Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Posturas forzadas
24/8/2012 Observatorio de Continxencias Profesionais da Seguridade Social
Segundo as estatísticas ofrecidas polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social no Observatorio das Continxencias Profesionais da Seguridade Social, os axentes que causaron un maior número de enfermidades profesionais dende xaneiro a abril deste ano foron enfermidades provocadas por posturas forzadas e movementos repetitivos no traballo e hipoacusia ou xordeira provocada polo ruído.
Imaxen do ISSG
22/8/2012 ISSGA
Datos de sinistralidade do segundo trimestre de 2012 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Imaxen do ISSG
14/8/2012 ISSGA
Os datos correspondentes ao segundo trimestre deste ano poñen de manifesto que nese período foron comunicados 231 partes de enfermidades profesionais, dos que 128 foron con baixa. Por sexos, 112 dos afectados eran homes e 119 mulleres.
Imaxen do ISSG
3/8/2012 ISSGA
A sinistralidade laboral diminuíu nun 23,52% nos seis primeiros meses do ano, cun total de 12.139 accidentes laborais fronte aos 15.873 no mesmo período do ano 2011. O descenso do índice de incidencia nos seis primeiros meses chegou ao 19,86 %. No pasado mes de xuño, a accidentabilidade baixou un 29,70 % na Comunidade autónoma.
Imaxen do ISSG
29/6/2012 ISSGA
Nesta monografía ofrécese un compendio dos datos de sinistralidade laboral en Galiza durante o ano 2011. Esta publicación elaborouse coa información obtida dos partes de accidentes de traballo e enfermidades profesionais notificados á autoridade laboral galega mediante os sistemas Delt@ (Declaración Electrónica de Traballadores Accidentados) e CEPROSS (Comunicación de Enfermidades Profesionais na Seguridade Social), dos traballadores afiliados á Seguridade Social que teñan cubertas as ditas continxencias.
Imaxen do ISSG
9/5/2012 ISSGA
A sinistralidade laboral baixou en Galicia nun 21,27% no mes de marzo. A sinistralidade laboral diminuíu un 16,52% nos tres primeiros meses do ano, cun total de 6.650 accidentes laborais fronte aos 7.996 no mesmo período do ano 2011.
Imaxen do ISSG
9/5/2012 ISSGA
Datos de sinistralidade do primeiro trimestre de 2012 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
INSHT
25/4/2012 INSHT
Con data de abril de 2012 o INSHT ven de facer público un traballo no que se recollen os datos de sinistralidade de traballadores e traballadoras cedidos por empresas de traballo temporal. Foron analizados en total 8.579 accidentes ocurridos, entre os meses de xaneiro e decembro de 2011. Destos, 868 (10,1%) se produciron nos traxectos de ida ou volta do traballo.
enfermidade profesional
11/4/2012 Observatorio de enfermidades profesionais
Os axentes físicos -posturas forzadas, ruído ou presión, entre outras- están na orixe da maior parte das enfermidades profesionais, cunha incidencia dun 82,2% sobre o total. O tramo de idade máis vulnerable ás patoloxías profesionais sitúase ao redor dos 40-44 anos e varía para homes e mulleres, segundo as conclusións que reflicte a estatística de xaneiro e febreiro do Sistema de Comunicación de Enfermidades Profesionais da Seguridade Social (CEPROSS), publicadas en www.seg-social.es
Imaxen do ISSG
10/4/2012 ISSGA
Nos dous primeiros meses do ano, a sinistralidade laboral diminuíu en Galiza un 13,95% en relación ao mesmo periodo do 2011.
Observatorio de condicións de traballo
16/3/2012 Observatoiro estatal de condicións de traballo
Os indicadores que ofrece o Observatorio Estatal de Condicións de Traballo abarcan temas relacionados co contexto socioeconómico do traballo, a xestión da prevención e as actividades preventivas, as condicións nas que os traballadores desenvolven as súas tarefas e as consecuencias para a saúde que delas se derivan.
Imaxen do ISSG
24/1/2012 ISSGA
Datos de sinistralidade do cuarto trimestre de 2011 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
accidente laboral
24/1/2012 DATOS SINIESTRALIDADE
Durante os dez primeiros meses do pasado ano, os accidentes laborais sen baixa incrementáronse o 2,32%, mentres que os accidentes con baixa durante a xornada de traballo descenderon en algo máis de 40.000, ata os 529.768 sinistros.
Imaxen do ISSG
22/11/2011 ISSGA
Os datos correspondentes ao terceiro trimestre deste ano poñen de manifesto que nese período foron comunicados ao ISSGA 229 partes de enfermidades profesionais, dos que 133 foron con baixa. Por sexos, 129 dos afectados eran homes e 100 mulleres.
Imaxen do ISSG
19/10/2011 ISSGA
Datos de sinistralidade do terceiro trimestre do ano 2011 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Imaxen do ISSG
15/9/2011 ISSGA
Os datos correspondentes ao segundo trimestre deste ano poñen de manifesto que nese período foron comunicados ao ISSGA 386 partes de enfermidades profesionais, dos que 216 foron con baixa. Por sexos, 206 dos afectados eran homes e 180 mulleres.
Imaxen do ISSG
14/9/2011 ISSGA
Datos de sinistralidade do segundo trimestre do ano 2011 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Imaxen do ISSG
10/5/2011 ISSGA
Os datos correspondentes ao primeiro trimestre deste ano poñen de manifesto que nese periodo foron comunicados ao ISSGA 330 partes de enfermidades profesionais, dos que 141 foron con baixa. Por sexos, 161 dos afectados eran homes e 169 mulleres.
Imaxen do ISSG
6/5/2011 ISSGA
Datos de sinistralidade do primeiro trimestre do ano 2011 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais