Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Cumbre Marrakech
22/11/2016 CAMBIO CLIMÁTICO
Estes días tratáronse de fixar en Marrakech os mecanismos para conseguir a meta do Acordo de París: reducir as emisións de CO2 e non superar os 2 ºC de aumento da temperatura en 2100.
DOG 2
10/11/2016 DOG
O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este mércores o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, que entrará en vigor no prazo dun mes. Con esta publicación dáse cumprimento á disposición final 5ª do texto lexislativo, que entrou en vigor en marzo e que establecía o prazo dun ano para poñer en marcha este regulamento.
Cambio climático
9/11/2016 Cambio climático
Logo de tan só once meses dende a súa sinatura, o pasado día 4 de novembro entrou en vigor o Acordo de Paris, unha vez que 55 partes da Convención Marco das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático (CMNUCC) que sumen a lo menos o 55% do total das emisións de gases de efecto invernadoiro depositaran neste órgano da ONU os instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación ou adhesión ao tratado. Entre os que ratificaron o acordo figuran os maiores contaminantes, entre eles China, EE UU e India. Pendente está concretar as cotas de redución das emisións para aplicar a partir do ano 2020, e pendente está a dotación do fondo de 100.000 millóns de dólares para compensar aos países en desenvolvemento.
Glifosato
29/9/2016 Medio ambiente
A alarma xerada na opinión pública pola posibilidade de que o glifosato sexa un perturbador endocrino perigoso e a posición de determinados estados, como Francia que votou en contra da prórroga de 18 meses aprobada pola Comisión Europea para o seu emprego, forzaron á Comisión Europea a presionar ao lobby de fabricantes de pesticidas, integrado no denominado Grupo Especial de Traballo sobre o Glifosato, GTF, para que faga públicos os traballos científicos cos que conta sobre a toxicidade do produto que fabrican.
Cigarro electrónico
16/8/2016 SAÚDE
Todos os cigarros electrónicos emiten sustancias químicas nocivas, e os niveis deses compostos tóxicos vense afectados por factores como a temperatura, o tipo e a antigüidade do dispositivo, segundo un estudo de investigación do Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, en California.
aire
19/7/2016 Contaminación
O ozono troposférico ou "ozono malo" é un gas incoloro e inodoro que se xera na troposfera a través de reaccións fotoquímicas: luz solar, dióxido de nitróxeno e hidrocarburos emitidos por automóbíles e certas industrias. Nos pasados días, producíronse niveis elevados deste gas contaminante, motivados polo incremento das temperaturas, o elevado número de desprazamentos en automóbil e a maior actividade das centrais térmicas de carbón (debida á suba na demanda de electricidade). A pesares dos altos niveis de concentración rexistrados por estacións medidoras durante o domingo, superiores aos 180 microgramos por metro cúbico, non foi ata o onte luns cando as administracións informaron de que viñan de detectarse niveis de ozono no aire que superan o limiar de atención estabelecido no protocolo correspondente.
Glifosato
8/7/2016 Medio ambiente
O herbicida, empregado en agricultura, mantemento de estradas e vías férreas, limpeza de xardíns e espazos públicos, etc, está sendo moi cuestionado entre ecoloxistas, científicos e institucións desde que un informe avalado pola OMS o sinalase como “probablemente canceríxeno“. A decisión da Comisión Europea foi tomada no último momento, xa que a anterior prórroga expiraba o 30 de xuño.
Incendios
6/7/2016 Medio ambiente
Estímase que máis do 80% dos incendios forestais son atribuíbeis a actividades do ser humano, tendo máis da metade dos mesmos a consideración de intencionados; en torno ao 30% son debidos a descoidos ou neglixencias, como unha queima de restrollos, un cigarro mal apagado, fogueiras acesas por excursionistas, traballos no monte, etc. Tan só o 4% poden ter orixe en causas naturais, como a caída dun raio. O resto corresponden a incendios cuias causas non puideron determinarse.
Consecuencias económicas da contaminación ambiental
27/6/2016 OCDE
A OCDE, Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económicos, difundiu un informe no que se alerta de que as mortes prematuras consecuencia da contaminación alcadarán entre os seis e nove millóns ao ano en 2060. Isto terá un custo de aproximadamente o 1% do PIB mundial, uns 2,6 billóns de dólares (2,3 billóns de euros) cada exercicio.
comboio fumigador
23/6/2016 Saúde
A pesares de que o glifosato está a ser obxecto de forte debate na UE polos riscos evidentes para a saúde e o medio ambiente ten o seu emprego, o certo é que, incumprindo un elemental principio de precaución, o seu uso segue a ser masivo en moitos zonas. Na Galiza e nesta época, moitas vías de comunicación, estradas e camiños de ferro, están a ser fumigadas con glifosato para eliminar a vexetación das beiras. Para mostra, a imaxe dun "comboio fumigador" no núcleo urbano de Teixeiro.
Lagoa de Cospeito
26/5/2016 Medio ambiente
Científicos das universidades de Córdoba e Bochum (Alemaña) veñen de desenvolver un sistema que captura de forma selectiva o chumbo e o cadmio, dous potentes contaminantes procedentes da actividade industrial, o que axuda a reducir estos metais en ríos e balsas de auga; este sistema emprega hidrotalcitas, uns compostos con magnesio e aluminio.
REGANOSA
29/4/2016 Medio ambiente
O Tribunal Supremo ven de anular o proxecto de construción da planta de gas de Reganosa, en Mugardos, estimando o recurso presentado por dúas asociacións veciñais de Mehá e Perlío contra unha sentenza ditada en 2013 polo Tribunal Superior de Madrid. A sentenza do Supremo, que é firme, únese á que hai unhas semanas contra a autorización administrativa previa para a instalación e obriga o Goberno, a través da Dirección Xeral de Política enerxética e Minas do Ministerio de Industria, a concederlle novos permisos nas vindeiras semanas ou a decretar a paralización da súa actividade
ONU
25/4/2016 cambio climático
Coincidindo coa celebración do Día da Terra, a Organización de Nacións Unidas organizou a sinatura do documento aprobado o pasado 12 de decembro no cume do clima en París (COP21) de loita contra o cambio climático. Á cita acoden 168 países, que se comprometeron a reducir as emisións de gases invernadoiro para que as temperaturas non superen un incremento de 2ºC (ou incluso 1,5ºC) para finais de século. Este é o primeiro paso hacia a súa ratificación e entrada en vigor no ano 2020.
Mapa carbono NASA
19/4/2016 Medio ambiente
Científicos da Universidade de Edimburgo, do JLP (Jet Propulsion Laboratory) da NASA, en Pasadena, California e da Universidade de Wageningen nos Países Baixos, publicaron un estudo, nas Actas de la Academia Nacional de Ciencias, que analiza unha década de datos de satélite e de campo desde 2001 ata 2010. A partir destes datos os investigadores construiron mapas que amosan onde e por canto tempo se almacena o carbono nas prantas nas árbores e nos solos.
Xeo ártico
11/4/2016 CAMBIO CLIMÁTICO
Segundo datos do Centro Nacional de Datos de Xeo e Neve –NSIDC- e da NASA, o xeo do Océano Ártico marcou un novo récord, por segundo ano consecutivo, ao reducir a súa expansión durante o inverno.
Informe cambio climático
4/4/2016 CAMBIO CLIMÁTICO
O Observatorio de Sustentabilidade presentou un informe sobre cambio climático en España para o ano 2015, que indica que España continuou aumentando as emisións de gases de efecto invernadoiro, mentres todos os países da nosa contorna presentan fortes reducións nas súas emisións.
Anuario agricultura UE
21/3/2016 EUROSTAT
A Unión Europea vén de publicar o anuario estatístico sobre a agricultura, gandería e pesca -edición 2015-, no que se mostra ao Estado español como o país con maior consumo de pesticidas do conxunto dos 28 países. O libro recolle os datos máis recentes, que corresponden ao ano 2013, no que se rexistrou un consumo de 360.000 toneladas, co Estado español encabezando ese consumo, co 19,5%, por diante de Francia (18,7%), Italia (13,8%) e Alemaña (12,3%).
Mar ondas
16/3/2016 Proxecto Life
O proxecto LifeDemoWave liderado pola Universidade de Vigo, foi seleccionado na convocatoria Life. Esta convocatoria é o instrumento financeiro da UE para apoiar proxectos ambientais de conservación da natureza e de acción climática. Dende o 1992 cofinanciou en torno a 4300 proxectos. O proxecto LifeDemoWave conta cun orzamento previsto de 1.836.000 millóns de euros, tres anos de execución e se centrará na demostración da viabilidade do uso de enerxía das ondas para a xeración eléctrica en zonas de alto consumo de enerxía.
Contaminación das rías
9/3/2016 Medio ambiente
Este modelo, elaborado por investigadores da Universidade Autónoma de Madrid estabelece un marco para predicir por primeira vez a resposta biolóxica en mesturas de contaminantes. A ferramenta está implementada nun software gratuíto denominado "R" e pode resultar moi útil na avaliación de riscos ambientais
Lagoa da Frouxeira
4/3/2016 Medio ambiente
No traballo realizado por un equipo científico internacional ponse de manifesto que as actividades humanas, como a agricultura ou a extración de recursos naturais (carbón, minerais, gas,...) están a incrementar a salinidade da auga o que provoca efectos adversos para a saúde e o funcionamento dos ecosistemas de auga doce como ríos, lagos, etc.
DOG 2
26/2/2016 DOG
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galiza, publicada no Diario Oficial de Galiza o 19 de febreiro de 2016
ENCE
2/2/2016 Medio ambiente
Esta ampliación, concedida por un Goberno en funcións, remata con meses de incertidume sobre o futuro da pasteira instalada en Lourizán, concretamente dende que en outubro de 2013 a empresa solicitara a amplicación da concesión ao amparo da nova Lei de Costas, modificada polo actual Goberno uns meses antes, na que se permitía o acceso a esta prórroga e que deixaba sen efecto o prazo anterior da concesión que caducaba en 2018.
Paisaxe galega
1/2/2016 MEDIO AMBIENTE
Na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio estase a traballar nun documento base para deseñar a primeira Estratexia Ambiental de Galiza. Trátase dun borrador que sentará as bases para definir a estratexia na que se identifiquen cales son os retos aos que se enfrenta Galiza e na que se identifiquen as oportunidades que poden xurdir nos diferentes sectores estratéxicos.
Xuízo Prestige
27/1/2016 SENTENZA TRIBUNAL SUPREMO
A sentenza sinala que o importe das indemnizacións en concepto de responsabilidade civil debe abarcar a restitución, a reparación do dano, tanto o emerxente como o lucro cesante, incluído o dano ambiental nos seus distintos aspectos, e a indemnización de prexuízos materiais e morais, co límite das peticións formuladas polas partes nas súas conclusións definitivas.
transxénico
18/1/2016 SAÚDE
A Comisión Europea debe retirar a autorización dunha nova variedade de millo transxénico para o seu uso na Unión Europea, segundo unha proposta de resolución aprobada no Parlamento Europeo por 403 votos a favor, 238 en contra e 50 abstencións.
Informe cambio climático 2016
12/1/2016 CAMBIO CLIMÁTICO
O Índice de Comportamento ante o Cambio Climático sitúa ao estado Español no posto 41 de 61 analizados; Para remarcar as carencias das políticas nesta materia os tres primeiros postos quedan baleiros e Dinamarca, Gran Bretaña e Suecia serían, por esta orde, os países con maior compromiso. Segundo Wendel Trio, director da Rede de Acción Climática, “España reverteu o apoio ás renovables nos dous últimos gobernos, algo que fora prometido ás empresas, e non hai unha política climática”, isto fixo que baixara 12 postos entre o 2014 e o 2015, pasando así ao posto 41 dos 61 analizados.
COP21
15/12/2015 MEDIO AMBIENTE
O acordo acadado na Conferencia das Partes (COP21), que se celebrou estes días en París, establece o compromiso para manter o aumento da temperatura media mundial por baixo de 2ºC con respecto aos niveis preindustriais, e proseguir os esforzos para limitar ese aumento da temperatura a 1,5 ºC. Os 195 países máis a UE propóñense tamén lograr reducir rapidamente as emisións de gases de efecto invernadoiro.
Cambio climático
11/12/2015 MEDIO AMBIENTE
Na Conferencia das Partes (COP21), que se celebra estes días en París, espérase chegar a un acordo sobre unha traxectoria de emisións de gases de efecto invernadoiro que limite o aumento da temperatura global a menos de 2 ºC, respecto dos niveis preindustriais. Para os científicos este obxectivo quédase curto apuntando que o límite debería estar en 1,5 ºC.
terra
25/11/2015 MEDIO AMBIENTE
Segundo os datos de temperaturas globais publicados polo programa Copernicus da UE, o período de 12 meses que acabou a finais de outubro rexistrou as temperaturas máis calorosas dende que hai rexistros. Os datos do programa Copernicus tiveron participación galega, a través do Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga), que empregou a súa capacidade de cálculo para procesar o inmenso volume de información recibida.
Explosión petrolera
13/11/2015 MEDIO AMBIENTE
O 20 de abril de 2010 unha explosión destruíu a plataforma petroleira Deepwater Horizon e provocou a vertedura de máis de tres millóns de barrís de cru no Golfo de México durante case tres meses. O desastre provocou a morte de 11 persoas e resultaron feridas outras 17. O cru contaminou gran parte das costas do golfo de México e provocou importantes danos económicos e ao ecosistema mariño e costeiro. Tanto o Goberno federal como os estados máis afectados emprenderon litixios contra British Petroleum.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais