Financiado por:
Novidades lexislativas:
LEXISLACIÓN XERAL ESTATALLEXISLACIÓN XERAL INTERNACIONALLEXISLACIÓN XERAL EUROPEA
Asesoramento técnicoBoletín CIG - Saúde LaboralPRL SectorialDelegadosActuación preventivaLexislación

Boletín CIG Saúde Laboral Nº 28

28-06-2018 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG

Coincidindo coa conmemoración do Centenario da OIT no vindeiro ano 2019, esta organización aprobou levar a cabo sete "iniciativas de debate" consideradas fundamentais, para ser tratadas no plenario da "Conferencia Internacional do Traballo", que está previsto se desenvolva ese ano. Dentro destas iniciativas atópase o "Futuro do Traballo", que se aborda a través de distintas fases. A primeira fase de reflexión xira ao redor de catro "conversacións", nas que se tratarán cinco importantes ámbitos xerais de análise, que neste "informe inicial" correspóndense son cinco "capítulos" que conforman a base de información para o debate na Comisión Mundial da OIT sobre o Futuro do Traballo. O primeiro destes capítulos "Principais retos a enfrontar no mundo do traballo na situación actual", é a base do primeiro artigo do presente Boletín

Guía para o manexo e uso seguro das Plataformas elevadoras Móbiles de Persoal (PEMP)

16-07-2018 - Instituto Asturian de Prevención de Riscos Laborais

O manual, editado polo Instituto Asturiano de Prevención de Riscos Laborais, aborda o uso dunha Plataforma Elevadora Móbil de Persoal (PEMP) dende unha perspectiva de seguridade en todas as súas vertentes. Pode servir de documento de referencia para todos os actores relacionados co uso destas máquinas, facendo referencia tanto ás normas de deseño e utilización como á formación do operador.

Actualización do Código de Prevención de Riscos Laborais

13-07-2018 - BOE

O Código de Prevención de riscos laborais foi actualizado o 12 de xullo de 2018, por modificacións incorporadas no Real Decreto 928/1998, de 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral sobre procedementos para a imposición de sancións por infraccións de orde social e para os expedentes liquidatorios de cotas da Seguridade Social.

Considerado como accidente laboral o desprendemento de retina

12-07-2018 - SENTENZA

O Tribunal Supremo estima o recurso de casación para a unificación de doutrina interposto por unha traballadora que sentiu molestias nos seus ollos e alteracións visuais cando realizaba as súas funcións diante do computador na oficina, estimando que debe ser considerado un accidente laboral ao tratarse dunha lesión súbita que se produciu en lugar e tempo de traballo.

Xestión dos riscos psicosociais nos lugares de traballo europeos

10-07-2018 - EU-OSHA

Un novo informe elaborado por mor dos datos obtidos da segunda enquisa europea de empresas sobre riscos novos e emerxentes (ESENER-2), examina os obstáculos e os impulsores da xestión dos riscos psicosociais no traballo e como afectan os diversos contextos nacionais e organizativos.

Os accidentes con furgonetas se incrementan nun 41% nos últimos 5 anos

11-07-2018 - SEGURIDADE

A este incremento puideron contribuír varios factores como o gran número de autónomos do Estado, que xa supera os 3,1 millóns; o aumento do número de automobilistas que alugan unha furgoneta sen ter preparación (para realizar unha mudanza ou un porte ocasional) , e o boom do comercio electrónico, que creceu de media un 17% anual durante a última década

Alerta ISSGA: recomendacións preventivas de actuación en traballos forestais con presenza da vespa velutina

09-07-2018 - ISSGA

Con motivo da presenza cada vez máis habitual da vespa asiática (veluntina) non nosos montes, o ISSGA publica este documento en formato cartel no que se indican as recomendacións preventivas de actuación en traballos forestais cando nos topamos coa vespa velutina.

Mellora das condicións de traballo das persoas con enfermedades reumáticas e musculoesqueléticas

06-07-2018 - LIGA EUROPEA CONTRA O REUMATISMO

A liga Europea contra o Reumatismo publicou un documento destinado a atopar solucións para as consecuencias que teñen as condicións de traballo inadecuadas dos cidadáns da UE que padecen enfermidades reumáticas e osteomusculares (RMD).

Indemnización para un vixilante de seguridade agredido ao saír do traballo

05-07-2018 - SENTENZA

A sentenza, ditada polo Xulgado do Social núm. 7 de Bilbao, conclúe o abandono empresarial na prevención, facilitando que o empregado puidese ser obxecto dun ataque coordinado e planificado á saída do centro de traballo, ademais de ser ameazado de morte polos individuos que lle agrediron.

Novidades na base de datos BINVAC do Portal Situacións de Traballo Perigosas

04-07-2018 - INSSBT

O Instituto Nacional de Seguridade, Saúde e Benestar no Traballo ven de publicar tress novas fichas de “Situacións de Traballo Perigosas” elaboradas polo grupo de traballo BINVAC.

Recibe as novas do noso boletín dixital
Datos estatísticos
Formación
I+D+i
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca RSS