Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
2/1/2018
Facebook Twitter Google Plus Menéame del.icio.us Chuza
compartir

Criterios de avaliación da estimación da exposición a produtos fitosanitarios dos operarios, traballadores, residentes e transeúntes

Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Documento elaborado polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade en colaboración co Centro Nacional de Medios de Protección do Instituto Nacional de Seguridade, Saúde e Benestar no Traballo co fin estabelecer os criterios a seguir pola Dirección Xeral de Saúde Pública, Calidade e Innovación na avaliación da exposición a PPFF de operarios, traballadores, transeúntes e residentes; estos criterios terán carácter adicional á Guía EFSA, 2014. O documento será de aplicación a substancias activas, protectores e sinergistas e, no seu caso, a coformulantes, contidos nos PPFF, tal e como aparecen definidos no artigo 2 do Regulamento (CE) 1107/2009.

Adicionalmente, neste documento inclúense  escenarios de exposición non cubertos pola Guía  EFSA 2014, como usos non profesionais, tratamentos de  sementes ou invernadoiro, entre outros.

Contidos:

Antecedentes e definicións

Valores por defecto propostos para a avaliación

Métodos de cálculo en productos destinados a uso profesional e non profesional

Avaliación de productos con máis dun compoñente activo

Medidas de mitigación do risco

Estudos de campo

Referencias, abreviaturas e acrónimos

Ligazón ao documento Criterios de avaliación da estimación da exposición a productos fitosanitarios dos operarios, traballadores, residentes e transeúntes

Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais