Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
14/12/2017
Facebook Twitter Google Plus Chuza Menéame del.icio.us
compartir

Saúde laboral e xénero. Apuntamentos para a incorporación da perspectiva de xénero no ámbito da prevención de riscos laborais

Igualdade
No seu resumo o estudo indica que "no ámbito nacional e internacional existe un amplo marco normativo e programático que vincula as accións de entidades públicas e privadas coa igualdade de oportunidades para mulleres e homes; con todo, as condicións en que se desenvolven unhas e outros seguen sendo extremadamente diferentes e desiguais. No contexto da saúde laboral, como noutros, engádese a isto a incapacidade das institucións para coñecer a situación real das e os traballadores e por tanto, a imposibilidade de emprender accións que promovan axeitadamente a saúde de homes e mulleres en devandito medio. A incorporación da perspectiva de xénero no actuar dos servizos de prevención contribúe a detectar e corrixir os rumbos de xénero nas actividades preventivas e de vixilancia da saúde."

Este traballo consta duns apuntamentos de situación, unha parte de contextualización na que se repasa o mercado laboral, os danos á saúde, os riscos, os estereotipos e o marco normativo. Continúa cun apartado sobre a necesidade de introducir unha perspectiva de xénero para rematar con propostas de accións específicas por liñas de traballo, un espazo adicado ás conclusións e outro á bibliografía.

Dentro do texto atopamos por exemplo esta reflexión. “O exercicio dunha prevención sen perspectiva de xénero pode constituír, en si mesmo, un risco … Así, determinadas medidas tradicionais “de protección ás mulleres”, o que conseguiron é excluír ás mulleres de certas actividades e desprotexer aos homes, a quen, polo feito de non xestar, expúxoselles a produtos nocivos en lugar de evitar o seu uso ou minimizar os seus niveis.”

Adxuntamos a ligazón ao estudo, publicado na revista “Medicina e Seguridade do Traballo” e en SciELO, proxecto desenvolvido no Estado español pola Biblioteca Nacional de Ciencias da Saúde do Instituto de Saúde Carlos III.

Saúde laboral e xénero. Apuntamentos para a incorporación da perspectiva de xénero no ámbito da prevención de riscos laborais

Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais