Financiado por:
/ Portada / Lexislación / Seguridade no Traballo

Normativa relativa aos equipos de traballo en xeral

24-01-2018 - SEGURIDADE NO TRABALLO

Real Decreto 1644/2008, do 10 de outubro, polo que se establecen as normas para a comercialización e posta en servizo das máquinas.

Real Decreto 212/2002, do 22 de febreiro, polo que se regulan as emisións sonoras no entorno debidas a determinadas máquinas de uso ao aire libre.

Real Decreto 1215/1997, do 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde para a utilización polos traballadores e traballadoras dos equipos de traballo. Inclúe as modificacións introducidas polo Real Decreto 2177/2004, do 12 de novembro, en materia de traballos temporais en alturas.

Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca RSS