Co financiamento de:
/ Portada / Actuación preventiva

Novidades no procedemento de establecemento de valores límite para substancias químicas en Europa

19-11-2019 - Comisión Europea/ ECHA

A Comisión Europea procedeu a liquidar o Comité Científico sobre Límites de Exposición Ocupacional (SCOEL) e encarga as súas tarefas ao Comité de Avaliación de Riscos (RAC) da Axencia Europea de Substancias e Mesturas Químicas (ECHA).

Nunha nota, dispoñible na páxina web da Comisióni, relátase a historia oficial deste organismo e indícase que a partir do ano 2019 será o Comité de Avaliación de Riscos (RAC) quen se encargue das funcións que o SCOEL tiña encomendadas:

“O Comité Científico sobre Límites de Exposición Ocupacional (SCOEL) foi creado en 1995 pola Comisión para avaliar os posibles efectos na saúde da exposición ocupacional a substancias químicas. O seu funcionamento axustouse ás normas da Comisión sobre grupos de expertos mediante a Decisión 2014/113/UE da Comisión do 3 de marzo de 2014.

O Comité estaba composto por 21 expertos independentes, altamente cualificados, seleccionados sobre a base de criterios obxectivos, para garantir que as propostas, decisións e políticas da Comisión relacionadas coa protección da saúde e seguridade dos traballadores/as contra axentes químicos no traballo baseásense en criterios sólidos, evidencia científica.

Dende 1995 ata 2018, o Comité axudou á Comisión, en particular, a avaliar os últimos datos científicos dispoñibles e a proporcionar recomendacións ou opinións sobre calquera asunto relacionado coa avaliación toxicolóxica de produtos químicos polos seus efectos na saúde dos traballadores/as. Este procedemento incluíu a consulta das partes interesadas para permitir que as partes interesadas presenten comentarios e/ou datos adicionais.

As recomendacións científicas baseadas na saúde utilizáronse para apoiar as iniciativas regulamentarias sobre os valores límite de exposición laboral para a protección dos traballadores/as contra os riscos químicos, que se establecerán a nivel da Unión de conformidade coa Directiva sobre axentes químicos (Directiva 98/24/CE) e Directiva sobre  carcinóxenos e mutáxenos (Directiva 2004/37/CE).

Dende 2019, a avaliación científica da relación entre os efectos na saúde dos axentes químicos perigosos e o nivel de exposición laboral é realizada polo Comité de Avaliación de Riscos (RAC) da Axencia Europea de Substancias Químicas (ECHA)”.

Na páxina web de ECHA atópase información sobre o novo procedemento para o establecemento a partir de agora dos valores límite (en inglés). Achegamos traducido parte do texto:

A ECHA, a través do seu Comité para a Avaliación de Riscos (RAC), apoia á Dirección Xeral de Emprego, Asuntos Sociais e Inclusión da Comisión Europea mediante a subministración de opinións científicas sobre os límites de exposición laboral (OEL). O traballo do  RAC continúa o da Comisión Científica da DX Emprego sobre Límites de Exposición Ocupacional (SCOEL).

Os OEL son unha medida para minimizar a exposición dos traballadores/as a substancias perigosas no lugar de traballo. Estes límites establécense tendo en conta a información dispoñible (incluídos os datos máis recentes) sobre os perigos dunha substancia, en particular con respecto á carcinoxenicidade,  mutaxenicidad e toxicidade para a reprodución, e sobre os efectos agudos da exposición.

Os OEL están destinados principalmente a evitar que os traballadores/as inhalen substancias químicas como vapores, néboas ou pos que poidan danar a súa saúde. Con todo, o RAC tamén pode proporcionar recomendacións para establecer unha nota que indique que se necesita protección  dérmica. Ademais, pode recomendar valores límite biolóxicos máis informais (BLV, niveis de exposición de control biolóxico) ou valores de orientación biolóxica (BXV, niveis de fondo de control biolóxico).

Proceso OEL

Os OEL estabeleceranse seguindo un proceso que implica unha serie de pasos.

O proceso comeza cunha solicitude da Comisión Europea á ECHA para preparar un informe científico para a súa consideración polo RAC para substancias seleccionadas das listas de substancias prioritarias da Dirección Xeral de Emprego, Asuntos Sociais e Inclusión da Comisión Europea, DX EMPL (pasos 1 e 2). A preparación do informe científico tamén pode basearse na información relevante recompilada a través dunha convocatoria de probas. Todos os informes científicos completos para os OEL están suxeitos a unha consulta pública de dous meses.

O RAC logo desenvolve a súa opinión baseándose nunha avaliación do informe científico da ECHA e a información proporcionada durante a consulta pública. Durante o proceso de opinión, o informe científico convértese nun anexo ao ditame do RAC e denomínallo documento de antecedentes.

Unha vez que o RAC adoptou a súa opinión final sobre o informe científico, a opinión e os documentos de respaldo envíanse á Comisión.

A partir de entón, hai outros pasos para seguir antes de que a Comisión poida adoptar unha proposta lexislativa que logo siga o procedemento lexislativo ordinario para a súa adopción polo Consello e o Parlamento Europeo (para OEL vinculantes), ou unha Directiva da Comisión (para OEL indicativos).

Acceso á información publicada na web de ECHA

Fontes:

- https://www.prevencionintegral.com/comunidad/blog/entre-sin-llamar/2019/06/15/novedades-en-proceso-establecimiento-valores-limite-para-sustancias-quimicas-en-union-europea

- Health and safety at work. Employment, Social Affairs & Inclusion – European Commission

European Chemicals Agency / Legislación / CAD/CMD /  Valores límite de exposición profesional

 

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS