Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Imaxen novos riscos emerxentes Asepeyo
22/12/2010 28 de abril de 2004
A elección do título Novos riscos emerxentes como motivo da Xornada do Día Mundial da Seguridade e Saúde no Traballo, obedece á necesidade de adecuar o ritmo dos nosos coñecementos e actividades en materia de prevención, á evolución da nosa contorna. As condicións laborais e empresariais cambian día a día e debemos facer un esforzo para lograr adaptarnos a estes cambios, ou mesmo para conseguir adiantarnos a eles. Quizais sorprende que os chamados riscos emerxentes non son precisamente riscos descoñecidos, senón que levan anos xestando o seu desenvolvemento. O problema é que, no seu momento, non se tiveron en conta os síntomas de alerta fronte a estas situacións cambiantes.
Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Imaxen da Axencia Europea
22/12/2010 Axencia Europea
Uns 320.000 traballadores de todo o mundo morren cada ano como consecuencia de enfermidades infecciosas, case 5 000 deles na Unión Europea (1). No últimos dez anos, a cobertura nos medios de comunicación aumentou a sensibilización da opinión pública respecto dos riscos biolóxicos, como nos casos do ántrax e a súa relación con actividades bioterroristas, a síndrome respiratoria agudo severo (SRAS) e a ameaza da gripe aviaria.
Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Imaxen da Axencia Europea
22/12/2010 Axencia Europea
Estímase que cada ano hai unhas 167 000 vítimas mortais relacionadas co traballo na Europa dos Vinte e sete. Ao redor de 159.000 destes falecementos pódense atribuír a enfermidades asociadas ao traballo, das cales 74 000 poden estar vinculadas á exposición a sustancias perigosas no lugar de traballo (1).
Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Imaxen da Axencia Europea
22/12/2010 Axencia Europea de Seguridade e Saúde no Traballo
Presentación da Axencia Europea de Seguridade e Saúde no Traballo. Os primeiros pasos para identificar riscos emerxentes adoptáronse coa publicación de catro informes as previsións dos expertos, que cobren os riscos emerxentes físicos, biolóxicos, psicosociais e químicos. Estes informes son o resultado das consultas realizadas aos expertos seguindo a metodoloxía Delphi, e han ir seguidos de numerosas revisións bibliográficas e informes pormenorizados destinados a explorar os principais riscos identificados nas previsións dos expertos, entre outra exposición a nanomateriales no lugar de traballo.
Imaxen artigo riscos Psicosociais
22/12/2010 Artigo de Jordi Serra Pallisa. Licenciado en Psicoloxía
Os riscos da Globalización desde o punto de vista da prevención, derívanse da necesaria implantación, por parte das empresas, dunha serie de novas formas de organización do traballo que lles permitan manter o seu nivel de competitividad nun mundo baseado en mercados transnacionales e na utilización das novas tecnoloxías da información e a comunicación, entendidas como valor fundamental da economía. ¿Son realmente novos os riscos psicosociais? Esta quizá sexa unha pregunta clave que deberiamos formularnos para tratar de comprender o auténtico alcance destes riscos.
Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Imaxen da Axencia Europea
22/12/2010 Axencia Europe para a Seguridade e a Saúde no Traballo
As contornas laborais transfórmanse continuamente como resultado das novas tecnoloxías e dos cambios das condicións económicas, sociais e demográfi cas. Neste contexto, a estratexia comunitaria para 2002-2006 (1) prevé que a Axencia «cre un observatorio de riscos» e anticípese « aos novos riscos emerxentes».
Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais