Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
5/6/2018
Facebook Twitter Google Plus Chuza Menéame del.icio.us
compartir

Vídeos sobre a "Xestión do risco psicosocial"

INSSBT
O obxectivo desta colección de vídeos é sensibilizar sobre a xestión preventiva dos riscos psicosociais. Para iso descríbense experiencias prácticas de actuación, narradas en primeira persoa polos seus protagonistas, describindo exemplos de actuación cun carácter eminentemente participativo.

A colección consta de cinco pezas audiovisuais que mostran diversidade de sectores de produción ou servizos, tamaños de empresa e tipos de actividade preventiva. Ademais, inclúese unha conversación entre catro axentes do ámbito da PRL abordando algunhas das temáticas esenciais relativas a como xestionar este tipo de riscos:

 

  • Integración da prevención nunha micro empresa

Presenta a xestión preventiva do risco psicosocial nunha micro empresa de comercio téxtil. Representa un bo exemplo práctico de integración da prevención no día a día, de prevención real e non burocrática.

  • Avaliación de riscos nunha gran empresa

Presenta un exemplo de avaliación dos riscos psicosociais nunha compañía grande dedicada á xestión do ciclo integral do auga. A experiencia céntrase na descrición do procedemento metodolóxico utilizado, aplicándose un cuestionario e outras técnicas cualitativas; todo iso poñendo o acento en que o proceso resulte en todo momento transparente e participativo. 

  • Protocolo de acoso psicolóxico nunha Administración Pública

Explícase o funcionamento dun dos protocolos de acoso psicolóxico con máis anos de aplicación efectiva no noso país. Neste caso, está implantado nunha administración pública de ámbito autonómico.

  • Como pasar á acción nunha PEME (industria) 

Unha vez realizada a avaliación psicosocial nunha PEME dedicada ao deseño e fabricación de produtos eléctricos e electrónicos para o automóbil, a empresa expón o procedemento seguido para analizar e interpretar os resultados obtidos. Móstranse: como e quen participaron na definición e planificación das medidas preventivas, algúns exemplos de accións e os indicadores de seguimento empregados.

  • Reflexións dende a práctica

Deuse a voz a catro axentes con papel activo no escenario da PRL no noso país: empresa, inspección de traballo, servizo de prevención alleo e delegado de prevención. A conversación vira contorna a algunhas das dificultades/obstáculos habituais á hora de xestionar a prevención dos riscos psicosociais na práctica.

Ligazón aos vídeos sobre "xestión do risco psicosocial"

Fonte: INSSBT

Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais