Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
10/7/2015
Facebook Twitter Google Plus Chuza Menéame del.icio.us
compartir

Real Decreto 598/2015, do 3 de xullo, polo que se modifican o Real Decreto 39/1997, o Real Decreto 485/1997, o Real Decreto 665/1997 e o Real Decreto 374/2001

LEXISLACIÓN XERAL ESTATAL
Real Decreto 598/2015, do 3 de xullo, polo que se modifican o Real Decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención; o Real Decreto 485/1997, do 14 de abril, sobre disposicións mínimas en materia de sinalización de seguridade e saúde no traballo; o Real Decreto 665/1997, do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes canceríxenos durante o traballo e o Real Decreto 374/2001, do 6 de abril, sobre a protección da saúde e seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados cos axentes químicos durante o traballo.

Dende as seguintes ligazóns podes acceder ao texto do Real Decreto 598/2015, do 3 de xullo, -polo que se modifican o Real Decreto 39/1997, do 17 de xaneiro; o Real Decreto 485/1997, do 14 de abril; o Real Decreto 665/1997, do 12 de maio e o Real Decreto 374/2001, do 6 de abril-, así como aos textos consolidados do

Real Decreto 39/1997, do 17 de xaneiro,

Real Decreto 485/1997, do 14 de abril,

Real Decreto 665/1997, do 12 de maio e

Real Decreto 374/2001, do 6 de abril.

Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais