Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
28/1/2016
Facebook Twitter Google Plus Menéame del.icio.us Chuza
compartir

Mapa sobre as ICTS –Infraestruturas Científicas e Técnicas Singulares-

I+D+i
O término Infraestrutura Científica e Técnica Singular (ICTS) fai referencia a instalacións, recursos e servizos que o sistema de I+D+i do país, e a comunidade científica-tecnolóxica e industrial que o integra, necesitan para levar a cabo investigación e desenvolvemento tecnolóxico de vangarda e de máxima calidade, así como para fomentar a transmisión, intercambio e preservación do coñecemento, a transferencia de tecnoloxía e a innovación.

O fin  das ICTS é pór a disposición da comunidade científica, tecnolóxica e industrial nacional, infraestruturas científico-técnicas de vangarda, indispensables para o desenvolvemento dunha investigación científica e tecnolóxica competitiva e de calidade, entendendo por tales aquelas que son únicas ou excepcionais no seu xénero, cun custo de investimento e/ou mantemento e operación moi elevado e cuxa importancia e carácter estratéxico xustifica a súa dispoñibilidade para todo o colectivo de I+D+i.

As ICTS están distribuídas por todo o territorio nacional e están recollidas no “Mapa de Infraestruturas Científicas e Técnicas Singulares”. O primeiro Mapa de ICTS acordouse o 11 de xaneiro de 2007 na III Conferencia de Presidentes, e foi elaborado coa participación das Comunidades Autónomas. Devandito Mapa estivo vixente ata o 7 de outubro de 2014, día no que Consello de Política Científica, Tecnolóxica e de Innovación (CPCTI) aprobou o actual, composto por 29 ICTS cun total de 59 infraestruturas.

As ICTS están aliñadas coa Folla de Ruta de Infraestruturas Europeas de Investigación (ESFRI, European Strategy Forum on Research Infrastructures) e con outros plans estratéxicos internacionais de ámbito específico, incluíndo os das axendas das Plataformas Tecnolóxicas Europeas, das Iniciativas Tecnolóxicas Conxuntas (JTI; Joint Technology Initiatives), Iniciativas Programáticas Conxuntas (JPI, Joint Programming Initiatives), etc. Desta forma promóvese a competitividade científica e tecnolóxica das infraestruturas españolas no escenario internacional.

A Estratexia Española de Ciencia e Tecnoloxía e de Innovación 2013-2020 e o Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación para o período 2013-2016 contemplan a actualización do Mapa de ICTS como actuación prioritaria, e encomendan ao Consello de Política Científica Tecnolóxica e de Innovación a aprobación da devandita actualización, como ferramenta de planificación e desenvolvemento a longo prazo destas infraestruturas, en coordinación coas CCAA.

O Anexo I do Acordo do Consello recolle a relación de ICTS que compoñen o Mapa.

O Anexo II do Acordo constitúeo o Documento de Traballo da Comisión Executiva do CPCTI “Actualización continua e seguimento do Mapa de ICTS 2013-2016”, que describe o marco xeral e a metodoloxía, criterios e procedemento para a actualización continua do Mapa e o seu seguimento.

O pasado 25 de novembro de 2015, a Comisión Executiva do CPCTI, acordou a adición de tres novos Anexos:

- Anexo F: procedemento de actualización dos Plans Estratéxicos das ICTS.

- Anexo G: Procedemento de incorporación de novos nodos ás Infraestruturas Distribuídas do Mapa.

- Anexo H: Plan estratéxico das ICTS Distribuidas.

Dende a ligazón accedes ao Mapa de ICTS na web do Ministerio de Economía e competitividade.

Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais