Co financiamento de:
/ Portada / Coronavirus

Documentos de interese

27-04-2023 - Coronavirus

 

1.- DOCUMENTOS DE INTERESE 


 

2.- INFORMACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA -Última actualización 22/11/2022-

 

 

 

1.- DOCUMENTOS DE INTERESE

***PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN PARA OS SERVIZOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS FRONTE Á EXPOSICIÓN AO CORONAVIRUS Actualización 06/06/2021 -Ministerio de Sanidade-

NOTA INTERPRETATIVA dos escenarios de risco de exposición estabelecidos no Procedemento de actuación para os servizos de PRL fronte á exposición ao novo voronavirus  21.12.2020 -Ministerio de Sanidade-

***GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS NOS CENTROS DE TRABALLO.  Medidas para a prevención de contaxios do COVID-19 11/4/2020 -Ministerio de Sanidade-

***GUÍA DE RECOMENDACIÓNS PREVENTIVAS DE SAÚDE LABORAL ante o coronavirus 13/12/2021 Xunta de Galicia

***Guía de actuación preventiva ante o coronavirus no ámbito da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. 17/04/2020 DOG

***Plan específico para a prevención de riscos ante a exposición laboral ao novo coronavirus (SARS-CoV-2) Versión 16, 22 deabril de 2022 -Consellería de Sanidade-

 


Reseña normativa da OMS: vixilancia da COVID-19. OMS 11/04/23

Reseña normativa da OMS: As reunións no contexto da COVID-19. OMS 19/01/23

Opcións terapéuticas e COVID-19. Orientacións evolutivas. OMS 13/01/23

Manexo clínico da COVID-19. Orientacións evolutivas. OMS 13/1/23

Nota informativa para provedores e fabricantes de biocidas: Propanol 21.09.2022 Ministerio de Sanidade

Nota interpretativa do apartado 2 da Disposición adicional segunda (Xestión de residuos asociados ao COVID-19) do Real Decreto 646/2020, do 7 de xullo, polo que se regula a eliminación de residuos mediante depósito en entulleira 23.09.2022 Ministerio de Sanidade

Listaxe de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e hixiene humana (PT1). Actualización 29/07/2022

Estratexia de vixilancia e control fronte a COVID-19 trala fase aguda da pandemia. 03.03.2022 Ministerio de Sanidade.

Listaxe de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e hixiene humana (PT1). Actualización 02/06/2022

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 en España. 30.05.2022 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19.  27.05.2022 Ministerio de Sanidade.

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 en España. 23.05.2022 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19.  20.05.2022 Ministerio de Sanidade.

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 17.05.2022 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19.  13.05.2022 Ministerio de Sanidade.

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 09.05.2022 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19  06.05.2022 Ministerio de Sanidade.

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 03.05.2022 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19  29.04.2022 Ministerio de Sanidade.

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 25.04.2022 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19  22.04.2022 Ministerio de Sanidade.

Directrices sobre o uso das máscaras na Galiza. Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade 20/04/22

Procedimiento para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (COVID-19) 20.04.2022

Recomendacións sobre o uso de mascarillas en espacios interiores 20.04.2022

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 18.04.2022 Ministerio de Sanidade.

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 11.04.2022 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19 (actualización semanal) 08.04.2022 Ministerio de Sanidade.

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 04.04.2022 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19 (actualización semanal) 01.04.2022 Ministerio de Sanidade.

Adaptación das medidas das Estratexia de Vixilancia e Control fronte a COVID-19 tras a fase aguda da pandemia para os centros penais dependentes da Secretaría Xeral de Institucións Penais 29.03.2022

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 28.03.2022 Ministerio de Sanidade.

Estratexia de vixilancia e control fronte a COVID-19 trala fase aguda da pandemia. 25.03.2022 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19 (actualización semanal) 25.03.2022 Ministerio de Sanidade.

Listaxe de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e hixiene humana (PT1). Actualización 24/03/2022

Nota informativa para proveedores e fabricantes de biocidas: propanol. 24.03.2022 Ministerio de Sanidade.

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 21.03.2022 Ministerio de Sanidade.

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 14.03.2022 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19 (actualización semanal) 11.03.2022 Ministerio de Sanidade.

Variantes de SARS-CoV-2 en España: Ómicron. Evaluación rápida de riesgo. 9ª actualización. 11.03.2022 Ministerio de Sanidade

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 07.03.2022 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19 (actualización semanal) 04.03.2022 Ministerio de Sanidade.

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 28.02.2022 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19 (actualización semanal) 25.02.2022 Ministerio de Sanidade.

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 21.02.2022 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19 (actualización semanal) 18.02.2022 Ministerio de Sanidade.

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 14.02.2022 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19 (actualización semanal) 11.02.2022 Ministerio de Sanidade.

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 07.02.2022 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19 (actualización semanal) 04.02.2022 Ministerio de Sanidade.

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 31.02.2022 Ministerio de Sanidade.

Adaptación das medidas en residencias de maiores e outros centros de servizos sociais de carácter residencial nun contexto de alta transmisión comunitaria 28.01.2022  Ministerio de Sanidade

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19 (actualización semanal) 28.01.2022 Ministerio de Sanidade.

Listaxe de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e hixiene humana (PT1). Actualización 25/01/2022

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 24.01.2022 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19 (actualización semanal) 21.01.2022 Ministerio de Sanidade.

Variantes de SARS-CoV-2 en España: Ómicron. Evaluación rápida de riesgo. 9ª actualización. 18.01.2022 Ministerio de Sanidade

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 17.01.2022 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19 (actualización semanal) 14.01.2022 Ministerio de Sanidade.

Integración da secuenciación xenómica na vixilancia do SARS-CoV-2 (COVID-19) 13.01.2022 Ministerio de Sanidade

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 10.01.2022 Ministerio de Sanidade.

Infografía de reforzo de medidas COVID-19 centros educativos 10.01.2022 Ministerio de Sanidade

Adaptación da guía de actuación ante a aparición de casos de COVID-19 en centros educativos a un contexto de alta circulación de virus SARS-CoV-2 08.01.2022 Ministerio de Sanidade

Proposta de reforzo e adaptación das medidas de prevención COVID-19 en centros educativos e centros universitarios para o reinicio da actividade presencial en xaneiro de 2022. 08.01.2022 Ministerio de Sanidade

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19 (actualización semanal) 06.01.2022 Ministerio de Sanidade.

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 27.12.2021 Ministerio de Sanidade.

Variantes de SARS-CoV-2 en España: Ómicron. Evaluación rápida de riesgo. 8ª actualización. 21.12.2021 Ministerio de Sanidade

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 20.12.2021 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19 (actualización semanal) 17.12.2021 Ministerio de Sanidade.

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 14.12.2021 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19 (actualización semanal) 10.12.2021 Ministerio de Sanidade.

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 7.12.2021 Ministerio de Sanidade.

Variantes de SARS-CoV-2 en España: Ómicron. Evaluación rápida de riesgo. 7ª actualización. 03.12.2021 Ministerio de Sanidade

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19 (actualización semanal) 2.12.2021 Ministerio de Sanidade.

Estratexia de detección precoz, vixilancia e control de COVID-19 01.12.2021

Indicadores para a valoración de risco e niveis de Alerta de transmisión de COVID-19 29.11.2021

Variantes de SARS-CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) para a saúde pública en España. Avaliación rápida de risco. 6ª actualización. 30.11.2021 Ministerio de Sanidade.

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 29.11.2021 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19 (actualización semanal) 26.11.2021 Ministerio de Sanidade.

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 22.11.2021 Ministerio de Sanidade.

Integración da secuenciación xenómica na vixilancia do SARS-CoV-2. Ministerio de Sanidade 15/11/2021

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 15.11.2021 Ministerio de Sanidade.

Listaxe de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e hixiene humana (PT1) 11/11/2020 -Ministerio de Sanidade-

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19 (actualización semanal) 11.11.2021 Ministerio de Sanidade.

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 8.11.2021 Ministerio de Sanidade.

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 2.11.2021 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19 (actualización semanal) 28.10.2021 Ministerio de Sanidade.

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 25.10.2021 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19 (actualización semanal) 21.10.2021 Ministerio de Sanidade.

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 18.10.2021 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19 (actualización semanal) 15.10.2021 Ministerio de Sanidade.

Preguntas e respostas sobre a volta ao cole para o curso 2021-2022. Ministerio de Sanidade 11/10/2021

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 11.10.2021 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19 (actualización semanal) 07.10.2021 Ministerio de Sanidade.

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 4.10.2021 Ministerio de Sanidade.

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 27.09.2021 Ministerio de Sanidade.

Listaxe de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e hixiene humana (PT1) 24/09/2020 -Ministerio de Sanidade-

Nota informativa para proveedores y fabricantes de biocidas: Propanol 24.09.2021 Ministerio de Sanidade

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19 (actualización semanal) 23.09.2021 Ministerio de Sanidade.

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 20.09.2021 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19 (actualización semanal) 16.09.2021 Ministerio de Sanidade.

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 13.09.2021 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19 (actualización semanal) 10.09.2021 Ministerio de Sanidade.

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 6.9.2021 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19 (actualización semanal) 02.09.2021 Ministerio de Sanidade.

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS- CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) en saúde pública en España. 30.08.2021 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19 (actualización semanal) 26.08.2021 Ministerio de Sanidade.

Estratexia de detección precoz, vixilancia e control de COVID-19. Ministerio de Sanidade 12.08.2020

Adaptación das medidas en residencias de maiores e outros centros de servizos sociais de carácter residencial nun contexto de alta transmisión comunitaria 09.08.2021 Ministerio de Sanidade.

Variantes de SARS-CoV-2 de preocupación (VOC) e interese (VOI) para a saúde pública en España. Avaliación rápida de risco. 5ª actualización. 06.08.2021 Ministerio de Sanidade.

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS-CoV-2 de maior impacto e interese en saúde pública en España. 26.07.2021 Ministerio de Sanidade.

Estratexia de detección precoz, vixilancia e control de COVID-19. Ministerio de Sanidade 23.07.2020

Posicionamiento de la Ponencia de Alertas y CSP sobre los Autotest de Antígenos de SARS-CoV-2. 22.07.2021 Consello Interterritorial SN Saúde

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19 (actualización semanal) 22.07.2021 Ministerio de Sanidade

Integración da secuenciación xenómica na vixilancia do SARS-CoV-2 (COVID-19). 20.07.2021

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS-CoV-2 de maior impacto e interese en saúde pública en España. 19.07.2021 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de COVID-19 (actualización semanal) 15.07.2021 Ministerio de Sanidade

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS-CoV-2 de maior impacto e interese en saúde pública en España. 12.07.2021 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de indicadores de COVID-19 (actualización semanal) 08.07.2021 Ministerio de Sanidade

Estratexia de detección precoz, vixilancia e control de COVID-19. Ministerio de Sanidade 05.07.2020

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS-CoV-2 de maior impacto e interese en saúde pública en España. 05.07.2021 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de indicadores de COVID-19 (actualización semanal) 01.07.2021 Ministerio de Sanidade.

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS-CoV-2 de maior impacto e interese en saúde pública en España. 28.06.2021 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de indicadores de COVID-19 (actualización semanal) 24.06.2021 Ministerio de Sanidade

Estratexia de detección precoz, vixilancia e control de COVID-19. Ministerio de Sanidade 23.06.2020

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS-CoV-2 de maior impacto e interese en saúde pública en España. 21.06.2021 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de indicadores de COVID-19 (actualización semanal) 17.06.2021 Ministerio de Sanidade.

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS-CoV-2 de maior impacto e interese en saúde pública en España. 14.06.2021 Ministerio de Sanidade.

Informe de indicadores principais de seguimento de indicadores de COVID-19 (actualización semanal) 10.06.2021 Ministerio de Sanidade

Medidas de Prevención, Hixiene e Promoción da Saúde fronte á COVID-19 para as actividades de tempo libre dirixidas á poboación infantil e xuvenil 2021. Ministerio de Sanidade 08.06.2021

Guías para a fabricación e selección de mascarillas, protección ocular e facial, luvas e roupa de protección. Última actualización: Marcarillas tipo EPI como legalizalas. 08/06/2021.

Circulación de variantes de SARS-CoV-2 de interese para a saúde pública en España. Avaliación Rápida de Risco 08.06.2021 Ministerio de Sanidade

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de importancia en saúde pública en España 07.06.2021 Ministerio de Sanidade

Informe de indicadores principais de seguimento de indicadores de COVID-19 (actualización semanal) 03.06.2021 Ministerio de Sanidade

Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 02.06.2021 Ministerio de Sanidade

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de importancia en saúde pública en España 31.05.2021 Ministerio de Sanidade

Informe de indicadores principais de seguimento de indicadores de COVID-19 (actualización semanal) 27.05.2021 Ministerio de Sanidade

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de SARS-CoV-2 de maior impacto e interese en saúde pública en España. 24.05.2021 Ministerio de Sanidade.

Medidas de Prevención, Hixiene e Promoción da Saúde fronte a COVID-19 nos centros educativos no curso 2020-2021. Ministerio de Sanidade 18/05/2021

Informe de indicadores principais de seguimento de indicadores de COVID-19 (actualización semanal) 20.05.2021 Ministerio de Sanidade

Actualización Listaxe de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e hixiene humana (PT1) 17.05.2021 -Ministerio de Sanidade-

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de importancia para a saúde pública en España. 17.05.2021. Ministerio de Sanidade

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de importancia para a saúde pública en España. 10.05.2021. Ministerio de Sanidade

Informe de indicadores principais de seguimento de indicadores de COVID-19 (actualización semanal) 29.04.2021 Ministerio de Sanidade

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de importancia para a saúde pública en España. 26.04.2021. Ministerio de Sanidade

Plan galego de vacinación fronte ao SARS-CoV-2. 19 de abril de 2021. SERGAS

Guía de actuación ante a aparición de casos de COVID-19 en centros educativos. Ministerio de Sanidade 14.04.2021

Informe de indicadores principais de seguimento de indicadores de COVID-19 (actualización semanal) 22.04.2021 Ministerio de Sanidade

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de importancia para a saúde pública en España. 19.04.2021. Ministerio de Sanidade

Informe de indicadores principais de seguimento de indicadores de COVID-19 (actualización semanal) 15.04.2021 Ministerio de Sanidade

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de importancia para a saúde pública en España. 12.04.2021. Ministerio de Sanidade

Actualización Listaxe de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e hixiene humana (PT1) 12.04.2021 -Ministerio de Sanidade-

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de importancia para a saúde pública en España. 05.04.2021. Ministerio de Sanidade

Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19. 26.03.2021 Ministerio de Sanidade

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de importancia para a saúde pública en España. 26.03.2021. Ministerio de Sanidade

Limpeza e desinfección. Nota informativa para proveedores y fabricantes de biocidas: Propanol. 24.03.2021 Ministerio de Sanidade.

Información de interese en relación cos últimos eventos sobre vacinación fronte ao SARS-CoV-2 coa vacina AstraZeneca". 16/03/2021 Ministerio de Sanidade

Suspensión cautelar da vacinación con AstraZeneca. Preguntas frecuentes. 16/03/2021 Ministerio de Sanidade

Adaptación das medidas en residencias de maiores e outros centros de servizos sociais de carácter residencial no marco da vacinación. 15.03.2021 Ministerio de Sanidade.

Actualización Listaxe de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e hixiene humana (PT1) 12.03.2021 -Ministerio de Sanidade-

Actualización da situación epidemiolóxica das variantes de importancia para a saúde pública en España. 12.03.202. Ministerio de Sanidade

Informe de indicadores principais de seguimento de indicadores de COVID-19 (actualización semanal) 11.03.2021 Ministerio de Sanidade

Actualización de la situación epidemiológica de las variantes de importancia para la salud pública en España. 01.03.202. Ministerio de Sanidade

Informe de indicadores principais de seguimento de indicadores de COVID-19. 25.02.2021 Ministerio de Sanidade

Informe sobre a situación epidemiolóxica da variante B.1.1.7 de SARS-CoV-2 e outras variantes de interese. 22.02.2021 Ministerio de Sanidade

Plan de intervención psicosocial para o apoio e atención do persoal do Servizo Galego de Saúde na pandemia de COVID-19. Consellería de Sanidade 18/02/2021

Medidas de Prevención, Hixiene e Promoción da Saúde fronte a COVID-19 nos centros educativos no curso 2020-2021. Ministerio de Sanidade 08/02/2021

Actualización da situación epidemiolóxica da variante B.1.1.7. de SARS-CoV-2 e outras variantes de interese. Ministerio de Sanidade, 8 de febreiro de 2021.

USO DA MÁSCARA. Actualización do 28 de xaneiro de 2021. Consellería de Sanidade

A ventilación como medida preventiva fronte ao coronavirus  SARS- CoV-2. 26/01/2021 Ministerio de Sanidade

Nota informativa sobre restricións en piscinas pola Orde do 26 de xaneiro de 2021. Xunta de Galiza

Integración da secuenciación xenómica na vixilancia do SARS-CoV-2. 22.01.20 -Ministerio de Sanidade

Circulación de  VOC 202012/01 ( B.1.1.7) e outras variantes de  SARS- CoV-2 de interese para a saúde pública en España. Avaliación rápida de risco. 20.01.21 Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias.

Equidade en saúde e COVID-19. Análise e propostas para abordar a vulnerabilidade epidemiolóxica vinculada ás desigualdades sociais. 18.01.2021 -Ministerio de Sanidade-

Plan galego de vacinación fronte ao SARS-CoV-2. 14 de xaneiro de 2021. SERGAS

Plan galego de vacinación fronte ao SARS-CoV-2. Primeira etapa. Decembro 2020

Actualización Listaxe de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e hixiene humana (PT1) 23.12.2020 -Ministerio de Sanidade-

Instrucións sobre a realización de probas diagnóstica para a detección do COVID-19 no ámbito das empresas 21/12/2020 -Ministerio de Sanidade-

Preguntas e respostas sobre COVID-19. Ministerio de Sanidade 18.12.2020

Estratexia de detección precoz, vixilancia e control de COVID-19. Ministerio de Sanidade 18.12.2020

Recomendacións sobre estratexias comunicativas fronte á fatiga pandémica. 16/12/2020 -Ministerio de Sanidade-

Uso das máscaras no contexto da COVID-19. OMS 01/12/2020

Medidas para minimizar o risco de transmisión do SARS-CoV-2 por aerosois. 1/12/2020 ISSGA. Información complementaria.

Guía para a resiliencia fronte ao estrés provocado pola pandemia de COVID-19: recurso para sanitarios. MIMAPA

Nota sobre o uso de produtos que utilizan radiacións Ultravioleta-C para a desinfección do SARS-CoV-2. Ministerio de Sanidade 20.11.2020

Avaliación do risco da transmisión do SARS-CoV-2 mediante aerosois. Medidas de prevención e recomendacións. 18/11/2020 Ministerio de Sanidade.

Estratexia Estatal contra a segunda ola. 17/11/2020

Estratexia estatal para a COVID-19. Ministerio de Sanidade 4/11/2020

Consideracións na investigación de casos e conglomerados de casos de COVID-19 -OMS-

Prevención, identificación e xestión das infeccións dos profesionais sanitario no contexto da COVID-19. -OMS- 30/10/2020

Recomendación (UE) 2020/1595 da Comisión de 28 de outubro de 2020 sobre as estratexias para as probas de diagnóstico da COVID-19, incluído o uso de probas rápidas de antíxeno. Diario Oficial da Unión Europea-DOUE- 30/10/2020

Equidade en Saúde e COVID-19. Análise e propostas para abordar a vulnerabilidade epidemiolóxica vinculada ás desigualdades sociais. Ministerio de Sanidade, Ministerio de Consumo 29/10/2020

Desinfectantes e métodos de desinfección dronte ao SARS-CoV-2 -Compendio non exhaustivo de fontes de información- 27/10/2020 Ministerio de Traballo e Economía Social.

Protocolo de prevención da COVID-19 nos cemiterios ante o día de Defuntos. Consellería de Sanidade 22/10/20

Actuaciones de resposta coordinada para o control da transmisión de COVID-19  Ministerio de Sanidade 22.10.2020

Protocolos de vixilancia e control epidemiolóxico frente ao virus SARS-CoV-2 (covid-19) no ámbito educativo non universitario de Galicia. Xunta de Galiza 06/10/2020.

Preguntas e respostas sobre o novo coronavirus (COVID-19). 05/10/2020 Ministerio de Sanidade

Preguntas e respostas sobre a volta ao colexio 02/10/2020 Ministerio de Sanidade

Actualización Procedemento de actuación na INCAPACIDADE TEMPORAL na atención primaria fronte á exposición á COVID-19 en Galiza no caso de profesionais sanitarios e sociosanitarios así como do persoal das empresas externas que presta servizo ao sector sanitario e sociosanitario. 10/10/2020 -Consellería de Sanidade-

Nota informativa para proveedores e fabricantes de biocidas: hipoclorito. Ministerio de Sanidade, Ministerio de Consumo 01/10/2020

Estratexia de detección precoz, vixilancia e control de COVID-19. 25.09.2020

Preguntas e respostas sobre a aplicación de localización de contactos Radar COVID-19 16.09.2020

Recomendacións para eventos e actividades multitudinarias no contexto de nova normalidade por COVID-19. 16/09/2020 Ministerio de Sanidade

USO DA MÁSCARA. Actualización de 10 de setembro de 2020. Consellería de Sanidade

Nota Informativa dirixida aos viaxeiros internacionais con orixe e destino España durante o periodo de "Nova Normalidade" pola pandemia COVID-19. 10.09.2020-Ministerio de Sanidade-

Guía de actuación ante a aparición de casos de COVID-19 en centros educativos. Ministerio de Sanidade 10/09/2020

Criterio Técnico nº 103/2020 sobre actuacións da Inspección de Traballo e Seguridade Social relativas á habilitación contida na Real Decreto-Lei 21/2020, do 9 de xuño, en relación coas medidas de prevención e hixiene para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola Covid-19 nos centros de traballo

Protocolo de actuación da Consellería de Sanidade en materia de saúde pública en relación con illamentos e corentenas para a prevención e o control da infección polo SARS-CoV-2. DOG 29/08/2020

Nota Informativa dirixida aos viaxeiros internacionais con orixe e destino España durante o periodo de "Nova Normalidade" pola pandemia COVID-19. 12.08.2020-Ministerio de Sanidade-

Preguntas e respostas sobre o novo coronavirus (COVID-19). 11/08/2020 Ministerio de Sanidade

Actualización Procedemento de actuación na INCAPACIDADE TEMPORAL na atención primaria fronte á exposición á COVID-19 en Galiza no caso de profesionais sanitarios e sociosanitarios así como do persoal das empresas externas que presta servizo ao sector sanitario e sociosanitario. 10/08/2020 -Consellería de Sanidade-

Actualización Listaxe de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e hixiene humana (PT1) 06.08.2020 -Ministerio de Sanidade-

Recomendacións de operación e mantemento dos sistemas de climatización e ventilación de edificios e locais para a prevención da propagación do SARS-CoV-2 II. Ministerio de Sanidade, Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico e IDAE 30.07.2020

Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galiza para o curso 2020-2021. Consellería de Sanidade 22/07/2020

Plan de resposta temperá nun escenario de control da pandemia por covid-19 16/07/2020 -Ministerio de Sanidade-

Guía básica do ISSGA para a elaboración do plan de continxencia. Ligazón ao Cartel Elaboración do plan de continxencia fronte ao coronavirus. ISSGA 13/07/2020

Nota sobre la utilización de desinfectantes de uso profesional por las empresas de limpieza 10.07.2020

Actualización Listaxe de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e hixiene humana (PT1) 09.07.2020 -Ministerio de Sanidade-

Estudo de SERR-EPIDEMIOLOXÍA DA INFECCIÓN POR SARS-COV-2 no Estado. 06/07/2020 -Ministerio de Sanidade-

Nota interpretativa dos escenarios de risco de exposición establecidos no procedemento de actuación para os servizos de PRL -Ministerio de Sanidade- 06.07.2020

Nota sobre o uso de produtos que utilizan radiacións ultravioleta-C para a desinfección do SARS-CoV-2 03/07/2020 -Ministerio de Sanidade-

Desinfectantes e métodos de desinfección frote ao SARS-COV-2 02/07/2020 -Ministerio de Traballo e Economía Social

O Ozono como desinfectante fronte ao coronavirus SARS-COV-2

Prevención e xestión de residuos na desescalada -Ministerio para a Transición Ecolóxica-

PRL vs COVID-10. Compendio non exhaustivo de fontes de información. Actualización 30/06/2020

Preguntas e respostas sobre o novo coronavirus (COVID-19). 22/06/2020 Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias

Recomendacións de operación e mantemento dos sistemas de climatización e ventilación de edificios e locais para a prevención da propagación do SARS-CoV-2 22/06/2020 Ministerio de Sanidade-Vicepresidencia Cuarta do Goberno-Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico-IDAE-

Recomendacións de operación e mantemento dos sistemas de climatización e ventilación de edificios e locais para a prevención da propagación do SARS-CoV-2 22/06/2020 -Ministerio de Sanidade-Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico-IDAE-

Recomendacións sobre o uso de instalacións de climatización en edificios, a fin de previr a propagación do SARS-CoV-2 22/06/2020 -Ministerio de Traballo e Economía Social-INSST-

Actualización Listaxe de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e hixiene humana (PT1) 19.06.2020 -Ministerio de Sanidade-

Nota informativa sobre abastecementos de auga de consumo humano unha vez superada a fase 3 do Plan para a transición cara unha nova normalidade 19/06/2020 -Consellería de Sanidade-

Nota informativa sobre a reapertura de instalacións con piscinas unha vez superada a Fase 3 do Plan para a transición cara unha nova normalidade 17/06/2020

Medidas para un desconfinamento saudable. Riscos psicosociais. Nove aspectos a ter en conta para o retorno aos centros de traballo -INSST-

Preguntas e respostas sobre o novo coronavirus (COVID-19)- Actualización 12/06/2020 -Ministerio de Sanidade-

Documento técnico Medidas de desescalada en centros penitenciarios en relación ao COVID-19 -Ministerio de Sanidade-Secretaría Xeral de Institucións Penitenciarias-

Recomendacións sobre o uso de mascarillas na comunidade no contexto do COVID-19 -Ministerio de Sanidade-10.06.2020

Nota informativa sobre a reapertura de instalacións con piscinas na Fase 3 do Plan para a transición cara unha nova normalidade 09/06/2020

Nota informativa sobre a reapertura dás zonas de baño  na Fase 3  do Plan para a transición cara  unha  nova  normalidade 09/06/2020

Nota Informativa dirixida aos VIAXEIROS INTERNACIONAIS CON ORIXE E DESTINO ESPAÑA DURANTE O PERÍODO DE TRANSICIÓN ou  DESESCALADA POLA PANDEMIA  COVID-19 09.06.2020-Ministerio de Sanidade-

Instrucións sobre XESTIÓN DE RESIDUOS na situación de crise sanitaria ocasionado polo COVID-19 -INSST- 09/06/2020

Actualización Listaxe de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e hixiene humana (PT1) 09.06.2020 -Ministerio de Sanidade-

Preguntas e respostas sobre o novo coronavirus (COVID-19). 05/06/2020 Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias

Uso das máscaras no contexto da COVID-19. OMS 05/06/2020

Infografía Consellos sanitarios fronte ao calor durante o brote de COVID-19 02/06/2020 Ministerio de Sanidade

Plan para a transición cara a unha nova normalidade: Guía da fase 3 31/05/2020 Ministerio de Sanidade

Nota informativa sobre a apertura dás zonas de baño  na Fase 2  do Plan para a transición cara  unha  nova  normalidade ​28/05/2020

PRL vs COVID-10. Compendio non exhaustivo de fontes de información. Actualización 28/05/2020

Aforos estipulados segumdo a fase de desescalada (segundo sectores turísticos) -Consellería de Sanidade- 28/05/2020

Etiquetado e indicacións de seguridade para o uso e conservación de xeles e solucións hidroalcohólicas 27/05/2020 -Ministerio de Sanidade, Ministerio de Consumo-

Nota informativa sobre a reapertura de instalacións con piscinas na Fase 2 do Plan para a transición cara unha nova normalidade 25/05/2020

Recomendacións para a apertura de praias e zonas de baño tras a crise do COVID-19 25/05/2020

Aspectos psicosociais fronte ao COVID-19. Recomendacións preventivas para empresas con actividade presencial. -INSST-

Preguntas e respostas sobre o novo coronavirus (COVID-19). 23/05/2020 Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias

Recomendacións para a apertura de praias e zonas de baño trala crise do COVID-19 23.05.2020 -Ministerio de Sanidade-

Actualización Listaxe de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e hixiene humana (PT1) 23.05.2020 -Ministerio de Sanidade-

Actualización Procedemento de actuación na INCAPACIDADE TEMPORAL na atención primaria fronte á exposición á COVID-19 en Galiza no caso de profesionais sanitarios e sociosanitarios 22/05/2020 -Consellería de Sanidade-

Nota informativa sobre a eficacia da desinfección de equipos e produtos biocidas para previr a transmisión da COVID-19 19/05/2020 -Xunta de Galiza-

 Información científico-técnica, Enfermidade por coronavirus, COVID-19. Actualización 18/05/2020 -Ministerio de Sanidade-

Recomendacións para a​ apertura da actividade das piscinas tras a crise do COVID-19 14/05/2020

PRL vs COVID-10. Compendio non exhaustivo de fontes de información. Actualización 14/05/2020

Instrucións sobre a realización de probas diagnóstica para a detección do COVID-19 no ámbito das empresas 14/05/2020 -Ministerio de Sanidade-

Actualización Listaxe de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e hixiene humana (PT1) 14.05.2020

Actualización do Procedemento de Actuación na Incapacidade Temporal na Atención Primaria fronte á exposición ao novo coronavirus en Galiza. 12/05/2020 -Consellería de Sanidade-

Estratexia de diagnóstico, vixilancia e control na fase de transición da pandemia de COVID-19. Indicadores de seguimento. 12/05/2020 -Ministerio de Sanidade-

Aspectos psicosociais fronte ao COVID-19. Recomendacións preventivas para empresas con actividade presencial 12/05/2020 -INSST-

Preguntas e respostas sobre o novo coronavirus (COVID-19). 11/05/2020 Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias.

Plan para a transición cara a unha nova normalidade: Guía da fase 1 09/05/2020 -Ministerio de Sanidade-

PREGUNTAS FRECUENTES Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no COMERCIO -ISSGA- 8/5/2020

Preguntas e respostas sobre o novo coronavirus (COVID-19). 07/05/2020 Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias.

Que debes ter en conta ao mercar unha mascarilla 06/05/2020 Ministerio de Consumo

Estratexia de diagnóstico, vixilancia e control na fase de transición da pandemia e indicadores 06.05.20-Ministerio de Sanidade-

Informe sobre a situación de COVID-19 en persoal sanitario en España 07/05/2020 -Rede Nacional de Vixilancia Epidemiolóxica -RENAVE-Instituto de Saúde Carlos III-

Plan para a transición cara a unha nova normalidade -Ministerio de Sanidade-

Plan para a transición cara a unha nova normalidade. Respostas e preguntas frecuentes -Ministerio de Sanidade-

Preguntas e respostas sobre o novo coronavirus (COVID-19) 04/05/2020 Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias.

Listaxe de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e hixiene humana (PT1) Actualización 04/05/2020 -Ministerio de Sanidade-

Cuarta nota informativa sobre productos biocidas 04.05.2020 -Ministerio de Sanidade-

Verificación de certificados/informes que acompañan aos EPI 03/05/2020 -Ministerio de Traballo e Economía Social-INSST

Comunicado da AEPD en relación coa toma de temperatura por parte de comercios, centros de traballo e outros establecementos 30/04/2020 -Axencia española de protección de datos-

Nota informativa sobre a proliferación deprodutos virucidas cuxa eficacion contra a covid-19 non está avaliada. 29/04/2020 Consellería de Sanidade

Actualización do Procedemento de Actuación na Incapacidade Temporal na Atención Primaria fronte á exposición ao novo coronavirus en Galiza. 29/04/2020 -Consellería de Sanidade-

Solicitude de valoración da Incapacidade Temporal dos traballadores/as autónomos, sen asalariados a cargo, especialmente sensíbeis ao COVID-19. 29/04/2020 -Consellería de Sanidade-

Procedemento de actuación da Inspección de servizos sanitarios para a valoración da Incapacidade Temporal dos traballadores/as autónomos, sen asalariados a cargo, especialmente sensíbeis ao COVID-19. 29/04/2020 -Consellería de Sanidade-

Listaxe de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e hixiene humana (PT1) 28/04/2020 -Ministerio de Sanidade-

Nota sobre o uso de produtos biocidas e dispositivos produtores de ozono para a desinfección do COVID-19 -Ministerio de Sanidade- 27/04/2020

PRL vs COVID-10. Compendio non exhaustivo de fontes de información. Actualización 27/04/2020

Preguntas e respostas sobre o novo coronavirus (COVID-19). 26/04/2020 Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias.

Orientacións ergonómicas para traballos a distancia co ordenador debido ao COVID-19 25/04/2020 -INSST-

Infografía Consellos de xestión psicosocial no traballo a distanica debibo ao COVID-19 25/04/2020 -INSST-

Consellos para manter o benestar emocional no traballo a distancia debido ao COVID-19 25/04/2020 -INSST-

Recomendacións sobre o uso de mascarillas na comunidade no contexto de COVID-19 21.04.2020

Actualización: Información científico-técnica, enfermidade por coronavirus, COVID-19 17/04/2020 -Ministerio de Sanidade-

Actualización do PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN NA INCAPACIDADE TEMPORAL na atención primaria fronte á exposición ao novo coronavirus en Galiza  17/04/2020 -Consellería de Sanidade-

Procedemento de actuación na INCAPACIDADE TEMPORAL na atención primaria fronte á exposición ao novo coronavirus en Galiza no caso de profesionais sanitarios e sociosanitarios 15/04/2020 -Consellería de Sanidade-

Como saber se podo acudir ao meu lugar de traballo 12/4/2020 -Ministerio de Sanidade-

Medidas preventivas xerais para garantir a separación entre traballadores fronte ao COVID-19 10/4/2020 -INSST-

PRL vs COVID-10. Compendio non exhaustivo de fontes de información. Actualización 09/04/2020. Ligazón á infografía -INSST-

Decálogo de recomendacións para a saúde emocional do persoal sanitario 09/04/2020 -INSST-

Nota interpretativa dos escenarios de risco de exposición 08.04.2020

Aplanando a curva entre todos 08/04/2020 -Ministerio de Sanidade-

Nota informativa sobre fabricación de patallas faciais de protección fronte a salpicaduras 07/04/2020 -INSST-Ministerio de Traballo e Economía Social-

Guías para a fabricación de mascarillas e roupa de protección -Ministerio de Industria, Comercio e Turismo-

Verificación de certificados/informes que acompañan aos EPI 06/04/2020 -INSST-

PRL vs COVID-19 Compendio no exhaustivo de fuentes de información 06/04/2020 -INSST-

Recomendacións sobre o uso das máscaras no contexto da COVID-19. OMS 06/04/2020

Guía de actuación para persoas con condicións de saúde crónicas e persoas maiores en situación de confinamiento 03.04.2020-Ministerio de Sanidade-

Procedemento de actuación na INCAPACIDADE TEMPORAL na atención primaria fronte á exposición ao novo coronavirus en Galiza no caso de profesionais sanitarios e sociosanitarios 02/04/2020 -Consellería de Sanidade-

Actuacións no ámbito da xestión dos partes da IT: Partes de baixa, confirmación e alta médica en relación co COVID-19 02/04/2020 -SERGAS-

Preguntas e respostas sobre o novo coronavirus (COVID-19). 02/04/2020 Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias.

RECOMENDACIÓNS DE PREVENCIÓN NO TRABALLO FRONTE AO CORONAVIRUS -ISSGA- 01/04/2020

Recomendacións de limpeza e desinfección de vehículos compartidos COVID-19 -Consellería de Sanidade-

Prevención de riscos psicosociais en situación de traballo a distancia debida ao COVID-19. Recomendacións para o empregador. Ligazón ao ESQUEMA 01/04/2020 -INSST-Ministerio de Traballo e Economía Social-

CIG: COVID19: TODO O QUE TES QUE SABER SOBRE COMO O CORONAVIRUS AFECTA ÁS RELACIÓNS LABORAIS -Confederación Intersindical Galega-

Plan específico para a prevención de riscos ante a exposición laboral ao novo coronavirus (SARS-CoV-2) Versión 03, 31 de marzo de 2020 -Consellería de Sanidade-

Nota informativa sobre a aplicación do Real Decreto de Estado de Alarma no sector agrícola, gandeiro e pesqueiro 31/03/2020 -Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación-

Prevención e control de infeccións e preparación para COVID-19 en contornas sanitarias: segunda actualización 31/3/20 -ECDC-Centro Europeo para a Prevención e Control de Enfermidades

PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN PARA OS SERVIZOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS FRONTE Á EXPOSICIÓN AO CORONAVIRUS 30 DE MARZO DE 2020 -Ministerio de Sanidade-

Pautas de desinfección de superficies e espacios habitados por casos en investigación, corentena, probables ou confirmados de COVID-19. Vivendas, residencias, espacios de pública concurrencia (centros comerciais, supermercados, etc.) e transportes de viaxeiros. 26/03/2020 -Dirección Xeral de Saúde Pública- Comunidade de Madrid-

Respira con seguridade. Mascarilla de uso dual 25/03/2020 -INSST-Ministerio de Traballo e Economía Social-

Instrucións para a limpeza na vivenda dos casos confirmados/probables de COVID-19 en illamento no domicilio 25/03/2020-SERGAS-

Instrucións para o coidador dun caso confirmado/probable de COVID-19 25/03/2020 -SERGAS-

Nota informativa sobre as medidas sanitarias e de seguridade a adoptar nos buques pesqueiros apra facer fronte ao COVID-19. 23/03/2020 Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación-

Bo uso dos equipos de protección individual en persoal ensencial non sanitario (policía, protección civil, traballadores/as sociais) 20/03/2020 -Consellería de Sanidade-

Comparativas de especificións técnicas aplicables a roupa de protección -20/03/2020 INSST- Ministerio de Traballo e Economía Social-

Comparativas de especificións técnicas aplicables aluvas de protección -20/03/2020 INSST- Ministerio de Traballo e Economía Social-

Comparativas de especificións técnicas aplicables a mascarilla autofiltrantes -18/03/2020 INSST- Ministerio de Traballo e Economía Social-

RECOMENDACIÓNS DE PREVENCIÓN NO TRABALLO FRONTE AO CORONAVIRUS -ISSGA- 16 de marzo de 2020

Protocolo de actuación para o persoal empregado público da Administración da Xunta de Galicia en relación co coronavirus COVID-19. 12/03/2020 Xunta de Galicia

Roupa de protección fronte a axentes biolóxicos Marzo 2020-INSST-  

NPT 1.143  Luvas de protección contra microorganismos -INSST-

Se pensas que podes ter a doenza, podes facer este autotest na web do Servizo Galego de Saúde e seguir as súas indicacións.

Recomendacións de protección fronte a COVID-19. Uso de luvas. -Xunta de Galicia-

RECOMENDACIÓNS DA CONSELLERÍA DE SANIDADE CON RELACIÓN Á SITUACIÓN ACTUAL DO NOVO CORONAVIRUS EN GALIZA -Consellería de Sanidade, Xunta de Galicia-

INFOGRAFÍA CONSELLERÍA DE SANIDADE - QUE DEBES SABER DO NOVO CORONAVIRUS -Consellería de Sanidade, Xunta de Galicia-

INFOGRAFÍA ISSGA PREVENCIÓN NO TRABALLO FRONTE AO CORONAVIRUS -ISSGA-

Medidas contra o coronavirus. Información de utilidade nas empresas -ISSGA-

GUÍA PARA A ACTUACIÓN NO ÁMBITO LABORAL EN RELACIÓN AO NOVO CORONAVIRUS –Ministerio de Traballo e Economía Social-

COVID-19 Orientacións para o lugar de traballo -Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo-

PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN PARA OS SERVIZOS DE PREVENCION DE RISCOS LABORAIS FRONTE Á EXPOSICIÓN AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2). 28 de febreiro de 2020 –Ministerio de Sanidade- 

ORIENTACIÓNS DA OMS SOBRE O ACTUAL BROTE DE ENFERMIDADE POR CORONAVIRUS

Guía sobre a preparación dos lugares de traballo para o COVID-19 -OSHA-USA-

Pasos para poñerse e quitarse o equipo de protección persoal (EPP) -OMS-

 

Esta información está en continua revisión na web do Ministerio de Sanidade/Documentos técnicos para profesionais:

Recomendacións para a programación de ciruxía en condicións de seguridade durante a pandemia COVID-19. 14.12.2020

Manexo pediátrico en atención primaria do COVID-19 18.11.2020

Recomendacións para a programación de ciruxía en condicións de seguridade durante a pandemia COVID-19. 16/11/2020 Ministerio de Sanidade. Resumo Priorización Xeral. 16/11/2020 Ministerio de Sanidade.

Plan de resposta temperá nun escenario de control da pandemia por covid-19 13/07/2020 -Ministerio de Sanidade-

Manexo en urxencias do COVID-19 26/06/2020

Recomendacións de seguridade do paciente e profesionais en procedementos intervencionistas na fase de transición da pandemia COVID-19 26/06/2020

Manexo clínico do  COVID-19: unidades de coidados intensivos 18.06.2020

Manexo clínico do  COVID-19: atención hospitalaria 18.06.2020

Manexo pediátrico en atención primaria do  COVID-19 18.06.2020

Manexo en Atención Primaria y domiciliaria del COVID-19 18.06.2020

Manexo en urxencias de pacientes con sospeita de COVID-19  18.06.2020

Prevención e control da infección no manexo de pacientes con COVID-19 17.06.2020

Manexo da muller embarazada e o recén con COVID-19 17.06.2020

Estratexia de detección precoz, vixilancia e control de COVID-19 16.06.2020

Manexo en Atención Primaria y domiciliaria del COVID-19 04.06.2020

Recomendacións para a programación de ciruxía en condicións de seguridade durante o período de transición da pandemia. 02/06/2020

Manexo pediátrico en atención primaria do  COVID-19 01.06.2020

Procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de COVID-19 26.05.2020

Prevención e control da infección no manexo de pacientes con COVID-19 20.05.2020

Procedemento para o manexo de cadáveres de casos de COVID-19 20.05.2020

Manexo clínico do  COVID-19: unidades de coidados intensivos 18.05.2020

Manexo clínico do  COVID-19: atención hospitalaria 18.05.2020

Manexo pediátrico en atención primaria do  COVID-19 18.05.2020

Recomendacións para a programación de cirurxía en condicións de seguridade durante o período de transición da pandemia 17.05.2020

Manexo da muller embarazada e o recén con COVID-19 13.05.2020

Listaxe de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e hixiene humana (PT1) 20.04.2020

Manexo pediátrico en atención primaria del COVID-19 . Resumo visual. 20.04.2020

Actualización: Información científico-técnica, enfermidade por coronavirus, COVID-19 17/04/2020

Limpeza e desinfección de mascarillas hixiénicas reutilizables 15.04.2020

Prevención e control da infección no manexo de pacientes con  COVID-19 14.04.2020

Guía de actuación fronte ao COVID-19 nos profesionais sanitarios e socio-sanitarios 13/04/2020

Procedemento para  manexo de cadáveres de casos de COVID-19 13.04.2020

Procedemento de actuación fronte a casos de infección polo novo coronavirus SARS-CoV-2  12.04.2020

Guía de actuación cos profesionais sanitarios no caso de exposiciones de risco no ámbito sanitario  08.04.2020

Procedemento para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2 (COVID-19) 08.04.2020

Nota interpretativa dos escenarios de risco de exposición 08.04.2020

Listaxe de virucidas autorizados no Estado para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e hixiene humana (PT1) 08.04.2020

Guía para a utilización de tests rápidos de anticorpos para COVID-19 07.04.2020

Procedemento para o manexo de cadáveres de casos de COVID-19 06.04.2020

Información científico-técnica, enfermedad por coronavirus, COVID-19   04.04.2020

Informe do Ministerio de Sanidade sobre os aspectos éticos en situacións de pandemia: O SARS-CoV-2 02.04.2020

Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2 (COVID-19) 30.03.2020

Medidas Hixiénicas para a prevención de contaxios 30.03.2020

Información científico-técnica, enfermedad por coronavirus, COVID-19   26.03.2020

Listaxe de  virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e hixiene humana (PT1) 25.03.2020      

Recomendacións para o manexo, prevención e control de  COVID-19 en Unidades de Diálises 25.03.2020

Primeira Nota informativa para provedores e fabricantes de biocidas 25.03.2020

Guía de prevención e control fronte ao COVID-19 en residencias de maiores e outros centros de servizos sociais de carácter residencial. 24/3/20

Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao coronavirus 24/3/20

Medidas Hixiénicas para a prevención de  contagios 23.03.2020     

Manexo pediátrico en atención primaria do  COVID-19 23.03.2020

Procedemento de limpeza viaria ante a pandemia do coronavirus COVID-19. 23/3/20

Manexo clínico do COVID-19: atención hospitalaria 23.03.2020

Manexo clínico do COVID-19: tratamento médico 23.03.2020

Prevención e control da infección no manexo de pacientes con COVID-19 20.02.2020

Manexo clínico do COVID-19: unidades de coidados intensivos 19.03.2020

Manexo da muller embarazada e o neonato con COVID-19 17.03.2020

Procedemento de actuación fronte a enfermidade por SARS-CoV-2 (COVID-19)  15.03.2020

Guía de actuación cos profesionais sanitarios no caso de exposicións de risco no ámbito sanitario  15.03.2020

Procedemento para o manexo de cadáveres de casos de COVID-19  13.03.2020

Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao novo coronavirus (SARS-COV-2) 11.03.2020

INFOGRAFÍA: Recomendacións para profesionais sanitarios 09.03.2020

 Manexo en urxencias de pacientes con sospeita de COVID-19  09.03.2020

Manexo en Atención Primaria de casos de COVID-19 09.03.2020

Manexo domiciliario de casos de COVID-19 09.03.2020

Informe técnico: SARS-CoV e COVID-19   06.03.2020

Declaración do brote de SARS-CoV-2 como unha Emerxencia de Saúde Pública de Importancia Internacional (ESPII) por parte da OMS 31.01.2020

 

2.- INFORMACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA-

Efectividade das medidas preventivas. 22.11.2022 Ministerio de Sanidade

Parámetros epidemiolóxicos. 13.01.2022 Ministerio de Sanidade

Información microbiolóxica e variantes. 13.01.2022 Ministerio de Sanidade

Información clínica. 28.10.2021 Ministerio de Sanidade

Inmunidade e desenvolvemento de vacinas. 15.10.2021 Ministerio de Sanidade

Inmunidade e desenvolvemento de vacinas. 15.09.2021

Información sobre a inmunidade fronte a COVID-19. 20.08.2021 Ministerio de Sanidade

Parámetros epidemiolóxicos. 10.08.2021 Ministerio de Sanidade

COVID-19 en distintas contornas e grupos de persoas. 02.08.2021 Ministerio de Sanidade

Inmunidade e desenvolvemento de vacinas. 29.07.2021 Ministerio de Sanidade

Información microbilóxica e variantes. 21.06.2021

Parámetros epidemiolóxicos. 28.05.2021 Ministerio de Sanidade

Información clínica. 28.05.2021 Ministerio de Sanidade

Parámetros epidemiolóxicos. 20.05.2021 Ministerio de Sanidade

Inmunidade e desenvolvemento de vacinas. 20.05.2021 Ministerio de Sanidade

Transmisión de SARS-CoV-2. 07.05.2021 Ministerio de Sanidade

Inmunidade e desenvolvemento de vacinas. 30.04.2021 Ministerio de Sanidade

COVID-19 en distintas contornas e grupos de persoas. 29.04.2021 Ministerio de Sanidade

Parámetros epidemiolóxicos. 23.04.2021. Ministerio de Sanidade

Transmisión de  SARS- CoV-2. 25.03.2021

Parámetros epidemiolóxicos. 25.03.2021

Información  microbiológica e variantes. 25.03.2021

Inmunidade e desenvolvemento de vacinas. 25.03.2021

Información clínica. 25.03.2021

COVID-19 en distintos grupos de persoas e contornas. 25.03.2021

Efectividade das medidas preventivas. 25.03.2021

Versións previas información científica-técnica

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS