Co financiamento de:
/ Portada / PRL Sectorial

Instrumento de adhesión ao Convenio sobre o traballo no sector pesqueiro, feito en Xenebra o 14 de xuño de 2007

12-04-2023 - BOE-OIT

O Estado español a de adherir –BOE de 3 de abril de 2023- ao Convenio da OIT do sector pesqueiro, promulgado en 2007, que se aplica aos pescadores e os buques pesqueiros que se adiquen ás operacións de pesca comercial. O Convenio entrará en vigor o 29 de febreiro de 2024. O Convenio núm. 188 quere garantir que os pescadores gocen de condicións de traballo e de vida decentes, mediante a creación de requisitos mínimos para o traballo a bordo, as condicións de servizo, o aloxamento e a comida, a protección en materia de seguridade e saúde no traballo, a atención médica e a seguridade social. A nivel mundial, preto de 40 millóns de persoas traballan no sector da pesca comercial.

Seguridade e saúde no traballo e prevención de accidentes laborais

Artigo 31.

Todo Membro deberá adoptar unha lexislación ou outras medidas no relativo a:

a) a prevención dos accidentes do traballo, as enfermidades profesionais e os riscos relacionados co traballo a bordo de buques pesqueiros, incluídas a avaliación e a xestión dos riscos, así como a formación e a instrución dos pescadores impartidas a bordo;

b) a formación dos pescadores para a manipulación dos tipos de artes de pesca que utilizarán e o coñecemento das operacións de pesca nas que participarán;

c) as obrigacións dos propietarios de buques pesqueiros, así como dos pescadores e outras persoas interesadas, tendo debidamente en conta a seguridade e a saúde dos pescadores menores de 18 anos;

d) a notificación e investigación dos accidentes ocorridos a bordo de buques pesqueiros que enarboren o seu pavillón, e

e) a constitución de comités paritarios ou, previa celebración de consultas, doutros organismos competentes en materia de seguridade e saúde no traballo.

Artigo 32.

1. Os requisitos contidos no presente artigo deberán aplicarse aos buques pesqueiros de eslora igual ou superior a 24 metros que permanezan habitualmente máis de tres días no mar e, previa celebración de consultas, a outros buques pesqueiros, tendo en conta o número de pescadores a bordo, a zona de operacións e a duración da viaxe.

2. A autoridade competente deberá:

a) previa celebración de consultas, esixir que os propietarios de buques pesqueiros, conforme a lexislación, os convenios colectivos e a práctica nacionais, establezan procedementos que rexerán a bordo no que respecta a a prevención dos accidentes do traballo e as lesións e enfermidades profesionais, tendo en conta os perigos e riscos específicos do buque pesqueiro de que se trate, e

b) esixir que aos propietarios de buques pesqueiros, capitáns ou patróns, pescadores e demais persoas interesadas proporciónenselles orientacións, materiais de formación e outros recursos de información suficientes e adecuados sobre a forma de avaliar e xestionar os riscos para a seguridade e a saúde a bordo de buques pesqueiros.

3. Os propietarios de buques pesqueiros deberán:

a) asegurarse de que a todos os pescadores que se atopen a bordo proporciónenselles as roupas e equipos individuais de protección adecuados;

b) asegurarse de que todos os pescadores que se atopen a bordo recibisen a formación básica en cuestións de seguridade aprobada pola autoridade competente; dita autoridade poderá eximir por escrito deste requisito aos pescadores que demostrasen posuír coñecementos e experiencia equivalentes, e

c) asegurarse de que os pescadores estean familiarizados de forma suficiente e adecuada cos equipos e coa súa utilización, incluídas as medidas de seguridade pertinentes, antes de utilizar devanditos equipos ou de participar nas operacións de que se trate.

Artigo 33.

A avaliación dos riscos en relación coa pesca deberá levar a cabo, segundo proceda, coa participación dos pescadores ou dos seus representantes.

Protección en caso de enfermidade, lesión ou morte relacionadas co traballo

Artigo 38.

1. Todo Membro, de conformidade coa lexislación e a práctica nacionais, deberá adoptar medidas para proporcionar protección aos pescadores en caso de enfermidade, lesión ou morte relacionadas co traballo.

2. En caso de lesión por accidente de traballo ou de enfermidade profesional, o pescador deberá ter acceso a:

a) unha atención médica apropiada, e

b) a indemnización correspondente, conforme a lexislación nacional.

3. Tendo en conta das características do sector pesqueiro, a protección a que se fai referencia no parágrafo 1 do presente artigo poderá garantirse mediante:

a) un sistema baseado na responsabilidade dos propietarios de buques pesqueiros, ou

b) un réxime de seguro obrigatorio ou de indemnización dos traballadores, ou outros réximes.

Artigo 39.

1. Cando non existan disposicións nacionais aplicables aos pescadores, todo Membro deberá adoptar unha lexislación ou outras medidas encamiñadas a asegurar que os propietarios de buques pesqueiros asuman a responsabilidade de prover aos pescadores a bordo dos buques que enarboren o seu pavillón unha protección da saúde e unha atención médica mentres estean empregados, contratados ou prestando servizos nun buque que se atope no mar ou nun porto estranxeiro. Dita lexislación ou ditas medidas deberán garantir que os propietarios dos buques pesqueiros asuman a responsabilidade de sufragar os gastos por concepto de atención médica, con inclusión da axuda e o apoio material correspondentes, durante o tratamento médico nun país estranxeiro e ata a repatriación do pescador.

2. A lexislación nacional poderá permitir que se exima de responsabilidade ao propietario do buque pesqueiro cando a lesión non se produciu no servizo do buque, cando a enfermidade ou deficiencia física fosen disimuladas no momento da contratación ou cando a lesión ou enfermidade sexan imputables a unha falta intencional do pescador.

Ligazón ao Instrumento de adhesión ao Convenio sobre o traballo no sector pesqueiro, feito en Xenebra o 14 de xuño de 2007

Ligazón ao C188 - Convenio sobre el trabajo en la pesca, OIT 2007

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS