Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
EPI Portal Temático INSHT
4/10/2011 INSHT
Este portal temático, relacionado cos Equipos de Protección Individual, permite ao usuario acceder a información sobre a Selección e uso de tales equipos, así como sobre o proceso de Certificación e sobre os aspectos máis relevantes da Normalización técnica dos mesmos.
Risco químico Portal Temático INSHT
4/10/2011 INSHT
Este portal recompila toda a información sobre risco químico contida no sitio web do INSHT.
Riscos biolóxicos
4/10/2011 INSHT
O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo, INHST, ven de poñer en marcha un portal sobre risco biolóxico co ánimo de fomentar a mellora das condicións de seguridade e saúde dos traballadores que, como consecuencia da súa actividade laboral, poden estar ou están expostos a contaminantes biolóxicos.
Trastornos musculoesqueléticos
27/9/2011 INSHT
Neste portal temático, que ven de poñer en marcha o INSHT, analízanse os trastornos musculoesqueléticos máis frecuentes, ofrécense métodos de avaliación e indicacións sobre boas prácticas. Tamén pode consultarse unha descripción dos factores que poden contribuir á aparición dos TME e se ofrecen orientacións para a súa identificación e control.
Proxecto OIRA
21/9/2011 Avaliación de riscos
O proxecto para o desenvolvemento dunha ferramenta interactiva de avaliación de riscos en liña (OIRA), inaugurado oficialmente no XIX Congreso Mundial sobre Seguridade e Saúde no Traballo celebrado en Istambul, constitúe a primeira iniciativa comunitaria orientada a facilitar o avaliación de riscos no lugar de traballo. Desenvolvida pola Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA), esta innovadora ferramenta axudará a 20 millóns de microempresas e pequenas empresas europeas a mellorar a seguridade e saúde dos seus traballadores analizando os riscos a través dunha aplicación web gratuíta doada de utilizar.
INSHT
15/9/2011 INSHT
Toda a información sobre límites de exposición profesional
Traballador con protección respiratoria
14/9/2011 Nova ferramenta en materia de prl
Ofrece información sobre situacións de traballo perigosas con fins preventivos. Descríbense situacións de traballo reais nas que se produciron ou poden producirse danos á saúde dos traballadores, identificando os elementos máis relevantes para a súa prevención , así como as medidas preventivas máis axeitadas.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais