Co financiamento de:
/ Portada / Coronavirus

Coronavirus. Preguntas e respostas. Que debemos facer se temos síntomas de coronavirus e outras 12 respostas médicas ás dúbidas máis frecuentes sobre o COVID-19

05-03-2020 - SAÚDE

O brote de enfermidade por coronavirus (COVID-19) deu pé a todo de tipo de falsos rumores que se estenden polas redes sociais incrementando o nerviosismo colectivo. A Organización Mundial da Saúde (OMS) desmente os rumores e aclara as dúbidas máis frecuentes.

O índice de mortalidade é de momento inferior ao da gripe (confirmouse unha severidade do 0, 7 e o 2 por cento dos contaxiados) e, aínda que a epidemia non para de estenderse por numerosos países, non hai que ter tantos motivos para alarmarse.

Con todo, a preocupación e as dúbidas en relación ás medidas preventivas e os protocolos de actuación en torno ao coronavirus son constantes e protagonizan as conversas nas redes. Por iso recompilamos as preguntas máis frecuentes e démoslles resposta da man dos expertos. Aquí as tes:

1 - Que teño que facer se teño síntomas de coronavirus?

Se o paciente presenta sintomatoloxía compatible con infección respiratoria aguda como febre, tose ou dificultade respiratoria de inicio súbito, o primeiro que debe facer o paciente é chamar ao 112 e informar dos antecedentes da viaxe e os síntomas que presente. Ademais, Sanidade recomenda os seguintes pasos:

2- Como sei se teño coronavirus, que síntomas adoita presentar?

A síndrome clínica é compatible cun cadro gripal mesmo de arrefriado, explica o Dr. Anxo Asensio, de Medicina Preventiva do Hospital Porta de Hierro, o que fai que a identificación dos casos sexa extremadamente difícil se non temos unha ligazón epidemiolóxica”.

Os síntomas máis comúns que inclúen febre, tose e sensación de falta de ar, “son moi parecidos aos dun cadro gripal, pero sen as dores osteomusculares”, resume o doutor Javier Arranz, portavoz do Grupo de Enfermidades Infecciosas da Sociedade Española de Medicina de Familia e Comunitaria (Semfyc).

Nalgúns casos tamén pode haber molestias dixestivas como diarrea e dor abdominal. En casos máis graves, a infección pode causar pneumonía, dificultade importante para respirar, fallo renal e mesmo a morte. Aínda que estes casos xeralmente adoitan afectar a persoas anciás ou que padecen algunha outra enfermidade por exemplo, do corazón, do pulmón ou problemas de inmunidade.

3.- Cal é o período de incubación do coronavirus?

O período de incubación (é dicir, o tempo entre a exposición ao virus e a aparición dos síntomas) de COVID-19  estímase actualmente entre 2 e 14 días. Nesta etapa, sabemos que o virus pode transmitirse cando os infectados amosan síntomas semellantes á gripe. Con todo, aínda hai incertezas sobre se os casos leves ou asintomáticos poden transmitir o virus.

Ademais, un estudo levado a cabo por 37 investigadores de hospitais e universidades de China e coordinado polo famoso epidemiólogo Zhong Nanshan,que identificou o virus do SARS en 2003, concluíu que pode chegar a ser de ata 24 días.

No Estado español o período de incubación mantense en 14 días ao considerar que esta teoría non é "o suficientemente sólida", tal e como explicou Fernando Simón, director do Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias (Ccaes) do Ministerio de Sanidade; quen non descarta algún caso de "incubación de 21 a 24 días", aínda que non é "o normal".

4.- Pode contaxiarme de coronavirus alguén que estea incubando o virus?

Posiblemente. Comprender o momento en que os pacientes infectados poden contaxiar o virus a outros é fundamental para os esforzos de control. Aínda hoxe estase analizando información médica polo miudo das persoas infectadas para determinar con exactitude e sen xénero de dúbidas o período infeccioso de 2019-nCoV. E é que a existencia de persoas infectadas sen ningunha afección evidente e capaces de contaxiar o patóxeno inquieta a médicos e científicos.

Algúns expertos suxeriron que o virus pode transmitirse durante esta incubación asintomática de 14 días, aínda que outros puxeron en dúbida esta hipótese xa que o coronavirus é un virus respiratorio que se propaga principalmente por contacto cunha persoa infectada a través das gotículas respiratorias que se xeran cando esta persoa tose ou esbirra, por exemplo, ou a través de gotículas de saliva ou secrecións do nariz.

Non obstante os expertos aclaran que o coronavirus se transmite por “pingas grosas de máis de 5 micras, a diferenza de enfermidades como a tuberculose, que xera pingas pequenas que quedan suspendidas no ambiente, así como o sarampelo e outras enfermidades víricas”, explica Jesús Molina Cabrillana, xefe do Servizo de Medicina Preventiva do Complexo Universitario Insular Materno Infantil das Palmas de Gran Canaria.

Para protexerse, evite o contacto próximo con calquera persoa que teña febre e tose e practique unha boa hixiene das mans e das vías respiratorias.

De momento xa sabemos que hai pacientes que poden transmitir o virus cando aínda están aparentemente sans, días antes de enfermar”, afirma Jesús Rodríguez Baño en delclaracións ao País, xefe de servizo de enfermidades infecciosas do Hospital Virxe Macarena (Sevilla). “A gran cuestión é se isto tamén pasa con persoas que nunca enfermarán e nas que a infección cursará asintomática. Hai algún dato que parece indicalo, pero aínda faltan estudos que o confirmen”.

Segundo informes recentes, é posible que as persoas infectadas con 2019-nCoV poidan ser infecciosas antes de amosar síntomas significativos. Con todo, segundo os datos dispoñibles actualmente, as persoas que presentan síntomas son as que causan a maior parte da propagación do virus.

5.- Se estiven nunha zona de risco, debo de pasar por unha auto-corentena?

En primeiro lugar debes saber que se estiveches exposto ao virus ou en contacto próximo cun caso confirmado de infección por 2019-nCoV, e tes febre e tose, deberías ser seguido e examinado. En principio, optouse por atender os casos máis leves na propia casa e evitar así a saturación dos hospitais. “É máis cómodo, diminúe os riscos e a toma de mostras pódese facer no propio domicilio”, apunta o ministro de Sanidade, Salvador Illa.

Por tanto, se nos 14 días posteriores ao regreso da viaxe desenvolves síntomas respiratorios (febre, tose e sensación de falta de aire), recoméndase quedar na casa e contactar cos servizos de saúde telefonicamente chamando ao 112 ou ao 061 antes de acudir a urxencias para evitar colapsos. Os servizos sanitarios valorarán o teu estado de saúde e o antecedente da viaxe e o posible contacto con casos de coronavirus.

Máis debate hai co feito de pasar por unha zona de risco (por agora China, Corea do Sur, Singapura, Irán, Xapón e o norte de Italia) e a necesidade de facer ou non corentena por precaución. Nun principio, o ter bo estado de saúde debería implicar poder levar unha vida normal, en familia, con amigos e, en xeral, no ámbito escolar e laboral.

Pero a situación complicouse ao saberse da posibilidade de contaxio durante a incubación do mesmo, no momento no que non se presentan síntomas.

É por iso que diferentes autoridades sanitarias e empresas están a pedir que aos que regresen nas últimas dúas semanas autoaillarse e gardar corentena “teñan ou non os síntomas”, por un período de 14 días que empezarían a contar dende o día da volta da viaxe, conta o ministro de Sanidade, Matt Hancock á cadea BBC. O aviso diríxese en concreto a quen estivese en China, Hong Kong, Macao, Singapura, Corea do Sur e as rexións italianas de Lombardía, Piamonte, Emilia-Romagna e Véneto, segundo unha comunicación interna enviada polo Parlamento Europeo.

6.- Que medidas son máis eficientes para non contaxiar o coronavirus

A corentena só ten sentido para aquelas enfermidades que se poden transmitir durante o período asintomático, é dicir, antes de que na persoa se amosen síntomas de enfermidade. Outros virus semellantes como o coronavirus, causante do SARS, só era transmisible tras o inicio da sintomatoloxía.

No caso do COVID-19 non existe polo momento unha evidencia suficiente respecto diso aínda que hai información dispoñible que apunta cara a iso.

De momento, o novo protocolo elaborado polo Ministerio de Sanidade, sinala tamén que os cidadáns dos territorios italianos de Lombardía, Piamonte, Emilia-Romaña e Véneto, así como os de Xapón, Irán, Corea do Sur e Singapura, sexan considerados pacientes de risco. “Desta maneira, todas as persoas que presenten síntomas gripais e que nos 14 días anteriores a esta presentación de síntomas estivesen nesta zona de risco, deben ser consideradas como un caso e deben contactar cos servizos de saúde e someterse a unha proba para confirmar ou descartar o virus”, sinala Illa.

 Doutra banda os expertos aclaran que non é "necesario ir con máscara pola rúa". Onde son necesarias,en centros médicos e hospitalarios, “non hai desabastecemento" e pediu "non caer no "alarmismo".

7.- Como podo protexerme?

Agora mesmo as recomendacións da OMS pasan por evitar o contacto próximo con calquera persoa que teña febre e tose, e practicar unha boa hixiene das mans e das vías respiratorias.

En concreto, aconséllase manter un metro de distancia das persoas con síntomas respiratorios xa que as pingas (gotículas) respiratorias chegan ata un metro de distancia dunha persoa que tose ou esbirra.

Así mesmo, a forma máis eficaz de protexerse contra o 2019-nCoV é limparse as mans frecuentemente cun desinfectante a base de alcol ou con auga e xabrón.

Ao toser ou esbirrar hai que cubrirse a boca e o nariz co cóbado flexionado ou cun pano desbotable. Despois hai que tirar o pano e volver lavarse as mans. Se te cobres coas mans podes contaminar os obxectos que toques ou ás persoas coas que entres en contacto.

Ten en conta que a infección tamén pode producirse ao tocarse os ollos, a boca ou o nariz despois de estar en contacto cunha superficie contaminada. Aínda non se sabe durante canto tempo vive o 2019-nCoV sobre as superficies, aínda que a información preliminar apunta a que pode sobrevivir unhas horas. Un simple desinfectante pode matar aos virus, e impedir que sigan infectando. Por iso é aconsellable desinfectar superficies e alimentos, especialmente froitas e verduras, así como evitar a comida crúa ou pouco cociñada.

Estas precaucións deben seguilas especialmente aquelas persoas que padezan diabetes, insuficiencia renal, neumopatía crónica ou inmunodepresión, xa que teñen máis risco de padecer enfermidade grave en caso de infección por coronavirus.

Pola contra, as seguintes medidas NON se recomendan especificamente para protexerse contra o 2019-nCoV, xa que non son medios de protección eficaces e poden ser mesmo prexudiciais:

Ademais, o Consello Xeral de Colexios Oficiais de Médicos de España (CGCOM) aclara que “as máscaras non serven de nada ao aire libre nin tampouco en lugares do mundo onde non hai transmisión local, por exemplo no Estado español, neste momento”, e lembran que o médico de cabeceira é o mellor aliado e conselleiro en caso de presentar calquera dúbida ou problema de saúde, agora e sempre.

Doutra banda, aconsellan manterse informado, evitando as noticias falsas e sobre todo facendo unha vida o máis normal posible en todos os sentidos. E insisten en que non se acaparen máscaras nin se fagan mercas compulsivas, que só contribúen a xerar alarma e provocar desabastecementos.

8.- Como hai que lavarse as mans para diminuír o risco de contaxio

Neste caso ademais do como, tamén importa o canto. Aumentar a frecuencia coa que nos lavamos as mans é a mellor maneira de reducir o risco de contraer calquera tipo de virus. E é importante facelo durante 30 segundos, así como deterse especialmente nas palmas e os dorsos, e entre os dedos, segundo as recomendacións da OMS.

9.- Hai algún medicamento específico para tratar a infección?

Polo de agora, non se recomenda ningún medicamento específico para previr ou tratar a infección polo novo coronavirus, pero están a empregarse algúns antivirais que demostraron certa eficacia en estudos recentes, e estanse estudando outros tratamentos que se probarán en ensaios clínicos.

Doutra banda, posto que o 2019-nCoV é un virus, non deben utilizarse antibióticos nin para previr nin para tratar a infección. Os antibióticos son eficaces contra as bacterias, pero non contra os virus.

Con todo, as persoas infectadas co virus deben recibir os coidados adecuados para aliviar e tratar os síntomas, e as persoas cunha enfermidade grave deben recibir coidados de apoio optimizados.

Á espera dunha vacina para tratar o coronavirus adminístranse antivirais, doses altas de esteroides para reducir a inflamación pulmonar e un soporte respiratorio con osíxeno; en ocasións pode precisar antibióticos, pero só no caso de que existan infeccións bacterianas sobrevindas, é dicir, sobreinfección.

10.- As vacinas contra a gripe habitual ou a pneumonía protexen fronte ao coronavirus?

Non. As vacinas contra a pneumonía, como a neumocócica e a vacina contra Haemophilus influenzae de tipo B (Hib), non protexen contra o novo coronavirus.

O 2019-nCoV é tan novo e diferente que é necesario desenvolver unha vacina específica, na que xa se está traballando co apoio da OMS.

Con todo, é probable que as vacinas non estean dispoñibles ata que pasen bastantes meses e chegue o verán, “un factor que probablemente dificulte a transmisibilidade do virus como ocorre cos virus da gripe e os virus do arrefriado.

11.- Se pasei a gripe xa este ano, teño menos opcións de contaxiarme de coronavirus?

Non necesariamente. As persoas con infección por 2019-nCoV, ou que teñen a gripe ou un arrefriado presentan xeralmente síntomas respiratorios como febre, tose e rinorrea. Aínda que moitos dos síntomas son semellantes, provócanos virus diferentes. Debido ás súas semellanzas, pode ser difícil determinar a enfermidade soamente a partires dos síntomas. Por iso requírese confirmar mediante probas de laboratorio se alguén está infectado polo 2019- nCoV.

12.- Inflúe o frío ou o verán na propagación do coronavirus?

Dende a Sociedade Española de Viroloxía (SEV) cóntannos que o clima pode incidir na propagación e que “estes patóxenos teñen unha maior incidencia en condicións relativamente frías e secas”.

De feito, investigacións anteriores sobre outros tipos de coronavirus detallan que este tipo de patóxenos son máis activos a temperaturas frías ou suaves.

En xeral, as infeccións parecen ser máis comúns no outono e inverno. Isto é así porque nos meses máis fríos é máis probable que se transmitan este tipo de virus xa que as persoas pasamos máis tempo en espazos pechados nos que se incrementan as posibilidades de contacto.

Doutra banda, a temperatura normal do corpo humano mantense ao redor de 36,5° e 37°, con independencia da temperatura exterior ou das condicións meteorolóxicas. Segundo a OMS, non hai razón para crer que o frío poida matar o novo coronavirus ou acabar con outras enfermidades, mentres que si se sabe que as altas temperaturas propias do verán poden axudar a conter a expansión doutros virus semellantes como a gripe.

Ademais, en condicións de baixa humidade, ao haber menos auga no ambiente, a vida dos coronavirus é máis activa o que multiplica as probabilidades de infección.

13.- Serve de algo tomar suplementos vitamínicos?

"Estes complexos non acurtan a duración das enfermidades, e mitigan moi pouco os síntomas", apunta o doutor Jaime Merino, coordinador do grupo de traballo de Educación para a Cidadanía da Sociedade Española de Medicina Interna (SEMI), quen sinala que só debe tomarse un complexo vitamínico se así o prescribiu o médico especialista. Pero non por libre elección, e descarta a opción de ir á farmacia para comprar un complexo multivitamínico para evitar contraer un catarro ou o coronavirus este inverno.

O que realmente determina que collamos ou non un virus é o noso sistema inmunitario. Canto máis débil estea máis risco corremos de contaxiarnos. Por tanto, manter un estado de saúde óptimo é a mellor forma de protexernos do coronavirus para impedir que este poida “invadir as células, sobrevivir e replicarse, escondéndose así do sistema inmune, das nosas defensas”.

Fonte: Yahoo Vida. Autora: Mónica De Haro

Máis información:

Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias –MSCBS-

OMS

Consellos para a poboación acerca dos rumores sobre o novo coronavirus

Consellos actualizados da OMS para o transporte internacional en relación co brote do novo coronavirus Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS