Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Montes de galicia 2
13/7/2011 Secretaría Confederal de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostíbel
Plan hidrolóxico Miño Sil
11/7/2011 Secretaría Confederal de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostíbel
Galiza costa
1/3/2011 Secretaría Confederal de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostíbel
Portada plan de residuos
1/3/2011 Secretaría Confederal de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostíbel
Mapa de la agencia europea medio ambiente
15/12/2010 (AEMA)
A Axencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) é un organismo da Unión Europea. O seu labor é ofrecer información sólida e independente sobre o medio ambiente. É a fonte principal de información para os responsables do desenvolvemento, a aprobación, a execución e a avaliación das políticas ambientais, e tamén para o gran público. Na actualidade, a AEMA ten 32 países membros.
delegados nova medio ambiente
18/11/2010 O medio ambiente no noso traballo
O XIV Convenio Xeral da Industria Química recoñece, por primeira vez no ámbito dun convenio colectivo sectorial, a figura do Delegado de Medio Ambiente.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais