Co financiamento de:
/ Portada / Lexislación

Real Decreto-lei 16/2022, do 6 de setembro, para a mellora das condicións de traballo e de SS das persoas traballadoras ao servizo do fogar. Modificación da Lei 31/1995

08-09-2022 - BOE

Este Real Decreto-lei modifica, entre otros, determinados aspectos da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais: elimina o apartado 4 e engade unha disposición adicional décimo oitava a fin de garantir un nivel de protección da seguridade e saúde das persoas ao servizo do fogar familiar equivalente á de calquera outra persoa traballadora; A disposición final primeira, incorpora unha modificación da disposición adicional quinta, pola cal se regula a Fundación Estatal para a Prevención de Riscos Laborais, FSP.

A presente norma ten como obxectivo determinar de entre os preceptos aplicables ás persoas traballadoras do fogar, aqueles cuxa diferencia respecto do ordenamento laboral ou social común non están xustificados por razón das peculiaridades desta prestación de servizos, constituíndo para este colectivo, formado case de maneira exclusiva por mulleres, unha diferenza de trato ou unha desvantaxe particular carente de xustificación obxectiva e razoable e que, por iso, deben ser obxecto de revisión, corrección e, no seu caso, derrogación.

En relación á Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de Riscos Laborais:

Artigo primeiro. Modificación da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de Riscos Laborais.

… O artigo primeiro elimina o apartado 4 do artigo 3 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, e engade unha disposición adicional décimo oitava, a fin de garantir, a través do correspondente desenvolvemento regulamentario, un nivel de protección da seguridade e saúde das persoas ao servizo do fogar familiar equivalente á de calquera outra persoa traballadora. Aínda cando non é dado obviar que a persoa empregadora non ten entidade empresarial, este feito non pode ser óbice para conseguir a plena protección destas traballadoras no ámbito preventivo, debido a que iso resulta esencial non só para asegurar a equiparación de condicións que esixe a normativa antidiscriminatoria da Unión Europea e o Convenio 189 da OIT, senón tamén para garantir o dereito constitucional á saúde que corresponde a todas as persoas…

Disposición final primeira. Modificación da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais.

… A disposición final primeira, incorpora unha modificación da disposición adicional quinta da Lei 31/1995, do 8 de novembro, pola cal se regula a Fundación Estatal para a Prevención de Riscos Laborais, FSP, para aclarar os extremos relativos ao financiamento da fundación, a elaboración das bases e convocatorias, o desenvolvemento das accións previstas nos ámbitos territoriais e as organizacións beneficiarias das subvencións, na liña apuntada pola recomendación do Tribunal de Contas…

           Disposición adicional quinta da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais.

          … No que respecta á modificación da disposición adicional quinta da Lei 31/1995, do 8 de novembro, a Fundación Estatal para a Prevención de Riscos Laborais, FSP, é un medio para que a Administración cumpra con algunhas das súas actuacións públicas en materia preventiva, concretamente as enunciadas no artigo 7.1.a) da propia Lei 31/1995, do 8 de novembro, de aí a necesidade e urxencia de introducir as modificacións legais imprescindibles para que poida renovar a súa actividade, paralizada desde o ano 2017, o cal resulta fundamental no marco do sistema de prevención de riscos laborais español…

As disposicións finais cuarta, quinta, sexta e sétima refírense, respectivamente, á cláusula de salvagarda do rango das disposicións regulamentarias que se modifican, aos títulos competenciais, á habilitación normativa para o desenvolvemento regulamentario e, en particular, á concernente ao desenvolvemento regulamentario da disposición adicional décimo oitava da Lei 31/1995, do 8 de novembro, para concluír coa entrada en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín Oficial do Estado», coas excepcións previstas na propia disposición final…

Disposición final sexta. Habilitación para o desenvolvemento regulamentario.

1. Habilítase ao Goberno para ditar cantas disposicións sexan necesarias para o desenvolvemento e execución deste real decreto-lei.

2. O Goberno deberá aprobar, no prazo de seis meses dende a publicación deste real decreto-lei, o desenvolvemento regulamentario da disposición adicional décimo oitava da Lei 31/1995, do 8 de novembro.

Ligazón ao Real Decreto-lei 16/2022, do 6 de setembro, para a mellora das condicións de traballo e de Seguridade Social das persoas traballadoras ao servizo do fogar

BOE

Resolución do 29 de setembro de 2022, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de convalidación da Real Decreto-lei 16/2022, do 6 de setembro, para a mellora das condicións de traballo e de Seguridade Social das persoas traballadoras ao servizo do fogar. BOE 5/10/22

 

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS