Financiado por:
/ Portada / Lexislación / Normativa xeral

LEXISLACIÓN XERAL ESTATAL

11-04-2019 - BOE

Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais.

Lei 54/2003, de 12 de decembro, de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais.

Real Decreto-Lei 8/2019, do 8 de marzo, de medidas urxentes de protección social e de loita contra a precariedade laboral na xornada de traballo.

Orde TMS/83/2019, do 31 de xaneiro, pola que se desenvolven as normas legais de cotización á Seguridade Social, desemprego, protección por cesamento de actividade, Fondo de Garantía Salarial e formación profesional para o exercicio 2019. Corrección erros 13/02/2019.

Real Decreto-lei 28/2018, de 28 de decembro, para a revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego. Corrección erros 21/01/2019.

Resolución do 11 de abril de 2018, da Subsecretaría, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 6 de abril de 2018, polo que se aproba o Plan Estratéxico da Inspección de Traballo e Seguridade Social para o período 2018-2020.

Real Decreto 192/2018, do 6 de abril, polo que se aproban os estatutos do Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Traballo e Seguridade Social.

Lei 6/2017, de 24 de outubro, de Reformas Urxentes do Traballo Autónomo.

Orde ESS/1452/2016, do 10 de xuño, pola que se regula o modelo de dilixencia de actuación da Inspección de Traballo e Seguridade Social.

Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.

Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.

Lei 23/2015, do 21 de xullo, Ordenadora do Sistema de Inspección de Traballo e Seguridade Social.

Real Decreto 598/2015, do 3 de xullo, polo que se modifican o Real Decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención; o Real Decreto 485/1997, do 14 de abril, sobre disposicións mínimas en materia de sinalización de seguridade e saúde no traballo; o Real Decreto 665/1997, do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes canceríxenos durante o traballo e o Real Decreto 374/2001, do 6 de abril, sobre a protección da saúde e seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados cos axentes químicos durante o traballo.

Orde ESS/1187/2015, do 15 de xuño, pola que se desenvolve o Real Decreto 625/2014, do 18 de xullo, polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración.

Real Decreto 625/2014, do 18 de xullo, polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración.

Orde ESS/66/2013, do 28 de xaneiro, pola que se actualizan as cantidades a prezo fixado das indemnizacións por lesións, mutilacións e deformidades de carácter definitivo e non invalidantes.

Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do traballo autónomo.

Real Decreto 689/2005, de 10 de xuño, polo que se modifica o Regulamento de organización  e funcionamento da Inspección de Traballo e Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto 138/2000, de 4 de febreiro, e o Regulamento xeral sobre procedementos para a imposición de sancións por infraccións de orde social e para os expedientes liquidatorios de cotas á Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto 928/1998, de 14 de maio, para regular a actuación dos técnicos habilitadas en materia de Prevención de Riscos Laborais

Real Decreto 171/2004, de 30 de xaneiro, polo que se desenvolve o artigo 24 da Lei 31/1995, en materia de coordinación de actividades empresariais.

Real Decreto 707/2002, de 19 de xullo, polo que se aproba o Regulamento sobre o procedemento de actuación en materia de prevención de riscos laborais no ámbito da Administración Xeral do Estado

Real Decreto Lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.

Real Decreto 138/2000, de 4 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Organización e Funcionamento da Inspección de Traballo e Segruidade Social

Real Decreto 216/1999, do 5 de febreiro, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde no traballo dos traballadores e traballadoras no ámbito das empresas de traballo temporal.

Lei 42/1997, de 14 de novembro, Ordeadora da Inspección de Traballo e Seguridade Social

Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención.

Real Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores e Traballadoras. Derogado.

Real Decreto Lexislativo 1/1994, de 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social. Derogado.

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS