Financiado por:
/ Portada / Coronavirus

Documentos de interese

22-01-2021 - Coronavirus

 

1.- DOCUMENTOS DE INTERESE


 2.- DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA PROFESIONAIS- Ministerio de Sanidade-

 

 

 

1.- DOCUMENTOS DE INTERESE

***PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN PARA OS SERVIZOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS FRONTE Á EXPOSICIÓN AO CORONAVIRUS Actualización 21/12/2020 -Ministerio de Sanidade-

NOTA INTERPRETATIVA dos escenarios de risco de exposición estabelecidos no Procedemento de actuación para os servizos de PRL fronte á exposición ao novo voronavirus  21.12.2020 -Ministerio de Sanidade-

***GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS NOS CENTROS DE TRABALLO.  Medidas para a prevención de contaxios do COVID-19 11/4/2020 -Ministerio de Sanidade-

***GUÍA DE RECOMENDACIÓNS PREVENTIVAS DE SAÚDE LABORAL ante o coronavirus 17/11/2020 Xunta de Galicia

***Guía de actuación preventiva ante o coronavirus no ámbito da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. 17/04/2020 DOG

***Plan específico para a prevención de riscos ante a exposición laboral ao novo coronavirus (SARS-CoV-2) Versión 12, 11 de xaneiro de 2021 -Consellería de Sanidade-

 

Circulación de  VOC 202012/01 ( B.1.1.7) e outras variantes de  SARS- CoV-2 de interese para a saúde pública en España. Avaliación rápida de risco. 20.01.21 Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias.

Equidade en saúde e COVID-19. Análise e propostas para abordar a vulnerabilidade epidemiolóxica vinculada ás desigualdades sociais. 18.01.2021 -Ministerio de Sanidade-

Plan galego de vacinación fronte ao SARS-CoV-2. Primeira etapa. Decembro 2020

Actualización Listado de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e higiene humana (PT1) 23.12.2020 -Ministerio de Sanidade-

Instrucións sobre a realización de probas diagnóstica para a detección do COVID-19 no ámbito das empresas 21/12/2020 -Ministerio de Sanidade-

Preguntas e respostas sobre COVID-19. Ministerio de Sanidade 18.12.2020

Estratexia de detección precoz, vixilancia e control de COVID-19. Ministerio de Sanidade 18.12.2020

Recomendacións sobre estratexias comunicativas fronte á fatiga pandémica. 16/12/2020 -Ministerio de Sanidade-

Uso das máscaras no contexto da COVID-19. OMS 01/12/2020

Medidas para minimizar o risco de transmisión do SARS-CoV-2 por aerosois. 1/12/2020 ISSGA. Información complementaria.

Guía para a resiliencia fronte ao estrés provocado pola pandemia de COVID-19: recurso para sanitarios. MIMAPA

Nota sobre o uso de produtos que utilizan radiacións Ultravioleta-C para a desinfección do SARS-CoV-2. Ministerio de Sanidade 20.11.2020

Avaliación do risco da transmisión do SARS-CoV-2 mediante aerosois. Medidas de prevención e recomendacións. 18/11/2020 Ministerio de Sanidade.

Estratexia Estatal contra a segunda ola. 17/11/2020

Estratexia estatal para a COVID-19. Ministerio de Sanidade 4/11/2020

Consideracións na investigación de casos e conglomerados de casos de COVID-19 -OMS-

Prevención, identificación e xestión das infeccións dos profesionais sanitario no contexto da COVID-19. -OMS- 30/10/2020

Recomendación (UE) 2020/1595 da Comisión de 28 de outubro de 2020 sobre as estratexias para as probas de diagnóstico da COVID-19, incluído o uso de probas rápidas de antíxeno. Diario Oficial da Unión Europea-DOUE- 30/10/2020

Equidade en Saúde e COVID-19. Análise e propostas para abordar a vulnerabilidade epidemiolóxica vinculada ás desigualdades sociais. Ministerio de Sanidade, Ministerio de Consumo 29/10/2020

Desinfectantes e métodos de desinfección dronte ao SARS-CoV-2 -Compendio non exhaustivo de fontes de información- 27/10/2020 Ministerio de Traballo e Economía Social.

Protocolo de prevención da COVID-19 nos cemiterios ante o día de Defuntos. Consellería de Sanidade 22/10/20

Actuaciones de resposta coordinada para o control da transmisión de COVID-19  Ministerio de Sanidade 22.10.2020

Protocolos de vixilancia e control epidemiolóxico frente ao virus SARS-CoV-2 (covid-19) no ámbito educativo non universitario de Galicia. Xunta de Galiza 06/10/2020.

Preguntas e respostas sobre o novo coronavirus (COVID-19). 05/10/2020 Ministerio de Sanidade

Preguntas e respostas sobre a volta ao colexio 02/10/2020 Ministerio de Sanidade

Actualización Procedemento de actuación na INCAPACIDADE TEMPORAL na atención primaria fronte á exposición á COVID-19 en Galiza no caso de profesionais sanitarios e sociosanitarios así como do persoal das empresas externas que presta servizo ao sector sanitario e sociosanitario. 10/10/2020 -Consellería de Sanidade-

Nota informativa para proveedores e fabricantes de biocidas: hipoclorito. Ministerio de Sanidade, Ministerio de Consumo 01/10/2020

Estratexia de detección precoz, vixilancia e control de COVID-19. 25.09.2020

Preguntas e respostas sobre a aplicación de localización de contactos Radar COVID-19 16.09.2020

Recomendacións para eventos e actividades multitudinarias no contexto de nova normalidade por COVID-19. 16/09/2020 Ministerio de Sanidade

USO DA MÁSCARA. Actualización de 10 de setembro de 2020. Consellería de Sanidade

Nota Informativa dirixida aos viaxeiros internacionais con orixe e destino España durante o periodo de "Nova Normalidade" pola pandemia COVID-19. 10.09.2020-Ministerio de Sanidade-

Guía de actuación ante a aparición de casos de COVID-19 en centros educativos. Ministerio de Sanidade 10/09/2020

Criterio Técnico nº 103/2020 sobre actuacións da Inspección de Traballo e Seguridade Social relativas á habilitación contida na Real Decreto-Lei 21/2020, do 9 de xuño, en relación coas medidas de prevención e hixiene para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola Covid-19 nos centros de traballo

Protocolo de actuación da Consellería de Sanidade en materia de saúde pública en relación con illamentos e corentenas para a prevención e o control da infección polo SARS-CoV-2. DOG 29/08/2020

Nota Informativa dirixida aos viaxeiros internacionais con orixe e destino España durante o periodo de "Nova Normalidade" pola pandemia COVID-19. 12.08.2020-Ministerio de Sanidade-

Preguntas e respostas sobre o novo coronavirus (COVID-19). 11/08/2020 Ministerio de Sanidade

Actualización Procedemento de actuación na INCAPACIDADE TEMPORAL na atención primaria fronte á exposición á COVID-19 en Galiza no caso de profesionais sanitarios e sociosanitarios así como do persoal das empresas externas que presta servizo ao sector sanitario e sociosanitario. 10/08/2020 -Consellería de Sanidade-

Actualización Listado de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e higiene humana (PT1) 06.08.2020 -Ministerio de Sanidade-

Recomendacións de operación e mantemento dos sistemas de climatización e ventilación de edificios e locais para a prevención da propagación do SARS-CoV-2 II. Ministerio de Sanidade, Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico e IDAE 30.07.2020

Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galiza para o curso 2020-2021. Consellería de Sanidade 22/07/2020

Plan de resposta temperá nun escenario de control da pandemia por covid-19 16/07/2020 -Ministerio de Sanidade-

Guía básica do ISSGA para a elaboración do plan de continxencia. Ligazón ao Cartel Elaboración do plan de continxencia fronte ao coronavirus. ISSGA 13/07/2020

Nota sobre la utilización de desinfectantes de uso profesional por las empresas de limpieza 10.07.2020

Actualización Listado de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e higiene humana (PT1) 09.07.2020 -Ministerio de Sanidade-

Estudo de SERR-EPIDEMIOLOXÍA DA INFECCIÓN POR SARS-COV-2 no Estado. 06/07/2020 -Ministerio de Sanidade-

Nota interpretativa dos escenarios de risco de exposición establecidos no procedemento de actuación para os servizos de PRL -Ministerio de Sanidade- 06.07.2020

Nota sobre o uso de produtos que utilizan radiacións ultravioleta-C para a desinfección do SARS-CoV-2 03/07/2020 -Ministerio de Sanidade-

Desinfectantes e métodos de desinfección frote ao SARS-COV-2 02/07/2020 -Ministerio de Traballo e Economía Social

O Ozono como desinfectante fronte ao coronavirus SARS-COV-2

Prevención e xestión de residuos na desescalada -Ministerio para a Transición Ecolóxica-

PRL vs COVID-10. Compendio non exhaustivo de fontes de información. Actualización 30/06/2020

Preguntas e respostas sobre o novo coronavirus (COVID-19). 22/06/2020 Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias

Recomendacións de operación e mantemento dos sistemas de climatización e ventilación de edificios e locais para a prevención da propagación do SARS-CoV-2 22/06/2020 Ministerio de Sanidade-Vicepresidencia Cuarta do Goberno-Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico-IDAE-

Recomendacións de operación e mantemento dos sistemas de climatización e ventilación de edificios e locais para a prevención da propagación do SARS-CoV-2 22/06/2020 -Ministerio de Sanidade-Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico-IDAE-

Recomendacións sobre o uso de instalacións de climatización en edificios, a fin de previr a propagación do SARS-CoV-2 22/06/2020 -Ministerio de Traballo e Economía Social-INSST-

Actualización Listado de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e higiene humana (PT1) 19.06.2020 -Ministerio de Sanidade-

Nota informativa sobre abastecementos de auga de consumo humano unha vez superada a fase 3 do Plan para a transición cara unha nova normalidade 19/06/2020 -Consellería de Sanidade-

Nota informativa sobre a reapertura de instalacións con piscinas unha vez superada a Fase 3 do Plan para a transición cara unha nova normalidade 17/06/2020

Medidas para un desconfinamento saudable. Riscos psicosociais. Nove aspectos a ter en conta para o retorno aos centros de traballo -INSST-

Preguntas e respostas sobre o novo coronavirus (COVID-19)- Actualización 12/06/2020 -Ministerio de Sanidade-

Documento técnico Medidas de desescalada en centros penitenciarios en relación ao COVID-19 -Ministerio de Sanidade-Secretaría Xeral de Institucións Penitenciarias-

Recomendacións sobre o uso de mascarillas na comunidade no contexto do COVID-19 -Ministerio de Sanidade-10.06.2020

Nota informativa sobre a reapertura de instalacións con piscinas na Fase 3 do Plan para a transición cara unha nova normalidade 09/06/2020

Nota informativa sobre a reapertura dás zonas de baño  na Fase 3  do Plan para a transición cara  unha  nova  normalidade 09/06/2020

Nota Informativa dirixida aos VIAXEIROS INTERNACIONAIS CON ORIXE E DESTINO ESPAÑA DURANTE O PERÍODO DE TRANSICIÓN ou  DESESCALADA POLA PANDEMIA  COVID-19 09.06.2020-Ministerio de Sanidade-

Instrucións sobre XESTIÓN DE RESIDUOS na situación de crise sanitaria ocasionado polo COVID-19 -INSST- 09/06/2020

Actualización Listado de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e higiene humana (PT1) 09.06.2020 -Ministerio de Sanidade-

Preguntas e respostas sobre o novo coronavirus (COVID-19). 05/06/2020 Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias

Uso das máscaras no contexto da COVID-19. OMS 05/06/2020

Infografía Consellos sanitarios fronte ao calor durante o brote de COVID-19 02/06/2020 Ministerio de Sanidade

Plan para a transición cara a unha nova normalidade: Guía da fase 3 31/05/2020 Ministerio de Sanidade

Nota informativa sobre a apertura dás zonas de baño  na Fase 2  do Plan para a transición cara  unha  nova  normalidade ​28/05/2020

PRL vs COVID-10. Compendio non exhaustivo de fontes de información. Actualización 28/05/2020

Aforos estipulados segumdo a fase de desescalada (segundo sectores turísticos) -Consellería de Sanidade- 28/05/2020

Etiquetado e indicacións de seguridade para o uso e conservación de xeles e solucións hidroalcohólicas 27/05/2020 -Ministerio de Sanidade, Ministerio de Consumo-

Nota informativa sobre a reapertura de instalacións con piscinas na Fase 2 do Plan para a transición cara unha nova normalidade 25/05/2020

Recomendacións para a apertura de praias e zonas de baño tras a crise do COVID-19 25/05/2020

Aspectos psicosociais fronte ao COVID-19. Recomendacións preventivas para empresas con actividade presencial. -INSST-

Preguntas e respostas sobre o novo coronavirus (COVID-19). 23/05/2020 Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias

Recomendacións para a apertura de praias e zonas de baño trala crise do COVID-19 23.05.2020 -Ministerio de Sanidade-

Actualización Listado de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e higiene humana (PT1) 23.05.2020 -Ministerio de Sanidade-

Actualización Procedemento de actuación na INCAPACIDADE TEMPORAL na atención primaria fronte á exposición á COVID-19 en Galiza no caso de profesionais sanitarios e sociosanitarios 22/05/2020 -Consellería de Sanidade-

Nota informativa sobre a eficacia da desinfección de equipos e produtos biocidas para previr a transmisión da COVID-19 19/05/2020 -Xunta de Galiza-

 Información científico-técnica, Enfermidade por coronavirus, COVID-19. Actualización 18/05/2020 -Ministerio de Sanidade-

Recomendacións para a​ apertura da actividade das piscinas tras a crise do COVID-19 14/05/2020

PRL vs COVID-10. Compendio non exhaustivo de fontes de información. Actualización 14/05/2020

Instrucións sobre a realización de probas diagnóstica para a detección do COVID-19 no ámbito das empresas 14/05/2020 -Ministerio de Sanidade-

Actualización Listado de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e higiene humana (PT1) 14.05.2020

Actualización do Procedemento de Actuación na Incapacidade Temporal na Atención Primaria fronte á exposición ao novo coronavirus en Galiza. 12/05/2020 -Consellería de Sanidade-

Estratexia de diagnóstico, vixilancia e control na fase de transición da pandemia de COVID-19. Indicadores de seguimento. 12/05/2020 -Ministerio de Sanidade-

Aspectos psicosociais fronte ao COVID-19. Recomendacións preventivas para empresas con actividade presencial 12/05/2020 -INSST-

Preguntas e respostas sobre o novo coronavirus (COVID-19). 11/05/2020 Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias.

Plan para a transición cara a unha nova normalidade: Guía da fase 1 09/05/2020 -Ministerio de Sanidade-

PREGUNTAS FRECUENTES Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no COMERCIO -ISSGA- 8/5/2020

Preguntas e respostas sobre o novo coronavirus (COVID-19). 07/05/2020 Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias.

Que debes ter en conta ao mercar unha mascarilla 06/05/2020 Ministerio de Consumo

Estratexia de diagnóstico, vixilancia e control na fase de transición da pandemia e indicadores 06.05.20-Ministerio de Sanidade-

Informe sobre a situación de COVID-19 en persoal sanitario en España 07/05/2020 -Rede Nacional de Vixilancia Epidemiolóxica -RENAVE-Instituto de Saúde Carlos III-

Plan para a transición cara a unha nova normalidade -Ministerio de Sanidade-

Plan para a transición cara a unha nova normalidade. Respostas e preguntas frecuentes -Ministerio de Sanidade-

Preguntas e respostas sobre o novo coronavirus (COVID-19) 04/05/2020 Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias.

Listado de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e higiene humana (PT1) Actualización 04/05/2020 -Ministerio de Sanidade-

Cuarta nota informativa sobre productos biocidas 04.05.2020 -Ministerio de Sanidade-

Verificación de certificados/informes que acompañan aos EPI 03/05/2020 -Ministerio de Traballo e Economía Social-INSST

 

Comunicado da AEPD en relación coa toma de temperatura por parte de comercios, centros de traballo e outros establecementos 30/04/2020 -Axencia española de protección de datos-

Nota informativa sobre a proliferación deprodutos virucidas cuxa eficacion contra a covid-19 non está avaliada. 29/04/2020 Consellería de Sanidade

Actualización do Procedemento de Actuación na Incapacidade Temporal na Atención Primaria fronte á exposición ao novo coronavirus en Galiza. 29/04/2020 -Consellería de Sanidade-

Solicitude de valoración da Incapacidade Temporal dos traballadores/as autónomos, sen asalariados a cargo, especialmente sensíbeis ao COVID-19. 29/04/2020 -Consellería de Sanidade-

Procedemento de actuación da Inspección de servizos sanitarios para a valoración da Incapacidade Temporal dos traballadores/as autónomos, sen asalariados a cargo, especialmente sensíbeis ao COVID-19. 29/04/2020 -Consellería de Sanidade-

Listado de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e higiene humana (PT1) 28/04/2020 -Ministerio de Sanidade-

Nota sobre o uso de produtos biocidas e dispositivos produtores de ozono para a desinfección do COVID-19 -Ministerio de Sanidade- 27/04/2020

PRL vs COVID-10. Compendio non exhaustivo de fontes de información. Actualización 27/04/2020

Preguntas e respostas sobre o novo coronavirus (COVID-19). 26/04/2020 Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias.

Orientacións ergonómicas para traballos a distancia co ordenador debido ao COVID-19 25/04/2020 -INSST-

Infografía Consellos de xestión psicosocial no traballo a distanica debibo ao COVID-19 25/04/2020 -INSST-

Consellos para manter o benestar emocional no traballo a distancia debido ao COVID-19 25/04/2020 -INSST-

Recomendacións sobre o uso de mascarillas na comunidade no contexto de COVID-19 21.04.2020

Actualización: Información científico-técnica, enfermidade por coronavirus, COVID-19 17/04/2020 -Ministerio de Sanidade-

Actualización do PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN NA INCAPACIDADE TEMPORAL na atención primaria fronte á exposición ao novo coronavirus en Galiza  17/04/2020 -Consellería de Sanidade-

Procedemento de actuación na INCAPACIDADE TEMPORAL na atención primaria fronte á exposición ao novo coronavirus en Galiza no caso de profesionais sanitarios e sociosanitarios 15/04/2020 -Consellería de Sanidade-

Como saber se podo acudir ao meu lugar de traballo 12/4/2020 -Ministerio de Sanidade-

Medidas preventivas xerais para garantir a separación entre traballadores fronte ao COVID-19 10/4/2020 -INSST-

PRL vs COVID-10. Compendio non exhaustivo de fontes de información. Actualización 09/04/2020. Ligazón á infografía -INSST-

Decálogo de recomendacións para a saúde emocional do persoal sanitario 09/04/2020 -INSST-

Nota interpretativa dos escenarios de risco de exposición 08.04.2020

Aplanando a curva entre todos 08/04/2020 -Ministerio de Sanidade-

Nota informativa sobre fabricación de patallas faciais de protección fronte a salpicaduras 07/04/2020 -INSST-Ministerio de Traballo e Economía Social-

Guías para a fabricación de mascarillas e roupa de protección -Ministerio de Industria, Comercio e Turismo-

Verificación de certificados/informes que acompañan aos EPI 06/04/2020 -INSST-

PRL vs COVID-19 Compendio no exhaustivo de fuentes de información 06/04/2020 -INSST-

Recomendacións sobre o uso das máscaras no contexto da COVID-19. OMS 06/04/2020

Guía de actuación para persoas con condicións de saúde crónicas e persoas maiores en situación de confinamiento 03.04.2020-Ministerio de Sanidade-

Procedemento de actuación na INCAPACIDADE TEMPORAL na atención primaria fronte á exposición ao novo coronavirus en Galiza no caso de profesionais sanitarios e sociosanitarios 02/04/2020 -Consellería de Sanidade-

Actuacións no ámbito da xestión dos partes da IT: Partes de baixa, confirmación e alta médica en relación co COVID-19 02/04/2020 -SERGAS-

Preguntas e respostas sobre o novo coronavirus (COVID-19). 02/04/2020 Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias.

RECOMENDACIÓNS DE PREVENCIÓN NO TRABALLO FRONTE AO CORONAVIRUS -ISSGA- 01/04/2020

Recomendacións de limpeza e desinfección de vehículos compartidos COVID-19 -Consellería de Sanidade-

Prevención de riscos psicosociais en situación de traballo a distancia debida ao COVID-19. Recomendacións para o empregador. Ligazón ao ESQUEMA 01/04/2020 -INSST-Ministerio de Traballo e Economía Social-

CIG: COVID19: TODO O QUE TES QUE SABER SOBRE COMO O CORONAVIRUS AFECTA ÁS RELACIÓNS LABORAIS -Confederación Intersindical Galega-

Plan específico para a prevención de riscos ante a exposición laboral ao novo coronavirus (SARS-CoV-2) Versión 03, 31 de marzo de 2020 -Consellería de Sanidade-

Nota informativa sobre a aplicación do Real Decreto de Estado de Alarma no sector agrícola, gandeiro e pesqueiro 31/03/2020 -Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación-

Prevención e control de infeccións e preparación para COVID-19 en contornas sanitarias: segunda actualización 31/3/20 -ECDC-Centro Europeo para a Prevención e Control de Enfermidades

PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN PARA OS SERVIZOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS FRONTE Á EXPOSICIÓN AO CORONAVIRUS 30 DE MARZO DE 2020 -Ministerio de Sanidade-

Pautas de desinfección de superficies e espacios habitados por casos en investigación, corentena, probables ou confirmados de COVID-19. Vivendas, residencias, espacios de pública concurrencia (centros comerciais, supermercados, etc.) e transportes de viaxeiros. 26/03/2020 -Dirección Xeral de Saúde Pública- Comunidade de Madrid-

Respira con seguridade. Mascarilla de uso dual 25/03/2020 -INSST-Ministerio de Traballo e Economía Social-

Instrucións para a limpeza na vivenda dos casos confirmados/probables de COVID-19 en illamento no domicilio 25/03/2020-SERGAS-

Instrucións para o coidador dun caso confirmado/probable de COVID-19 25/03/2020 -SERGAS-

Nota informativa sobre as medidas sanitarias e de seguridade a adoptar nos buques pesqueiros apra facer fronte ao COVID-19. 23/03/2020 Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación-

Bo uso dos equipos de protección individual en persoal ensencial non sanitario (policía, protección civil, traballadores/as sociais) 20/03/2020 -Consellería de Sanidade-

Comparativas de especificións técnicas aplicables a roupa de protección -20/03/2020 INSST- Ministerio de Traballo e Economía Social-

Comparativas de especificións técnicas aplicables aluvas de protección -20/03/2020 INSST- Ministerio de Traballo e Economía Social-

Comparativas de especificións técnicas aplicables a mascarilla autofiltrantes -18/03/2020 INSST- Ministerio de Traballo e Economía Social-

RECOMENDACIÓNS DE PREVENCIÓN NO TRABALLO FRONTE AO CORONAVIRUS -ISSGA- 16 de marzo de 2020

Protocolo de actuación para o persoal empregado público da Administración da Xunta de Galicia en relación co coronavirus COVID-19. 12/03/2020 Xunta de Galicia

Roupa de protección fronte a axentes biolóxicos Marzo 2020-INSST-  

NPT 1.143  Luvas de protección contra microorganismos -INSST-

Se pensas que podes ter a doenza, podes facer este autotest na web do Servizo Galego de Saúde e seguir as súas indicacións.

Recomendacións de protección fronte a COVID-19. Uso de luvas. -Xunta de Galicia-

RECOMENDACIÓNS DA CONSELLERÍA DE SANIDADE CON RELACIÓN Á SITUACIÓN ACTUAL DO NOVO CORONAVIRUS EN GALIZA -Consellería de Sanidade, Xunta de Galicia-

INFOGRAFÍA CONSELLERÍA DE SANIDADE - QUE DEBES SABER DO NOVO CORONAVIRUS -Consellería de Sanidade, Xunta de Galicia-

INFOGRAFÍA ISSGA PREVENCIÓN NO TRABALLO FRONTE AO CORONAVIRUS -ISSGA-

Medidas contra o coronavirus. Información de utilidade nas empresas -ISSGA-

GUÍA PARA A ACTUACIÓN NO ÁMBITO LABORAL EN RELACIÓN AO NOVO CORONAVIRUS –Ministerio de Traballo e Economía Social-

COVID-19 Orientacións para o lugar de traballo -Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo-

PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN PARA OS SERVIZOS DE PREVENCION DE RISCOS LABORAIS FRONTE Á EXPOSICIÓN AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2). 28 de febreiro de 2020 –Ministerio de Sanidade- 

ORIENTACIÓNS DA OMS SOBRE O ACTUAL BROTE DE ENFERMIDADE POR CORONAVIRUS

Guía sobre a preparación dos lugares de traballo para o COVID-19 -OSHA-USA-

Pasos para poñerse e quitarse o equipo de protección persoal (EPP) -OMS-

 

2.- DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA PROFESIONAIS- Ministerio de Sanidade-

Esta información está en continua revisión na web do Ministerio de Sanidade/Documentos técnicos para profesionais:

Recomendacións para a programación de ciruxía en condicións de seguridade durante a pandemia COVID-19. 14.12.2020

Manexo pediátrico en atención primaria do COVID-19 18.11.2020

Recomendacións para a programación de ciruxía en condicións de seguridade durante a pandemia COVID-19. 16/11/2020 Ministerio de Sanidade. Resumo Priorización Xeral. 16/11/2020 Ministerio de Sanidade.

Plan de resposta temperá nun escenario de control da pandemia por covid-19 13/07/2020 -Ministerio de Sanidade-

Manexo en urxencias do COVID-19 26/06/2020

Recomendacións de seguridade do paciente e profesionais en procedementos intervencionistas na fase de transición da pandemia COVID-19 26/06/2020

Manexo clínico do  COVID-19: unidades de coidados intensivos 18.06.2020

Manexo clínico do  COVID-19: atención hospitalaria 18.06.2020

Manexo pediátrico en atención primaria do  COVID-19 18.06.2020

Manexo en Atención Primaria y domiciliaria del COVID-19 18.06.2020

Manexo en urxencias de pacientes con sospeita de COVID-19  18.06.2020

Prevención e control da infección no manexo de pacientes con COVID-19 17.06.2020

Manexo da muller embarazada e o recén con COVID-19 17.06.2020

Estratexia de detección precoz, vixilancia e control de COVID-19 16.06.2020

Manexo en Atención Primaria y domiciliaria del COVID-19 04.06.2020

Recomendacións para a programación de ciruxía en condicións de seguridade durante o período de transición da pandemia. 02/06/2020

Manexo pediátrico en atención primaria do  COVID-19 01.06.2020

Procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de COVID-19 26.05.2020

Prevención e control da infección no manexo de pacientes con COVID-19 20.05.2020

Procedemento para o manexo de cadáveres de casos de COVID-19 20.05.2020

Manexo clínico do  COVID-19: unidades de coidados intensivos 18.05.2020

Manexo clínico do  COVID-19: atención hospitalaria 18.05.2020

Manexo pediátrico en atención primaria do  COVID-19 18.05.2020

Recomendacións para a programación de cirurxía en condicións de seguridade durante o período de transición da pandemia 17.05.2020

Manexo da muller embarazada e o recén con COVID-19 13.05.2020

Listado de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e hixiene humana (PT1) 20.04.2020

Manexo pediátrico en atención primaria del COVID-19 . Resumo visual. 20.04.2020

Actualización: Información científico-técnica, enfermidade por coronavirus, COVID-19 17/04/2020

Limpeza e desinfección de mascarillas hixiénicas reutilizables 15.04.2020

Prevención e control da infección no manexo de pacientes con  COVID-19 14.04.2020

Guía de actuación fronte ao COVID-19 nos profesionais sanitarios e socio-sanitarios 13/04/2020

Procedemento para  manexo de cadáveres de casos de COVID-19 13.04.2020

Procedemento de actuación fronte a casos de infección polo novo coronavirus SARS-CoV-2  12.04.2020

Guía de actuación cos profesionais sanitarios no caso de exposiciones de risco no ámbito sanitario  08.04.2020

Procedemento para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2 (COVID-19) 08.04.2020

Nota interpretativa dos escenarios de risco de exposición 08.04.2020

Listado de virucidas autorizados no Estado para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e hixiene humana (PT1) 08.04.2020

Guía para a utilización de tests rápidos de anticorpos para COVID-19 07.04.2020

Procedemento para o manexo de cadáveres de casos de COVID-19 06.04.2020

Información científico-técnica, enfermedad por coronavirus, COVID-19   04.04.2020

Informe do Ministerio de Sanidade sobre os aspectos éticos en situacións de pandemia: O SARS-CoV-2 02.04.2020

Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2 (COVID-19) 30.03.2020

Medidas Hixiénicas para a prevención de contaxios 30.03.2020

Información científico-técnica, enfermedad por coronavirus, COVID-19   26.03.2020

Listaxe de  virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e hixiene humana (PT1) 25.03.2020      

Recomendacións para o manexo, prevención e control de  COVID-19 en Unidades de Diálises 25.03.2020

Primeira Nota informativa para provedores e fabricantes de biocidas 25.03.2020

Guía de prevención e control fronte ao COVID-19 en residencias de maiores e outros centros de servizos sociais de carácter residencial. 24/3/20

Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao coronavirus 24/3/20

Medidas Hixiénicas para a prevención de  contagios 23.03.2020     

Manexo pediátrico en atención primaria do  COVID-19 23.03.2020

Procedemento de limpeza viaria ante a pandemia do coronavirus COVID-19. 23/3/20

Manexo clínico do COVID-19: atención hospitalaria 23.03.2020

Manexo clínico do COVID-19: tratamento médico 23.03.2020

Prevención e control da infección no manexo de pacientes con COVID-19 20.02.2020

Manexo clínico do COVID-19: unidades de coidados intensivos 19.03.2020

Manexo da muller embarazada e o neonato con COVID-19 17.03.2020

Procedemento de actuación fronte a enfermidade por SARS-CoV-2 (COVID-19)  15.03.2020

Guía de actuación cos profesionais sanitarios no caso de exposicións de risco no ámbito sanitario  15.03.2020

Procedemento para o manexo de cadáveres de casos de COVID-19  13.03.2020

Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao novo coronavirus (SARS-COV-2) 11.03.2020

INFOGRAFÍA: Recomendacións para profesionais sanitarios 09.03.2020

 Manexo en urxencias de pacientes con sospeita de COVID-19  09.03.2020

Manexo en Atención Primaria de casos de COVID-19 09.03.2020

Manexo domiciliario de casos de COVID-19 09.03.2020

Informe técnico: SARS-CoV e COVID-19   06.03.2020

Declaración do brote de SARS-CoV-2 como unha Emerxencia de Saúde Pública de Importancia Internacional (ESPII) por parte da OMS 31.01.2020

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS