Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
28/5/2018
Facebook Twitter Google Plus Chuza Menéame del.icio.us
compartir

A Comisión propón a introdución na Directiva sobre canceríxenos e mutáxenos de novos valores límite para cinco substancias químicas

COMISIÓN EUROPEA
Seleccionáronse os seguintes carcinóxenos, que teñen gran relevancia para a protección dos/as traballadores/as: cadmio e os seus compostos inorgánicos; berilio e os seus compostos inorgánicos; ácido arsénico e os seus sales, así como os compostos inorgánicos de arsénico; formaldehído; 4,4'- metilenbis (2-cloranilina) (MOCA). Non se incluirán nesta revisión as emisións dos motores diésel.

A pesar de que o Parlamento Europeo (41 votos a favor, 0 votos en contra e 7 abstencións) manifestouse a favor dun valor límite de exposición profesional de 50 μ g/ m³ calculado sobre a base de carbono elemental (un dos compoñentes das emisións dos motores diésel), idéntico ao que se adoptou recentemente en Alemaña, non se incluirán nesta revisión as emisións dos motores diésel.

A maioría dos países europeos non teñen un valor límite para a exposición aos fumes diésel no lugar de traballo. A Comisión, ante a presión dos sectores industriais, finalmente decidiu non incluír as emisións dos motores diésel na proposta de directiva, a pesar de que, segundo as súas propias estimacións, esta medida evitaría 230.000 mortes por cancro de pulmón durante 60 anos; dentro deste cálculo non entrarían outras mortes non cancerosas causadas por estas emisións: enfermidades respiratorias non cancerosas e mortalidade cardiovascular.

Os datos que achega a Axencia Europea de Seguridade e Saúde non Traballo mostran que o cancro é a primeira causa de mortalidade laboral. Cada ano, atribúese ao cancro o 52 % das mortes laborais, fronte ao 24 % debido a enfermidades cardiovasculares e o 2 % como resultado de lesións.

A fin de contribuír a evitar cancros profesionais e as enfermidades relacionadas a UE adoptou en 2004 a Directiva sobre carcinóxenos e mutáxenos (2004/37/CE), na que se indican as medidas que deben adoptarse para eliminar ou limitar a exposición a axentes químicos carcinóxenos e mutáxenos. Dúas emendas lexislativas das Directiva propostas pola Comisión, en maio de 2016 e en xaneiro de 2017, sinalaron valores límite para vinte e un carcinóxenos en total. A finais de 2017, os colexisladores adoptaron a Directiva (UE) 2017/2398, que reflicte a primeira emenda. Os lexisladores debaten actualmente a segunda proposta de emenda lexislativa.

Esta revisión da Directiva entra dentro do proceso continuo de actualización promovido pola Comisión Europea, a fin de mantela ao día dos novos avances científicos e técnicos e garantir que os mecanismos de protección estabelecidos na Directiva así como as medidas preventivas postas en práctica en todos os estados membros estean actualizadas.

Achégase ligazón á Proposta da Comisión Europea e á Nota de prensa da Comisión Europea

Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais