Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
21/4/2017
Facebook Twitter Google Plus Chuza Menéame del.icio.us
compartir

Guía Riscos psicosociais e enfermidade mental. Estratexias de actuación no ámbito laboral.

SAÚDE MENTAL
As enfermidades mentais son xa a segunda causa de baixa laboral no Estado, o 19,5% de persoas presentan un trastorno mental ao longo da súa vida.

A Guía de Full Audit

Os problemas de saúde mental afectan a unha parte cada vez máis importante da poboación no Estado español. Segundo a enquisa ESEMED-España, o 19,5% de persoas presentan un trastorno mental ao longo da súa vida. Na análise levada a cabo no Plan Estratéxico 2014-2016 de CIBERSAM (Centro de Investigación Biomédica en Rede de Saúde Mental) conclúese que as enfermidades mentais en España supoñen a segunda causa de baixa laboral (Moreno, J.Ou., López Bastida, J., Montejo-González, A.L., Osuna-Guerreiro, R., e Duque-González, B. (2009); The socioeconomic costs of mental illness in Spain; European Journal of Health Economics, 10 (4), 361-369). Por outra banda, na contorna laboral, existen evidencias dunha relación entre condicións psicosociais do posto de traballo e a enfermidade mental. O obxectivo da guía que publicou Full Audit é ofrecer estratexias ás organizacións para que poidan minimizar o risco psicosocial dos seus traballadores/as e xestionar a enfermidade mental no ámbito laboral.

Estas estratexias clasificáronse en diferentes fases de abordaxe: 

- Prevención primaria

Está orientada cara aos factores de risco psicosocial que axudarán a previr tamén a saúde mental dos/as traballadores/as. As diferentes actuacións de prevención primaria preséntanse en dúas grandes categorías:

Organización do traballo: actuación sobre todos aqueles aspectos organizacionais que poidan incidir nos factores de risco psicosocial e na enfermidade mental.

Empresa saudable: actuación sobre todos aqueles aspectos que dende o ámbito laboral promocionan hábitos de vida saudable, máis aló dos aspectos organizacionais.    

- Detección

Faise referencia a diferentes elementos de detección na contorna laboral. Dado que as avaliacións de riscos psicosociais son xa unha realidade consolidada na nosa contorna laboral, poden ser unha ferramenta que permita ás empresas mellorar as condicións de seguridade e saúde laboral dos/as traballadores/as en xeral pero especialmente de traballadores/as con problemas de saúde mental.

A guía expón unha lista non exhaustiva de diferentes metodoloxías de avaliación de riscos e inclúe unha breve explicación de cada un deles.

A vixilancia da saúde é a canle natural para detectar posibles trastornos mentais na contorna laboral. Para iso, na guía expóñense as diferentes ferramentas dispoñibles na propia vixilancia da saúde: entrevistas, cuestionarios, exploración clínica.

Existen tamén algúns indicadores ou signos de alarma de posibles trastornos mentais que poden ser percibidos se se realizan observacións do comportamento. Para asegurarse de que se utiliza toda a información dispoñible na empresa, é preciso combinar as diferentes ferramentas de detección. Ademais, non hai que confundir ditas ferramentas cun diagnóstico do trastorno mental.

- Intervención

Finalmente a guía de Full Audit presenta as posibles actuacións de intervención abordables dende a contorna laboral cando se detecta, a través dalgúns dos mecanismos anteriormente expostos, que algún traballador/a padece un trastorno mental. As diferentes actuacións van encamiñadas principalmente á adaptación do posto sempre que sexa posible, ou, na súa falta, á recolocación do/a traballador/a. Contempla, así mesmo, a intervención dende a vixilancia da saúde e a posible derivación ao sistema público de saúde. A etapa de intervención contempla tamén a reincorporación tras unha baixa prolongada e o seguimento correspondente. O obxectivo final é axudar ás empresas para poder xestionar da mellor forma posible a presenza de traballadores/as con trastornos mentais dende a óptica da psicosocioloxía e garantir así a seguridade e saúde dos mesmos, así como do resto de traballadores/as.

Ligazón á Guía Riscos psicosociais e enfermidade mental. Estratexias de actuación no ámbito laboral.

Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais