Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Saúde laboral e prevención de riscos no ensino
23/11/2015 SAÚDE LABORAL
Riscos psicosociais como a sobrecarga de traballo, as demandas relacionais dos alumnos, dos compañeiros de traballo e das familias dos alumnos, a falta de apoio social e de recoñecemento á súa laboura docente, son as principais causas da aparición de estrés, do síndrome bournout e de estados de ansiedade que, rematan por constituir un dos principais problemas de saúde laboral do sector do ensino.
SENTENZA AMIANTO
20/11/2015 AMIANTO
O Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco (TSJPV) ratificou a condena a Compagnie Internationale deas Wagon List e a Renfe do Xulgado o Social Número 1 de San Sebastián, e deberán abonar un total de 476.451,72 euros, á viúva e filla dun traballador falecido por mesotelioma pleural.
Nanomateriais
17/11/2015 HIXIENE
A partir da entrada en vigor do rexistro, as empresas belgas deben declarar as sustancias químicas que, en virtude da lexislación belga, se consideran nanomateriais e que se produciron, importaron ou distribuíron con fins profesionais con anterioridade, tamén terán que rexistrar os seus materiais antes de colocalos no mercado.
TJUE
27/10/2015 HIXIENE
O Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TXUE), non seguiu a interpretación da Comisión -xeneralmente favorable ás empresas- e fallou a favor da interpretación dada por cinco Estados membros en relación a un punto do regulamento REACH sobre sustancias químicas "extremadamente preocupantes" (SET), debido ás súas propiedades carcinóxenas, mutáxenas ou tóxicas. Esta decisión obriga a que os vendedores dos produtos que conteñan estas sustancias deban informar aos seus clientes.
Portada amianto PERIGO
30/9/2015 Amianto
A Seguridade Social, logo de moitas revindicacións dos axentes sociais e constantes reclamacións da CIG nestes últimos anos, acorda a súa inclusión como enfermidade profesional, que se plasmará nun futuro Real Decreto. Recoñécese así o perigo potencial ao que están expostos os traballadores/as da construción naval ou da industria mineira en contacto con este material.
PRL HOSTALARÍA
24/9/2015 XESTIÓN PREVENTIVA
Un dos problemas do crecemento que se prevé para a hostalería durante os próximos meses é a falta de formación en prevención laboral de moitos dos traballadores eventuais. Segundo datos de Prevención, só un 52% dos locais de hostalería e restauración do Estado ten un plan de prevención de riscos laborais con formación adecuada para evitar accidentes e lesións.
Amianto sinal
11/9/2015 amianto
Os exdirectivos estaban acusados de homicidio culposo gravoso pola morte de vinte catro traballadores a consecuencia de tumores orixinados pola exposición ao amianto en dúas fábricas nas décadas de 1970 e 1980; o xuíz da VI Sección Penal do Tribunal encargado do caso, condeounos a penas que van dende os tres ata os sete anos e oito meses de prisión.
Smartphones
10/9/2015 Psicosocial
Un acordo entre os grandes sindicatos e dúas patronais do sector de asesoría técnica, inxeñería, servizos informáticos, recursos humanos e consultoría permitiu modificar a lexislación co fin de tentar poñer fin ás xornadas interminables dos traballadores/as deste sector. Así, segundo esta nova normativa, os traballadores/as non terán que respostar correos de traballo logo das seis da tarde, hora de remate da xornada laboral.
Enfermeiras
31/7/2015 Enfermidade profesional
A traballadora sanitaria contaxiada no exercicio da súa actividade laboral, tivo que vencer a resistencia da mutua, que negaba o recoñecemento da orixe laboral e recomendaba a tramitación dunha incapacidade temporal a través do seu médico de cabeceira.
Amianto perigo
31/7/2015 amianto
Todas as formas de amianto, ou asbesto, están considerados como carcinóxenos humanos pola Axencia Internacional para a inventigación do cancro (IARC). Segundo unha declaración oficial presentada polo Colleguim Ramazzini (organización internacional formada por 180 expertos en saúde ambiental e ocupacional de 35 países) a exposición ao amianto causa en todo mundo unhas 107.000 mortes; dende o ano 1993 esta organización pide a prohibición total de extracción e uso do amianto.
energía eólica
28/7/2015 Seguridade
Recentemente no marco do Congreso da American Society Engineers, especialistas en seguridade trataron os riscos aos que están expostos os traballadores/as que se encergan do mantemento de aeroxeradores. Riscos que se teñen incrementado nos últimos tempos a medida que os equipos se fan máis grandes e numerosos.
mariscadora
20/7/2015 sentenza
O Xulgado do Social número 3 de Pontevedra asina unha sentenza na que se recoñece a unha mariscadora de a pe o dereito a ser indemnizada polo Instituto Social da Mariña por un accidente de tráfico acaecido en novembro de 2014, cando se desprazaba nun furgón no que levaba o marisco, da praia á lonxa.
Amianto perigo
7/7/2015 AMIANTO
O pasado 24 de xuño celebrouse a xornada "Freeing Europe safely from asbestos", organizada polo Comité Económico e Social Europeo (CESAMENTO) e o Comité das Rexións, e co apoio da Federación Europea de Traballadores da Construción e a Madeira, a Federación Europea da Industria da Construción e organizacións de apoio ás vítimas deste axente canceríxeno, sobre retirada segura de amianto en Europa.
ladrillo refractario
30/6/2015 Hixiene
A Dirección Provincial do Instituto Nacional da Seguridade Social en Gipuzkoa recoñeceu a enfermidade profesional tras o falecemento de Mohamed B.A., por EPOC e insuficiencia respiratoria severa, engrosamentos nodulares, pleurais e cancro de pulmón. O traballador faleceu con 67 anos o pasado 11 de Outubro, tras 20 anos de traballo na fabricación de ladrillos refractarios, e logo de estar exposto a un intenso ambiente pulvíxeno e varías substancias cancerígenas nese período laboral.
IARC
29/6/2015 IARC
A Axencia Internacional para a Investigación sobre o Cancro (IARC) avaliou a carcinoxeneidade dos insecticidas gamma-hexaclorociclohexano (coñecido como lindano), o diclorodifeniltricloroetano (DDT) e do herbicida acedo 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), o máis empregado no mundo. Un total de 26 expertos de 13 países, convocados polo Programa de Monografías da IARC, clasificou o insecticida lindano como 'carcinóxeno para os humanos' (inclúense dentro do denominado Grupo 1), aínda que non se acharon probas suficientes para a carcinoxeneidade en humanos do lindano no linfoma non Hodgkin (LNH).
Traballador lousa
26/6/2015 Silicose
O Consello Xeral do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) aprobou, na súa reunión do día 25 de xuño, proceder a un cambio de criterio sobre o o tratamento asistencial aos traballadores/as afectados/as de silicose de 1º grao. Deste xeito, recoñecerase a incapacidade permanente total para quen presente esta doenza e na súa empresa non exista un posto de traballo alternativo libre de pó.
Bombeiro
15/6/2015 Hixiene
Os fumes producidos nos incendios son os responsables de máis da metade das lesións e mortes que se producen nos incendios. Os riscos para a saúde teñen crecido nos últimos tempos debido ao incremento no uso de materiais construtivos que ao queimarse producen fumes canceríxenos. Os bombeiros están constantemente expostos na súa vida profesional a estos fumes, que en moitos casos son canceríxenos.
Progreso cara á eliminación das enfermidades relacionadas co amianto
11/6/2015 amianto
Segundo o informe "Progreso cara á eliminación das enfermidades relacionadas co amianto", presentado na reunión de alto nivel sobre o medio ambiente e a saúde celebrada en Haifa (Israel) o 30de abril, o amianto é responsable da metade das mortes por cancro debidas ao traballo. De acordo coas novas estimacións, as mortes por mesotelioma en 15 países europeos custan á sociedade máis de 1,5 millóns de euros ao ano.
tractor
10/6/2015 Seguridade
Galiza conta con 403.000 tractores, o 15% do parque de vehículos de uso agrícola se temos en consideración o total do parque estatal. Tendo en conta tamén o ámbito estatal, o 15% dos accidentes con tractor no ano 2014 tiveron lugar en Galiza. Dos 73 accidentes mortais que tiveron lugar en Galiza dende o 2011, 48 producíronse en actividades non profesionais, 23 na estrada e 2 en sinistros laborais. No que vai de 2015, xa son nove as persoas falecidas neste tipo de accidente.
seveso
9/6/2015 Seguridade
A Dirección Xeral de Protección Civil e Emerxencias publicou o proxecto de Real Decreto, polo que se aproban medidas de control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñen sustancias perigosas; este texto resulta da trasposición da Directiva 2012/18/UE (SEVESO III). O presente documento foi informado favorablemente pola Comisión Nacional de Protección Civil e a Comisión Interministerial Permanente de Armas e Explosivos. Actualmente, está pendente de aprobación polo Consello de Ministros.
crisotilo
8/6/2015 Hixiene
Os gobernos de Rusia e Kazajistán, os maiores exportadores de amianto do mundo, xunto cos de Zinbabwe, que quere reabrir as súas minas de amianto, e Kirguistán, aliado de Rusia, bloquearon a recomendación do comité científico da convención das Nacións Unidas así como as expectativas do resto dos participantes, máis de 160, na conferencia de maio de avaliación de substancias para a súa inclusión na lista do Convenio de Rotterdam. Segundo se estabelece no sistema, os acordos deben adoptarse por consenso.
Productos químicos
20/5/2015 Hixiene
Dende a Confederación Europea de Sindicatos (CES) repróchase á Comisión Europea que suspendese o traballo sobre a lexislación que protexe a traballadores e traballadoras de substancias químicas causantes de cancro. A secretaria xeral considera vergonzante que medidas destinadas a protexer a saúde de traballadores e traballadoras estean a ser tratadas por burócratas que as consideran unha carga innecesaria para a industria.
Saúde laboral e prevención de riscos no ensino
14/5/2015 Psicosocial
Os feitos tiveron lugar nun instituto en Bizcaia; o mal comportamento dunha alumna motivou que a docente a expulsara da clase, en presencia da coordinadora da ESO do centro; nese momento a profesora sufriu un episodio de angustia que lle impediu continuar coa súa actividade laboral. Ese mesmo día acudiu á mutua que diagnosticou ansiedade e lle recetou medicamentos específicos, pero non considerou que a orixe da patoloxía fose laboral.
PRL LEI
29/4/2015 XESTIÓN PREVENCIÓN
Cando se fan 20 anos da aprobación da LPRL, asínase o primeiro Plan de prevención de riscos laborais para a carreira xudicial estatal. Asinado polo Consello Xeral do Poder Xudicial, o Ministerio de Xustiza e as asociacións xudiciais, recolle características da actividade xudicial como por exemplo que a actividade non está sometida a horario concreto, que o número de asuntos repartidos a cada órgano xudicial non está sometido a limitación, as restricións que estabelecen os prazos que deben ser atendidos ou os riscos psicosociais.
Sentenza
23/4/2015 Psicosocial
O Congreso dos Deputados aprobou unha enmenda ao artigo 550 do Código Penal: a agresión en tempo de traballo a profesionais sanitarios (médicos/as, enfermeiros/as, fisioterapeutas, técnicos, etc.) ou docentes será tipificado como atentado á autoridade, o que conleva penas de ata atro anos de cárcere.
IARC
14/4/2015 IARC
A Axencia Internacional da ONU para a Investigación sobre o Cáncro (IARC), indicou que o herbicida glifosato e os insecticidas malatión e diazinón como "probablemente canceríxenos" sobre a base de probas limitadas en seres humanos; así mesmo, os insecticidas tetraclorvinfos e paratión foron clasificados como "posiblemente canceríxenos" á luz da "evidencia convincente" de animais de laboratorio.
dispositivos médicos
31/3/2015 Hixiene
O PVC, emprégase con asiduidade en diversos dispositivos médicos (como bolsas para infusión intravenosa, catéteres, dispositivos para nutrición enteral, …), así como en instalacións (pisos, alfombras, ventanas), guantes, batas ou cortinas, debido fundamentalmente ás súas propiedades físicas e ao reducido do seu custo. Este material expón aos pacientes a residuos nocivos durante o seu uso e é fonte de contaminantes perigosos durante a súa fabricación e eliminación, segundo se sinala dende a organización “Health Care Without Harm” (Saúde sen Daño).
Navantia
26/3/2015 Accidente laboral
O pasado martes tivo lugar no asteleiro de Navantia un accidente laboral no que faleceu un traballador dunha compañía auxiliar. Á espera dos resultados que se desprendan do informe sobre o sucedido, a CIG Industria reclama a Navantia que esixa ás compañías auxiliares que traballan nos estaleiros, a racionalización das xornadas de traballo e o cumprimento dos acordos asinados no ano 2001.
Sentenza túnel carpiano
11/2/2015 SENTENZA/XURISPRUDENCIA
Unha traballadora de profesión limpadora, presentou un recurso de casación para unificación de doutrina ante o Tribunal Supremo, que versaba sobre a cualificación como enfermidade profesional da síndrome de túnel carpiano bilateral.
Sentenza amianto
12/12/2014 AMIANTO
Un xuíz de Barcelona condenou ao fabricante de materiais de construción Uralita a indemnizar con 86.276 euros a un antigo empregado pola morte da súa muller, que faleceu en 2011 como consecuencia da exposición ao amianto impregnado na roupa do seu marido.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais