Financiado por:
/ Portada / Datos estatísticos

Repunta a sinistralidade laboral no 2014 en Galiza

17-02-2015 - Sinistralidade

Os datos aportados polo ISSGA, indican que se rexistraron en Galiza 23.214 accidentes de traballo durante o 2014, 848 máis que no ano anterior, o que equivale a un 3,79% máis. Do número de accidentes total, 59 foron mortais (o 0,25%), 429 graves (1,85%) e 22.726 leves (97,9%). Por sectores, os sinistros aumentaron na pesca (+5,65%), na construción (+5,71%), nos servizos (+5,88%) e diminuiron lixeiramente na agricultura (-0,25%) e a industria (-0,16%).

Por provincias, rexistrase un incremento na sinistralidade nas provincias de A Coruña (+7,61%), Lugo (+11,39%), Ourense (+2,98%), e un descenso na de Pontevedra (-3,62%).

Se atendemos ao índice de incidencia (parámetro que resulta de dividir o número de accidentes de traballo pola poboación afiliada e multiplicado por 100.000), resulta que este índice se incrementa nun 3,58% en relación ao ano anterior.  Por provincias, sube en A Coruña (+7,26%), Lugo (+11,32%), Ourense (+3,05%) e baixa en Pontevedra (-3,62%).

En relación aos accidentes en itínere (ocorridos nos traxectos de ir e vir do traballo) tiveron lugar 2.755,63, un 2,24% menos que no ano anterior.

Se atendemos ás enfermidades profesionais, durante o ano 2014 foron comunicados 588 partes de enfermidade profesional con baixa (256 homes e 332 mulleres) , 67 casos máis que no ano anterior. Os sectores da industria e dos servizos son os que rexistraron máis partes de enfermidades profesionais con baixa; na industria correspondéronse en maior medida co colectivo masculino, mentres que en servizos co feminino. Por grupos de enfermidades con baixa, o maior número de casos foron provocados por axentes físicos (433), seguido do grupo das enfermidades producidas por axentes biolóxicos (56). Por provincias, o maior número de partes procede de Pontevedra (311), seguida pola Coruña (169), Ourense (75) e Lugo (33).

En relación as enfermidades profesionais que non causaron baixa, comunicáronse un total de 536, que supoñen 53 casos máis que no ano anterior.

Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca RSS