior. No resto da Península houbo valores igualmente significativos: máis de 27ºC en Tarragona, 23,5ºC en Bilbao-Vizcaya e 24,3ºC no Cabo de Gata. A subida xeral foi de entre 0,5 e 2,5 graos.

A pegada do carbono na Galiza

05-07-2017 - Contaminación

Un equipo de científicas da Universidade de Santiago de Compostela e do ELSA (Environmental Life Cycle and Sustainability Assessment) de Montpellier (Francia) presenta o estudo máis detallado feito sobre a pegada de carbono de Galicia, medindo por vez primeira as emisións directas e indirectas de todas as actividades de produción e consumo na Galiza.

A contaminación por partículas provocou a morte prematura de 26.830 persoas no Estado español nunha década

24-05-2017 - Saúde

O estudo, realizado pola Escola Nacional de Sanidade e publicado na revista especializada Environmental Pollution, está realizado tendo en conta os datos do período 2000-2009 suministrados polo Instituto Nacional de Estatística e Medio Ambiente. No traballo se indica que o 90% da mortalidade atribuíble ás partículas prodúcese por baixo dos niveis que a Organización Mundial da Saúde (OMS) considera seguros.

Nun experimento realizado na Universidade de A Coruña logran reducir a concentración de radón nun 76%

19-05-2017 - Saúde

O experimento, cuios resultados veñen de publicarse na revista Sensors baixo o título 'Radon Mitigation Approach in a Laboratory Measurement Room', levouse a cabo a longo de 10 anos nunha sala específica (sala de medición), onde se atopa todo o equipo utilizado neste estudo, situada na Facultade de Enxeñería de Ferrol, por investigadores do Laboratorio de Radioactividade Ambiental (LRA) da Universidade da Coruña; este laboratorio realiza estudos relacionados coas medicións radioactivas e a análise dos datos obtidos nas mesmas.

A oruga que come plástico

10-05-2017 - Residuos

Un grupo de científicos do Instituto de Biomedicina e Biotecnoloxía de Cantabria veñen de descubrir que as larvas da polilla da cera son capaces de masticar e inxerir o polietileno, un dos plásticos máis elásticos, duros e máis empregados: está presente envases para produtos alimenticios e en bolsas, representado o 40% da demanda total de produtos plásticos en toda Europa, onde ata un 38% do plástico acaba en vertedoiros (en todo o mundo usamos ao redor dun trillón de bolsas de plástico cada ano). As larvas do verme de cera (Galleria mellonella) viven na natureza como parasitos nas colonias de abellas. as polillas poñen ovos dentro das colmeas; alí os vermes eclosionan e crecen na cera das abellas.

A contaminación acústica incide na saúde de máis de 100 millóns de europeos

26-04-2017 - Saúde

A OMS considera que o ruído é o segundo maior problema ambiental en Europa, despois da contaminación do aire por partículas.O seu impacto na saúde está cientificamente demostrado: é causa de molestias, tensións, problemas de soño, afeccións ás capacidades cognitivas e mesmo enfermidades cardiovasculares e respiratorias.

A UE obriga a eliminar o radón en lugares de traballo e vivendas

20-03-2017 - Saúde

A Unión Europea aprobou en 2013 unha directiva (2013/59/Euratom) que está en vigor dende 6/2/2014 e que ten que ser transpuesta polos estados membros antes do 6/2/2018. Por primeira vez obriga aos gobernos para realizar medicións en lugares de traballo situados en áreas de risco e mitigar a concentración de radón nos que se rexistre un mínimo de 300 becquerelios por metro cúbico, unidade de medida utilizada con este gas e que equivale á desintegración atómica que se produce nun segundo. Os países membros deberán ademais introducir requisitos específicos nos códigos de edificación que eviten a entrada deste gas nos inmobles de nova construción e "fomentarán" a súa redución nas casas xa existentes.

Alegacións presentadas pola CIG ao borrador do proxecto de Lei do Patrimonio Natural de Galicia

17-03-2017 - Secretaría Confederal de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostíbel

No arquivo adxunto pódense consultar as alegacións presentadas pola CIG a través da Secretaría Confederal de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostíbel ao borrador do proxecto de Lei do Patrimonio Natural de Galiza o pasado 10 de marzo de 2017.

A calidade do aire en Europa

03-02-2017 - AEMA

Aínda que a calidade do aire está a mellorar lentamente, a contaminación atmosférica segue sendo o maior perigo para a saúde ambiental en Europa, dando como resultado unha menor calidade de vida debido ás enfermidades e unha cifra estimada de 467.000 mortes prematuras ao ano.

Efectos negativos máis destacados do cambio climático en Europa

01-02-2017 - AEMA

Neste documento de 420 páxinas resúmense os datos de centos de estudos realizados durante os últimos anos sobre os diversos efectos que está a ter o cambio climático en toda Europa. Os prognósticos para o futuro inmediato son moi pesimistas se non se consegue unha rápida redución das emisións de gases de efecto invernadoiro.

Plan de residuos industriais de Galiza 2016-2020

26-01-2017 - Residuos

A Directiva marco de residuos incorpora a obriga de establecer plans e programas de xestión de residuos, así como a elaboración de programas de prevención, a fin de romper o vínculo entre crecemento económico e xeración de residuos. A xeración e a xestión dos residuos en xeral, e industriais en particular, poden presentar impactos negativos sobre o medio debido á súa composición e ao tipo de tratamento final ao que se someten.

Nace un consorcio co fin de desenvolver novas tecnoloxías de protección fronte ao gas radón

25-01-2017 - Saúde

A exposición a este gas é o primeiro factor de risco de cancro de pulmón en persoas que nunca fumaron e o segundo logo do consumo de tabaco para aquelas que fuman ou fumaron. Un estudo da USC realizado no ano 2012, indicou que a exposición a este gas en concentracións superiores a 148 Bq/m3, incrementa un 220% o risco de cancro. O radón libérase en maiores cantidades en solos graníticos, penetrando nas edificacións a través de fendas ou poros no chan, da auga ou de materiais de construción. En Galiza, tendo en conta os límites marcados pola Unión Europea, hai altos límites de concentración en 30 das 53 comarcas.

As concentracións de dióxido de carbono na atmósfera superan as 400 partes por millón

09-12-2016 - Medio ambiente

No mes de maio de 2013, no observatorio que a axencia estadounidense NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). detectouse por vez primeira unha concentración de 400 partes por millón (ppm) de dióxido de carbono no aire. Nos inicios da Revolución Industrial a concentración era de 278 partes por millón; ésta cantidade representaba un balance natural entre a atmosfera, os océanos e a bioesfera. O rexistro de 2013 ao que facíamos referencia foi puntual, localizado e temporal, resistrándose unha baixada nos meses seguintes. No 2015, segundo datos facilitados pola Organización Meteorolóxica Mundial (OMM), a concentración de 400 ppm. foi xeneralizada, global e sen incidencia dos cambios estacionais. En novembro de 2016 superáronse as 400 ppm.

Máis do 20% dos españois está exposto a niveis de ozono por encima do legal

02-12-2016 - SAÚDE

As estimacións da Organización Mundial da Saúde (OMS) apuntan a que cada ano hai en España 1.800 mortes prematuras relacionadas coa presenza elevada de ozono troposférico no aire.

Mapa de radón en Galiza

28-11-2016 - saúde

O mapa elaborado polo Laboratorio de radón da USC é froito de anos de traballo a través de diferentes proxectos de investigación. O mapa inclúe máis de 3.400 medicións de radón residencial xunto cunha descrición da situación nos distintos concellos. Unha das súas finalidades é prestar servizo á cidadanía, entidades municipais e Administración, para que poidan planificar e executar accións encamiñadas a reducir a concentración deste gas tanto nas vivendas coma nos lugares de traballo.

Cumbre de Marrakech: unha declaración de intencións contra o quecemento global

22-11-2016 - CAMBIO CLIMÁTICO

Estes días tratáronse de fixar en Marrakech os mecanismos para conseguir a meta do Acordo de París: reducir as emisións de CO2 e non superar os 2 ºC de aumento da temperatura en 2100.

Regulamento da Lei do solo de Galicia.

10-11-2016 - DOG

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este mércores o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, que entrará en vigor no prazo dun mes. Con esta publicación dáse cumprimento á disposición final 5ª do texto lexislativo, que entrou en vigor en marzo e que establecía o prazo dun ano para poñer en marcha este regulamento.

Entra en vigor o Acordo de París contra o cambio climático

09-11-2016 - Cambio climático

Logo de tan só once meses dende a súa sinatura, o pasado día 4 de novembro entrou en vigor o Acordo de Paris, unha vez que 55 partes da Convención Marco das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático (CMNUCC) que sumen a lo menos o 55% do total das emisións de gases de efecto invernadoiro depositaran neste órgano da ONU os instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación ou adhesión ao tratado. Entre os que ratificaron o acordo figuran os maiores contaminantes, entre eles China, EE UU e India. Pendente está concretar as cotas de redución das emisións para aplicar a partir do ano 2020, e pendente está a dotación do fondo de 100.000 millóns de dólares para compensar aos países en desenvolvemento.

O lobby de fabricantes de pesticidas permite de xeito limitado a visualización dos estudos de toxicidade

29-09-2016 - Medio ambiente

A alarma xerada na opinión pública pola posibilidade de que o glifosato sexa un perturbador endocrino perigoso e a posición de determinados estados, como Francia que votou en contra da prórroga de 18 meses aprobada pola Comisión Europea para o seu emprego, forzaron á Comisión Europea a presionar ao lobby de fabricantes de pesticidas, integrado no denominado Grupo Especial de Traballo sobre o Glifosato, GTF, para que faga públicos os traballos científicos cos que conta sobre a toxicidade do produto que fabrican.

Os cigarros electrónicos emiten vapores tóxicos

16-08-2016 - SAÚDE

Todos os cigarros electrónicos emiten sustancias químicas nocivas, e os niveis deses compostos tóxicos vense afectados por factores como a temperatura, o tipo e a antigüidade do dispositivo, segundo un estudo de investigación do Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, en California.

Altos niveis de ozono na Galiza

19-07-2016 - Contaminación

O ozono troposférico ou "ozono malo" é un gas incoloro e inodoro que se xera na troposfera a través de reaccións fotoquímicas: luz solar, dióxido de nitróxeno e hidrocarburos emitidos por automóbíles e certas industrias. Nos pasados días, producíronse niveis elevados deste gas contaminante, motivados polo incremento das temperaturas, o elevado número de desprazamentos en automóbil e a maior actividade das centrais térmicas de carbón (debida á suba na demanda de electricidade). A pesares dos altos niveis de concentración rexistrados por estacións medidoras durante o domingo, superiores aos 180 microgramos por metro cúbico, non foi ata o onte luns cando as administracións informaron de que viñan de detectarse niveis de ozono no aire que superan o limiar de atención estabelecido no protocolo correspondente.

A Comisión Europea aproba unha prórroga de 18 meses para o emprego do glifosato na UE

08-07-2016 - Medio ambiente

O herbicida, empregado en agricultura, mantemento de estradas e vías férreas, limpeza de xardíns e espazos públicos, etc, está sendo moi cuestionado entre ecoloxistas, científicos e institucións desde que un informe avalado pola OMS o sinalase como “probablemente canceríxeno“. A decisión da Comisión Europea foi tomada no último momento, xa que a anterior prórroga expiraba o 30 de xuño.

Os incendios como causa da desertificación

06-07-2016 - Medio ambiente

Estímase que máis do 80% dos incendios forestais son atribuíbeis a actividades do ser humano, tendo máis da metade dos mesmos a consideración de intencionados; en torno ao 30% son debidos a descoidos ou neglixencias, como unha queima de restrollos, un cigarro mal apagado, fogueiras acesas por excursionistas, traballos no monte, etc. Tan só o 4% poden ter orixe en causas naturais, como a caída dun raio. O resto corresponden a incendios cuias causas non puideron determinarse.

Consecuencias económicas da contaminación ambiental

27-06-2016 - OCDE

A OCDE, Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económicos, difundiu un informe no que se alerta de que as mortes prematuras consecuencia da contaminación alcadarán entre os seis e nove millóns ao ano en 2060. Isto terá un custo de aproximadamente o 1% do PIB mundial, uns 2,6 billóns de dólares (2,3 billóns de euros) cada exercicio.

Fumigando con glifosato

23-06-2016 - Saúde

A pesares de que o glifosato está a ser obxecto de forte debate na UE polos riscos evidentes para a saúde e o medio ambiente ten o seu emprego, o certo é que, incumprindo un elemental principio de precaución, o seu uso segue a ser masivo en moitos zonas. Na Galiza e nesta época, moitas vías de comunicación, estradas e camiños de ferro, están a ser fumigadas con glifosato para eliminar a vexetación das beiras. Para mostra, a imaxe dun "comboio fumigador" no núcleo urbano de Teixeiro.

Novo método para capturar chumbo e cadmio en augas contaminadas

26-05-2016 - Medio ambiente

Científicos das universidades de Córdoba e Bochum (Alemaña) veñen de desenvolver un sistema que captura de forma selectiva o chumbo e o cadmio, dous potentes contaminantes procedentes da actividade industrial, o que axuda a reducir estos metais en ríos e balsas de auga; este sistema emprega hidrotalcitas, uns compostos con magnesio e aluminio.

O Supremo anula o proxecto de execución de Reganosa

29-04-2016 - Medio ambiente

O Tribunal Supremo ven de anular o proxecto de construción da planta de gas de Reganosa, en Mugardos, estimando o recurso presentado por dúas asociacións veciñais de Mehá e Perlío contra unha sentenza ditada en 2013 polo Tribunal Superior de Madrid. A sentenza do Supremo, que é firme, únese á que hai unhas semanas contra a autorización administrativa previa para a instalación e obriga o Goberno, a través da Dirección Xeral de Política enerxética e Minas do Ministerio de Industria, a concederlle novos permisos nas vindeiras semanas ou a decretar a paralización da súa actividade

Sinatura do Acordo de París para a loita contra o cambio climático

25-04-2016 - cambio climático

Coincidindo coa celebración do Día da Terra, a Organización de Nacións Unidas organizou a sinatura do documento aprobado o pasado 12 de decembro no cume do clima en París (COP21) de loita contra o cambio climático. Á cita acoden 168 países, que se comprometeron a reducir as emisións de gases invernadoiro para que as temperaturas non superen un incremento de 2ºC (ou incluso 1,5ºC) para finais de século. Este é o primeiro paso hacia a súa ratificación e entrada en vigor no ano 2020.

Mapas que amosan onde e por canto tempo o carbono se almacena en prantas, árbores e solos

19-04-2016 - Medio ambiente

Científicos da Universidade de Edimburgo, do JLP (Jet Propulsion Laboratory) da NASA, en Pasadena, California e da Universidade de Wageningen nos Países Baixos, publicaron un estudo, nas Actas de la Academia Nacional de Ciencias, que analiza unha década de datos de satélite e de campo desde 2001 ata 2010. A partir destes datos os investigadores construiron mapas que amosan onde e por canto tempo se almacena o carbono nas prantas nas árbores e nos solos.

A capa de xeo ártico alcanzou un novo récord de extensión mínima durante o inverno

11-04-2016 - CAMBIO CLIMÁTICO

Segundo datos do Centro Nacional de Datos de Xeo e Neve –NSIDC- e da NASA, o xeo do Océano Ártico marcou un novo récord, por segundo ano consecutivo, ao reducir a súa expansión durante o inverno.

A emisións de CO2 aumentaron no Estado ao menos un 4% en 2015

04-04-2016 - CAMBIO CLIMÁTICO

O Observatorio de Sustentabilidade presentou un informe sobre cambio climático en España para o ano 2015, que indica que España continuou aumentando as emisións de gases de efecto invernadoiro, mentres todos os países da nosa contorna presentan fortes reducións nas súas emisións.

Estado español: o estado europeo que máis pesticidas utiliza en agricultura

21-03-2016 - EUROSTAT

A Unión Europea vén de publicar o anuario estatístico sobre a agricultura, gandería e pesca -edición 2015-, no que se mostra ao Estado español como o país con maior consumo de pesticidas do conxunto dos 28 países. O libro recolle os datos máis recentes, que corresponden ao ano 2013, no que se rexistrou un consumo de 360.000 toneladas, co Estado español encabezando ese consumo, co 19,5%, por diante de Francia (18,7%), Italia (13,8%) e Alemaña (12,3%).

Enerxía das ondas

16-03-2016 - Proxecto Life

O proxecto LifeDemoWave liderado pola Universidade de Vigo, foi seleccionado na convocatoria Life. Esta convocatoria é o instrumento financeiro da UE para apoiar proxectos ambientais de conservación da natureza e de acción climática. Dende o 1992 cofinanciou en torno a 4300 proxectos. O proxecto LifeDemoWave conta cun orzamento previsto de 1.836.000 millóns de euros, tres anos de execución e se centrará na demostración da viabilidade do uso de enerxía das ondas para a xeración eléctrica en zonas de alto consumo de enerxía.

Modelo matemático que permite predecir a resposta biolóxica que se xera en organismos expostos a contaminantes

09-03-2016 - Medio ambiente

Este modelo, elaborado por investigadores da Universidade Autónoma de Madrid estabelece un marco para predicir por primeira vez a resposta biolóxica en mesturas de contaminantes. A ferramenta está implementada nun software gratuíto denominado "R" e pode resultar moi útil na avaliación de riscos ambientais

Alerta ante o incremento da salinización da auga

04-03-2016 - Medio ambiente

No traballo realizado por un equipo científico internacional ponse de manifesto que as actividades humanas, como a agricultura ou a extración de recursos naturais (carbón, minerais, gas,...) están a incrementar a salinidade da auga o que provoca efectos adversos para a saúde e o funcionamento dos ecosistemas de auga doce como ríos, lagos, etc.

Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galiza.

26-02-2016 - DOG

Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galiza, publicada no Diario Oficial de Galiza o 19 de febreiro de 2016

O Ministerio de Medio Ambiente prorroga por 60 anos a concesión a Ence.

02-02-2016 - Medio ambiente

Esta ampliación, concedida por un Goberno en funcións, remata con meses de incertidume sobre o futuro da pasteira instalada en Lourizán, concretamente dende que en outubro de 2013 a empresa solicitara a amplicación da concesión ao amparo da nova Lei de Costas, modificada polo actual Goberno uns meses antes, na que se permitía o acceso a esta prórroga e que deixaba sen efecto o prazo anterior da concesión que caducaba en 2018.

Galiza vai elaborar a súa primeira Estratexia Ambiental

01-02-2016 - MEDIO AMBIENTE

Na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio estase a traballar nun documento base para deseñar a primeira Estratexia Ambiental de Galiza. Trátase dun borrador que sentará as bases para definir a estratexia na que se identifiquen cales son os retos aos que se enfrenta Galiza e na que se identifiquen as oportunidades que poden xurdir nos diferentes sectores estratéxicos.

O Tribunal Supremo declara a responsabilidade civil do capitán, da aseguradora, da propietaria do barco e do Fondo Internacional para a indemnización de danos causados por hidrocarburos (FIDAC), por delito contra o medio ambiente.

27-01-2016 - SENTENZA TRIBUNAL SUPREMO

A sentenza sinala que o importe das indemnizacións en concepto de responsabilidade civil debe abarcar a restitución, a reparación do dano, tanto o emerxente como o lucro cesante, incluído o dano ambiental nos seus distintos aspectos, e a indemnización de prexuízos materiais e morais, co límite das peticións formuladas polas partes nas súas conclusións definitivas.

Os eurodeputados votan contra unha variedade de maínzo transxénico que autorizara a Comisión Europea.

18-01-2016 - SAÚDE

A Comisión Europea debe retirar a autorización dunha nova variedade de millo transxénico para o seu uso na Unión Europea, segundo unha proposta de resolución aprobada no Parlamento Europeo por 403 votos a favor, 238 en contra e 50 abstencións.

O Estado español suspende o exame da loita contra o cambio climático

12-01-2016 - CAMBIO CLIMÁTICO

O Índice de Comportamento ante o Cambio Climático sitúa ao estado Español no posto 41 de 61 analizados; Para remarcar as carencias das políticas nesta materia os tres primeiros postos quedan baleiros e Dinamarca, Gran Bretaña e Suecia serían, por esta orde, os países con maior compromiso. Segundo Wendel Trio, director da Rede de Acción Climática, “España reverteu o apoio ás renovables nos dous últimos gobernos, algo que fora prometido ás empresas, e non hai unha política climática”, isto fixo que baixara 12 postos entre o 2014 e o 2015, pasando así ao posto 41 dos 61 analizados.

COP21: a temperatura global debe manterse por baixo dos 2 graos centígrados.

15-12-2015 - MEDIO AMBIENTE

O acordo acadado na Conferencia das Partes (COP21), que se celebrou estes días en París, establece o compromiso para manter o aumento da temperatura media mundial por baixo de 2ºC con respecto aos niveis preindustriais, e proseguir os esforzos para limitar ese aumento da temperatura a 1,5 ºC. Os 195 países máis a UE propóñense tamén lograr reducir rapidamente as emisións de gases de efecto invernadoiro.

Segundo os científicos o obxectivo dos 2 ºC non é suficiente para para evitar os perigos asociados ao cambio climático.

11-12-2015 - MEDIO AMBIENTE

Na Conferencia das Partes (COP21), que se celebra estes días en París, espérase chegar a un acordo sobre unha traxectoria de emisións de gases de efecto invernadoiro que limite o aumento da temperatura global a menos de 2 ºC, respecto dos niveis preindustriais. Para os científicos este obxectivo quédase curto apuntando que o límite debería estar en 1,5 ºC.

2015 é o ano máis cálido na Terra dende que hai rexistros

25-11-2015 - MEDIO AMBIENTE

Segundo os datos de temperaturas globais publicados polo programa Copernicus da UE, o período de 12 meses que acabou a finais de outubro rexistrou as temperaturas máis calorosas dende que hai rexistros. Os datos do programa Copernicus tiveron participación galega, a través do Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga), que empregou a súa capacidade de cálculo para procesar o inmenso volume de información recibida.

British Petroleum pagará 18.571 millones de euros por el vertido del Golfo de México en 2010

13-11-2015 - MEDIO AMBIENTE

O 20 de abril de 2010 unha explosión destruíu a plataforma petroleira Deepwater Horizon e provocou a vertedura de máis de tres millóns de barrís de cru no Golfo de México durante case tres meses. O desastre provocou a morte de 11 persoas e resultaron feridas outras 17. O cru contaminou gran parte das costas do golfo de México e provocou importantes danos económicos e ao ecosistema mariño e costeiro. Tanto o Goberno federal como os estados máis afectados emprenderon litixios contra British Petroleum.

As depuradoras non eliminan completamente os novos compostos químicos

06-11-2015 - SAÚDE

Segundo un traballo de investigación da UPV / EHU-Universidade do País Vasco, o peixe capturado cerca destas plantas presentan una maior tasa de disruptores endocrinos o que acaba provocando malformacións, feminización e descenso da capacidade reprodutiva.

A metade das maiores empresas do mundo obstaculizan os cambios lexislativos a favor do clima

20-10-2015 - CAMBIO CLIMÁTICO

Un estudo realizado por InfluenceMap sobre a influencia que exercen as grandes multinacionais e as asociacións empresariais a nivel internacional na lexislación para frear o cambio climático, reflicte que o 45% das 100 maiores compañías do mundo tratan de obstaculizar as normas en favor do medio ambiente, e o 95% das grandes multinacionais pertencen a asociacións empresariais que actúan co mesmo espírito de impedir ou atrasar as leis ambientais que tratan de deter o cambio climático.

A Alianza Rural insta á Xunta a prohibir as plantacións de Eucalyptus nitens en todo o país

16-10-2015 - Medio ambiente

Unha recente sentenza da Audiencia Nacional española ratificou a prohibición de plantar Eucalyptus nitens nunha parcela asturiana como pretendía ENCE. A peritaxe científica foi demoledora: esta especie ten forte carácter invasor e é un risco para a biodiversidade. Trátase dunha sentenza histórica contra o eucalipto que senta xurisprudencia.

Nova ferramenta para consultar a predición de po mineral na atmósfera

05-10-2015 - MEDIO AMBIENTE

A Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET) incorporou á súa páxina web unha nova ferramenta para a predición de po mineral atmosférico. O encargado de producir e distribuir diariamente as predicións do contido de po que hai na atmósfera, é o Barcelona Dust Forecast Center que está xestionado por AEMET e o Barcelona Supercomputing Center. Trátase do único centro deste tipo no mundo recoñecido pola OMM.

A árbore da vida ao completo: máis de 2.3 milllóns de especies de animais, prantas, fungos e microbios coñecidos

28-09-2015 - Medio ambiente

Este primeiro borrador da árbore é resultado do traballo de once institucións e presenta as relacións entre os seres vivos dende que se separaron evolutivamente entre sí, dende o comezo da vida na terra, hai máis de 3.500 millóns de anos. Nos últimos tempos viron a luz árbores que recollen certas ramas da árbore da vida, sendo este proxecto o primeiro que combina todos os resultados nunha soa árbore.

Novas medioambientais para Galiza: As Illas Atlánticas obteñen o selo europeo de Turismo Sostible e son identificadas 20 novas especies no Banco de Galiza

18-09-2015 - MEDIO AMBIENTE

No marco do proxecto LIFE+INDEMARES identificáronse 20 especies novas para a ciencia e unha importante presenza de arrecifes de coral no Banco de Galiza. Por outra banda, as Illas Atlánticas obteñen o selo europeo de Turismo Sostible, acreditación que reflicte a vontade das áreas protexidas, os actores locais e representantes do sector turístico para promover o turismo de acordo cos principios do desenvolvemento sustentable.

Nova ISO 14001

17-09-2015 - Organización Internacional de Normalización

Coa publicación da nova versión da Norma Internacional ISO 14001, dase por concluído o traballo realizado durante os tres últimos anos por 121 expertos de 88 países, entre eles AENOR (Asociación Española de Normalización e Certificación). Un dos obxectivos desta revisión, levada a cabo no seo do Comité Técnico internacional de Normalización de Xestión Ambiental de ISO (ISO/TC 207 SC1), é facilitar a integración desta norma nos demáis sistemas de xestión da empresa.

O nivel do mar sube de xeito imparable

15-09-2015 - cambio climático

Un equipo de investigadores da NASA , logo de analizar datos de satélites dende o ano 1992, conclúen que o nivel do mar subiu case oito centimetros de media en todo o planeta nas dúas últimas décadas, e que seguirá subindo. Segundo o coordinador do Equipo de Cambio do Nivel do Mar da NASA, "o nivel do mar subirá a lo menos un metro nos vindeiros 100 anos, probablemente máis".

Contaminación atmosférica producida polos buques

09-09-2015 - contaminación

Un traballo realizado pola Universidade de Rostock e o centro de investigación ambiental Helmholzzentrum de Múnic, estabelece unha relación firme entre as emisións de escape dos barcos e enfermidades graves. Estas enfermidades teñen un custo para os servizos de saúde europeos duns 58 mil millóns de euros ao ano. Os investigadores afirman que as 60.000 mortes consecuencia destas emisións poderían reducirse co emprego de dispositivos de filtración gases de escape.

O 90% dos residuos electrónicos son desbotados ilegalmente

17-07-2015 - RESIDUOS

Segundo o Programa Ambiental das Nacións Unidas (PNUMA) ata o 90% dos residuos electrónicos de todo o mundo, son vendidos ou desbotados ilegalmente cada ano. Un informe da Universidade das Nacións Unidas revela que no 2014 foron desbotados 42 millóns de toneladas de residuos electrónicos cun custo de 52 mil millóns de dólares para a economía global.

Os Camiños de Santiago do Norte declarados pola UNESCO Patrimonio Mundial

13-07-2015 - UNESCO

Hai só uns días, a Unesco incluíu os Camiños de Santiago do Norte Peninsular na lista de Patrimonio da Humanidade. As catro rutas do Camiño de Santiago, agora inscritas na lista do Patrimonio Mundial, -O Camiño Primitivo, que se inicia en Oviedo; o Camiño Costeiro; o Camiño vasco-rioxano, que comeza en Irún; e o Camiño de Liébana, ramal que une o Camiño co Mosteiro de Santo Toribio- suman unha lonxitude global de 1.498,91 quilómetros.

O mal estado dos mares europeos

02-07-2015 - AXENCIA EUROPEA DO MEDIO AMBIENTE

O primeiro informe sobre o estado de dos mares de Europa, publicado pola Axencia Europea de Medio Ambiente, confirma que os nosos mares non están nin limpos nin sans e, aínda que na actualidade son produtivos, poderían deixar de selo se continúa a degradación dos ecosistemas mariños, e conclúe que o mal estado do medio mariño europeo non cadra coas ambicións de crecemento da UE no marco da "economía azul".

Contaminación lumínica en Galiza

30-06-2015 - Medio ambiente

A través da Rede galega de medida do brillo do ceo nocturno, a Universidade de Santiago de Compostela e Meteogalicia colaboran na avaliación dos niveis de contaminación lumínica co fin de mellorar as medidas de eficiencia enerxética en Galiza. Os datos das medicións recollense de trece detectores instalados en outras tantas estacións metereolóxicas de Meteogalicia. Os detectores están distribuídos en zonas urbanas e periurbanas, fortes emisoras de luz, e en zonas de menor emisión lumínica como áreas rurais, de montaña e no Parque Nacional das Illas Atlánticas.

As TIC poderían reducir un 20% as emisións de carbono previstas para 2030

25-06-2015 - MEDIO AMBIENTE

Segundo o informe SMARTer2030, o potencial dos cambios provocados polas tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) diminuiría nun 20% as emisións de carbono, aumentaría en máis de 11 billóns de dólares os novos beneficios económicos, 1.600 millóns de persoas poderían ter atención sanitaria on line e os rendementos agrícolas subirían un 30%.

Lixo electrónico: reutilización ou reciclaxe?

16-06-2015 - Medio ambiente

Segundo o director executivo do Programa Ambiental das Nacións Unidas (PNUMA) o "tsunami de refugallos electrónicos que asolaga o mundo non só representa unha grande parte dos residuos non reciclables a nivel mundial, senón que tamén require tratamento debido a que moitos elementos que se atopan nos equipos electrónicos son potencialmente perigosos para as persoas e o medio ambiente". O proxecto EcoRaee, liderado pola Universidade de Vigo, conclúe que a reutilización é máis eficiente que a reciclaxe.

Os puntos negros ambientais de Galiza segundo Greenpeace

04-06-2015 - Medio ambiente

A asociación ecoloxista Greenpeace ven de publicar o informe Radiografía social do medio ambiente en España, onde se analizan os exemplos negativos así como as iniciativas a seguir a nivel medioambiental no Estado español. Segundo este traballo, Galiza ocupa o sexto lugar entre as comunidades autónomas en índice de calidade medioambiental, nunha situación de saúde media, detectandose 27 puntos negros e dez iniciativas e políticas verdes exemplares.

Máis do oitenta por cento da deforestación que se prevé nos vindeiros anos concentrarase en once emprazamentos

06-05-2015 - Medio ambiente

No informe Bosques Vivos “Living Forest Report” publicado por WWF , precísase que de seguir o ritmo actual en canto a deforestación, poderían destruirse en todo o mundo uns 170 millóns de hectáreas dende 2010 ata 2030, das que máis dun 80% concentrarase en só once lugares.

O impacto humano no medio ambiente en imaxes

30-04-2015 - MEDIO AMBIENTE

Baixo o título de “Imaxes de cambio” a NASA ten a disposición un catálogo de imaxes, a través das que se poden apreciar os cambios que están a producirse na Terra debidos a factores humanos, cambio climático ou fenómenos naturais extremos (furacáns, volcáns activos, …)

O Estado español por debaixo da media europea en tratamento de residuos

16-04-2015 - Residuos

Segundo os datos de Eurostat, o tratamento de residuos no Estado español situase moi por debaixo da media doutros estados europeos. Os datos fan referencia a reciclaxe, compostaxe, incineración e utilización de vertedoiros. O Tribunal Europeo de Xustiza imporá ao Estado español unha sanción multimillonaria por ter superado o prazo para a clausura de 63 vertedoiros que non cumpren a normativa europea, situados en 6 Comunidades Autónomas (o procedemento iniciouse en 2006, entregándose un primeiro dictame no 2008).

Un consorcio galego desenvolve o primeiro prototipo español para xerar enerxía a partires das correntes mariñas

16-04-2015 - Enerxía

O prototipo é un trimarán de 42 metros de eslora, un peso dunhas 350 toneladas e turbinas sumerxidas con hélices de 19 metros de longo . Está deseñado para xerar 2 megavatios, co que se podería abastecer de enerxía eléctrica a unhas 1.500 vivendas; os custos de instalación e mantemento do trimarán son baixos e o impacto visual dun parque de trimaráns é similar a un parque de bateas.

Cartografía da polución sonora dos océanos

01-04-2015 - Medio ambiente

O Laboratorio de Aplicacións Bioacústicas (LAB) da Universitat Politécnica de Catalunya traballará nun proxecto que ten como fin medir o impacto do ser humano no mar. O proxecto “20.000 sonidos baixo o mar” terá lugar dentro da expedición denominada “The Ocean Mapping Expedition” e desenvolverase durante catro anos a bordo do veleiro suízo Fleur de passion, dotado de sensores de última tecnoloxía que detectarán e clasificarán os sons tanto de orixe humano como naturais, durante o recorrido do barco por todo o mundo. O sistema enviará en tempo real os sons, así como as imaxes das cámaras submarinas que se empregarán durante o proxecto, aos investigadores do LAB; estos datos serán de acceso público na web da expedición .

Atlas de Xustiza Ambiental

10-03-2015 - Medio ambiente

A partires do día 3 de marzo, Día Mundial da Natureza, o proxecto Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade (EJOLT) pon a disposición un mapa interactivo que cataloga casos de resistencia contra proxectos e industrias que danan o medio ambiente e a saúde dos cidadáns, e no que se observa que o Estado español é o estado europeo no que se rexistran máis conflitos.

Fracking: explotación, moratoria, prohibición?

26-02-2015 - Medio ambiente

O terremoto rexistrado o pasado luns en Albacete, puxo en marcha reaccións contrarias ao fracking (técnica de extracción de gas ou petróleo a través da inxección no subsolo de auga a presión mesturada con area e productos químicos) nesta zona na que hai concedidos dende setembro de 2012 permisos de investigación para hidrocarburos que incluirían ademáis da búsqueda convencional, a posibilidade de empregar esta técnica; en caso de resultar rendíble, para a súa explotación a empresa concesionaria debería solicitar unha avaliación de impacto medio ambiental e, entre os estudios a presentar estaría un informe de sismicidade da zona.

Impacto químico dos plásticos no mar

12-02-2015 - MEDIO AMBIENTE

O plástico é un material inerte, por si mesmo non ten toxicidade pero si contén aditivos que poden resultar daniños en elevadas concentracións para o medio e os animais mariños. A lexislación internacional esixe a ampliación do listado de contaminantes mariños, que ata agora contén metáis pesados, hidrocarburos poliaromáticos, organoclorados e organobromados, a sustancias de uso farmacéutico, limpadores, pesticidas e aditivos de plásticos.

Radón, o inimigo que se mete na casa

16-12-2014 - Saúde

O radón está relacionado co cancro de pulmón, até o punto de que é o principal factor de risco despois do tabaquismo, e o primeiro en nunca fumadores. Iso si, a moita distancia. Pero esta distancia non pode facernos relativizar a súa importancia, porque produce máis risco de cancro de pulmón que o tabaquismo pasivo. En Estados Unidos, as mortes por cancro de pulmón cuxo orixe se asocia ao radón residencial superan a todas as que producen os cancros de fígado e vías biliares. En Galicia as cifras non son menos preocupantes, entre o 3 e o 5 % das mortes por cancro de pulmón poden achacarse exclusivamente a este gas, e se se combinan co tabaco esta porcentaxe sobe ao 25 %. Hai ademais unha interacción entre radón residencial e tabaco, até o punto de que as posibilidades de que un fumador desenvolva cancro de pulmón elévanse até 73 veces, se na súa vivenda hai unha concentración de radón moi elevada.

A OMM advirte que 2014 sería o ano máis quente nos rexistros

15-12-2014 - Medio ambiente

O ano 2014 perfílase como o máis quente rexistrado até agora, segundo estimacións preliminares dadas a coñecer pola Organización Meteorolóxica Mundial (OMM). Se o que queda de decembro mantén o mesmo nivel rexistrado até agora, 2014 superaría a 2010, 2005 e 1998, considerados os máis calorosos, e confirmaría a tendencia de quecemento a longo prazo, explicou o organismo.

Preto de 269.000 toneladas de plásticos flotan nos océanos do planeta

12-12-2014 - MEDIO AMBIENTE

Un equipo científico de EUA, Nova Zelandia, Chile, Francia, Sudáfrica e Australia cuantificou a contaminación de lixo de plástico presente nos mares de todo o mundo: cinco billóns de pezas de plástico que pesan preto de 269.000 toneladas. Os investigadores advirten de que, ao fragmentarse en anacos pequenos co tempo, os plásticos poden ser inxeridos pola fauna e pasar á cadea alimentaria.

Proxecto de recollida a domicilio dos residuos e compostaxe doméstico

11-12-2014 - Residuos

O concello de San Sadurniño vén de poñer en marcha esta semana un proxecto piloto en Galicia para a recollida selectiva de lixo na porta da casa de medio cento de vivendas de tres parroquias. Ten un triplo obxectivo: aforrar cartos, coidar do medio natural e asomar os veciños como recuperar a compostaxe dos restos orgánicos con novos usos nas leiras e no gando.

Gas radón e tabaquismo

27-11-2014 - Saúde

O grupo de Radón da Universidade de Santiago de Compostela ven de publicar un artigo na revista European Respiratory Journal no que se asocia por primeira vez a concentración de radón residencial e a exposición a tabaquismo pasivo co risco de cancro de pulmón. O estudo (ao que acompaña un editorial) realizouse en sete hospitais galegos e un de Asturias, incluíndo máis de 500 suxeitos.

O mar subirá ata 0,80 metros en España polo cambio climático

26-11-2014 - CAMBIO CLIMÁTICO

Os efectos deste fenómeno abranguen todos os ámbitos do litoral, dende a actividade nos portos ata o sector turístico, a intensificación dos temporais ou a destrución de ecosistemas e a erosión

O 8% do patrimonio mundial natural está en perigo crítico

20-11-2014 - MEDIO AMBIENTE

A caza furtiva, o turismo ou a deforestación levaron o límite ao 8% das áreas naturais inscritas na Lista do Patrimonio Mundial da UNESCO. Lugares como a Reserva de caza de Selous (Tanzania) e a Reserva de Biosfera da bolboreta monarca en México presentan perigo crítico para a súa conservación no futuro, segundo o informe Perspectiva do Patrimonio Mundial presentado no Congreso Mundial de Parques en Sídney, celebrado neste mes de novembro.

Información medioambiental en directo

14-11-2014 - Medio ambiente

Proxecto baseado na retransmisión de información en directo a Internet empregando redes wifi de sensores ambientais instalados en todos os recunchos da Terra. Desde unha páxina web poden consultase os indicadores ambientais de calquera lugar do mundo, como por exemplo temperatura, humidade, luminosidade, polución. Isto é o que xa está a facer o proxecto Smart Citizen, grazas un par de placas Arduino con wifi integrado e varios sensores.

Bulldóceres e excavadoras pasan por riba das seis figuras de protección da lagoa de Vadoviño

13-11-2014 - MEDIO AMBIENTE

A Dirección Xeral de Conservación da Natureza anunciou o comezo dunha “nova e irracional alteración da lagoa da Frouxeira (Valdoviño) que culminará, outra volta, co baleirado mecánico do humidal”, segundo denuncia Adega. A plataforma ambientalista considera que “de nada serviron as seis figuras de protección que posúe A Frouxeira”, á vez que alerta que “os bulldóceres xa están instalados sobre as dunas grises (hábitats prioritarios) e só agardan a orde para iniciar o baleirado artificial da lagoa”.

O cambio climático ameaza con impactos irreversibles

05-11-2014 - Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático.

A influencia humana no sistema climático é clara, vai en aumento, e os seus impactos obsérvanse en todos os continentes. Con todo, existen opcións para a adaptación ao cambio climático, e con actividades de mitigación rigorosas pódese conseguir controlalas. Estas son as principais conclusións do Informe de síntese publicado polo Grupo Intergobernamental de Expertos sobre o Cambio Climático. Se non se lle pon freo, o cambio climático fará que aumente a probabilidade de impactos graves, xeneralizados e irreversibles nas persoas e os ecosistemas, segundo a avaliación do cambio climático máis completa realizada que fixo pública o Grupo Intergobernamental de Expertos sobre o Cambio Climático (IPCC). O Informe presentado onte é unha síntese onde se expoñen e integran as conclusións do Quinto Informe de Avaliación do IPCC producidas por máis de 800 científicos e publicadas nos últimos 13 meses.

A Comisión Europea presenta unha proposta de regulamento para limitar as emisións contaminantes das máquinas móbiles non de estrada

23-10-2014 - CONTAMINACIÓN

O pasado 25 de setiembre a Comisión Europea publicou a súa proposta de medidas para reducir as emisións dos principais contaminantes atmosféricos procedentes dos motores das máquinas móbiles que non circulan por estrada e ao mesmo tempo reducir a complexidade do marco legal para o sector.

Denuncian o impacto do trazado da A-76 na Ribeira Sacra

07-10-2014 - Medio ambiente

Dende a Plataforma contra a Autoestrada A-76 pola Ribeira Sacra sosteñen que o trazado previsto afecta a este privilexiado espazo, atravesando aldeas e destrozando o patrimonio. Para reforzar os seus puntos de vista, celebraron un roteiro por distintas aldeas e parroquias de Nogueira de Ramuín, municipio onde se concentrarán as presuntas agresións ao medio natural, segundo a información que manexa esta plataforma.

A enerxía eólica reduce a factura enerxética

18-09-2014 - Enerxía

Un estudo do grupo de investigación Bilbao Energy Research Team (BERT) da Universidade do País Vasco conclúe que a enerxía eólica segue dando máis aforros que o que supoñen os seus incentivos, mentres que as tecnoloxías solares fotovoltaicas aínda se atopan en fase de desenvolvemento. O traballo publícase na revista Energy Policy.

Novo máximo sen precedentes dos gases de efecto invernadoiro en 2013

15-09-2014 - CONTAMINACIÓN

Os niveis de dióxido de carbono, causantes do efecto invernadoiro, aumentaron máis entre 2012 e 2013 que durante calquera outro ano dende 1984, segundo se indica no Boletín anual da Organización Meteorolóxica Mundial.

Científicos asocian a contaminación do aire durante o embarazo cun atraso psicomotor na infancia

27-08-2014 - CONTAMINACIÓN

Científicos do centro CREAL do Instituto de Saúde Global de Barcelona avaliaron se a exposición á contaminación do aire durante o embarazo afecta o desenvolvemento psicomotor e cognitivo nos primeiros anos de vida dos nenos e nenas. Os resultados revelan unha asociación entre a presenza de dióxido de nitróxeno (NON2), que procede maioritariamente do tráfico, e outros contaminantes durante esa etapa e un atraso no desenvolvemento psicomotor dos fillos.

Intoxicacións mortais nas operacións de fracking

22-08-2014 - ENERXÍA

Recentemente, NIOSH realizou avaliacións da exposición para identificar os perigos químicos para os traballadores que participan nas operacións de retorno de fluxo e os resultados dos estudos de campo iniciais suxiren que algunhas destas operacións poden dar lugar a concentracións elevadas de hidrocarburos volátiles no ambiente de traballo que poderían presentar riscos por exposición aguda.

Atopan nunha mina de Madrid unha planta acumuladora de arsénico que descontamina os chans

21-08-2014 - MEDIO AMBIENTE

Investigadores da Universidade Politécnica de Madrid estudaron os niveis de metais pesados e outros elementos contaminantes en vexetais procedentes de chans dunha antiga mina da Comunidade de Madrid. Así observaron que a especie Corrigiola telephiifolia pode acumular moito arsénico, polo que podería empregarse en traballos de fitorremediación.

O lobby petroleiro ao descuberto

20-08-2014 - CONTAMINACIÓN

As grandes compañías petroleiras, a través dos gobernos de Canadá e EEUU, utilizaron as negociacións comerciais coa UE, para lograr rebaixar regulacións ambientais. A Directiva de Calidade dos Combustibles, que podería pór un freo á entrada do petróleo procedente de areas bituminosas -moito máis contaminante que o petróleo convencional- podería verse comprometida polas presións nas negociacións, de acordo a un informe elaborado por Amigos da Terra Europa.

Lei 11/2014, do 3 de xullo, pola que se modifica a lei 26/2007, do 23 de outubro, de Responsabilidade Ambiental.

01-08-2014 - LEXISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Onde se esconde a basura oceánica?

21-07-2014 - Contaminación

Normalmente o océano evoca imaxes de augas profundas dun intenso azul escuro e ondas perfectas que bulen de organismos exóticos e non tanto as de enormes illas de residuos plásticos como a Gran mancha de lixo do Pacífico, unha acumulación de desfeitos que hai quen sostén que supera en tamaño aos Estados Unidos. Por desgraza témese que as acumulacións de residuos desta natureza crezan parellas á produción de plástico dos últimos decenios. Sorprendentemente, un equipo de científicos descubriu que estas moles flotantes están a atravesar un proceso de redución para o que aínda non existe unha razón fundada e que poderá non ser en absoluto positivo.

Ir a traballar en bicicleta

18-07-2014 - Contaminación

Reducir a contaminación e o consumo de combustibles fósiles, aumentando o número de viaxes en bicicleta polas cidades, é o fin do programa piloto que iniciará Francia mediante o cal remunerará con 25 céntimos por quilómetros aos traballadores que acudan ao seu posto de traballo en bicicleta. Este experimento de seis meses forma parte dunha iniciativa conxunta de varios gobernos europeos para mellorar a saúde das persoas e reducir a contaminación do aire e o consumo de combustibles fósiles.

Os contaminantes orgánicos danan os ecosistemas de agua doce en toda Europa

16-06-2014 - Medio ambiente

Un estudo europeo liderado polo Centro Helmholtz para a Investigación Ambiental de Leipzig (Alemaña) alerta do risco que representan as pesticidas e outros químicos industriais para os ecosistemas de auga doce a escala continental. Os resultados desta investigación advirten da necesidade de establecer medidas de protección que mitiguen os efectos da devandita contaminación.

A enerxía xeotérmica da península ibérica pode xerar cinco veces a capacidade eléctrica actual

13-06-2014 - ENERXÍA

Investigadores da Universidade de Valladolid estimaron canta electricidade se podería obter coa calor que se almacena baixo os dez primeiros quilómetros do territorio peninsular. Os resultados indican que ao redor de 700 gigavatios, o que quintuplica toda a capacidade eléctrica instalada na actualidade. Galicia, Castela e León, Andalucía e Cataluña son as comunidades co maior potencial.

Un estudo proba que a contaminación de Norteamérica chega a Europa

06-06-2014 - Contaminación

Un equipo científico internacional liderado por investigadores do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) achou restos de polibromodifenil éteres (PBDE) (mesturas de compostos que se usan en mobles e aparellos electrónicos) en mostras de deposición atmosférica recollidas en catro áreas de montaña europeas entre 2004 e 2006. Este achado mostra que a contaminación xerada en Norteamérica chega a Europa viaxando por encima do océano Atlántico. Os resultados do estudo publicáronse na revista Atmosferic Chemistry and Physics.

Fracking: en tres días publícanse tres informes alertando dos perigos desta técnica

19-05-2014 - Medio ambiente

O primeiro, céntrase no feito de que as emisións de metano rexistradas nos pozos de fracking son moi superiores ao que admitiran as autoridades ambientais, no segundo se informa sobre os miles de toneladas de residuos radiactivos de baixa intensidade que xera o fracking e o terceiro, céntrase nos efectos do fracking na saúde pública.

A cidade afógase nunha partícula

08-05-2014 - CONTAMINACIÓN

A calidade do aire que se respira na maioría das cidades do mundo empeora, alertou a Organización Mundial da Saúde (OMS), e con ela aumenta o risco de que a súa poboación padeza enfermidades respiratorias, coronarias e outras patoloxías relacionadas coa contaminación.

Cada ano a UE elimina residuos reciclables por valor de 5.250 millóns de euros

09-04-2014 - RESIDUOS

Tal e como se sinala na Comunicación da CE, "Unha Europa que utilice eficazmente os recursos", cada ano a UE elimina residuos reciclables, como papel, vidro, plásticos, aluminio e aceiro, por valor de 5.250 millóns de euros. Se se reciclasen estes residuos evitaríase o equivalente a 148 millóns de toneladas de emisións de CO2 ao ano.

Plan de Infraestruturas de Transporte e Vivenda 2012-2024

08-04-2014 - MEDIO AMBIENTE

O ministerio de Fomento volve presentar un plan no que se inclúen decenas de proxectos moi lesivos para o medio ambiente e malgastadores de fondos públicos. Por iso, as principais organizacións ambientais formularán directamente ao MAGRAMA a súa oposición a este plan e demandaranlle accións concretas para reducir a súa negativa incidencia sobre o entorno.

Todo o que vostede debería saber sobre o cambio climático, explicado con rigor e sinxeleza

04-04-2014 - CLIMA

O cambio climático é unha das cuestións definitorias do noso tempo. Agora sabemos con certeza, sobre a base de múltiples evidencias, que os seres humanos estamos a cambiar o clima da Terra. A atmosfera e os océanos quentáronse e produciuse un aumento do nivel do mar, unha forte diminución de xeo mariño do Ártico, e outros cambios relacionados co clima.

O Estado español á cola de Europa en relación ao tratamento de residuos

02-04-2014 - RESIDUOS

Segundo o estudo cada cidadán do Estado español orixina unha media de 464 Kg/ano de residuos urbanos dos cales tan só o 27% son reciclados ou utilízanse para elaborar compost.

Plano Director da Rede Natura

31-03-2014 - Medio ambiente

O Plan Director de Rede Natura 2000 de Galicia, aprobado o pasado xoves polo Consello da Xunta e que entrará en vigor o vindeiro martes, rexe os usos permitidos, autorizables ou prohibidos nos espazos de maior valor ecolóxico e ambiental.

7 millóns de mortes cada ano debidas á contaminación atmosférica

28-03-2014 - Contaminación

En novas estimacións publicadas hoxe, a Organización Mundial da Saúde (OMS) informa de que en 2012 uns 7 millóns de persoas morreron -unha de cada oito do total de mortes no mundo- como consecuencia da exposición á contaminación atmosférica. Esta conclusión duplica de sobra as estimacións anteriores e confirma que a contaminación atmosférica constitúe na actualidade, por si soa, o risco ambiental para a saúde máis importante do mundo. Se se reducise a contaminación atmosférica poderían salvarse millóns de vidas.

O Xulgado paraliza as obras de encauzamento do río no Malecón de Sarria

26-03-2014 - MEDIO AMBIENTE

O Xulgado de Sarria ordenou a paralización das obras no Malecón de Sarria logo de se reiniciaren apenas unhas horas antes. A decisión xudicial devén da denuncia interposta pola Plataforma Sarriana polo Río. O movemento veciñal denunciou que a Conferencia Hidrográfica estaba a levar adiante o proxecto de encauzamento do río sen contar coa autorización de Patrimonio.

Novos materiais magnéticos para extraer enerxía das mareas

25-03-2014 - ENERXÍA

Científicos da Universidade Carlos III de Madrid (UC3M) participan nun proxecto de investigación europeo para o desenvolvemento dun novo tipo de xerador de enerxía mareomotora máis barato e eficiente. Trátase dun aparato que substitúe os materiais magnéticos convencionais por novos materiais fabricados mediante unha tecnoloxía alternativa.

Natureza do lixo das praias galegas

19-03-2014 - Medio ambiente

Investigadores do Instituto Español de Oceanografía, IEO, xunto á Asociación Ambiental Ollamar, publicaron na revista Scientia Marina os resultados de 10 anos de seguimento do lixo de tres praias galegas: Lanzada, Baldaio e O Rostro. Neste tempo recolléronse e catalogaron máis de 45.000 obxectos, a maioría plásticos procedentes principalmente da pesca, o turismo e a hixiene persoal.

Paralizada a mina de Corcoesto

18-03-2014 - Medio ambiente

Unha resolución da Dirección Xeral de Industria con data 11 de marzo denega o proxecto de explotación de Edwater para a mina de Corcoesto. Isto, sosteñen desde colectivos veciñais ou ambientalistas como Adega “supón unha vitoria histórica da cidadanía galega na defensa dos seus dereiros ambientais e sociais”.

Renovables: principal fonte de enerxía no Estado español

13-03-2014 - ENERXÍA

O Observatorio de WWF de febreiro destaca que a produción de orixe renovable aumentou respecto a febreiro do ano pasado, chegando aos 12.453 GWh, o que supón un 56,8% respecto á xeración total do Sistema Peninsular, alcanzando un máximo histórico.

Un novo proxecto: Global Forest Watch

05-03-2014 - MEDIO AMBIENTE

O Instituto de Recursos Mundiais (WRI), Google, Nasa e un grupo de máis de 40 socios crean unha vixilancia mundial forestal (GFW). Un seguimento dos bosques case en tempo real, dinámicos e un sistema de alerta que capacita ás persoas de todo o mundo a xestionar mellor os bosques.

Dous novos estudos alertan dos perigos do fracking

28-02-2014 - MEDIO AMBIENTE

A explotación de hidrocarburos non convencionais mediante a técnica de fracking, pola cal rompen as rochas do subsolo para liberar o gas e o petróleo que almacenan, está sometida a unha gran polémica en todo o mundo.

Informe sobre o estado dos ríos galegos en 2013

24-02-2014 - Medio ambiente

Os resultados amosan que existe unha tendencia cara un estado bo dos nosos ríos. A porcentaxe de treitos con calidade deficiente mantense como en 2012, e corresponden aos ríos Aríns, Chanca, Mero e Limia en primavera e o Lagar, Esteiro e Limia en outono. Ningún treito estudado en 2013 amosou unha calidade biolóxica mala. Porén, compre sinalar que en anos anteriores os ríos Lagares, Sar e Louro eran os que presentaban un estado de saúde malo e que en 2013 non se realizaron as inspeccións correspondentes. A calidade do bosque de ribeira é outro parámetro que serve para establecer a saúde dos cursos fluviais. A degradación que sofren as marxes dos ríos do país continúa como en anos anteriores. Máis da metade dos treitos estudados presentaban as súas marxes con alteracións importantes e moi degradadas, correspondendo aos ríos Corgo, Zamáns, Lagar ou Limia entre outros.

Rebenta unha balsa mineira entre Carballo e Malpica

12-02-2014 - CONTAMINACIÓN

O Concello de Carballo alertara do perigo hai case un ano, e a Consellería de Industria comprometeuse a porlle remedio, pero onte de madrugada una das balsas de lodos da mina de cuarzo de Monte Neme xa non resistiu nin un segundo máis a forza da auga e o vento, e rompeu. Como consecuencia produciuse unha avalancha de material que alcanzou, ladeira abaixo, as localidades de Aviño (Malpica) e Razo dá Costa (Carballo), arrasou o monte, sepultou de áridos varias leiras privadas e ameazou unha vivenda.

Europa e o cambio climático: fracaso á vista

11-02-2014 - CLIMA

As medidas europeas para reducir as emisións de carbono no sector enerxético non poderán limitar o aumento da temperatura global a dous graos para 2050, segundo un estudo realizado pola Comisión.

Plantas mariñas como cemento ecolóxico para loitar contra o cambio climático

10-02-2014 - CLIMA

Un traballo liderado polo Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) analiza o papel das plantas mariñas na protección da costa e propón un novo paradigma para aproveitar este valor ecosistémico no deseño de estratexias para reducir as consecuencias do cambio climático e facilitar a adaptación.

O Parlamento Europeo, contra os plásticos contaminantes

06-02-2014 - RESIDUOS

O Parlamento Europeo aprobou o martes 14 de xaneiro unha resolución na que pide a prohibición dos plásticos máis perigosos e das bolsas deste material dun só uso, dentro da estratexia comunitaria para a redución deste tipo de residuos no medio.

Entra en vigor a nova Lei de Caza de Galicia

03-02-2014 - MEDIO AMBIENTE

Tras a súa publicación no Diario Oficial de Galicia, a nova Lei de Caza entrou en vigor o día 29 de Xaneiro. Este texto actualiza a vixente Lei 4/1997 de caza de Galiza.

A Alianza Rural Galega rexeita unha nova Lei do Solo que considera residual ao 90% do rural galego

31-01-2014 - Medio Ambiente

As organizacións que integran a Alianza Rural Galega consideran que a nova Lei do Solo non foi redactada para favorecer o máximo consenso social e político a prol dun ordenamento respectuoso co territorio. Ben ao contrario, no canto de planificar un ordenamento territorial sustentábel, a proposta supón unha importante regresión con respecto ao actual marco normativo (Lei 9/2002).

Aprobación do proxecto de Lei de Parques Nacionais

29-01-2014 - MEDIO AMBIENTE

O Proxecto de Lei de Parques Nacionais abre a porta a actividades prohibidas ata agora e introduce unha perigosa excepción para a transformación urbanística nos parques, poñendo en risco a esencia da rede.

Bruxelas propón un recorte en emisións de CO2 pero esquécese da eficiencia enerxética

27-01-2014 - CLIMA

A Comisión Europea propuxo este mércores fixar un obxectivo obrigatorio de recorte de emisións de CO2 para a UE do 40% en 2030 (respecto aos niveis de 1990) co fin de manter o liderado na loita contra o cambio climático. Bruxelas pide ademais unha cota obrigatoria de renovables do 27% para o conxunto da UE, pero sen metas individuais para cada Estado membro, e prescinde do obxectivo de eficiencia enerxética en 2030.

Primeiro mapa-mundi de residuos electrónicos

27-01-2014 - RESIDUOS

Por primeira vez, un mapa interactivo presenta información detallada sobre a cantidade de residuos que produce cada país elaborado por iniciativa da organización "Solving the L-Waste Problem (StEP) Initiative" un consorcio formado por diversas organizacións das Nacións Unidas, a industria, e organizacións gobernamentais e non gobernamentais así como asociacións científicas.

A Comisión Europea renuncia a lexislar sobre gas non convencional e só recomenda estudos de impacto

24-01-2014 - ENERXÍA

A Comisión Europea renunciou a lexislar sobre a extracción de gas non convencional mediante fracturación hidráulica ("fracking"), tal e como reclamaban a Eurocámara e os ecoloxistas, e limitouse a aprobar unha serie de recomendacións non vinculantes aos Estados membros para que estuden o impacto ambiental destas iniciativas e melloren a transparencia para os cidadáns.

Aprobado o Programa Estatal de Prevención de Residuos para o período 2014-2020

23-01-2014 - RESIDUOS

As catro liñas estratéxicas, que aspiran a conseguir unha redución de residuos do 10 por cento, son a diminución da cantidade de residuos, a reutilización e alongamento da súa vida útil, a redución do contido de substancias nocivas en materiais e produtos, así como dos seus impactos sobre a saúde humana e o medio.

Remitida ás Cortes Xerais a modificación da Lei de Responsabilidade Ambiental

22-01-2014 - MEDIO AMBIENTE

O Consello de Ministros aprobou, por proposta do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, a remisión ás Cortes Xerais do Proxecto de Lei polo que se modifica a Lei 26/2007 de Responsabilidade Ambiental, co que se garante a obriga de previr, evitar e reparar as ameazas e os danos ambientais.

A contaminación atmosférica resta anos de vida

15-01-2014 - CONTAMINACIÓN

Estar sometido día tras día e durante anos á contaminación atmosférica non só aumenta considerablemente o risco de cáncer, especialmente o de pulmón, tamén resta anos de vida.

Piden un obxectivo vinculante de enerxías renovables para 2030

14-01-2014 - ENERXIA

Os Ministros de Enerxía de Alemaña, Francia, Dinamarca, Irlanda, Austria, Bélxica, Portugal e, recentemente, Italia, pediron conxuntamente un obxectivo vinculante de uso de enerxías renovables para 2030. Amigos da Terra insta ao Executivo a unirse a esta coalición de países.

Cambio climático

09-01-2014 - CLIMA

A universidade de Cornell acaba de poñer en marcha unha nova páxina web dedicada aos que, sen ser profesionais, están interesados en coñecer o problema do cambio climático e en que medida poden contribuír eles persoalmente a mitigalo.

Conversión de residuos agrícolas e acuícolas en enerxía renovable

17-12-2013 - I+D+i

Grazas a un novo e innovador proxecto de investigación de tres anos de duración, representantes dos sectores da acuicultura, a agricultura e o biogás van colaborar para desenvolver a enerxía renovable. Esta iniciativa demostra que é posible, ao mesmo tempo, mellorar a sostibilidade, reducir o volume de residuos e aumentar o rendemento operativo.

Publicada a Lei de Avaliación Ambiental

12-12-2013 - MEDIO AMBIENTE

O Boletín Oficial do Estado publicou hoxe a Lei de Avaliación Ambiental, unha norma que garante a máxima protección do medio, simplifica e axiliza trámites e establece unha lexislación homoxénea en todo o territorio nacional.

O informe "descafeinado" de Europa sobre as rías galegas

09-12-2013 - MEDIO AMBIENTE

O borrador final do informe, malia non contar co consenso dos eurodeputados que formaron parte da misión que visitou Galicia, será finalmente votado o vindeiro día 16 de decembro na Comisión de Peticións. Determinaranse alí as recomendacións do Parlamento Europeo ás autoridades para limpar a contaminación das rías do Burgo, Ferrol e Vigo.

A axencia europea do medio ambiente alerta do dano ás costas pola presión demográfica e as industrias

04-12-2013 - Medio ambiente

A Axencia Europea do Medio Ambiente (EEA, polas súas siglas en inglés) alertou do dano que a presión demográfica e as distintas actividades económicas vinculadas ao mar causan ás zonas costeiras da Unión Europea, e pediu maiores esforzos para xestionar de forma sustentable os ecosistemas e mitigar o impacto do home neles. "A costa europea é vital para a economía, pero en moitas das súas zonas os recursos están en perigo porque se priorizaron os beneficios a curto prazo sobre a xestión sustentable a longo prazo", asegurou o director executivo da EEA.

Acumúlanse os deberes climáticos

29-11-2013 - CLIMA

Os representantes dos 190 países participantes na Conferencia do Clima de Nacións Unidas en Varsovia (COP19) conseguiron chegar a un acordo de mínimos para desbloquear as negociacións e perfilar unha folla de ruta cara ao acordo global e vinculante sobre redución de emisións en 2015.

2013 baterá un novo récord de emisións globais de CO2

25-11-2013 - CONTAMINACIÓN

As emisións globais de dióxido de carbono pola queima de combustibles fósiles aumentarán de novo en 2013, alcanzando a cifra récord de 36 mil millóns de toneladas.

Cambio climático: más vale actuar pronto que tarde

21-11-2013 - CLIMA

Un novo atraso na execución de políticas integrais internacionais sobre o clima podería aumentar substancialmente os custos a curto prazo da mitigación do cambio climático.

O mapa da deforestación en Galiza

20-11-2013 - MEDIO AMBIENTE

A Universidade de Maryland (EE.UU) mantén en liña unha aplicación que permite comprobar con enorme detalle o impacto da deforestación no planeta.

A xestión de residuos empeorou

19-11-2013 - RESIDUOS

A OCU realizou un estudo de investigación do actual sistema de reciclaxe de residuos eléctricos e electrónicos. Seguiuse o rastro de 16 residuos electrónicos domésticos (teles, lavadoras, frigoríficos e ordenadores) dende o punto de entrega ata o lugar onde foron procesados. A conclusión máis sorprendente é que só 4 foron procesados en plantas autorizadas. O resto remataron en chatarrerías, zonas residenciais, descampados e almacéns.

Luces e sombras das políticas ambientais en tempos de crise

18-11-2013 - Medio Ambiente

O Observatorio de Políticas Ambientais é unha iniciativa constituida co obxetivo de analizar periódicamente as políticas en materia de medio ambiente do Estado y das Comunidades Autónomas, tendo en conta o contexto internacional e comunitario europeo. Esta publicación, recolle anualmente as análises realizadas por un grupo de traballo independente formado por 47 Profesores de Dereito de 32 Universidades, sobre as políticas ambientais, tanto do Estado como de cada unha das dezasete Comunidades Autónomas e o conxunto das Entidades Locais. Inclúe tamén estudos sectoriais sobre a protección do litoral, as augas, a contratación pública verde, e a exposición das novidades producidas nas políticas ambientais doutros países, así como no ámbito internacional.

A sentenza do Prestige

14-11-2013 - MEDIO AMBIENTE

Xusto once anos despois, a maior catástrofe medioambiental do Estado e unha das maiores de Europa queda sen responsables.

Os volumes de gases de efecto invernadoiro alcanzan un novo récord en 2012, segundo a OMM

13-11-2013 - CONTAMINACIÓN

A Organización Meteorolóxica Mundial (OMM) fixo público este martes o seu boletín anual de gas de efecto invernadoiro no que destaca que os volumes de gases de efecto invernadoiro alcanzaron un novo máximo en 2012. Segundo determinaron os expertos, trátase do nivel máis alto nos últimos tres millóns de anos.

Modelos para coñecer como se comportarán os océanos e a atmosfera

11-11-2013 - MEDIO AMBIENTE

Durante o século pasado quentáronse a atmosfera e os océanos, reduciuse a superficie cuberta polo xeo e aumentou a concentración de gases de efecto invernadoiro. Para que a sociedade poida protexerse das posibles catástrofes e saiba que cambios poden acaecer nun futuro, será necesario poñer en práctica medidas políticas eficaces e alcanzar un coñecemento científico exhaustivo da situación

Polo menos 12 das 18 rías galegas están contaminadas polo cobre dos estaleiros

08-11-2013 - MEDIO AMBIENTE

O Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) detectou que os sedimentos das zonas portuarias e de estaleiros de Galicia presentan unha contaminación alta por cobre, o que evidencia o impacto da construción, desprazamento e fondeo de buques nas rías galegas.

Convenio de Minamata

07-11-2013 - Contaminación

En Minamata, Xapón, unha cidade cuxos habitantes aínda sofren os efectos devastadores da contaminación por mercurio da década de 1960, 92 países asinaron o día 10 de outubro un novo tratado mundial para facer fronte á contaminación por mercurio . O Convenio de Minamata reflicte un consenso mundial sobre a ameaza que a contaminación por mercurio representa para a saúde humana e o medio ambiente, e o recoñecemento de que debe facerse fronte a esta ameaza.

Os océanos en estado crítico

04-11-2013 - MEDIO AMBIENTE

O último informe do Programa Internacional sobre o Estado dos Océanos (IPSO) sobre os factores antropogénicos de tensións dos océanos vai máis aló da conclusión á que chegou a finais de setembro o panel da ONU sobre o cambio climático (IPCC) de que o océano está absorbendo a maior parte do quecemento e uns niveis sen precedentes de dióxido de carbono, e advirte de que o efecto acumulativo de devandito fenómeno xunto con outros factores de tensións do océano é moito máis grave que as estimacións previas.

En torno ao 90 % da poboación urbana da Unión Europea (UE) está exposta a contaminantes atmosféricos perxudiciais

25-10-2013 - Medio Ambiente

O informe da Axencia sobre a calidade do aire en Europa en 2013 feito público o 15 de otubre, indica que pese ao descenso das emisións e das concentracións de certos contaminantes atmosféricos nas últimas décadas, o problema da contaminación atmosférica en Europa segue lonxe de poder darse por resolto. Dous contaminantes en concreto, as partículas e o ozono, seguen provocando problemas respiratorios e enfermidades cardiovasculares e reducindo a esperanza de vida.

Industria para a inxección de gas fronte ao Delta do Ebro por sismos

30-09-2013 - MEDIO AMBIENTE

O Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo ordenou o pasado xoves o cesamento de actividade do Proxecto Castor, un controvertido almacén subterráneo de gas natural situado fronte ás costas do Delta do Ebro que acumulaba polémicas dende que empezou a planearse. Ás críticas políticas e económicas sumáranse nas últimas semanas as ambientais: en menos dun mes, dende que a empresa xestora retomou a inxección de gas, rexistráronse na zona uns 220 microsismos.

Os límites aos agrocombustibles son insuficientes

23-09-2013 - MEDIO AMBIENTE

A votación no Parlamento Europeo para lograr unha restrición no uso de agrocombustibles resultou insuficiente. A queima de agrocombustibles en Europa continuará, o que provocará incrementos no prezo dos alimentos e nas emisións de CO2.

Proxectos europeos para vixiar a contaminación oceánica

17-09-2013 - Medio ambiente

Investigadores do CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) participan en dúas iniciativas da Unión Europea, cuxa misión é vixiar a contaminación oceánica; estas iniciativas contan con financiamento do VII Programa Marco. O primeiro deles, denominado Sexa on a chip, ten como obxectivo o desenvolvemento de sensores para a detección móbil de contaminantes. Segundo explica Damiá Barceló, investigador do Instituto de Diagnóstico Ambiental e Estudos da auga do CSIC e coordinador do proxecto, os contaminantes mariños están sometidos a unha gran mobilidade, polo que a súa análise debe enfocarse en diversas localizacións.

A proposta de Real Decreto pecha as portas ao autoconsumo e prexudica a empresas e consumidores

10-09-2013 - ENERXÍA

Atrasa a introdución de competencia no sector, mingua a liberdade de elección dos consumidores, ademais de prexudicar a competitividade empresarial. Péchanse as portas ao autoconsumo e á xeración distribuída en redes eléctricas intelixentes. O Real Decreto é contrario ás Directivas Europeas 2002/91/CE, 2012/27/CE, 2009/72/CE, 2009/28/CE

Novo laboratorio flotante nas Illas Cíes

04-09-2013 - Medio Ambiente

Voluntarios de Galicia, Andalucía, Canarias, Cataluña e a Comunidade Valenciana pasarán boa parte do mes de setembro mergullados nas frías augas das Illas Cíes, na ría de Vigo.

Os últimos verquidos contaminantes de Fukushima poden ter chegado ao Pacífico

26-08-2013 - Medio Ambiente

A Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) pediu perdón este sábado polas fugas de auga radioactiva que se produciron desde a central nuclear de Fukushima-1 ao subsolo e ao océano Pacífico, segundo informou a televisión pública NHK. O vicepresidente de TEPCO, Zengo Aizawa, reuniuse co subgobernador da prefectura de Fukushima, Masao Uchibori, para pedir perdón polas verteduras contaminantes e asegurar que darán máxima prioridade a solucionar este problema. Interrogado sobre as causas, Aizawa admitiu que se tratou dun "erro humano" porque a válvula que regula a entrada de auga radioactiva desde os reactores nucleares aos tanques superficiais para almacenala estaba aberta.

O nivel do mar podería elevarse 20 metros cara a final de século

29-07-2013 - MEDIO AMBIENTE

O nivel do mar podería elevarse 20 metros cara a final de século, segundo se desprende dunha investigación internacional na que participou o Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC).

O proxecto ENSEMBLES axuda a perfeccionar as predicións do risco climático

22-07-2013 - MEDIO AMBIENTE

O proxecto financiado con fondos europeos ENSEMBLES contribuíu notablemente a perfeccionar as predicións do risco climático. A combinación de varios modelos climáticos globais e a creación de mostras do estado futuro do sistema terrestre permitirán á comunidade científica debuxar un panorama máis claro de como será o clima dentro de cinco, dez ou mesmo vinte anos.

Deseñan un mapa que delimita as zonas máis expostas ao radón da península

17-07-2013 - Saúde

A maior fonte de radioactividade natural é o gas radón. A OMS clasifica a exposición a este gas como a segunda causa máis importante de cancro de pulmón nalgúns países. Orixinado pola desintegración do radio e do uranio, presentes nos chans, o radón emana até a superficie e penetra, por difusión ou convección, nas vivendas.

Remata o xuízo do Prestige pero continúa a polémica

15-07-2013 - MEDIO AMBIENTE

Ecoloxistas en Acción denuncia que máis alá dos tripulantes, o capitán e o Director da Mariña Mercante, moitos responsables últimos do accidente, dende o armador aos líderes políticos do momento que tomaron nefastas decisións, nin sequera aparecen como imputados no caso.

A UE desenténdese da contaminación das rías

12-07-2013 - MEDIO AMBIENTE

O PE conxela o expediente sobre este tema. Os grupos non se poñen dacordo sobre os documentos e os procedementos a seguir. Algúns partidos piden medidas "contundentes" e non só abrir un texto e enmendalo ata setembro.

Financiados pola Unión Europea 248 novos proxectos ambientais

08-07-2013 - MEDIO AMBIENTE

A Comisión Europea aprobou o financiamento de 248 novos proxectos no marco do programa LIFE+, o fondo da Unión Europea para o medio ambiente. Os proxectos abranguen accións no ámbito da conservación da natureza, o cambio climático, a política ambiental e a información e comunicación sobre cuestións ambientais en todos os Estados membros. En conxunto, estes proxectos representan un investimento total duns 556,4 millóns EUR, dos que a UE achegará 281,4.

Os Nobel Steven Chu e Mario Molina advirten sobre a emerxencia do cambio climático

05-07-2013 - Medio ambiente

Baixo un ceo plomizo, frío e unha intensa choiva desenvolvéronse os dous últimos días de conferencias na cidade bávara de Lindau, onde mozos científicos e premios Nobel seguen debatendo sobre química verde e sustentabilidade no Nobel Laureate Meeting. "A necesidade é a nai de todos os inventos e agora a necesidade é o clima", comentou onte o exsecretario de Enerxía do Goberno de Barack Obama, o científico Steven Chu, galardoado co premio Nobel de Física no ano 1997.

Auga contaminada nos pozos próximos ao 'fracking'

01-07-2013 - ENERXÍA

O 'fracking' é xa un dos temas máis polémicos da escena enerxética do Estado mesmo antes de perforarse un só pozo nin sequera para a investigación do seu potencial no territorio estatal.

O estado español é un dos que máis aumentou as emisións

25-06-2013 - MEDIO AMBIENTE

WWF presenta o Informe de emisións de Gases de Efecto invernadoiro en España 1990-2012 para chamar a atención de que ou estado español segue sendo un dos estados industrializados que máis aumentou as emisións respecto a 1990.

O negocio do fracking en Galiza

17-06-2013 - ENERXÍA

O francking comeza a buscar oco en Galicia. Multinacionais que teñen a patente desta técnica de extracción de gas buscan socios en todo o Estado. O seu obxectivo é comezar a operar de forma inminente. Unha delas é Trofogas SA. que quere operar en Galiza.

O cambio climático provocará unha perda masiva de plantas e animais

14-06-2013 - MEDIO AMBIENTE

Case dous terzos das plantas comúns e a metade dos animais poderían sufrir unha diminución dramática neste século debido ao cambio climático, segundo conclúe un estudo da Universidade de East Anglia (UEA), en Norwich, Norfolk (Reino Unido), publicado este domingo na revista "Nature Climate Change".

Día Mundial do Medio Ambiente

05-06-2013 - MEDIO AMBIENTE

Hoxe conmemórase o Día Mundial do Medio Ambiente. Esta data foi establecida pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas en 1972 con motivo da apertura da Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano e como un modo de estimular unha reflexión sobre algún dos problemas máis graves que afectan o noso ámbito.

Dende o día 1 de xuño é obrigatoria a certificación enerxética dos edificios

05-06-2013 - ENERXÍA

Dando cumprimento á normativa comunitaria e ao Real Decreto 235/2013 aprobado polo Consello de Ministros o pasado 5 de abril, a partir de mañá sábado, día 1 de xuño, xa é obrigatorio poñer a disposición dos compradores ou arrendadores de edificios ou de parte destes (sempre que os alugueres teñan unha duración superior a catro meses), un certificado de eficiencia enerxética.

A UNESCO designa tres novas reservas da biosfera no estado español

05-06-2013 - MEDIO AMBIENTE

O Consello Internacional de Coordinación do Programa MaB (Man and Biosphere; Home e Biosfera) da Unesco, aprobou a incorporación de tres novas reservas da biosfera españolas: Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, en Galiza, Terres de l'Ebre en Tarragona e o Real Sitio de San Ildefonso-O Espinar, en Segovia. As tres localizacións, suman en total unhas 520.000 hectáreas de terreo.

GEO-5, Perspectivas do Medio Ambiente Mundial

04-06-2013 - PNUMA

O Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente (PNUMA) lanzou unha versión en español da quinta edición do seu emblemático informe, Perspectivas do Medio Mundial (GEO-5, polas súas siglas en inglés).

Peche do Observatorio da Sostibilidade en España (OSE)

03-06-2013 - MEDIO AMBIENTE

As cinco grandes ONG ecoloxistas, Amigos da Terra, Ecoloxistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife e WWF, lamentan que deixe de funcionar o Observatorio da Sostibilidade en España (OSE). É un organismo independente que, con obxectividade e rigor, analizou o estado do medio ambiente en España nos últimos oito anos.

Un perito inglés cuestiona decisións das autoridades do estado español no caso Prestige

30-05-2013 - MEDIO AMBIENTE

O consultor marítimo internacional e ex-xefe de Garda-Costas do Reino Unido, John Astbury, cuestionou a decisión de afastar o "Prestige" da costa, ao non "reavaliar" a situación, e argumentou que trasladalo a un lugar de refuxio tería "salvado" o buque afundido en novembro de 2002 fronte ás costas galegas.

A Unión Europea, vixiante ante a mina de Corcoesto

29-05-2013 - MEDIO AMBIENTE

A Comisión Europea de Medio Ambiente advirte que estará vixiante co proxecto mineiro a ceo aberto de Corcoesto e que exixirá á empresa Edgewater o cumprimento pleno da lexislación comunitaria en materia ambiental.

Urxe limpar o espazo

27-05-2013 - MEDIO AMBIENTE

Uns 5.000 lanzamentos realizados dende que comezou a era espacial ensuciaron tanto as órbitas terrestres que chegou o momento de empezar a limpar o lixo acumulado aí arriba e que pon en perigo os satélites en funcionamento.

O Prestige provocou danos por máis de 4.000 millóns

24-05-2013 - MEDIO AMBIENTE

A Fiscalía ratificou, no xuízo que se celebra en A Coruña pola marea negra do Prestige, que os danos polo accidente do petroleiro acontecido en novembro de 2002 ascenden a medio prazo para España a 4.328 millóns de euros, dos cales 2.439 millóns corresponden a Galiza. Unha cantidade que alcanza os 4.442 millóns de euros se se engaden os danos no litoral francés.

Acceso a información sobre os espazos naturais do estado español

23-05-2013 - MEDIO AMBIENTE

O Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente lanzou a aplicación Natureza-MAGRAMA, unha nova ferramenta que combina telefonía móbil con Internet e que permite aos cidadáns acceder á información sobre todos os espazos naturais do Estado español.

O Goberno non está a cumprir a normativa europea da auga

22-05-2013 - AMBIENTE

A Comisión Europea constatou, nunha carta enviada a Ecoloxistas en Acción, que o Estado español incumpre a Directiva Marco de Auga na maioría das demarcacións hidrográficas.

Proxecto pioneiro para utilizar restos de podas como fonte de enerxía.

21-05-2013 - ENERXÍA

O Centro de Información e Rede de Creación de Empresas (CIRCE) coordinará o proxecto Europruning, que demostrará a viabilidade da cadea loxística para utilizar os restos de podas agrícolas como fonte de biomasa con fins enerxéticos.

Aprobada a Lei de protección e uso sustentable do litoral de modificación da Lei de Costas

16-05-2013 - Medio ambiente

O Congreso dos Deputados aprobou de forma definitiva a Lei de protección e uso sustentable do litoral e de modificación da Lei 22/1988, de 28 de xullo de Costas. A Lei estrutúrase en dous grandes bloques, o primeiro implica unha modificación parcial e profunda da Lei 22/1988, de 28 de xullo, de Costas, e o segundo establece o novo réxime de prórroga extraordinaria e selectiva das concesións outorgadas ao amparo da lexislación anterior, e un conxunto heteroxéneo de disposicións que complementan á modificación da Lei de Costas.

Avaliación do impacto da contaminación do aire interior na poboación europea

15-05-2013 - SAÚDE

A contaminación do aire no interior dos edificios converteuse nun problema de saúde ambiental de primeira orde, xa que podería estar relacionada con enfermidades respiratorias como a asma. Para abordar esta cuestión púxose en marcha un estudo europeo. Adoita apuntarse á contaminación do aire exterior como causa de moitos problemas relacionados coa asma, pero, con motivo do «Día Mundial da Asma», analizáronse os perigos do aire interior.

A UICN presenta a Lista Vermella de Ecosistemas

14-05-2013 - MEDIO AMBIENTE

A Unión Internacional de Conservación da Natureza (UICN) desenvolveu un novo estándar, La Lista Vermella de Ecosistemas, para establecer os riscos ambientais e coñecer o estado de conservación dos ecosistemas de todo o mundo antes de 2025.

¿Cal é o impacto dos aerosois?

13-05-2013 - MEDIO AMBIENTE

O proxecto EUCAARI ("European Integrated Project on Aerosol Cloud Climate and Air Quality Interactions") proporcionou unha nova perspectiva sobre o xeito en que os aerosois afectan ao balance radioactivo do planeta.

Increméntanse os récords mensuais de temperatura na última década

09-05-2013 - MEDIO AMBIENTE

A aparición de temperaturas mensuais extremas volveuse máis frecuente na última década, como indican as medidas tomadas arredor do globo terrestre e analizadas por un equipo de investigadores da Universidade Complutense de Madrid e do Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK).

No Estado español, unha protección do litoral á carta

08-05-2013 - MEDIO AMBIENTE

Antonio Banderas pode respirar. O concello de Marbella, en Andalucía, aceptou de modificar o seu plan de urbanización para que a casa do célebre actor español resulte legal.

A adaptación ao cambio climático, un reto para Europa

07-05-2013 - MEDIO AMBIENTE

O informe "Adaptación en Europa" describe as políticas e varias das medidas de adaptación ao cambio climático na escala da UE e por parte dos países europeos. Polo momento, a metade dos países membros da AEMA conta con plans de adaptación, e algúns empezaron a tomar medidas.

Outra mina, de ouro, prata e chumbo, ameaza agora dúas reservas da biosfera

02-05-2013 - MEDIO AMBIENTE

O Diario Oficial de Galiza publicou xa a licenza de investigación outorgada pola Consellería de Industria a unha empresa de capital canadense. Afectaría aos concellos de A Fonsagrada, Baralla, Baleira e Becerreá

O Goberno aproba o Plan Hidrolóxico do Miño-Sil

29-04-2013 - MEDIO AMBIENTE

O Consello de Ministros aprobou o pasado venres, por proposta do MAGRAMA, o Real Decreto do Plan Hidrolóxico da parte española da demarcación hidrográfica do Miño-Sil.

Desenvolven un sistema intelixente de distribución de enerxía eléctrica

22-04-2013 - ENERXÍA

Investigadores da Universidade de Alicante pertencentes ao grupo de investigación de Informática Industrial e Redes de Computadores desenvolveron e patentaron un innovador sistema que permite reducir o consumo e optimizar a explotación do sistema eléctrico, de maneira que se obtén unha maior eficiencia enerxética e unha redución considerable de custos, e se converte na forma idónea para ámbitos onde a subministración de enerxía flutúa ou é escasa.

Bruselas propón obrigar ás grandes empresas a informar sobre riscos ambientais e sociais

19-04-2013 - MEDIO AMBIENTE

A Comisión Europea propuxo unha reforma das normas sobre contabilidade que obrigará ás grandes empresas -aquelas con máis de 500 traballadores- a informar sobre as súas estratexias, riscos e resultados en materia ambiental e social, de respecto dos dereitos humanos, de loita contra a corrupción e o suborno e de diversidade nos consellos de administración.

A Eurocámara rechaza o encarecemento dos permisos de emisión

18-04-2013 - Medio ambiente

O PE rexeitou a conxelación dunha parte das poxas de cotas de emisións de CO2, unha medida coa que se buscaba encarecer os dereitos de emisión. A maioría dos deputados considera que intervir na oferta de permisos minaría a confianza no Sistema de Comercio de Emisións (ETS, nas súas siglas en inglés), deseñado para reducir a emisión de gases de efecto invernadoiro. O PE tamén apoiou a exclusión temporal dos voos intercontinentais deste sistema. A proposta de conxelar as poxas foi rexeitada por 334 votos fronte a 315 e 63 abstencións e volverá agora á comisión de Medio Ambiente da Eurocámara.

Un proxecto mineiro ameaza 8.000 hectáreas nas bisbarras de Ordes e Compostela

10-04-2013 - MEDIO AMBIENTE

A empresa Erimsa vén de solicitar cinco permisos de investigación para buscar cuarzo nos concellos de Oroso, O Pino, Santiago, Ordes, Frades e Mesía, nun espazo total de 8.000 hectáreas. Erimsa xa tentou levar a cabo proxectos semellantes na Terra Chá (Cospeito, Castro de Rei e A Pastoriza), e a Consellaría de Medio Ambiente denegoulle os permisos despois de que se presentaran 700 alegacións por parte dos veciños e de organizacións, coma o Sindicato Labrego Galego. Erimsa (Explotacion de Rocas Industriales y Minerales S.A.) forma parte do holding mineiro noruegués ELKEM.

Sismo causado pola extracción de gas

05-04-2013 - Medio ambiente

O terremoto de magnitude 5,6 que sacudiu Oklahoma en 2011 foi causado por procedemento coñecido como fracturación hidráulica, segundo científicos en Estados Unidos. O sismo, de magnitude 5,6 na escala de Richter, foi o principal rexistrado na historia do estado e sería maior vinculado até agora á polémica tecnoloxía de extracción de gas. Nun estudo publicado na revista Geology, científicos da Universidade de Oklahoma, o Servizo Xeolóxico de Estados Unidos e a Universidade de Columbia advirten sobre os potenciais de miles de sitios de fracturación hidráulica no país, e chaman a un maior monitoreo por parte das autoridades. Con todo, o servizo xeolóxico do estado sostén que o sismo debeuse a causas naturais. O terremoto do 6 de novembro de 2011 deixou dous feridos e destruiu 14 fogares.

O cambio climático maniféstase a través da auga

25-03-2013 - MEDIO AMBIENTE

O día 22 de marzo celebrouse o Día Mundial da auga. O tema deste ano é a cooperación. Aínda que a escaseza deste elemento é considerada a miúdo unha fonte de posibles conflitos, o aumento da presión dun clima cambiante tamén pode aproveitarse para continuar unha longa tradición de colaboración pacífica nesta materia.

O Estado español, á cola de Europa en reciclaxe de residuos urbanos

22-03-2013 - RESIDUOS

Austria, Alemaña e Bélxica son os países que reciclaron a maior proporción de residuos urbanos en Europa en 2010, mentres que Reino Unido e Irlanda mostran un aumento máis rápido. O Estado español encóntrase á cola, con taxas de residuos que rematan en vertedoiros que superan o 50%.

8 países europeos superaron os límites de emisións en 2011

20-03-2013 - MEDIO AMBIENTE

As emisións de contaminantes á atmosfera superaron os límites legais en oito Estados membros (Luxemburgo, Austria, Francia, Alemaña, Bélxica, España, Irlanda e Finlandia) en 2011, segundo mostran os datos preliminares. En 2010, 12 Estados membros superaron estes límites, segundo últimos datos oficiais reportados baixo a Directiva Teitos Nacionais de Emisión (Directiva NEC, polas súas siglas en inglés).

A Terra ten a maior temperatura dos últimos 11.300 anos.

18-03-2013 - MEDIO AMBIENTE

A Terra hoxe en día ten maior temperatura da que tivo o 70 ou 80 por cento do tempo ao longo dos últimos 11.300 anos, segundo conclúe unha investigación con datos de 73 sitios en todo o mundo, na que científicos das universidades Estatal de Oregón e Harvard (Estados Unidos) reconstruíron a historia da temperatura do planeta dende o final da última Idade de Xeo.

A prohibición do chumbo na gasolina reduciu a súa presenza na atmosfera

14-03-2013 - MEDIO AMBIENTE

A pesar dos efectos beneficiosos dunha medida como a prohibición da gasolina con chumbo, ningún estudo se encargara ata agora de estudar a evolución temporal das súas concentracións no aire, así como a evolución da carga corporal do chumbo na poboación infantil española.

Proxecto europeo de conservación do medio mariño.

13-03-2013 - MEDIO AMBIENTE

As siglas de PERSEUS responden a Policy-oriented mariñar Environmental Research in the Southern European Seas (Estudos de conservación do medio mariño nos mares do sur de Europa). Está orientado a desenvolver políticas de acción ambiental no mar Mediterráneo e o mar Negro, e é o proxecto de conservación do medio mariño máis importante que desenvolveu ata agora a Unión Europea. Do 22 ao 25 de xaneiro, a Facultade de Xeoloxía da UB e a Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech (UPC) acolleron a asemblea xeral e a reunión preparatoria de PERSEUS.

A Xunta xoga a dúas bandas coa mina de feldespatos da Limia

12-03-2013 - MEDIO AMBIENTE

A Xunta de Galicia xoga a dúas bandas co polémico proxecto da mina de feldespatos a ceo aberto na comarca da Limia. Segundo denuncia a Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), mentres a Conselllería de Medio Rural declara a Limia como Zona de Especial Interese Agrario e proxecta catro novos plans de regadío, a Consellería de Economía e Industria somete a información pública o devandito proxecto que "coincide exactamente cunha das catro zonas que se pretenden transformar en regadío".

A eficiencia enerxética, clave na loita contra o cambio climático

07-03-2013 - ENERXÍA

Ou día 5 de marzo, celébrase o Día Mundial da Eficiencia Enerxética (World Energy Efficiency Day) en todo o mundo. Este ano destácase a súa importancia nas políticas de loita contra o cambio climático.

Shell renuncia ao seu programa de perforación petrolífera no Ártico

06-03-2013 - MEDIO AMBIENTE

Os accidentes acontecidos, que supuxeron miles de millóns de euros en perdas para a compañía, e a presión mundial da campaña #SalvaelArtico, promovida por Greenpeace, entre as causas desta decisión.

Tecnoloxías para eliminar CO2.

05-03-2013 - MEDIO AMBIENTE

A redución das emisións de dióxido de carbono pode non ser suficiente para frear o quentamento global, segundo científicos da Universidade de Stanford, en Estados Unidos, que apostan por desenvolver tecnoloxías negativas de carbono que eliminen grandes cantidades de CO2 da atmosfera, segundo as súas conclusións, recollidas nun informe elaborado polo Proxecto do Clima Global e de Enerxía de Stanford (GCEP).

A sostibilidade do medio ambiente non extermina empregos

01-03-2013 - MEDIO AMBIENTE

O coordinador do Programa de Empregos Verdes da OIT, Peter Poschen, fala sobre as oportunidades para empresas e traballadores na transición cara a unha economía verde.

A eólica xera por primeira vez máis de 6TWh nun mes, o equivalente ao consumo eléctrico da maior parte dos fogares do estado español.

28-02-2013 - Enerxía

Entre as 15:00 e as 16:00 horas do martes 29 de xaneiro, a enerxía eólica superaba os 6TWh de xeración mensual, segundo datos preliminares de Rede Eléctrica de España (REE) comunicados pola Asociación Empresarial Eólica. Trátase dun fito histórico: é a primeira vez que a eólica supera esta produción nun mes (en realidade, 29 días), suficiente para cubrir o consumo eléctrico da maior parte dos fogares do estado español (todos aqueles con unha potencia contratada inferior aos 10 KW).

Paralizados os proxectos de explotación mineira na Terra Chá

28-02-2013 - Medio Ambiente

Os tribunais veñen de rexeitar o último dos cinco recursos contencioso-administrativos que a empresa norueguesa Erimsa presentou contra os concellos de Castro de Rei, A Pastoriza e Cospeito por entender que lle foran concedidas por silencio administrativo as licenzas administrativas para a explotación do seixo da zona. Este ditame, unido ao veto da Xunta aos permisos, permite gañar unha primeira batalla.

O Inventario Español de Zonas Húmidas incorpora 30 ecosistemas

27-02-2013 - MEDIO AMBIENTE

O Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, MAGRAMA, anunciou, con motivo da celebración do Día Mundial das Brañas, a incorporación de trinta novos ecosistemas ao Inventario Español de Zonas Húmidas, que suma xa 267 brañas, e que ocupan unha superficie de 167.358,44 hectáreas en todo o estado.

As especies invasoras supoñen maior risco para a saúde e o medioambiente do que se pensaba

25-02-2013 - MEDIO AMBIENTE

Segundo dous novos informes da Axencia Europea de Medioambiente, as especies exóticas invasoras representan maiores riscos para a biodiversidade, a saúde humana e a economía do que cría anteriormente. En Europa existen máis de 10.000 especies exóticas, e a taxa de novas introducións acelerouse e segue aumentando.

Publicado un mapa mundial da profundidade das augas subterráneas

22-02-2013 - Medio ambiente

As augas subterráneas próximas á superficie teñen moita importancia para os ecosistemas terrestres ao axudaren a manter o caudal dos ríos ou o solo húmido en épocas de ausencia de choiva, por citar dous exemplos. A maiores, son aspectos con incidencia no clima. A pesar desta importancia, pouco se sabía da distribución global da capa freática, franxa que separa o solo osixenado, próximo á superficie do terreo, dos acuíferos.Un equipo internacional, no que participa o profesor da Facultade de Física da Universidade de Santiago de Compostela, Gonzalo Míguez Macho, acaba de publicar un artigo na revista Science que compila observacións arredor de todo o planeta respecto da profundidade da capa freática a partir de informacións de arquivos gobernamentais e da literatura científica existentes.

Vertedoiros ilegais en oito comunidades autónomas

20-02-2013 - MEDIO AMBIENTE

Varias ONG ecoloxistas denuncian que, a pesar da falta de transparencia do Ministerio de Medio Ambiente, que non ofreceu ningunha aclaración con respecto á denuncia europea pola situación de varios vertedoiros, a Comisión Europea confirma os territorios onde se sitúan varios vertedoiros ilegais.

O quentamento global causa un cambio rápido no Ártico

18-02-2013 - MEDIO AMBIENTE

Unha expedición oceanográfica formada por científicos de 12 nacionalidades, entre eles dúas investigadoras do Instituto de Ciencia e Tecnoloxía Ambientais (Icta) da Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), logrou demostrar por primeira vez que o quentamento global está a provocar un cambio "rápido" en todo o ecosistema ártico, dende a superficie ata as profundidades.

As ameazas mineiras de Galicia

15-02-2013 - Medio ambiente

A megaminería contaminante prevé asentarse con forza en Galicia, que xa é a cuarta comunidade autónoma en produción mineira, con máis de 520 explotacións activas, malia ser o sétimo territorio en superficie. Os antecedentes de moitos destes proxectos, nada exemplares no seu respecto á lei e ao medio ambiente, poñen en alerta a numerosos colectivos e expertos que advirten do perigo de que esta febre mineira "arrase" o país.

O chapapote do Prestige segue chegando ás praias dez anos despois do naufraxio

14-02-2013 - Medio ambiente

"Afortunadamente, a rápida intervención das autoridades españolas afastando o barco das costas fai que non temamos unha catástrofe ecolóxica",declarou en novembro de 2002 Miguel Arias Cañete, entón ministro de Agricultura de José María Aznar e hoxe tamén responsable de Medio Ambiente con Mariano Rajoy. Pero 10 anos despois do seu afundimento e en pleno xuízo aos presuntos culpables, o chapapote do Prestige segue chegando ás praias da Costa da Morte.

Os ecoloxistas esixen que se free o proxecto de gas en Doñana

13-02-2013 - MEDIO AMBIENTE

Amigos da Terra, Ecoloxistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife e WWF mostran o seu rexeitamento e preocupación ante a decisión do ministerio que dirixe Arias Cañete, que dá vía libre á construción dun gasoduto en Doñana.

Máis de 2.000 afectados de Corcoesto percorren a Declaración de Impacto Ambiental da mina

12-02-2013 - MEDIO AMBIENTE

"Máis de 2.000 afectados e titulares de bens e dereitos situados non ámbito da explotación mineira", entre eles titulares de explotacións agrícolas, gandeiras e forestais de Cabana de Bergantiños, Coristanco e Ponteceso veñen de presentar, a través da Plataforma pola Defensa de Corcoesto, un recurso de reposición contra a Declaración de Impacto Ambiental da mina de ouro que unha empresa canadense proxecta na zona.

A OMS revela que a polución dana a saúde máis do que se cría

11-02-2013 - Saúde

Os efectos negativos da contaminación sobre a saúde das persoas están demostrados cientificamente e son aínda peores do que se cría fai oito anos. A Organización Mundial da Saúde (OMS) acaba de facer público un informe no que recomenda endurecer a lexislación anticontaminación. A Comisión Europea, que foi a que encargou o estudo e cofinanciouno, anunciou que revisará os límites permitidos, para rebaixalos. O Estado español, igual que outros Estados membros, incumpre a normativa europea actual, por exemplo, en Madrid e Barcelona.

A Eurocámara viaxa a Galicia polas denuncias de "alta contaminación" nas rías

11-02-2013 - Medio ambiente

A Plataforma pola Defensa da Ría de Vigo, a Plataforma en Defensa da Enseada de San Simón, a Confraría de Ferrol, Barallobre e A Coruña, o Comité Cidadán de Emerxencia de Ferrol... Son só alguns dos once colectivos sociais e políticos que presentaron queixas ante a comisión de peticións do Parlamento Europeo polos "altos niveis de contaminación" que sofren "diversas zonas costeiras" de Galicia, nomeadamente as rías de Vigo, Ferrol e O Burgo.

Destrúen o último bosque de ribeira de Vigo

08-02-2013 - Medio ambiente

O Amial da Carrasqueira xa é historia. O último bosque de ribeira de Vigo foi destruído polas obras da macrodepuradora do Lagares. Este bosque aluvial de amieiros Alnus glutinosa estaba catalogado como Hábitat de Interese Prioritario pola Directiva 43/92/CEE (cód. 91 E0). A presión urbanistica e as obras de construción da actual E.D.A.R. de Vigo a partires de 1995 provocaron a súa desaparición. E iso, que o propio anteproxecto da nova EDAR do Lagares citaba a súa importancia: “Os bosques pantanosos teñen maior relevancia pola súa rareza e a súa consideración de Hábitat de Interese Prioritario, e eríxense nas formacións vexetais de maior interese na área de estudio”... “Son hábitats escasos no contexto xeográfico rexional, por estar vinculados a ambientes de extensión reducida como son os marismáns, lagunares e pantanosos”.

A exposición materna á contaminación asóciase cun baixo peso dos bebés

07-02-2013 - Saúde

A contaminación tamén condiciona a saúde dos nenos que aínda non naceron. Distintas investigacións científicas xa avalaran esa conxectura, que agora confirma un estudo internacional que establece unha relación directa entre a exposición materna á polución e o nacemento de bebés con baixo peso tras un período completo de xestación. A maior contaminación, maiores riscos. E ese factor, o de nacer por baixo dos 2,5 quilos, ten uns efectos xa coñecidos: maior morbilidad e mortalidade perinatal e maior propensión aos problemas de saúde crónicos na idade adulta, como poden ser os cardiovasculares, pero tamén os mentais ou os de obesidade. O maior estudo realizado no mundo sobre o efecto da contaminación atmosférica nas mulleres embarazadas e a súa descendencia amosa unha relación entre a exposición e o baixo peso ao nacer. O traballo analizou máis de tres millóns de nacementos de nove países de América, Europa, Asia e Australia. Dende hai anos os expertos estudaron as posibles consecuencias da exposición a compostos contaminantes, como os que emiten os vehículos, a calefacción e as plantas xeradoras de enerxía, en determinados grupos de risco, como mulleres embarazadas.

ADEGA acusa a Xunta de destruír o humidal protexido da Frouxeira

07-02-2013 - Medio ambiente

Con motivo do Día Mundial dos Humidais celebrado este pasado 2 de febreiro, a Xunta declarou nove lagoas como “zonas sensibles” dentro do Plano Hidrolóxico Galicia-Costa, incidindo en que estes humidais están segundo a Xunta "entre os ambientes máis ameazados pola drenaxe, a contaminación e a sobreexplotación dos seus recursos". Unha desas nove lagoas é a da Frouxeira, en Valdoviño. A pesar desa declaración e da expresada preocupación pola conservación destes espazos, a Xunta ordeou recentemente abrir unha canle de desaugue do humidal con bulldózers e pás e a lagoa está prácticamente seca.

Avances nas enerxías renovables

06-02-2013 - ENERXÍA

Nos últimos anos, as enerxías renovables ampliaron o seu ámbito de acción máis alá da enerxía solar e eólica para abranguer multitude de subsectores. Reflectindo esta diversidade, adxudicouse un financiamento de 1.200 millóns de euros a repartir entre 23 proxectos innovadores de demostración de enerxías renovables que se levarán a cabo en 16 Estados membros da UE.

A dirección de TVE impide a emisión dun documental sobre o Prestige

05-02-2013 - SAÚDE LABORAL

O documental Huellas de chapapote ía ser emitido o pasado domingo dentro no programa Documentos TV. Porén, a última hora foi substituido pola reemisión de El misterio de los centenarios por decisión da dirección de TVE.

As rías do norte de Galicia teñen carecterísticas diferentes ás do resto desta comunidade

04-02-2013 - MEDIO AMBIENTE

Os resultados dun proxecto de investigación coordinado polo Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) sobre a oceanografía, a bioxeoquímica e o plancton nas rías galegas situadas ao leste de cabo Ortegal e a súa plataforma continental próxima permitiron establecer, por primeira vez dende o punto de vista oceanográfico, as características das rías do norte de Galicia.

Demóstrase a rendibilidade da pesca sostible

01-02-2013 - MEDIO AMBIENTE

Reducir a presión pesqueira dá resultados beneficiosos nun prazo de tempo non demasiado longo. Esta é unha das principais conclusións que se desprenden dunha investigación liderada polo Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) na que se analizan as capturas de 53 países e xurisdicións ao longo de algo máis dunha década.

2013 será «o ano do aire»

31-01-2013 - Medio ambiente

A contaminación do aire é unha preocupación constante no seo da Unión Europea, dado que, esa contaminación é unha das causas das principais enfermidades pulmonares como o asma e a orixe de máis de 350.000 mortes prematuras ao ano. Nun intento de paliar esta situación a Comisión Europea declarou 2013 o «Ano do aire».

Álvarez-Cascos defende a xestión realizada na catástrofe do Prestige

28-01-2013 - MEDIO AMBIENTE

O exministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos cualificou como "a máis correcta" a xestión da catástrofe marítima do Prestige, no xuízo que se celebra polo sinistro, e acusou de "inevitables" os danos ambientais. Mentres, eludiu calquera responsabilidade na cadea de actuacións como o afastamento do buque.

O Comité de Albada presenta denuncia na Inspección de Traballo polas filtracións de lixiviados nas instalacións de Nostián

25-01-2013 - Hixiene

Tal e como tiñan anunciado, os membros do Comité de Albada presentaron este mañá denuncia diante da Inspección de Traballo para que investigue os riscos para a saúde e as condicións de seguridade nas que os traballadores/as da planta de tratamento de residuos de Nostián desenvolven as súas tarefas.

O PP borra a política ambiental da Xunta

25-01-2013 - MEDIO AMBIENTE

O PP investirá no 2013 un 62% menos en actuacións ambientais que en 2009. Adega denuncia que a Xunta non dedicará nin un só euro á loita contra o cambio climático, nin a erradicar especies invasoras nin ás Axendas 21 Locais ou á educación ambiental.

A mina de Corcoesto pon en perigo máis de mil explotacións agrogandeiras

18-01-2013 - MEDIO AMBIENTE

Todas as actividades agrogandeiras da zona ameazadas. Así o advirte o Sindicato Labrego Galego (SLG), que fai público nun comunicado o seu "rexeitamento máis absoluto" ao proxecto mineiro que a empresa canadense Edgewater Corporation ten previsto en Corcoesto para a estracción de ouro. Segundo a organización agraria, esta mina a ceo aberto terá "un irreversible impacto" sobre as explotacións gandeiras de toda a bisbarra.

A UE subvencionará combustible alternativo no estado español

14-01-2013 - Enerxía

A Unión Europea cofinanciará con case dous millóns de euros do programa TEN-T un estudio que determinará qué medidas son precisas para integrar a tecnoloxía e a infraestructura de reabastecemento do gas natural licuado na rede de estradas do estado español. Este proxecto tentará ademáis amosar as vantaxes deste gas como combustible para os vehículos pesados de mercancías por ser máis ecolóxico e rendible.

Gases de efecto invernadoiro na UE en 2011: máis países en vías de cumprir os obxectivos de Kioto, as emisións descenden un 2,5%.

28-12-2012 - MEDIO AMBIENTE

O informe "Approximated EU greenhouse gas inventory: early estimates for 2011” inclúe estimacións preliminares das emisións de gases de efecto invernadoiro durante o ano pasado e achega datos esenciais para o informe sobre "Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2012”, que avalía os progresos realizados pola UE en relación cos seus compromisos no marco do Protocolo de Kioto.

Posicionamento da CIG en relación á explotación dunha mina de ouro en Corcoesto (Cabana de Bergantiños)

27-12-2012 - Secretaria Confederal de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostíbel

O proxecto de explotación mineira sitúase principalmente no concello de Cabana de Bergantiños, aínda que tamén se verán afectados os concellos de Coristanco e Ponteceso

A revolución 'sensata' da enerxética da UE.

26-12-2012 - ENERXÍA

O recén presentado informe "[R]evolución Enerxética 2012 para Europa" elaborado polo Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) para Greenpeace e o Consello Europeo da Enerxía Renovable, conclúe que "un sistema eléctrico baseado integramente en enerxías renovables e eficiencia enerxética para 2050 en Europa xeraría, entre outros, tres billóns de euros de aforro en custos asociados á compra de combustibles fósiles entre 2011 e 2050, que compensarían amplamente os seus custos".

Bruxelas lanza un plan de acción para preservar a auga de europa

12-12-2012 - MEDIO AMBIENTE

A Comisión Europea lanzou o Water Blueprint, un plan de acción para protexer os recursos da auga de Europa, co que se quere asegurar que os cidadáns, a economía e o medio dispoñen de auga de boa calidade para satisfacer as súas necesidades.

Prórroga pouco ambiciosa do Protocolo de Kioto

11-12-2012 - MEDIO AMBIENTE

A Conferencia das Partes da Convención da ONU sobre Cambio Climático (COP18) que se celebra en Qatar, concluíu cun acordo para prorrogar ata 2020 o coñecido como Protocolo de Kioto para a redución de gases de efecto invernadoiro.

Denuncia ante a UE por incumprir a directiva sobre renovables

10-12-2012 - ENERXÍA

Representantes dunha ducia de entidades españolas, agrupadas na Plataforma por un Novo Modelo Enerxético, manterán diversas reunións con parlamentarios europeos para denunciar que o goberno español está a bloquear a directiva europea sobre enerxías renovables (2009/28/CE). Os promotores desta denuncia sosteñen que a directiva sobre enerxías renovables persegue achandar o camiño ás fontes renovables, mentres que "as últimas decisións do Goberno van encamiñadas en sentido contrario, na liña de bloquear o seu desenvolvemento," di García Breva.

O nivel do mar sobe máis rápido do previsto

03-12-2012 - CAMBIO CLIMÁTICO

O nivel do mar está a subir un 60% máis rápido que as proxeccións do cuarto informe do Panel Intergobernamental de Cambio Climático (IPCC) da ONU, segundo unha investigación de expertos do Instituto Potsdam de Investigación do Impacto Climático, Tempo Analytics e o Laboratorio de Estudos en Xeofísica e Oceanografía Espaciais, publicada este mércores en "Environmental Research Letters".

Simplificación administrativa dos procedementos para facer fronte á deterioración ambiental

30-11-2012 - LEXISLACIÓN

O Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente (MAGRAMA) establecerá un procedemento de actuación "claro e sinxelo" co que facer fronte "dende o primeiro momento á deterioración ambiental", segundo asegurou a Directora Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental e Medio Natural, Guillermina Yanguas, durante a súa intervención nunha sesión técnica sobre responsabilidade ambiental celebrada en Madrid esta semana no marco do Congreso Nacional do Medio Ambiente (CONAMA).

O aforro enerxético e as renovables claves para a redución de emisións

29-11-2012 - ENERXÍA

Nun novo informe, WWF recorda que se a Unión Europea pretende reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro nun 80-95%-95 para 2050, debe actuar agora. A clave é priorizar o aforro enerxético e as enerxías renovables, por enriba dos perigosos combustibles fósiles e da enerxía nuclear.

Declaración Ambiental de Produto para os produtos máis habituais de poliestileno expandido.

27-11-2012 - MEDIO AMBIENTE

Preocuparse polo medio xa non é unha excepción, senón que vaise constituíndo nunha norma para calquera actividade industrial. O sector do poliestireno expandido é un dos que máis demostrou o seu desexo de avanzar na avaliación dos impactos no medio por parte dos seus produtos, consciente de que só se se coñecen os efectos ambientais dun determinado material, se poderá cumprir co compromiso de manter e conservar o ámbito.

As renovables aforrarán a Europa 3 billóns de euros

22-11-2012 - MEDIO AMBIENTE

As últimas conclusións do estudo publicado polas organizacións Greenpeace e o Consello Europeo de Enerxía Renovable indican que o uso de fontes renovables de enerxía sen importar combustibles fósiles como o petróleo, carbón e gas natural, poden reportarlle á Unión Europea un aforro de tres billóns de euros ata o 2050.

A eólica cubrirá o 12% da demanda de electricidade mundial en 2020.

16-11-2012 - MEDIO AMBIENTE

A enerxía eólica podería supoñer o 12% da electricidade mundial en 2020, crear 1,4 millóns de postos de traballo e reducir as emisións de CO2 en máis de 1.500 millóns de toneladas ao ano, segundo a cuarta edición do Global Wind Energy Outlook (GWEO), elaborada polo GWEC (Global Wind Energy Council) e Greenpeace. Así mesmo, prevese que o mercado actual se triplique.

Un sistema que predí a capacidade dun chan para autodescontaminarse

25-09-2012 - MEDIO AMBIENTE

Un equipo multidisciplinar de investigadores do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), a Universidade de Oviedo e a Universidade das Illas Baleares desenvolveu unha plataforma bioinformática que analiza a capacidade dun ecosistema para asimilar centos de contaminantes.

Semana europea da mobilidade 2012: moverse na dirección correcta

16-09-2012 - MEDIO AMBIENTE

A Semana Europea da Mobilidade é unha campaña anual que trata a mobilidade urbana sostible, organizada coa axuda financeira e política da Comisión Europea de Medio e Transporte.

As posibilidades dos "empregos verdes"

27-08-2012 - OIT

Un informe patrocinado pola OIT sostén que a economía verde pode axudar ao Estado español a vencer a crise do emprego. A transformación cara a unha economía verde no Estado español ten un enorme potencial para crear novos empregos en momentos en que o estado rexistra unha taxa de desemprego xuvenil de 50 por cento, segundo un informe publicado recentemente.

Sensores móbiles para previr incendios forestais.

29-05-2012 - MEDIO AMBIENTE

A pesar do gran número de traballos de investigación realizados sobre redes inalámbricas de sensores e a monitorización de risco de incendios forestais, ningún deles explotou ata agora as oportunidades que proporciona a mobilidade dalgúns sensores na rede. Pero isto é o que abordaron estes investigadores da UPM, especialmente a oportunidade de adaptar a cobertura espacial dos sensores á dinámica do risco de incendio.

A Comisión Europea insta aos estados membros a utilizar os seus residuos como recursos

23-05-2012 - MEDIO AMBIENTE

"Os residuos teñen demasiado valor como para eliminalos simplemente; a súa correcta xestión pode facer que ese valor volva inxectarse na economía", declarou Janez Potocnik, Comisario responsable do Medio Ambiente da Comisión Europea, referíndose ao informe “Use of Economic Instruments and Waste Management Performances” presentado hai uns días.

Alegacións presentadas pola CIG ao proxecto e estudio de impacto ambiental da modificación de características, autorización e declaración de utilidade pública do aproveitamento hidroeléctico reversíbel de Santa Cristina

14-09-2011 - Secretaría Confederal de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostíbel

Alegacións formuladas pola CIG ao borrador da Lei de Montes de Galicia

13-07-2011 - Secretaría Confederal de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostíbel

Alegacións formuladas pola CIG ao Plan Hidrolóxico do Miño - Sil - Limia

11-07-2011 - Secretaría Confederal de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostíbel

Alegacións formuladas pola CIG ao Plan Hidrolóxico da demarcación hidrográfica Galiza-Costa

01-03-2011 - Secretaría Confederal de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostíbel

Alegacións formuladas pola CIG ao Plan de Xestión de residuos urbanos de Galiza

01-03-2011 - Secretaría Confederal de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostíbel

Axencia Europea de Medio Ambiente

15-12-2010 - (AEMA)

A Axencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) é un organismo da Unión Europea. O seu labor é ofrecer información sólida e independente sobre o medio ambiente. É a fonte principal de información para os responsables do desenvolvemento, a aprobación, a execución e a avaliación das políticas ambientais, e tamén para o gran público. Na actualidade, a AEMA ten 32 países membros.

O Estado Español ratifica varios convenios internacionais en materia de protección do medio ambiente.

26-11-2010 - Convenios Internacionais Nova York, 24 de setembro de 2009

O Ministro de Asuntos Exteriores e Cooperación, D. Miguel Ángel Moratinos, depositou hoxe, na sede da Nacións Unidas, o instrumento de adhesión do Estado Español á Convención sobre o dereito dos usos dos cursos de auga internacional para fins distintas da navegación, feita en Nova York o 21 de maio de 1997

O Convenio da Industria Química recolle a figura do Delegado de Medio Ambiente

18-11-2010 - O medio ambiente no noso traballo

O XIV Convenio Xeral da Industria Química recoñece, por primeira vez no ámbito dun convenio colectivo sectorial, a figura do Delegado de Medio Ambiente.

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS