Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
11/10/2017
Facebook Twitter Google Plus Menéame del.icio.us Chuza
compartir

O Consello Europeo establece novos límites de exposición para algúns axentes carcinóxenos ou mutáxenos durante o traballo

Consello Europeo
Haberá requisitos mínimos para eliminar e reducir todos os axentes carcinóxenos ou mutáxenos. Ademais, os empregadores deberán detectar e avaliar os riscos asociados á exposición dos traballadores a determinados axentes carcinóxenos (e mutáxenos), e terán que previr a exposición cando existan tales riscos.

O pasado día 11 de xullo de 2017, o Comité de Representantes Permanentes do Consello Europeo aprobou o acordo provisional alcanzado co Parlamento Europeo o 28 de xuño sobre a Directiva que protexe aos traballadores contra a exposición a axentes carcinóxenos ou mutáxenos no lugar de traballo.

Ao establecer límites para os carcinóxenos e mutáxenos, este acordo axuda a facer fronte á principal causa de mortalidade relacionada co traballo na UE. O obxectivo é contribuír a salvar ata 100.000 vidas durante os próximos 50 anos.

A Directiva propón fixar límites de exposición respecto doutros once axentes carcinóxenos ademais dos previstos na Directiva de 2004 vixente, a saber: pó respirable de sílice cristalina, 1,2-epoxipropano, 1,3-butadieno, 2-nitropropano, acrilamida, determinados compostos de cromo VI, óxido de etileno, o-toluidina, fibras cerámicas refractarias, bromoetileno e hidracina.

Así mesmo, a Directiva revisa os límites para o cloruro de vinilo monómero e os serrines de madeiras duras á luz dos últimos datos científicos.

Haberá requisitos mínimos para eliminar e reducir todos os axentes carcinóxenos ou mutáxenos. Ademais, os empregadores deberán detectar e avaliar os riscos asociados á exposición dos traballadores a determinados axentes carcinóxenos (e mutáxenos), e terán que previr a exposición cando existan tales riscos.

Principais cambios introducidos na proposta da Comisión:

Substancias tóxicas para a reprodución: a Comisión terá que valorar a posibilidade de incluír estas substancias no ámbito de aplicación da Directiva como moi tarde no primeiro trimestre de 2019 e poderá presentar unha proposta lexislativa sobre a cuestión.

Cromo VI: haberá un valor límite de exposición de 0,010 mg/m³ durante un período de cinco anos tras a data de transposición da Directiva; tras ese período aplicarase un límite de 0,005 mg/m³. Hai unha exención para os procesos de soldadura ou corte por plasma ou procesos de traballo similares que xeren emanacións perigosas, para os cales o valor límite de exposición é de 0,025 mg/m³ ata cinco anos tras a data de transposición e de 0,005 mg/m³ despois de devandito prazo.

Serrines de madeiras duras: haberá un valor límite de exposición de 3 mg/m³ durante cinco anos tras a entrada en vigor da Directiva e de 2 mg/m³ posteriormente.

Pó respirable de sílice cristalina: a Comisión comprometeuse a avaliar a necesidade de modificar o valor límite do po respirable de sílice cristalina como parte da próxima avaliación da aplicación da Directiva.

Vixilancia da saúde: o médico ou autoridade responsable de vixiar a saúde dos traballadores nos Estados membros pode indicar que é necesario continuar a vixilancia da saúde unha vez finalizada a exposición mentres o considere necesario para salvagardar a saúde do traballador en cuestión.

Seguintes etapas

O Consello adoptará formalmente a nova Directiva, aínda que primeiro deberá ser aprobada pola correspondente comisión do Parlamento Europeo (cousa que ocorreu o pasado 30 de agosto, -ver máis abaixo ligazón á nota de prensa do Parlamento-) e logo polo Pleno deste último.

Fonte: Consello Europeo

Ligazón á Proposta da Comisión Europea

Ligazón ao texto aprobado polo Consello

Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais