Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
10/1/2018
Facebook Twitter Google Plus Menéame del.icio.us Chuza
compartir

Actualización do Código de Prevención de Riscos Laborais

BOE
O código «Prevención de riscos laborais» foi actualizado o 5 de xaneiro de 2018, por modificacións incorporadas no Real Decreto 138/2000, do 4 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Organización e Funcionamento da Inspección de Traballo e Seguridade Social e no Real Decreto 928/1998, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral sobre procedementos para a imposición de sancións por infraccións de Orde social e para os expedientes liquidatorios de cotas da Seguridade Social

O código «Prevención de riscos laborais» foi actualizado o 5 de xaneiro de 2018, por modificacións incorporadas en:

- Real Decreto 138/2000, do 4 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Organización e Funcionamento da Inspección de Traballo e Seguridade Social

 • Artigo 4. Funcionarios que integran o sistema de Inspección de Traballo e Seguridade Social.
 • Artigo 7. Facultades dos inspectores de Traballo e Seguridade Social.
 • Artigo 8. Facultades dos Subinspectores Laborais.
 • Artigo 9. Obrigacións.
 • Artigo 23. Ordes de servizo.
 • Sección 3.ª Actuacións dos Subinspectores Laborais
 • Artigo 26. Actuacións dos Subinspectores Laborais.
 • Artigo 27. Medidas derivadas da actividade dos Subinspectores Laborais. Disposición adicional terceira. Comunidades Autónomas que asumiron a función pública inspectora.

- Real Decreto 928/1998, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral sobre procedementos para a imposición de sancións por infraccións de Orde social e para os expedientes liquidatorios de cotas da Seguridade Social

 • Artigo 9. Formas de iniciación.
 • Artigo 11. Medidas a adoptar polo persoal inspector.
 • Artigo 12. Extensión de actas de infracción e de liquidación.
Ligazón ao Código de Prevención de Riscos Laborais actualizado
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais