Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Guía de actuación ante a exposición ocupaciónal a axentes biolóxicos de transmisión sanguínea.
30/5/2012 ANMTAS
Esta guía é froito da iniciativa conxunta e do convenio de colaboración asinado en 2009 entre a Asociación Nacional de Medicina del Trabajo no Ámbito Sanitario (ANMTAS ) e o Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) a través da Escola Nacional de Medicina del Trabajo (ENMT), ao obxecto de promover actividades de divulgación científica sobre boas prácticas no exercicio da medicina do traballo dentro do Sistema Nacional de Saúde.
INSHT
15/5/2012 INSHT
O INHST presenta a versión "online" do Catálogo de Publicacións do INSHT 2012 que recolle, principalmente, as últimas publicacións incorporadas ao Fondo Editorial do INSHT. Como mellora en relación coas edicións anteriores permiten enlazar, só con "clicar" nos títulos das diferentes publicacións (libros, fichas, carteis, etc.), coa ficha da publicación que recolle un pequeno resumo do contido e posibilita a descarga e/ou compra "en liña" do documento, segundo o caso.
INFOCARQUIM
8/5/2012 INSHT
O INSHT ven de publicar, no apartado Ferramentas para a PRL e no catálogo de publicacións da páxina do INSHT, a nova versión da base de datos INFOCARQUIM (Información sobre carcinóxenos químicos), incluíndo agora os reprotóxicos de categorías 1A e 1B e as listaxes completas de cancerígenos, mutágenos e reprotóxicos (CMR) 1A e 1B.
INSHT
25/4/2012 INSHT
O INSHT publicou un traballo no que se estudia cómo se enfrentan as empresas aos procesos de reestructuración e qué criterios diferencian ás que obteñen mejores resultados na evitación o disminución dos danos ocasionados que inevitablemente se xeran nestas situacións.
INSHT
3/4/2012 INSHT
Ferramenta de axuda aos profesionais sanitarios para identificar e, no seu caso, notificar á autoridade competente aquelas enfermidades relacionadas co traballo e que puidesen ser consideradas como enfermidade profesional segundo contempla o RD 1299/2006, de 10 de novembro, polo que se aproba o cadro de enfermidades profesionais no sistema da Seguridade Social e establécense criterios para a súa notificación e rexistro.
INVASSAT
26/3/2012 Ergonomía
O Instituto Valenciano de Seguridade e Saúde no Traballo (INVASSAT) presentou o Método ERGOPAR, para a prevención, detección e redución dos trastornos musculoesqueléticos coa filosofía da ergonomía participativa. Un dos obxectivos é que sexan os propios traballadores os que contribúan a reducir este tipo de lesións, responsables do 46% das baixas laborais.
OIT
16/3/2012 OIT
Este repertorio de recomendacións prácticas pretende proporcionar orientación sobre seguridade e saúde na utilización da maquinaria no lugar de traballo. Entre o 29 de novembro e o 7 de decembro de 2011, celebrouse en Xenebra unha reunión de expertos que tratou sobre seguridade na utilización da maquinaria; de ahí xurdiu un repertorio de recomendacións prácticas sobre seguridade e saúde na utilización da maquinaria.
EMAKUNDE Instituto Vasco da Muller
26/1/2012 EMAKUNDE
O Instituto Vasco da Muller (Emakunde) puxo a disposición das empresas un protocolo para combater o acoso sexual e sexista no traballo, ante a demanda, por parte das empresas, de asesoramento e pautas a seguir nestes supostos.
Risco químico: sistemática para a avaliación hixiénica
29/11/2011 INSHT
Manual elaborado polo Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo, no que se presenta un procedemento de avaliación do risco químico centrado nos riscos derivados da exposición.
violencia no traballo
10/11/2011 Psicosocial
No ámbito laboral as situacións de violencia, aínda que sexan de baixa intensidade, rematan xerando contornas nocivas que repercuten, non só sobre os actores directamente implicados, senón tamén sobre a empresa no seu conxunto e, en certa medida, sobre a sociedade.
Proxecto OIRA
21/9/2011 Avaliación de riscos
O proxecto para o desenvolvemento dunha ferramenta interactiva de avaliación de riscos en liña (OIRA), inaugurado oficialmente no XIX Congreso Mundial sobre Seguridade e Saúde no Traballo celebrado en Istambul, constitúe a primeira iniciativa comunitaria orientada a facilitar o avaliación de riscos no lugar de traballo. Desenvolvida pola Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA), esta innovadora ferramenta axudará a 20 millóns de microempresas e pequenas empresas europeas a mellorar a seguridade e saúde dos seus traballadores analizando os riscos a través dunha aplicación web gratuíta doada de utilizar.
Portada notas explicativas de axudas o diagnostico de enfermedades
11/8/2010 Instituto Nacional de Medicina e Seguridade no traballo.

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Portada Guía para acción preventiva  colocador de solos
10/8/2010 Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Portada Guía para acción preventiva  escaiolista
10/8/2010 Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Portada guía técnica a plantas de asfalto
14/7/2010 Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais