Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Imaxen do ISSG
14/9/2011 ISSGA
Datos de sinistralidade do segundo trimestre do ano 2011 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Imaxen do ISSG
10/5/2011 ISSGA
Os datos correspondentes ao primeiro trimestre deste ano poñen de manifesto que nese periodo foron comunicados ao ISSGA 330 partes de enfermidades profesionais, dos que 141 foron con baixa. Por sexos, 161 dos afectados eran homes e 169 mulleres.
Imaxen do ISSG
6/5/2011 ISSGA
Datos de sinistralidade do primeiro trimestre do ano 2011 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais