Co financiamento de:
/ Portada / Lexislación

Orde TES/1287/2021, do 22 de novembro, pola que se adapta en función do progreso técnico o Real Decreto 664/1997, do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo.

25-11-2021 - BOE

O Real Decreto 664/1997, do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo, queda modificado como segue:

Un. O anexo I substitúese polo seguinte:

«ANEXO I

Lista indicativa de actividades

Nota previa:

Cando a avaliación de riscos mostre unha exposición non intencionada a axentes biolóxicos, pode ser necesario tomar en consideración outras actividades non incluídas no presente anexo.

1. Traballos en centros de produción de alimentos.

2. Traballos agrarios.

3. Actividades nas que existe contacto con animais ou con produtos de orixe animal.

4. Traballos de asistencia sanitaria, comprendidos os desenvolvidos en servizos de illamento e de anatomía patolóxica.

5. Traballos en laboratorios clínicos, veterinarios, de diagnóstico e de investigación, con exclusión dos laboratorios de diagnóstico  microbiolóxico.

6. Traballos en unidades de eliminación de residuos.

7. Traballos en instalacións depuradoras de augas residuais.»

Dous. O anexo II substitúese polo seguinte:

«ANEXO II

Clasificación dos axentes biolóxicos

Notas introdutorias:

1. Conforme ao ámbito de aplicación deste real decreto, só deben incluírse na clasificación os axentes que se sabe causan enfermidades infecciosas nos seres humanos.

Cando sexa preciso, engadiranse indicacións do risco tóxico e  alerxénico dos axentes.

Non se tiveron en consideración os axentes  patóxenos para animais e plantas que se sabe non afectan os seres humanos.

Na elaboración desta lista de axentes biolóxicos clasificados non se tiveron en conta os microorganismos xeneticamente modificados.

2. A clasificación dos axentes biolóxicos baséase no efecto dos devanditos axentes sobre os traballadores sans.

Non se teñen en conta de maneira específica os efectos particulares sobre traballadores cuxa sensibilidade poida verse afectada por algunha causa, como patoloxía previa, medicación, trastornos  inmunitarios, embarazo ou lactación.

O risco adicional para os devanditos traballadores debe considerarse parte da avaliación do risco establecida polo real decreto.

En determinados procedementos industriais, traballos de laboratorio e actividades en locais destinados a animais que supoñen ou poden supoñer a exposición dos traballadores a axentes biolóxicos dos grupos 3 ou 4, as medidas de prevención técnica que se tomen deberán ser conformes co disposto no artigo 15 deste real decreto.

3. Os axentes biolóxicos que non foron clasificados nos grupos 2 a 4 desta lista non están implicitamente clasificados no grupo 1.

No caso dos xéneros que comprenden numerosas especies de coñecida  patogenicidad para o ser humano, a lista recolle as especies que ven máis frecuentemente involucradas en enfermidades, e unha referencia de orde máis xeral indica que outras especies pertencentes ao mesmo xénero poden afectar á saúde.

Cando na clasificación de axentes biolóxicos menciónase un xénero enteiro, entenderase que as especies e cepas cualificadas de non  patóxenas para os traballadores quedan excluídas da clasificación.

4. Cando unha cepa estea atenuada ou perdese xenes de virulencia ben coñecidos, non será necesariamente aplicable a contención requirida pola clasificación da súa cepa nai, a condición de que se efectúe unha avaliación adecuada do risco potencial que presenta no lugar de traballo.

Este é o caso, por exemplo, cando dita cepa vaia a utilizarse como produto ou parte dun produto con fins  profilácticos ou terapéuticos.

5. A nomenclatura dos axentes clasificados utilizada para establecer esta primeira clasificación reflicte e é conforme aos acordos internacionais máis recentes e vixentes sobre  taxonomía e nomenclatura de axentes no momento da súa elaboración.

6. Esta lista de axentes biolóxicos clasificados reflicte o estado dos coñecementos no momento da súa preparación.

Deberá actualizarse cada vez que deixe de reflectir o estado dos coñecementos.

7. As autoridades sanitarias velarán por que todos os virus que xa fosen illados en humanos e que non fosen avaliados e clasificados no presente anexo clasifíquense como mínimo no grupo 2, salvo que poidan demostrar que é improbable que provoquen enfermidades nas persoas.

8. Algúns axentes biolóxicos clasificados no grupo 3 e indicados na lista adxunta con dúas  asteriscos (**) poden presentar un risco de infección limitado para os traballadores debido a que normalmente non son infecciosos a través do aire.

As autoridades sanitarias avaliarán as medidas de contención aplicables a #o devanditos axentes tendo en conta da natureza das actividades específicas en cuestión e da cantidade do axente biolóxico de que se trate, a fin de determinar se en circunstancias particulares pódese prescindir dalgunhas destas medidas.

9. Os imperativos en materia de contención que se derivan da clasificación dos parasitos aplicaranse unicamente ás distintas etapas do ciclo de vida do parasito que poidan ser infecciosas para as persoas no lugar de traballo.

10. Esta lista contén ademais indicacións específicas respecto dos casos en que os axentes biolóxicos poden causar reaccións alérxicas ou tóxicas, cando unha vacina eficaz está dispoñible ou cando é conveniente conservar durante máis de dez anos as listas dos traballadores que estiveron expostos.

Estas indicacións están sistematizadas nunha serie de notas identificadas como segue:

A: Posibles efectos alérxicos.

D: A lista dos traballadores expostos a este axente biolóxico deberá conservarse durante máis de dez anos a partir da última exposición da que se teña noticia.

T: Produción de toxinas.

V: Vacina eficaz dispoñible e rexistrada na UE.

As vacinacións preventivas deberanse realizar tendo en cuenta as recomendacións prácticas que figuran no anexo VI.

Ligazón á Orde TES/1287/2021, do 22 de novembro, pola que se adapta en función do progreso técnico o Real Decreto 664/1997, do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo.

Ligazón á sección da nosa web: “HIXIENE/LEXISLACIÓN ESPECÍFICA RISCOS BIOLÓXICOS”

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS