Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
informe
Observatorio de condicións de traballo
2/10/2013 INSHT
O Observatorio Estatal de Condicións de Traballo ven de publicar o Informe anual de accidentes de traballo no Estado español do ano 2012.
Informe OSHA seguridade e saúde no traballo
1/7/2013 EU-OSHA
No informe identifícanse os temas máis importantes da investigación en materia de seguridade e saúde no traballo (SST) nos próximos anos.
Informe OSHA 2012
19/6/2013 EU-OSHA
Nun contexto de incerteza económica permanente, a Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA) presenta no seu Informe Anual correspondente 2012 o intenso labor desenvolvido polo organismo co fin de promover a importancia que reviste para todo tipo de empresa un axeitado labor preventivo en materia de seguridade e saúde no traballo. Nun momento en que se debate a próxima estratexia que substituirá a aplicada pola Unión Europea en materia de SST durante o período 2007-2012, a Dra. Christa Sedlatschek, Directora da EU-OSHA, sostén que este é o momento de avogar, máis que nunca, dende un punto de vista ético e económico, pola saúde e a seguridade no lugar de traballo.
Imaxen da Axencia Europea
17/6/2013 EU-OSHA
Para dotar aos mozos con técnicas, coñecementos e actitudes en materia de SST, a educación sobre riscos debe incorporarse ao currículo escolar, a partir da escola primaria. O enfoque escolar holístico da SST integra a educación sobre riscos e a xestión da seguridade e a saúde na escola en todas as actividades escolares, así como o seu funcionamento, converténdoas en parte integrante da vida escolar.
Informe sobre o estado da seguridade e saúde laboral
7/5/2013 INSHT
O informe detalla as principais actividades desenvolvidas durante o ano 2011 polas Institucións Públicas que integran o Sistema Nacional de Prevención, as novidades normativas e os avances na regulación dos convenios colectivos da seguridade e saúde no traballo e afonda nas estatísticas de danos á saúde con especial referencia aos accidentes de traballo e enfermidades profesionais.
Logo OMS
3/5/2013 SAÚDE
Por primeira vez na historia da Organización Mundial da Saúde (OMS), estableceuse "a mellora do benestar da poboación" como unha prioridade sanitaria. Así o recolle o último informe da Oficina Rexional Europea da OMS, que leva por título: “Informe Europeo da Saúde 2012 - trazando o camiño cara ao benestar” (European Health Report, 2012 - charting the way to well-being), dado a coñecer a finais de marzo de 2013.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais