Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
INVASSAT
26/3/2012 Ergonomía
O Instituto Valenciano de Seguridade e Saúde no Traballo (INVASSAT) presentou o Método ERGOPAR, para a prevención, detección e redución dos trastornos musculoesqueléticos coa filosofía da ergonomía participativa. Un dos obxectivos é que sexan os propios traballadores os que contribúan a reducir este tipo de lesións, responsables do 46% das baixas laborais.
OIT
16/3/2012 OIT
Este repertorio de recomendacións prácticas pretende proporcionar orientación sobre seguridade e saúde na utilización da maquinaria no lugar de traballo. Entre o 29 de novembro e o 7 de decembro de 2011, celebrouse en Xenebra unha reunión de expertos que tratou sobre seguridade na utilización da maquinaria; de ahí xurdiu un repertorio de recomendacións prácticas sobre seguridade e saúde na utilización da maquinaria.
Portal Temático: Promoción da saúde no traballo
21/2/2012 INSHT
O INSHT pon en marcha un portal temático adicado á promoción da saúde no traballo.
EMAKUNDE Instituto Vasco da Muller
26/1/2012 EMAKUNDE
O Instituto Vasco da Muller (Emakunde) puxo a disposición das empresas un protocolo para combater o acoso sexual e sexista no traballo, ante a demanda, por parte das empresas, de asesoramento e pautas a seguir nestes supostos.
cvida e ibv
19/1/2012 IBV Instituto de Biomecánica de Valencia
O Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) dispón dunha aplicación que permite aos usuarios medir a súa calidade de vida. Esta ferramenta, promovida pola Asociación CVIDA, facilita o acceso por parte do usuario a consellos e empresas que contribúan a mellorar a súa saúde e benestar.
Simulador seguridade construcción
17/1/2012 OSALAN
Osalan , o Instituto vasco de Seguridade e Saúde Laboral, vén de pór en funcionamento este simulador co fin de proporcionar unha ferramenta de axuda na formación dos traballadores do sector da constución.
Risco químico: sistemática para a avaliación hixiénica
29/11/2011 INSHT
Manual elaborado polo Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo, no que se presenta un procedemento de avaliación do risco químico centrado nos riscos derivados da exposición.
Modelo para a xestión da violencia ocupacional de orixe externo
18/11/2011 INSHT
O INSHT ven de publicar na súa páxina web unha nova ferramenta orientada fundamentalmente ás Pemes, e dentro delas ás que desenvolven a súa actividade nos sectores da sanidade, hostalería, educación e transporte e almacenamento, sendo posible a súa utilización noutros sectores de actividade que poidan ter casos de violencia ocupacional externa como pode ser a banca, os comercios, etc.
reach
17/11/2011 Hixiene
O Instituto de Saúde e Seguridade no Traballo e o Seguro Social de Accidentes alemáns puxeron en liña unha ferramenta para a avaliación do risco que se adapta tamén aos requisitos de REACH. A ferramenta, creada en colaboración cos desarrolladores do “Dutch Stoffenmanager”, abarca a exposición dérmica e por inhalación, e está especialmente deseñada para sustancias para as que non existen límites de exposición profesional nin métodos de medición aprobados. Un modelo de avaliación da exposición permite axustarse aos parámetros do Regulamento REACH.
violencia no traballo
10/11/2011 Psicosocial
No ámbito laboral as situacións de violencia, aínda que sexan de baixa intensidade, rematan xerando contornas nocivas que repercuten, non só sobre os actores directamente implicados, senón tamén sobre a empresa no seu conxunto e, en certa medida, sobre a sociedade.
Ergonomía Portal INSHT
6/10/2011 INSHT
A estrutura do portal de Ergonomía recolle a información que sobre este tema disponse no INSHT, a partir dunha concepción teórica dos diversos aspectos que deben considerarse no ámbito da Ergonomía, é dicir a consideración do traballo como un sistema.
Portal Psicosocioloxía INSHT
6/10/2011 INSHT
Neste Portal temático atoparemos a información máis relevante dende o punto de vista preventivo en materia psicosocial.
Sector Agrario: Portal Temántico INSHT
5/10/2011 INSHT
O portal temático do Sector Agrario do INSHT está estruturado en cinco seccións: información xeral sobre o sector agrario, praguicidas agrícolas (produtos fitosanitarios), maquinaria, gandaría e traballos forestais.
Portal transportista autónomo
5/10/2011 INSHT
Portal temático orientado ao profesional Transportista Autónomo. Recolle aqueles documentos, noticias e contidos de prevención do Portal do INSHT que lle poden ser de axuda para xestionar a seguridade e saúde no seu traballo.
EPI Portal Temático INSHT
4/10/2011 INSHT
Este portal temático, relacionado cos Equipos de Protección Individual, permite ao usuario acceder a información sobre a Selección e uso de tales equipos, así como sobre o proceso de Certificación e sobre os aspectos máis relevantes da Normalización técnica dos mesmos.
Risco químico Portal Temático INSHT
4/10/2011 INSHT
Este portal recompila toda a información sobre risco químico contida no sitio web do INSHT.
Riscos biolóxicos
4/10/2011 INSHT
O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo, INHST, ven de poñer en marcha un portal sobre risco biolóxico co ánimo de fomentar a mellora das condicións de seguridade e saúde dos traballadores que, como consecuencia da súa actividade laboral, poden estar ou están expostos a contaminantes biolóxicos.
Trastornos musculoesqueléticos
27/9/2011 INSHT
Neste portal temático, que ven de poñer en marcha o INSHT, analízanse os trastornos musculoesqueléticos máis frecuentes, ofrécense métodos de avaliación e indicacións sobre boas prácticas. Tamén pode consultarse unha descripción dos factores que poden contribuir á aparición dos TME e se ofrecen orientacións para a súa identificación e control.
Proxecto OIRA
21/9/2011 Avaliación de riscos
O proxecto para o desenvolvemento dunha ferramenta interactiva de avaliación de riscos en liña (OIRA), inaugurado oficialmente no XIX Congreso Mundial sobre Seguridade e Saúde no Traballo celebrado en Istambul, constitúe a primeira iniciativa comunitaria orientada a facilitar o avaliación de riscos no lugar de traballo. Desenvolvida pola Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA), esta innovadora ferramenta axudará a 20 millóns de microempresas e pequenas empresas europeas a mellorar a seguridade e saúde dos seus traballadores analizando os riscos a través dunha aplicación web gratuíta doada de utilizar.
INSHT
15/9/2011 INSHT
Toda a información sobre límites de exposición profesional
Traballador con protección respiratoria
14/9/2011 Nova ferramenta en materia de prl
Ofrece información sobre situacións de traballo perigosas con fins preventivos. Descríbense situacións de traballo reais nas que se produciron ou poden producirse danos á saúde dos traballadores, identificando os elementos máis relevantes para a súa prevención , así como as medidas preventivas máis axeitadas.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais