Co financiamento de:
/ Portada / Delegados

Considerado accidente laboral o estrés xerado por un “incómodo ambiente de traballo”

29-01-2019 - SENTENZA

O maxistrado titular do Xulgado do Social 8 de Bilbao, fallou unha sentenza na que considera como accidente laboral dun traballador o “incómodo ambiente de traballo” xerado dentro da súa empresa cara á súa persoa e que tiveron a súa orixe nas reclamacións salariais e de categoría que este expuxera e condena á empresa aseguradora, ao Instituto Nacional e á Tesourería da Seguridade Social e á empresa para responsabilizarse das súas consecuencias.

“Non nos atopamos ante o concepto xurídico de acoso no traballo (…), senón máis ben outra figura que vén emerxendo na actualidade e que son os riscos psicosociais, isto é a denominada tensión laboral”, causado polas circunstancias mencionadas.

A empresa, Construcións e Reformas, non aceptou as reclamacións do traballador. Ademais, levou a cabo “uns cambios” na súa “estrutura organizativa” que provocaron no afectado “un estado de ansiedade”.

De acordo co fallo, o empregado comezou a traballar en Construcións e Reformas, como auxiliar de segunda administrativo o 18 de xuño de 2014, desempeñando as súas tarefas no departamento administrativo da empresa. O 2 de febreiro de 2017 iniciou un proceso de incapacidade temporal por continxencias comúns co “diagnóstico de ansiedade”. Foi dado de alta o 30 de marzo dese mesmo ano e despedido o 24 de abril de 2017 recoñecendo a empresa a improcedencia do despedimento.

No informe da Inspección de Traballo consta que tanto o representante da empresa como dous traballadores recoñeceron a existencia dun conflito co traballador denunciante, -orixinado pola reclamación dun incremento salarial e de categoría- que derivou nunha perda de confianza do Administrador, que lle revogou as claves que o traballador utilizaba para acceder ás contas bancarias da empresa “ao obxecto de desenvolver as súas tarefas de control e xestión dos pagos e cobros”.

Nesa época, ademais, produciuse a incorporación dun novo responsable do departamento financeiro a tempo completo. Ata setembro de 2016 dita función realizábaa unha persoa externa que faleceu, polo que boa parte da carga de traballo que era responsabilidade do traballador demandante, foi asumida polo novo responsable.

Dende o punto de vista do maxistrado “En esencia o actor está a expor que como consecuencia dun suposto ‘acoso’ no traballo xeróuselle un estado de ansiedade”.

“O acoso moral (“mobbing”) consiste nun agresión do empresario, ou dalgún dos seus empregados co coñecemento e tolerancia daquel, mediante feitos, ordes ou palabras, repetida e duradeira no tempo, co fin de desacreditar, desconsiderar e illar ao traballador, que pode chegar mesmo a deteriorar a súa saúde, con obxecto de conseguir un auto-abandono do traballo, producindo un dano progresivo e continuo á súa dignidade. A resistencia do traballador ante este ataque depende da súa fortaleza psicolóxica e da súa capacidade de sobrepoñerse á adversidade”, apunta o maxistrado.

 “Non nos atopamos ante o concepto xurídico de acoso no traballo como tal (…), senón máis ben outra figura que vén emerxendo na actualidade e que son os riscos psicosociais, isto é a denominada tensión laboral, causado por un incómodo ambiente laboral, como consecuencia da conflitividade laboral orixinada polas reclamacións salariais e de categoría deste, non aceptada de entrada pola empresa, e acompañadas de cambios na estrutura organizativa da empregadora, que provocaron no demandante un estado de ansiedade, que deu lugar ao proceso de IT”, explica.

 “A cualificación como accidente de traballo deste tipo de enfermidades vén sendo admitida pola xurisprudencia, a condición de que se acredite fehacientemente a relación causa/efecto entre a realización dun traballo e a aparición posterior da enfermidade”.

E correspondíalle á empresa a carga da proba: “demostrar que a lesión, trauma ou defecto non se produciu a consecuencia da realización da tarefa”.

“Para que unha enfermidade sexa cualificada como accidente de traballo, sen conexión ou vinculación con enfermidade previa, é preciso que concorran os seguintes requisitos a) que a enfermidade fose contraída con motivo do desempeño da actividade laboral e b) que o traballo sexa a única ou exclusiva causa da súa aparición, extremos ambos cuxa proba incumbe á persoa traballadora que pretende incardinar a súa padecemento na consideración de accidente de traballo”, relata o maxistrado.

En canto ao primeiro elemento ou requisito dos dous, “no caso das enfermidades de corte psíquico, ha de engadirse, ademais, que abonda con que a actividade laboral haxa provocado a doenza, aínda que non poida vincularse a mesma a unha concreta actuación laboral ( STS do 18 de xaneiro de 2005, RJ 1157)”.

En canto ao segundo dos requisitos, “un indicio que evidencia a existencia de nexo causal directo entre o traballo e a patoloxía en cuestión é a inexistencia de sintomatoloxía previa allea ao traballo e doutras causas que puidesen facer xurdir a enfermidade. En todo caso, é preciso que concorra algún axente externo que explique a aparición da enfermidade”.

 “No caso que agora se axuíza”, conclúe o maxistrado, non cabe “ningunha dúbida acerca de que a situación de Incapacidade Temporal iniciada o 02/02/2017 obedece á ambiente conflitividade laboral, orixinado polas reclamacións salariais e de categoría do demandante, non aceptadas pola Empresa, acompañadas de cambios na estrutura organizativa da empregadora, o que evidencia que foi ese ambiente na empresa nos duros termos en que se produciu, o que foi o único detonante da enfermidade, o que provoco no actor o cadro de ansiedade, en consecuencia a demanda debe ser estimada”.

Fonte: Confilegal

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS