Financiado por:
/ Portada / Actuación preventiva / Mutuas

Mutuas de Accidentes de traballo e enfermidades profesionais

23-03-2012 - Datos de localización

Recomendacións básicas ante as malas actuacións das mutuas. Prontuario de actuación

02-01-2020 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 35

Dende o ano 1995 os sucesivos Gobernos españois veñen aprobando diversas disposicións legais e regulamentarias de cara a facilitar o control, mediante as Mutuas, da asistencia sanitaria da clase traballadora por parte da patronal empresarial. O Real Decreto 625/2014, de 18 de xullo sobre Incapacidade Temporal e a nova Lei de Mutuas (Lei 35/2014, de 26 de decembro) que modifica a Lei da Seguridade Social en relación co réxime xurídico das antigas Mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais, introduciron unha serie de significativos e importantes cambios lexislativos que están a afectar directamente aos dereitos e ás contraprestacións que ata esta reforma viñan recibindo o conxunto dos traballadores.

Prontuario de actuación ante as decisións das mutuas

18-12-2019 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG

Díptico no que se recollen os conflictos e diversas situacións que adoitan aparecer na relación coas Mutuas (volante de asistencia, derivación ao Servizo Público de Saúde, alta prematura, actos de control da IT, abono dos gastos de transporte,...)

A Seguridade Social, as empresas colaboradoras, as mutuas e o Partido Popular: crónica dunha xestión nefasta e irregular

10-04-2019 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 31

AS EMPRESAS COLABORADORAS DA SEGURIDADE SOCIAL son aquelas que deciden asumir a xestión, autoasegurando determinadas prestacións, por consideralo convinte aos seus intereses, e non porque estean obrigadas a iso. Esta colaboración voluntaria por parte das empresas admite (artigo 102 Texto Refundido da Lei Xeral da S.S. 2015) as seguintes modalidades:

Campaña da dereita política e empresarial para que as mutuas tamén controlen as baixas laborais por enfermidade común

10-04-2019 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 31

A Confederación Española de Organizacións Empresariais (CEOE) pretende que as mutuas controlen tamén as baixas laborais por enfermidade común, ata agora reservadas á sanidade pública, argumentando a súa preocupación por un supostamente elevado absentismo laboral. Dende os últimos meses do anterior Goberno do PP ata o día de hoxe, as organizacións empresariais e especialmente a CEOE levan activado unha campaña para reclamar a transferencia ás mutuas colaboradoras da Seguridade Social da xestión das baixas laborais por continxencia común, non dubidando para conseguir o seu obxectivo en fabricar unha serie de grandes e insidiosas mentiras coas que poder xustificar tan aberrante decisión.

Control da incapacidade temporal e prestacións económicas

29-06-2018 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 28

Durante o período de incapacidade temporal (IT), dependendo da orixe da situación que nos impide traballar (continxencia común ou profesional) e da duración da IT (ata os 365 días ou superados estes), varias entidades deberán asumir as competencias relacionadas co control da incapacidade temporal: emisión de partes de baixa, confirmación, alta ou inicio de expediente de incapacidade permanente.

Proxecto do novo Regulamento da Lei de Mutuas: un novo paso na destrución de dereitos dos/as traballadores/as

29-06-2018 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 28

Á hora de escribir este artigo, o recentemente destituído Goberno do PP tiña posto enriba da mesa un proxecto de Regulamento da Lei de Mutuas, co que a Seguridade Social pretende incrementar a capacidade das Mutuas para intervir en materias tan importantes e sensibles para os/as traballadores/as como as relativas ao control das incapacidades temporais, recuperando e impoñendo incluso propostas que no seu momento foron rexeitadas no proceso de tramitación da propia Lei de Mutuas aprobada no ano 2014, impulsando e agrandando perigosamente os desequilibrios existentes entre os dereitos dos/as traballadores/as e os das empresas.

A importancia da correcta determinación da continxencia causante dun proceso de incapacidade temporal

30-04-2018 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 27

O dicionario define continxencia como a posibilidade de que algo suceda ou non; no caso que nos ocupa, a incapacidade temporal, entendemos por continxencia a posibilidade de que o/a traballador/a sufra unha enfermidade ou accidente que o/a imposibilite para desenvolver o seu traballo. A continxencia pode ser común, no caso de que o/a traballador/a padeza unha enfermidade ou sufra un accidente que nada teñen que ver co traballo, ou profesional, cando o desenvolvemento do traballo é a orixe de alteracións da saúde que teñen consideración de enfermidade profesional ou accidente de traballo.

Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo: A sinistralidade laboral como escusa para financiar a fondo perdido a mutuas e empresas

01-06-2017 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 24

A todas luces a redución da sinistralidade laboral debería ser un obxectivo innegociable e prioritario, dada a súa extraordinaria relevancia económica, social e humana. En maior medida se acaso, cando os distintos indicadores deixan entrever un incremento significativo e constante da sinistralidade que, dende fai xa bastante tempo, aconsella a inmediata adopción de medidas destinadas a conter e reducir esta inasumible lacra sociolaboral.

O novo modelo de xestión da IT: un risco para as traballadoras e traballadores

23-12-2014 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 12

Ante calquera tipo de patoloxía, lesión ou enfermidade, os recoñecementos facultativos e a realización das probas médicas oportunas, constitúen factores esenciais para a realización dun diagnóstico acertado máis aló de toda especulación, teña esta fundamento ou non. Neste senso o diagnóstico axeitado e veraz, constitúe a base fundamental a partir da cal os servizos médicos competentes poden establecer un determinado cadro clínico e prescribir unha adecuada estratexia terapéutica, orientada á melloría e restitución da saúde do paciente. Sirva como exemplo para ilustrar esta análise o seguinte caso do que tivemos coñecemento a través do noso punto de asistencia técnica en Ferrol.

O novo proxecto de lei de Mutuas e o Real Decreto 625/2014 de xestión da incapacidade temporal (IT): UN ATAQUE FRONTAL E DIRECTO CONTRA A CLASE TRABALLADORA

13-10-2014 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 11

O Real Decreto 625/2014, de 18 de xullo sobre Incapacidade Temporal e o novo proxecto de Lei de Mutuas que modifica a Lei da Seguridade Social en relación co réxime xurídico das antigas Mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais, introducen unha serie de significativos e importantes cambios lexislativos que afectan directamente aos dereitos e ás contraprestacións que até agora viñan recibindo o conxunto dos/as traballadores e traballadoras.

A CIG rexeita a reforma das Mutuas proposta polo goberno español. Intentan desmantelar instrumentos útiles na prevención de riscos laborais

26-03-2014 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 9

No Anteproxecto recóllense unha serie de medidas totalmente rexeitables como a posibilidade das Mutuas de intervir dende o primeiro día da IT, a través de convocatorias e recoñecementos da persoa enferma, así como a facultade de propor a alta médica e que esta se faga efectiva se a Inspección Sanitaria da Seguranza Social non se opón, ou non contesta, antes de cinco días. Medidas estas que supoñen un custo persoal e económico para as persoas enfermas e una situación de maior desprotección fronte ás decisións das Mutuas que, non o esquezamos, son Mutuas patronais onde priman os criterios de aforro sobre os criterios de saúde na xestión das baixas médicas.

A Incapacidade Laboral: orixes e prestacións

11-10-2013 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 7

A incapacidade laboral é a situación que afronta un traballador ou traballadora ante a imposibilidade para traballar como consecuencia dunha enfermidade común ou dun accidente ou enfermidade de orixe laboral. Pese a que neste artigo imos a tratar en máis profundidade as incapacidades laborais derivadas das continxencias profesionais, é dicir, as que derivan directamente do traballo, é importante diferenciar entre a Continxencia Común e a Continxencia Profesional debido sobre todo ás repercusións económicas que a determinación dunha ou doutra pode traer para o traballador ou traballadora.

Análise do proxecto de real decreto polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos pirmeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración

10-05-2013 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 5

O proxecto de Real decreto polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración, suponse que debería responder ao obxectivo de mellorar a xestión e o control dos procesos de incapacidade temporal (IT), sen menoscabo algún do marco de garantías asociadas ao dereito á protección sociolaboral e á saúde do conxunto dos traballadores/as.

Problemas coas Mutuas?

03-07-2012 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 2

As mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais (MATEPSS) son entidades colaboradoras da Seguridade Social que deben funcionar baixo a tutela e vixilancia do Ministerio de Emprego e Seguridade Social. A inspección e control da mutua como entidade colaboradora da Seguridade Social corresponde á Secretaría de Estado da Seguridade Social (Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social).

Os procedementos de determinación de continxencias

12-03-2012 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 0

Na Galiza, e en todo o estado español, moitos accidentes de traballo e enfermidades profesionais son tramitados como enfermidade común; estímase que durante oano 2011 houbo unhas 11.981 declaracións de enfermidades con patoloxías non traumáticas asociadas ao traballo. Este tipo de patoloxías, que non teñen o recoñecemento de enfermidades profesionais, recaen sobre o sistema público de saúde -cun custe sanitario estimado de entre 150 e 372 millóns de euros- e non nas mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da seguridade social que deberían ser as encargadas da súa atención.

As mutuas baixo control

02-03-2011 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG.

Oficina virtual de reclamacións ás mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais

01-03-2011 - Gabinete Técnico Conferal de Saúde Laboral - CIG.

Os incumprimentos das mutuas. Un importante problema que temos que resolver. Guía de actuación sindical

20-12-2010 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG.

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS