Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Amianto uralita
9/12/2014 Amianto
O 93,6% dos homes e o 96,6% das mulleres que faleceron entre 2007 e 2011 no Estado español por mesotelioma pleural atribuíble a exposición laboral ao amianto non foron recoñecidos pola Seguridade Social (tan só se recoñeceu a orixe laboral para o 6,4% dos homes e o 4,4% das mulleres). Así mesmo, a taxa de infra-rexistro dos falecidos por cancro de bronquio e pulmón atribuíbles a exposición laboral ao amianto é do 98,8%.
Amianto sinal
3/12/2014 Amianto
Numerosos casos dunha enfermidade pulmonar común, cuxas causas se consideraban até agora descoñecidas son, de feito, resultado da exposición ao amianto, segundo cren os científicos. Investigadores do Imperial College de Londres atoparon unha correlación entre o índice de falecementos ocorridos en Inglaterra e Gales polas enfermidades relacionadas co amianto coñecidas como asbestose e mesotelioma e a fibrose pulmonar idiopática (FPI).
Amianto perigo
28/11/2014 Amianto
Fumar un paquete á semana até 12 anos antes de contraer cancro, reduce nun 25% a indemnización dunha morte por mor dunha enfermidade que o INSS declarou como profesional.
Autónomo
21/11/2014 Accidente laboral
Segundo o Instituto Nacional de Estatística, o 18 por cento das persoas ocupadas (que traballan e cotizan) no Estado español son autónomas. Das máis de 3 millóns de empresas que hai no Estado, máis do 90 por cento eran autónomos ou microempresas. Sen dúbida, este colectivo supón un peso máis que específico no conxunto da economía produtiva; entre as particularidades preventivas deste colectivo hai que destacar que é un profesional comunmente subcontratado e que a cobertura por accidente de traballo e enfermidade profesional é voluntaria, polo que moitos empresarios/as prescinden da mesma con obxecto de rebaixar custos; desta forma é habitual que se un autónomo/a ten un accidente, non se adoite dar de baixa.
Xuíz
17/11/2014 Saúde laboral
A asociación de Xuíces para a Democracia demandou ao Consello Xeral do Poder Xudicial e ao ministerio de Xustiza ante a Sala do Social da Audiencia Nacional pola falta de prevención dos riscos laborais aos que están expostos os xuíces, especialmente pola sobrecarga de traballo que soportan. A demanda de conflito sinala que os xuíces e maxistrados son practicamente o único colectivo de empregados públicos que se atopa "na máis absoluta desprotección" xa que o Ministerio de Xustiza e o CXPX incumpriron a súa obrigación e compromiso de adoptar medidas de protección adecuadas e a día de hoxe aínda non contan cunha avaliación de riscos e de planificación da actividade preventiva.
Amianto perigo
12/11/2014 AMIANTO
O 93,6% dos homes e o 96,6% das mulleres que faleceron entre 2007 e 2011 en España por mesotelioma pleural atribuíble a exposición laboral ao amianto non foron recoñecidos pola Seguridade Social. Só o 6,4% dos homes e o 4,4% das mulleres o foron. Ademais, a taxa de infra-rexistro dos falecidos por cancro de bronquio e pulmón atribuíbles a exposición laboral ao amianto é do 98,8%.
mesioteloma
6/11/2014 AMIANTO
En Francia o Plan Nacional de Vixilancia do Mesotelioma (PNSM) púxose en marcha no ano 1998, co obxectivo de coñecer a incidencia desta grave enfermidade, a maioría de cuxos casos son debidos á exposición (laboral ou non) ao amianto.
Imaxen da Axencia Europea
5/11/2014 Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo
A Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA) publica un informe sobre os riscos actuais e emerxentes en materia de seguridade e saúde no traballo (SST) no sector sanitario. Un aspecto importante do informe é que se centra nun ámbito que estivera desatendido anteriormente: a asistencia domiciliaria e comunitaria.
Amianto perigo
4/11/2014 Amianto
Nunha sentenza histórica, o Tribunal Supremo do Xapón fallou por primeira vez que o goberno foi responsable de non impedir que os traballadores estivesen expostos ao amianto, ao non esixir a aplicación de medidas preventivas, e obríga a compensar aos demandantes con 330 millóns de yenes.
Ébola
23/10/2014 HIXIENE
Sindicatos e entidades sectoriais presentaron xa denuncias, algunhas delas previas ao contaxio, ante a Fiscalía, os xulgados e a Inspección de traballo. O fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, abriu unha investigación.
Ébola
17/10/2014 HIXIENE
Un enfermeiro do Hospital La Paz-Carlos III de Madrid, onde se atenderon aos dous misioneiros repatriados infectados por ébola dende África, denunciou este luns as condicións de traballo e as medidas de seguridade que se utilizaron á hora de tratar aos dous enfermos. O empregado do centro, onde unha das súas traballadoras resultou contaxiada polo virus, denunciara nun blog a infraestrutura insuficiente para facer fronte a estes casos. Ademais, denuncia que Sanidade modificou "ao seu gusto" o protocolo para tapar as carencias do hospital.
Sentenza amianto
8/10/2014 AMIANTO
A Sección duodécima da Audiencia Provincial de Madrid acaba de confirmar a Sentenza que foi ditada polo Xulgado de 1ª Instancia nº 68 da capital e pola que se establecía que Sulzer Pumps Spain era a responsable civil do falecemento como consecuencia do mesotelioma que sufría quen traballara nas súas instalacións fai xa 45 anos.
Sentenza amianto
8/8/2014 AMIANTO
A Dirección Provincial do Instituto Nacional da Seguridade Social de Álava emitiu unha resolución na que recoñece a incapacidade permanente absoluta ao traballador xa xubilado D.C.S., de 65 anos de idade, debido ao seu traballo manipulando amianto na empresa Montaxes Nervión SL.
Empregos verdes, novos riscos? Sector eléctrico
18/7/2014 Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo
A rápida evolución da innovación tecnolóxica leva a creación de novos riscos para os traballadores do sector eléctrico. Nun recente seminario celebrado no Comité de diálogo social sectorial - Electricidade, utilizáronse supostos para identificar no futuro estes problemas potenciais para a seguridade e saúde no traballo (SST) e as súas posibles solucións. Como causas dos futuros problemas no ámbito da SST destacáronse os rápidos cambios da tecnoloxía, o descoñecemento dos materiais e a carencia de capacidades.
Xordeira
10/7/2014 Hixiene
Ao redor do 35 por cento dos traballadores cre que o nivel de ruído ao que están sometidos no seu lugar de traballo é molesto, sendo a industria e a construción os sectores máis afectados por problemas auditivos. Todos nos enfrontamos a ruídos dende que nos levantamos ata que nos deitamos. Comezamos o día cun espertador que xera máis de 80 decibeis. Despois na rúa enfrontámonos ao ruído dos coches e motos, asubíos, berros, etc; que en xeral soben a niveis de máis de 90 decibeis. O ruído é un dos contaminantes máis invasivos. Unha exposición prolongada sen a protección adecuada pode levar a provocar trauma acústico, unha lesión no oído interno.
Amianto perigo
19/6/2014 Amianto
A Asociación Galega de Vítimas do Amianto (Agavida) lamenta que mentres que a Xunta e o Goberno central rexeitan a creación dun fondo estatal de compensación para os afectados polo uso deste material, o Estado ten que pagar cantidades millonarias recollidas nas sentenzas favorables aos enfermos e as súas familias.
energía eólica
6/6/2014 Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo
A enerxía eólica é un sector en auxe, pero traballan seguro os seus traballadores? As sustancias nocivas e o traballo en altura son exemplos de riscos neste sector que poden intensificarse por unhas condicións difíciles, como as condicións climatolóxicas extremas.
Cadeiras
28/5/2014 SAÚDE LABORAL
En media, unha xornada laboral son 8 horas. Ás veces moito máis. O asunto é que pasamos gran parte do día no traballo. "Os que permanecen sentados durante 8 horas ao día cualifican dentro do segmento de sedentarios que presentan serios problemas cardiovasculares, exceso de insulina, sobrepeso e se evidenciou que tamén son máis propensos a contraer enfermidades intestinais, pero iso está aínda en estudo", asegura o médico internista chileno, Alejandro Guerra.
MEMORIA
23/5/2014 HIXIENTE
A ciencia coñecía xa os efectos adversos para a saúde que pode chegar a ocasionar pinturas e pegamentos. Agora un estudo da Escola de Saúde Pública de Harvard (EUA) sinala que as persoas que están expostas a pintura, pegamento ou fumes desengraxantes no traballo poden ter problemas de memoria e pensamento durante a vellez cando se xubilan, décadas despois da súa exposición.
Mutuas AT e EEPP
14/5/2014 Accidente laboral
A maxistrada titular do xulgado do Social número 3 de Bilbao, condenou á Mutua Mutualia, ao Departamento de Seguridade do Goberno Vasco e ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), por este caso. En concreto, a mutua deberá "abonar a prestación correspondente" ao período no que o traballador estivo de alta médica a pesar de non estar en condicións. En total, algo máis de tres meses, nos que ademais o traballador estivo relegado do seu traballo normal de patrulleiro "ao non poder manexar a arma e as defensas necesarias", algo inherente ao seu traballo.
megáfono
13/5/2014 Saúde laboral
Son moitas as profesións nas que os traballadores teñen a voz como ferramenta de traballo; profesores, locutores, teleoperadores, comerciais, azafatas, asesores, camareiros, servizo de atención ao público, guías turísticos, sindicalistas (imaxinade unha asemblea) e un longo etcétera. Chegouse a calcular que a porcentaxe de traballadores que dependen da súa voz pode alcanzar até un terzo da poboación laboral total dun país.
Amianto perigo
15/4/2014 Amianto
A Consellería de Sanidade e o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) veñen de asinar un convenio de colaboración para a promoción de actividades de coordinación que permitan realizar o seguimento da valoración funcional e etiolóxica daquelas persoas en contacto con fibras de amianto no desenvolvemento da súa actividade laboral, con sospeita de concorrencia de patoloxías relacionadas co dito contacto ou exposición e así facilitar, no seu caso, o proceso de declaración de enfermidade profesional.
Decisión Comisión Europea
31/3/2014 HIXIENE
A Comisión decidiu agora rematar co status de "patito feo" que ata agora veu sufrindo o SCOEL e homologar as súas condicións de adscrición e remuneración ás dos restantes comités equivalentes.
Amianto sinal
18/3/2014 Amianto
O Xulgado do Social número 10 de Bilbao condenou ás empresas Ercros e Fertiberia a indemnizar con 50.000 euros á viúva e fillos dun traballador falecido en 2009 a consecuencia dun mesotelioma derivado do amianto, segundo informou a asociación de vítimas do amianto Asviamie.
Amianto perigo
12/3/2014 AMIANTO
As asociacións de vítimas do amianto (Avida) de todo ou Estado español e a federación nacional de colectivos de afectados acudiron o luns 17 de febreiro a Sevilla para dar o seu apoio aos demandantes no segundo xuízo social colectivo de afectados da antiga fábrica de Uralita. O seu presidente recalcou a urxencia de que o Estado español acceda á recomendación europea de crear un fondo de compensación público-privado para indemnizar a todas as vítimas segundo o grao da enfermidade que padezan.
PRL agricultura
21/2/2014 SAÚDE LABORAL
Almería contará co primeiro laboratorio-observatorio de prevención de riscos laborais no sector agrícola andaluz froito dun convenio de colaboración entre o Instituto Andaluz de Prevención de Riscos Laborais, adscrito á Consellaría de Economía, Innovación, Ciencia e Emprego, e á Universidade de Almería.
A nova silicose
18/2/2014 Hixiene
Vén de celebrarse a primeira das xuntanzas da comisión específica para o estudo da silicose de primeira grao creada no Ministerio de Traballo a instancias da CIG. Segundo explican dende a central nacionalista, no encontro que tivo lugar en Madrid o pasado día 11 de febreiro “quedou patente tanto a situación destas persoas como a necesidade de reformar a Orde Ministerial de 1969 para buscarlle unha solución a esta problemática”.
Sentenza
5/2/2014 HIXIENE
Unha ex enfermeira dental gañou o seu caso contra o Estado noruegués no Tribunal Supremo. Expertos legais indican que o fallo senta un precedente importante e pode chegar a ser tan importante para estas profesionais como o foi o fallo do amianto hai algúns anos. Na sentenza establécese que o mercurio é prexudicial para a saúde e que danou a saúde das enfermeiras dentais.
Amianto perigo
29/1/2014 AMIANTO
O Ministerio de Defensa recoñeceu a súa responsabilidade nun novo caso dun mariño militar falecido como consecuencia da súa exposición ao amianto, no buque no que estivera embarcado.
Silicose
29/1/2014 SAÚDE LABORAL
O Xulgado do Social número 2 de Bilbao ten condenado ás empresas Marmorería Lemona, Marmorería Abásolo, á sociedade de Prevención Asepeyo e ao servizo de prevención alleo Gespreven a pagar 54.677,17 euros en concepto de indemnización a un traballador diagnosticado de silicose.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais