Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
4/7/2017
Facebook Twitter Google Plus Chuza Menéame del.icio.us
compartir

A UE prohibe o ácido perfluorooctanoico (PFOA), así como as súas sais e sustancias afíns

Comisión Europea
O PFOA é un químico que actúa no corpo como disruptor endocrino imitando o efecto das hormonas; asociase a diferentes tipos de cancro, problemas de tiroides e esterilidade tanto en animais como en seres humanos. Traballadores/as de fábricas, ou persoas que consumían auga con altas concentracións de PFOA, que estiveron expostos a altas concentracións desta sustancia química, desenvolveron cancro de testículo, ovario, ril, próstata e linfoma de Hodking. Mesmo a doses moi baixas ou mesturado con outras sustancias dentro do corpo potencian os seus efectos negativos especialmente durante o embarazo, a nenez e a adolescencia.

A Unión Europea clasificou o ácido perfluorooctanoico (PFOA) como un dos tóxicos  dos PFCs, perfluorocarbonos, máis perigosos e bioacumulativos. O PFOA pode atoparse no teflón de sarténs, o fío dental dalgunhas marcas, ou en certas prendas de roupa coa etiqueta “DWR”, repelentes ao auga de longa duración.

O Regulamento, de obrigado cumprimento en todos os Estados membros da UE (non sendo precisa ningunha norma de trasposición), estabelece as distintas moratorias.

Ligazón ao REGLAMENTO (UE) 2017/1000 DA COMISIÓN de 13 de xuño de 2017 que modifica, polo que respecta ao ácido perfluorooctanoico (PFOA), as súas sais e as sustancias afíns ao PFOA, o anexo XVII do Reglamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao rexistro, a avaliación, a autorización e a restricción das sustancias e mesturas químicas (REACH)

Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais