Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Imaxen do ISSG
23/11/2011 Saúde laboral
A Consellería de Traballo e Benestar, a través do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA), está a desenvolver un estudo epidemiolóxico entre máis dun millar de mariscadoras que rematará a finais deste mes. En concreto, xa se levaron a cabo 957 recoñecementos médicos específicos entre este sector co fin de detectar as causas de enfermidades relacionadas co traballo deste colectivo e, desta maneira, poder asesorarlles en medidas axeitadas de prevención. Esta iniciativa estase a desenvolver ao abeiro dun convenio asinado coa Consellería do Mar e a Federación Galega de Confrarías.
Carmen Diego
21/11/2011 Saúde laboral
A XXXVIII Reunión Anual de Sogapar (Sociedade Galega de Patoloxía Respiratoria, Pneumolóxica e Cirurxía Torácica) e a XXVIII Reunión Galaico Duriense chegaron onte ao seu fin no Hospital Naval, onde se deron cita máis de 120 profesionais de Galicia, Portugal, Reino Unido, Barcelona, Madrid e Oviedo. A través de 43 comunicacións orais e tipo póster, tres mesas redondas e dúas conferencias tratáronse aspectos ocupacionais e ambientais relacionados coa pneumoloxía.
Rehabilitación
17/11/2011 Seguridade
Os sectores da construción e rehabilitación de vivendas sufriron duramente os embates da crise. A pesar de que a actividade do segundo mantense e ten unha expectativa de crecemento polos plans desenvolvidos polas distintas administracións, o índice de sinistralidade segue sendo alto. Neste sentido, urxe implantar unha verdadeira cultura preventiva, sobre todo nas comunidades de propietarios. A comunidade de propietarios non é diferente a calquera empresa no que a prevención de riscos laborais se refire. Isto é, é responsable de facer todo o posible para evitar os accidentes dos seus empregados nas súas instalacións, aínda que se trate dun traballador contratado a través dunha subcontrata.
Hepatopías tóxicas laborais
15/11/2011 INSHT
No ámbito laboral, existe unha gran cantidade de axentes químicos capaces de provocar dano hepático. Neste documento técnico exponse cales son as sustancias máis comunmente implicadas, que tipo de lesións son as máis habituais, que mecanismos fisiopatológicos están involucrados na súa orixe, cales son as medidas de vixilancia da saúde a aplicar sobre os traballadores e que factores son os máis importantes a ter en conta á hora de coñecer os riscos, vixiar a saúde dos traballadores posiblemente expostos e determinar a aptitude dun traballador que está nun posto de traballo no que exista risco de exposición a sustancias químicas capaces de producir dano sobre o fígado.
Vandellós 2
9/11/2011 Seguridade
O tres centrais nucleares da provincia de Tarragona -Vandellòs II e Ascó I e II- contan cun simulador de factores humanos, o primeiro deste tipo en toda España. A Asociación Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV) presentou hoxe o simulador, situado no polígono Lles Tàpies de Vandellòs i L'Hospitalet de l'Infant, co que se pretende formar aos traballadores de ANAV para que saiban "que facer cando estean no seu posto de traballo ante determinadas situacións", explicou o director xeral de ANAV, José María Grávaos.
Imaxen do ISSG
4/11/2011 Risco químico
O ISSGA, está a desenvolver un proxecto que comezou no ano 2010 e que continúa durante o 2011 coa finalidade de elaborar un “MAPA DE RISCO QUÍMICO DE GALICIA”.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais