Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
27/1/2017
Facebook Twitter Google Plus Chuza Menéame del.icio.us
compartir

Informe sobre a situación en relación ao recoñecemento dos TME como enfermidade profesional en 10 países europeos

Eurogip
Os TME representan unha proporción moi elevada do número total de enfermidades profesionais recoñecidas en Francia (88%), Estado español (75%), Bélxica e Italia (69% en ambos os). A proporción é inferior ao 20% en Alemaña, Austria, Dinamarca, Finlandia e Suíza. No traballo realizado por Eurogip obsérvanse diferenzas importantes no número de TME reclamados por traballadores/as como enfermidades profesionais: así en Francia, Bélxica e Dinamarca teñen se reclaman respectivamente 463, 263 e 257 casos por cada 100.000 traballadores/as asegurados, en Italia 150 e en Alemaña, Finlandia, Suecia e Suíza só se notifican entre 23 e 13 casos.

As diferenzas resultan maiores se vemos o recoñecemento das enfermidades ocupacionais polas caixas de seguro de enfermidade. Neste caso Francia ocupa o primeiro lugar (322 por 100.000 traballadores asegurados), seguida polo Estado español con 94 casos, Bélxica con 82 e Italia con 64, atopandose os coeficientes máis baixos (entre 1 e 7) en Austria, Alemaña, Suíza e Suecia (que exclúen determinados TME do recoñecemento e son moi esixentes con respecto á relación causal entre a exposición ocupacional e a enfermidade).

En relación ás tendencias entre 2007 e 2014 o informe amosa que nos casos de Suíza, Suecia e Finlandia se observa unha diminución continua e regular do número de TME notificados e recoñecidos; en Dinamarca e no Estado español aparecen curvas relativamente estables dende 2007, cunha lixeira tendencia á baixa; en Italia, parece que os TME se estabilizaron dende 2012, despois de crecer continuamente; Bélxica experimentou un incremento continuo dos TME recoñecidos dende 2011; en Francia, logo dun continuo aumento, prodúcese unha reversión da tendencia dende 2012.

Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais