Co financiamento de:
/ Portada / Lexislación / Mutuas

Resolución do 12 de xullo de 2023, da Secretaría de Estado da Seguridade Social e Pensións, pola que se establece a planificación xeral das actividades preventivas da Seguridade Social a desenvolver polas mutuas colaboradoras coa Seguridade Social nos seus plans de actividades do ano 2024.

20-07-2023 - LEXISLACIÓN ESPECÍFICA MUTUAS

Resolución do 8 de xuño de 2023, da D.X.O.S.S., pola que se establecen os termos para a aplicación ás mutuas colaboradoras coa Seguridade Social dos coeficientes para a xestión da prestación económica de incapacidade temporal derivada de continxencias comúns dos traballadores por

19-06-2023 - LEXISLACIÓN ESPECÍFICA MUTUAS

Resolución do 7 de novembro de 2022, da Secretaría de Estado da Seguridade Social e Pensións, pola que se prorroga para 2023 a planificación xeral das actividades preventivas da Seguridade Social a desenvolver polas mutuas colaboradoras coa Seguridade Social establecida para 2022 na Resolución do 29 de abril de 2022.

17-11-2022 - LEXISLACIÓN ESPECÍFICA MUTUAS

Resolución do 4 de xullo de 2022, da DXOSS, pola que se modifican os modelos do Anexo e outras cuestións da Resolución do 3 de agosto de 2021, pola que se establecen os termos para a aplicación ás mutuas colaboradoras coa SS dos coeficientes xestión IT

18-07-2022 - LEXISLACIÓN ESPECÍFICA MUTUAS

Resolución do 9 de xuño de 2022, da DXO Seguridade Social, pola que se establecen os termos para a aplicación ás mutuas colaboradoras coa SS dos coeficientes para a xestión da prestación económica de incapacidade temporal derivada de continxencias comúns dos traballadores por conta allea das empresas asociadas

21-06-2022 - LEXISLACIÓN ESPECÍFICA MUTUAS

Resolución do 29 de abril de 2022, da Secretaría de Estado da Seguridade Social e Pensións, pola que se establece a planificación xeral das actividades preventivas da Seguridade Social a desenvolver polas mutuas colaboradoras coa Seguridade Social nos seus plans de actividades do ano 2022

09-05-2022 - LEXISLACIÓN ESPECÍFICA MUTUAS

Resolución do 29 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social, pola que se corrixen erros na do 3 de agosto de 2021, pola que se establecen os termos para a aplicación ás mutuas colaboradoras coa Seguridade Social dos coeficientes para a xestión da prestación económica de incapacidade temp

15-10-2021 - LEXISLACIÓN ESPECÍFICA MUTUAS

Resolución do 3 de agosto de 2021, da DXO da SS, pola que se establecen os termos para a aplicación ás mutuas colaboradoras coa SS dos coeficientes para a xestión da prestación económica de IT derivada de continxencias comúns dos traballadores por conta allea das empresas asociadas

01-09-2021 - LEXISLACIÓN ESPECÍFICA MUTUAS

Resolución do 8 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social, pola que se modifica a do 2 de agosto de 2019, pola que se establecen os termos para a aplicación ás mutuas colaboradoras coa Seguridade Social dos coeficientes para a xestión da prestación económica de incapacidade temporal deri

21-01-2020 - LEXISLACIÓN ESPECÍFICA MUTUAS

Resolución de 2 de agosto de 2019, da D. X.O. da SS, pola que se estabelecen os termos para a aplicación ás mutuas colaboradoras coa SS dos coeficientes para a xestión da prestación económica de incapacidade temporal derivada de continxencias comúns dos traballadores por conta allea das empresas asociadas

02-09-2019 - LEXISLACIÓN ESPECÍFICA MUTUAS

Resolución do 28 de marzo de 2019, da Secretaría de Estado da Seguridade Social, pola que se establece o Plan xeral de actividades preventivas da Seguridade Social, a aplicar polas mutuas colaboradoras coa Seguridade Social na planificación das súas actividades para o ano 2019

09-04-2019 - LEXISLACIÓN ESPECÍFICA MUTUAS

Orde TMS/83/2019, do 31 de xaneiro, pola que se desenvolven as normas legais de cotización á Seguridade Social, desemprego, protección por cesamento de actividade, Fondo de Garantía Salarial e formación profesional para o exercicio 2019

02-02-2019 - LEXISLACIÓN ESPECÍFICA MUTUAS

Resolución do 9 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social, pola que se establecen os termos para a aplicación ás mutuas colaboradoras coa Seguridade Social dos coeficientes para a xestión da prestación económica de incapacidade temporal derivada de continxencias comúns dos traballadores

19-10-2018 - LEXISLACIÓN ESPECÍFICA MUTUAS

Real Decreto 860/2018, de 13 de xullo, polo que se regulan as actividades preventivas da acción protectora da Seguridade Social a realizar poas mutuas colaboradoras coa Seguridade Social.

23-07-2018 - BOE

Lei 35/2014, do 26 de decembro, pola que se modifica o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social en relación co réxime xurídico das Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social

29-12-2014 - LEXISLACIÓN ESPECÍFICA MUTUAS

Resolución do 13 de maio de 2013, da Secretaría de Estado da Seguridade Social, pola que se establece o Plan xeral de actividades preventivas da Seguridade Social, a aplicar polas mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social na planificación das súas actividades para o ano 2013.

22-05-2013 - MUTUAS

Histórico de criterios e prioridades anuais que deben aplicar as mutuas na planificación das súas actividades preventivas

20-12-2011 - LEXISLACIÓN ESPECÍFICA MUTUAS

Resolución de 5 de novembro de 2010, da Dirección Xeral de Ordenación da S. Social, pola que se ditan instrucións ás mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da S.S en relación coa aplicación do artigo 32 da Lei 31/1995 na redacción dada pola disposición final sexta da Lei 32/2010, de 5 de agosto

05-11-2010 - LEXISLACIÓN ESPECÍFICA MUTUAS

Orde TAS/3859/2007, de 27 de decembro, pola que se regula a contraprestación a satisfacer polas Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social polos servizos de administración complementaria da directa

27-12-2007 - LEXISLACIÓN ESPECÍFICA MUTUAS

Actividades preventivas que desenvolverán as mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social.

28-11-2006 - LEXISLACIÓN ESPECÍFICA MUTUAS

Orde TAS/4053/2005 de 27 de decembro, actuacións a desenvolver polas mutuas para a súa adecuación ao Real Decreto 688/2005, de 10 de xuño, polo que se regula o réxime de funcionamento das mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social como servizo de prevención alleo

27-12-2005 - LEXISLACIÓN ESPECÍFICA MUTUAS

Real Decreto 688/2005, de 10 de xuño, polo que se regula o réxime de funcionamento das mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social como servizo de prevención alleo

10-06-2005 - LEXISLACIÓN ESPECÍFICA MUTUAS

Real Decreto 1993/1995, de 7 de decembro, polo que se aproba o Regulamento sobre colaboración das Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social.

07-12-1995 - LEXISLACIÓN ESPECÍFICA MUTUAS

Orde TAS/1974/2005, de 15 de xuño, pola que se crea o Consello Tripartito para o seguimento das actividades a desenvolver polas Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social en materia de prevención de riscos laborais no ámbito da Seguridade Social

15-06-2005 - LEXISLACIÓN ESPECÍFICA MUTUAS

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS