Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
17/1/2018
Facebook Twitter Google Plus Menéame del.icio.us Chuza
compartir

Publicados novos valores límite de exposición profesional a determinadas substancias canceríxenas e mutáxenas (UE)

Parlamento Europeo - DOUE
O Parlamento Europeo e o Consello aprobaron o pasado 12 de decembro a Directiva 2017/2398 pola que se modifica a Directiva 2004/37/CE relativa á protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes carcinóxenos ou mutáxenos durante o traballo. E Directiva debe transpoñerse no prazo de dous anos a partir da súa entrada en vigor, é dicir, antes do 17 de xaneiro de 2020

A presentación da nova Directiva para engadir valores límite á exposición a substancias canceríxenas realizouse o 13 de maio de 2016. Segundo o texto, as modificacións do anexo III de a Directiva 2004/37/CE previstas en a presente Directiva constitúen o inicio de un proceso a máis longo prazo para actualizalo. Como próxima etapa de este proceso, a Comisión presentou unha proposta para establecer valores límite en relación con outros sete carcinóxenos.

Entre os cambios introducidos citar o po de madeiras duras que terá un VLEP de 2 mg/ m3, aínda que se lle aplica un período transitorio de 3 mg/ m3 ata xaneiro de 2023; o po das madeiras brandas finalmente non está presente na Directiva, aínda que si estivo presente durante a tramitación (proposta do 9.3.2017; este axente consta na Guía Límites de exposición profesional a axentes químicos en España 2017 do INSSBT con 5 mg/ m3, o mesmo valor que para o po de madeiras duras. Os compostos canceríxenos do cromo ven aumentado o seu VLEP (de 0,001 a 0,005 mg/ m3) e atrásase a súa aplicación ata xaneiro de 2025. Aparece por primeira vez na Directiva da UE relativa á protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes carcinóxenos ou mutáxenos durante o traballo, o po de sílice cristalina, que segundo datos da UE facilitados na presentación da tramitación desta nova Directiva, afecta a 5,3 millóns de persoas traballadoras en Europa; o VLEP queda fixado en 0,01 mg/m3 (no Estado español está en 0,05 mg/m3)Ligazón ao texto da Directiva (UE) 2017/2398 do Parlamento Europeo e do Consello do 12 de decembro de 2017 pola que se modifica a Directiva 2004/37/CE relativa á protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes carcinóxenos ou mutáxenos durante o traballo.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais