Financiado por:
/ Portada / Actuación preventiva / Recurso Preventivo

Coordinación de actividades empresariais

09-02-2018 - INSSBT

O Instituto Nacional de Seguridade, Saúde e Benestar no Traballo, publica o video de animación "Coordinación de actividades empresariais" sobre como evitar accidentes na contorna laboral.

Coordinación de Actividades Empresariais R.D. 171/2004, 30 de xaneiro

21-07-2010 - Gabinete Técnico de Saúde Laboral da CIG

A presenza do recurso preventivo

13-12-2010 - CT 83/10 Criterio técnico sobre a presenza de recursos preventivos nas empresas, centros e lugares de traballo

A Lei 54/2003, de 12 de decembro, de Reforma do Marco Normativo de Prevención de Riscos Laborais, a través do seu artigo 4.3. engade un novo artigo 32 bis á Lei31/95, de Prevención de Riscos Laborais, referido á presenza de recursos preventivos. Este artigo é complementado, no que se refire ás obras de construción, por unha nova Disposición adicional, a décimocuarta, que se agrega á referida Lei de Prevención de Riscos Laborais.

Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca RSS