Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
6/3/2014
Facebook Twitter Google Plus Chuza Menéame del.icio.us
compartir

Directiva 2014/27/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de febreiro de 2014, sobre clasificación, etiquetaxe e envasado de substancias e mesturas.

LEXISLACIÓN ESPECÍFICA HIXIENE

Directiva 2014/27/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de febreiro de 2014, pola que se modifican as Directivas 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE do Consello e a Directiva 2004/37/CE do Parlamento Europeo e do Consello, co fin de adaptalas ao Regulamento (CE) n.º 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado e envasado de substancias e mesturas.

Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais