Logotipo CIG Confederación Intersindical Galega - Gabinete técnico de Saúde Laboral - 10/4/2018
BOE
Actualización do Código de Prevención de Riscos Laborais
O código «Prevención de Riscos Laborais» foi actualizado o 10 de abril de 2018 por modificacións incorporadas no Real Decreto 138/2000, do 4 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Organización e Funcionamento da Inspección de Traballo e Seguridade Social e por inclusión da Lei 23/2015, do 21 de xullo, Ordenadora do Sistema de Inspección de Traballo e Seguridade Social e do Real Decreto 192/2018, do 6 de abril, polo que se aproban os estatutos do Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Traballo e Seguridade Social.

Código PRL actualizado

 

 

O código «Prevención de riscos laborais» foi actualizado o 10 de abril de 2018:

 

 

Ø Por modificacións incorporadas en:

- Real Decreto 138/2000, do 4 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Organización e Funcionamento da Inspección de Traballo e Seguridade Social:

  • # TÍTULO III
  • # CAPÍTULO I
  • # Artigos 41 a 45
  • # CAPÍTULO II
  • # Artigos 46 a 58

Ø Por inclusión das seguintes normas:

Lei 23/2015, do 21 de xullo, Ordenadora do Sistema de Inspección de Traballo e Seguridade Social.

Real Decreto 192/2018, do 6 de abril, polo que se aproban os estatutos do Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Traballo e Seguridade Social.

1