Logotipo CIG Confederación Intersindical Galega - Gabinete técnico de Saúde Laboral - 5/2/2018
Comisión Europea
Nova edición da Guía sobre EPI´s da Comisión Europea
O pasado mes de agosto a Comisión Europea publicou unha nova versión do seu Guía sobre EPI’s. O obxectivo destas directrices é aclarar certos asuntos e procedementos aos que se fai referencia na Directiva 89/686/CEE sobre equipos de protección persoal ( EPI). As directrices son para o uso das autoridades competentes dos Estados membros, dos principais operadores económicos interesados, como os fabricantes e as súas asociacións comerciais, os organismos encargados da preparación de normas e os encargados dos procedementos de avaliación da conformidade.

Comisión europea

Este texto debe empregarse xunto coa Directiva 89/686/CEE e a "Guía azul" da Comisión Europea sobre a implementación das normas de produtos da UE

Ligazón ao texto da nova Guía sobre EPI´s da Comisión Europea (en inglés)

 

 

1