Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
música
21/6/2016 ergonomía
Tres de cada catro músicos teñen padecido algún tipo de lesión debida ao seu traballo; as posturas, o peso dos instrumentos (un saxo, que vai colgado do pescozo, pesa tres kilos, un violín, que se sostén coa mandíbula, medio kilo), e os movementos repetitivos poden causar lesións que en determinados casos non permiten seguir tocando. A pesares de que os problemas de dor causados por tocar un instrumento sempre foron habituais entre os profesionais, os músicos están a recibir pouca atención asistencial. Médicos e fisioterapeutas especialistas neste tipo de casos intentan conseguir para eles o recoñecemento que conqueriu a mediciña deportiva.
Piñeiral
20/6/2016 Accidente laboral
Un traballador monfortino morreu aos 34 anos de idade vítima dun accidente mortal durante unha tala forestal, supoñendo o quinto accidente mortal na industria madeireira galega nun ano. O traballador acudira cun grupo de compañeiros da empresa madeireira de Sober na que traballaba a realizar unha curta de piñeiros nun dos monte comunais da ladeira sur do Alto dá Moá, que separa os municipios de Ribas de Sil e San Xoán de Río. O traballador morreu esmagado polo tronco dun piñeiro que estaba a cortar, nun sinistro ocorrido nunha zona de monte de difícil acceso e que sufrira un importante incendio durante o verán pasado.
Radiacións ionizantes I
7/6/2016 HIXIENE
Os efectos carcinoxénicos das radiacións ionizantes usadas no diagnóstico médico coñécense desde hai moito tempo e a evidencia científica non deixou de crecer. Con todo, ata hai poucos anos nin a industria tecnolóxica, nin os profesionais, nin os responsables sanitarios estaban suficientemente concienciados sobre este risco.
pesca
30/5/2016 saude laboral
En 2013, os interlocutores sociais da UE no sector pesqueiro alcanzaron un acordo polo que se propoñía harmonizar o Dereito da UE co Convenio sobre o traballo na pesca de 2007 da Organización Internacional do Traballo (OIT). Logo do acordo dos interlocutores sociais sobre as condicións de traballo no sector da pesca, a Comisión Europea ven de transformar ese acordo en proposta de Directiva, que ofrecerá un maior nivel de protección aos pescadores da UE.
Extracción fumes soldadura
19/5/2016 Saúde laboral
Un grupo de profesores/as do departamento de Economía e Administración de Empresas da Universidade de Málaga publicaron no International Journal of Industrial Ergonomics un estudo denominado Valoración dos riscos comparativos derivados das actividades de mantemento de automóbiles: híbridos, batería eléctrica, e coches de célula de combustíble de hidróxeno.
Médica
10/5/2016 Saúde laboral
Os traballadores/as dos servizos das urxencias médicas están expostos a agresións físicas e verbais, que poden vir tanto dos propios pacientes como das persoas que os acompañan. A Universidade Complutense de Madrid realizou un traballo sobre as agresións que sofren os profesionais das urxencias extrahospitalarias (aquelas que se teñan lugar fora dos recintos hospitalarios, como pode ser a atención en domicilios, vías urbanas ou servizos de atención primaria); entre as súas conclusións, atopamos que o 89% dos traballadores/as do SUMMA 112 (Madrid) que sufriron agresións, presentou síntomas de estrés postraumático.
Sentenza amianto
20/4/2016 Amianto
A Sala do social do Tribunal Superior de Xustiza de Cantabria confirma a sentenza ditada polo Xulgado do Social nº 3 de Santander, que impuxo a recarga ao constatar que a empresa non adoptara as medidas de seguridade vixentes cando o traballador tivo contacto o amianto, nos anos setenta. Esta recarga se abonará sobre a pensión de viuvez dunha muller cuxo home faleceu por mor dunha grave enfermidade pulmonar provocada polo contacto directo con amianto, material co que traballou durante seis anos.
traballador queimado
13/4/2016 PSICOSOCIAL
Segundo o estudo, realizado pola Unidade de Investigación Psicosocial da Conduta organizacional da Universitat de València, o exceso de alumnos por aula ou de tarefas de xestión, son factores que reducen a capacidade laboral do docente, provocan problemas de saúde e incrementan o absentismo.
Amianto perigo
29/2/2016 Amianto
Para a realización desta tese doutoral, presentada na Universidade de A Coruña, foron analizados os casos de 681 traballadores, cunha idade media de 65 anos, un tempo medio de exposición de 20 anos, e un tempo medio de latencia de 41 anos. Dentro do colectivo se estimou a posible influencia do tabaquismo, determinando que un 72,3% dos traballadores consumían tabaco, cunha media de 24,89 cigarrillos ao día. Así mesmo, se considerou que un 30,3% tiñan algún antecedente neumolóxico.
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
2/2/2016 Comisión Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo
En decembro do ano pasado o pleno da Comisión Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (CNSST) aprobou o informe "Análise da sinistralidade e as súas causas en obras menores". Os datos incluídos no devandito informe permiten establecer unha asociación entre os accidentes graves e mortais en obras menores, e a falta de cumprimento por parte das empresas contratistas sobre as súas obrigas en materia de prevención de riscos laborais (PRL). Así mesmo, segundo a CNSST, denótase unha insuficiente implicación dos promotores na integración da PRL na fase de concepción e contratación dos traballos, o que pode supor, entre outros aspectos, a selección de empresas con insuficiente estrutura e xestión preventivas para executar os traballos.
traballador autónomo
28/12/2015 ACCIDENTE LABORAL
A data 31 de outubro do presente ano 2015, son só 600.646 traballadores autónomos que no conxunto do Estado cotizan voluntariamente para cubrir as súas prestacións por accidentes de traballo e enfermidades profesionais. Este é o número máis baixo de cotizantes voluntarios dende que existe esta prestación. A finais de decembro de 2013 o número era de 637.269 e a finais de 2014 de 623.940. O descenso no acumulado do ano chega ao 3,8 %.
SENTENZA AMIANTO
23/11/2015 AMIANTO
A empresa guipuscoana Arcelor Mittal Bergara foi condeada baixo sentenza a indemnizar con 71.519 euros aos fillos dunha ama de casa que faleceu de mesotelioma, unha enfermidade directamente relacionada co amianto, tras pasar anos lavando a roupa de traballo do seu marido, cuxa actividade se desenvolvía en permanente contacto con este material.
Saúde laboral e prevención de riscos no ensino
23/11/2015 SAÚDE LABORAL
Riscos psicosociais como a sobrecarga de traballo, as demandas relacionais dos alumnos, dos compañeiros de traballo e das familias dos alumnos, a falta de apoio social e de recoñecemento á súa laboura docente, son as principais causas da aparición de estrés, do síndrome bournout e de estados de ansiedade que, rematan por constituir un dos principais problemas de saúde laboral do sector do ensino.
SENTENZA AMIANTO
20/11/2015 AMIANTO
O Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco (TSJPV) ratificou a condena a Compagnie Internationale deas Wagon List e a Renfe do Xulgado o Social Número 1 de San Sebastián, e deberán abonar un total de 476.451,72 euros, á viúva e filla dun traballador falecido por mesotelioma pleural.
Nanomateriais
17/11/2015 HIXIENE
A partir da entrada en vigor do rexistro, as empresas belgas deben declarar as sustancias químicas que, en virtude da lexislación belga, se consideran nanomateriais e que se produciron, importaron ou distribuíron con fins profesionais con anterioridade, tamén terán que rexistrar os seus materiais antes de colocalos no mercado.
TJUE
27/10/2015 HIXIENE
O Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TXUE), non seguiu a interpretación da Comisión -xeneralmente favorable ás empresas- e fallou a favor da interpretación dada por cinco Estados membros en relación a un punto do regulamento REACH sobre sustancias químicas "extremadamente preocupantes" (SET), debido ás súas propiedades carcinóxenas, mutáxenas ou tóxicas. Esta decisión obriga a que os vendedores dos produtos que conteñan estas sustancias deban informar aos seus clientes.
Portada amianto PERIGO
30/9/2015 Amianto
A Seguridade Social, logo de moitas revindicacións dos axentes sociais e constantes reclamacións da CIG nestes últimos anos, acorda a súa inclusión como enfermidade profesional, que se plasmará nun futuro Real Decreto. Recoñécese así o perigo potencial ao que están expostos os traballadores/as da construción naval ou da industria mineira en contacto con este material.
PRL HOSTALARÍA
24/9/2015 XESTIÓN PREVENTIVA
Un dos problemas do crecemento que se prevé para a hostalería durante os próximos meses é a falta de formación en prevención laboral de moitos dos traballadores eventuais. Segundo datos de Prevención, só un 52% dos locais de hostalería e restauración do Estado ten un plan de prevención de riscos laborais con formación adecuada para evitar accidentes e lesións.
Amianto sinal
11/9/2015 amianto
Os exdirectivos estaban acusados de homicidio culposo gravoso pola morte de vinte catro traballadores a consecuencia de tumores orixinados pola exposición ao amianto en dúas fábricas nas décadas de 1970 e 1980; o xuíz da VI Sección Penal do Tribunal encargado do caso, condeounos a penas que van dende os tres ata os sete anos e oito meses de prisión.
Smartphones
10/9/2015 Psicosocial
Un acordo entre os grandes sindicatos e dúas patronais do sector de asesoría técnica, inxeñería, servizos informáticos, recursos humanos e consultoría permitiu modificar a lexislación co fin de tentar poñer fin ás xornadas interminables dos traballadores/as deste sector. Así, segundo esta nova normativa, os traballadores/as non terán que respostar correos de traballo logo das seis da tarde, hora de remate da xornada laboral.
Enfermeiras
31/7/2015 Enfermidade profesional
A traballadora sanitaria contaxiada no exercicio da súa actividade laboral, tivo que vencer a resistencia da mutua, que negaba o recoñecemento da orixe laboral e recomendaba a tramitación dunha incapacidade temporal a través do seu médico de cabeceira.
Amianto perigo
31/7/2015 amianto
Todas as formas de amianto, ou asbesto, están considerados como carcinóxenos humanos pola Axencia Internacional para a inventigación do cancro (IARC). Segundo unha declaración oficial presentada polo Colleguim Ramazzini (organización internacional formada por 180 expertos en saúde ambiental e ocupacional de 35 países) a exposición ao amianto causa en todo mundo unhas 107.000 mortes; dende o ano 1993 esta organización pide a prohibición total de extracción e uso do amianto.
energía eólica
28/7/2015 Seguridade
Recentemente no marco do Congreso da American Society Engineers, especialistas en seguridade trataron os riscos aos que están expostos os traballadores/as que se encergan do mantemento de aeroxeradores. Riscos que se teñen incrementado nos últimos tempos a medida que os equipos se fan máis grandes e numerosos.
mariscadora
20/7/2015 sentenza
O Xulgado do Social número 3 de Pontevedra asina unha sentenza na que se recoñece a unha mariscadora de a pe o dereito a ser indemnizada polo Instituto Social da Mariña por un accidente de tráfico acaecido en novembro de 2014, cando se desprazaba nun furgón no que levaba o marisco, da praia á lonxa.
Amianto perigo
7/7/2015 AMIANTO
O pasado 24 de xuño celebrouse a xornada "Freeing Europe safely from asbestos", organizada polo Comité Económico e Social Europeo (CESAMENTO) e o Comité das Rexións, e co apoio da Federación Europea de Traballadores da Construción e a Madeira, a Federación Europea da Industria da Construción e organizacións de apoio ás vítimas deste axente canceríxeno, sobre retirada segura de amianto en Europa.
ladrillo refractario
30/6/2015 Hixiene
A Dirección Provincial do Instituto Nacional da Seguridade Social en Gipuzkoa recoñeceu a enfermidade profesional tras o falecemento de Mohamed B.A., por EPOC e insuficiencia respiratoria severa, engrosamentos nodulares, pleurais e cancro de pulmón. O traballador faleceu con 67 anos o pasado 11 de Outubro, tras 20 anos de traballo na fabricación de ladrillos refractarios, e logo de estar exposto a un intenso ambiente pulvíxeno e varías substancias cancerígenas nese período laboral.
IARC
29/6/2015 IARC
A Axencia Internacional para a Investigación sobre o Cancro (IARC) avaliou a carcinoxeneidade dos insecticidas gamma-hexaclorociclohexano (coñecido como lindano), o diclorodifeniltricloroetano (DDT) e do herbicida acedo 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), o máis empregado no mundo. Un total de 26 expertos de 13 países, convocados polo Programa de Monografías da IARC, clasificou o insecticida lindano como 'carcinóxeno para os humanos' (inclúense dentro do denominado Grupo 1), aínda que non se acharon probas suficientes para a carcinoxeneidade en humanos do lindano no linfoma non Hodgkin (LNH).
Traballador lousa
26/6/2015 Silicose
O Consello Xeral do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) aprobou, na súa reunión do día 25 de xuño, proceder a un cambio de criterio sobre o o tratamento asistencial aos traballadores/as afectados/as de silicose de 1º grao. Deste xeito, recoñecerase a incapacidade permanente total para quen presente esta doenza e na súa empresa non exista un posto de traballo alternativo libre de pó.
Bombeiro
15/6/2015 Hixiene
Os fumes producidos nos incendios son os responsables de máis da metade das lesións e mortes que se producen nos incendios. Os riscos para a saúde teñen crecido nos últimos tempos debido ao incremento no uso de materiais construtivos que ao queimarse producen fumes canceríxenos. Os bombeiros están constantemente expostos na súa vida profesional a estos fumes, que en moitos casos son canceríxenos.
Progreso cara á eliminación das enfermidades relacionadas co amianto
11/6/2015 amianto
Segundo o informe "Progreso cara á eliminación das enfermidades relacionadas co amianto", presentado na reunión de alto nivel sobre o medio ambiente e a saúde celebrada en Haifa (Israel) o 30de abril, o amianto é responsable da metade das mortes por cancro debidas ao traballo. De acordo coas novas estimacións, as mortes por mesotelioma en 15 países europeos custan á sociedade máis de 1,5 millóns de euros ao ano.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais