Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
8/3/2017
Facebook Twitter Google Plus Menéame del.icio.us Chuza
compartir

Un 43% dos médicos/as afirman ter sufrido algún tipo de acoso, discriminación ou maltrato no seu centro de traballo no último ano.

Psicosocial
Estos datos extráense do “Estudo sobre a situación laboral dos Médicos en España” promovido polas Vocalías Nacionais de Médicos en Empleo Precario e de Formación e/ou Postgrado da Organización Médica Colexial (OMC). En relación ao acoso laboral, a enquisa revela que o sufren máis casos as mulleres, 46,6%, fronte ao 41,3% dos rexistrados entre os homes. Entre os agravios descritos están: os prexuízos relativos á carga laboral; en relación ao horario de traballo; veto para poder prosperar na traxectoria profesional; privación dunha parte da actividade profesional; ridiculización ou minusvaloración ante outros membros do servizo ou ante pacientes; insultos graves ou vexacións; exclusión inmotivada e prolongada de todas as actividades do servizo; comentarios despectivos discriminatorios sobre orixe racial ou étnica; solicitude de favores de natureza sexual, entre outros.

Por idades, o 51,2% dos profesionais enquisados do grupo comprendido entre os 31-40 anos refire sufrir algún tipo de acoso, discriminación e malos tratos no seu centro de traballo no último ano.

En relación á procedencia do acoso, discriminación e malos tratos no entorno laboral, o 40,5% dos profesionais médicos enquisados afirma que os feitos foron realizados por superiores xerárquicos, mentres que os realizados por compañeiros foron dun 13,4%.

Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais