Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
22/3/2016
Facebook Twitter Google Plus Chuza Menéame del.icio.us
compartir

As mulleres na dirección melloran os resultados das empresas

Igualdade
Os resultados dunha enquisa realizada a 21.980 empresas de 91 estados, incluído o estado español, confirman que a presenza de mulleres na alta dirección, mellora os seus resultados. Segundo sinala o Instituto Peterson de Economía Internacional no seu estudo "É rendible a diversidade de xérnero?" as empresas nas que polo menos o 30% dos executivos/as son mulleres suman 1 punto porcentual á súa marxe neta. No estudo tamén se conclúe que as empresas con maior igualdade de xénero poden aumentar un 15% a rendibilidade. “A enquisa representa unha instantánea; por tanto, os resultados deben interpretarse con precaución”, advirten os autores.

Na enquisa revelase a escasa presenza de mulleres en postos executivos e na parte superior dos niveis de xestión empresarial a nivel mundial. Resultan evidentes os baixos niveis de participación feminina nos consellos de administración e na liña executiva. Case o 60% da mostra, 13.017 empresas, non rexistrou conselleiras. Pouco máis do 50% ,11.802 as empresas, non teñen executivas. Da outra metade, o 57% ten só unha muller executiva..

En relación á política de cotas, a enquisa amosa que existen persoas críticas con esta medida; hai quen afirma que a inclusión forzada de mulleres nas xuntas reduce a súa calidade e eficacia, pois pode suceder que acedan persoas sen experiencia, feito derivado da obriga de cumplir a cota. O estudo destaca como no Estado español non se multa por incumprimento en igualdade de xénero.

A relativa escaseza de mulleres en postos de liderado nas empresas é un tema político emerxente. No noso entorno, Francia, Finlandia, Islandia, Noruega e o estado español contan cunha política de cotas que obriga á existencia de representación feminina nos consellos de administración. Países asiáticos están a adoptar medidas de política similares co fin de acadar obxectivos de igualdade de xénero, por medio de cotas nos consellos de administración e a ampliación das políticas centradas na familia.

Segundo este traballo, a presenza das mulleres en postos de liderado empresarial se correlaciona de xeito positivo con algunhas características da empresa, como pode ser  tamaño, así como con algunhas características do entorno, como o rendemento das mozas nas avaliacións de matemáticas, a relativa ausencia de actitudes discriminatorias cara ás mulleres executivas, e a dispoñibilidade da licenza de paternidade, entre outros.

No sector de finanzas por exemplo, os homes e as mulleres ocupan os postos de entrada en aproximadamente igual número, a presenza das mulleres redúcese á metade no nivel de xestión medio, quedando un menor número de candidatas seleccionables para os cargos directivos. Pola contra, nos sectores  tradicionalmente masculinizados, como transporte, loxística e enerxía, as contratadas teñen máis oportunidades de ascenso tanto a mandos intermedios como directivos.

Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais