Logotipo CIG Confederación Intersindical Galega - Gabinete técnico de Saúde Laboral - 26/10/2017
NIOSH
Publicada a versión final da nova política sobre canceríxenos
Esta política de carcinóxenos químicos recentemente revisada rexe como NIOSH clasifica os produtos químicos como carcinóxenos ocupacionais, establece límites de xestión de riscos para os traballadores expostos a carcinóxenos e incorpora información sobre o límite analítico de cuantificación (LOQ) ou o límite de cuantificación confiable (RQL) do método analítico.

Nova política sobre canceríxenos

En novembro de 2013 NIOSH fixo público un borrador de revisión da súa política sobre canceríxenos, que actualizaba a anterior, que non se modificaba dende 1978.

NIOSH solicitou comentarios dos interesados e o público en xeral, que podían facerse ata o 13 de febreiro de 2014. O director de NIOSH declarou que a nova política revisada reflicte a adaptación ao progreso científico.

NIOSH tardou máis de tres anos en revisar o borrador, que alcanzou a categoría de definitivo a finais do ano pasado.

Un cambio substancial na nova política é a substitución do concepto de "límite de exposición recomendado" (Recommended Exposure Limit, REL) polo de Límite de Xestión do Risco para os canceríxenos (Risk Management Limit for Carcinogens, RML-CA). Trátase dun concepto equivalente ao sistema introducido en Alemaña en 2014 no que, baseándose nas relacións exposición-risco, definíanse o límite tolerable e o límite aceptable de concentración para cada substancia cancerígena.

Ligazón á versión final NIOSH Chemical Carcinogen Policy

1