Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
PIVISTEA
11/12/2013 Saúde laboral
Este documento recolle a Avaliación do Programa de Vixilancia da Saúde dos Traballadores que estiveron Expostos ao Amianto (PIVISTEA). Este Programa foise implantando progresivamente nas Comunidades Autónomas dende o ano 2004, tras ser aprobado pola Comisión de Saúde Pública (reunión de 12 de decembro de 2002), pola Comisión Nacional de Saúde no Traballo (Plenario de 29 de xaneiro de 2003) e polo Consello Interterritorial do SNS (reunión da súa Comisión Delegada de 26 de febreiro de 2003).
Observatorio de condicións de traballo
5/12/2013 Observatorio Estatal de Condicións de Traballo
Segundo consta na introdución do documento, co informe preténdese estudar a sinistralidade laboral por sobresfuerzos desde un enfoque epidemiolóxico co fin de achegar algúns datos pormenorizados de interese na planificación preventiva, que poidan ser de utilidade ás Administracións, aos Axentes Sociais e aos Servizos de Prevención de Riscos Laborais. Os datos que se publican corresponden ao 2012; no informe identifícanse as actividades máis afectadas por sobreesforzos e así mesmo realízase unha identificación tendo en consideración a localización específica da lesión.
Observatorio de condicións de traballo
3/12/2013 Observatorio Estatal de Condicións de Traballo
A creación, por parte do Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo (INSHT) do sistema de información de sinistralidade dos traballadores cedidos por empresas de traballo temporal (SISETT) susténtase na Disposición adicional décimo terceira de Lei 35/2010 de 17 de setembro, de medidas urxentes para a reforma do marcado de traballo. A citada Disposición insta ao INSHT a incorporar nos seus informes periódicos datos específicos que permitan coñecer a evolución da sinistralidade laboral nos traballos ou ocupacións de especial perigo para a seguridade e a saúde no traballo realizados por traballadores cedidos por empresas de traballo temporal e detectar colectivos de traballadores máis vulnerables.
Imaxen do ISSG
2/12/2013 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de OUTUBRO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
4/11/2013 DATOS ESTATÍSTICOS
O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) recibiu no terceiro trimestre deste ano 216 partes de enfermidades profesionais, dos que 125 foron con baixa. Por sexos, 118 dos afectados eran mulleres e 98 homes. Con respecto ao mesmo período do ano pasado, no cal se comunicaron 210 partes de enfermidade, o incremento foi do 2,86 por cento.
Imaxen do ISSG
30/10/2013 Datos estatísticos
Datos de sinistralidade de SETEMBRO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
17/10/2013 ISSGA
Datos de sinistralidade do terceiro trimestre de 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Observatorio de condicións de traballo
2/10/2013 INSHT
O Observatorio Estatal de Condicións de Traballo ven de publicar o Informe anual de accidentes de traballo no Estado español do ano 2012.
Imaxen do ISSG
30/9/2013 Datos Estatísticos
Datos de sinistralidade de AGOSTO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
26/8/2013 ISSGA
Os datos correspondentes ao segundo trimestre deste ano, poñen de manifesto que nese período foron comunicados 289 partes de enfermidades profesionais, dos que 153 foron con baixa. Por sexos, 147 dos afectados eran mulleres e 142 homes.
Imaxen do ISSG
26/8/2013 Datos estatísticos
Datos de sinistralidade de XULLO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
26/7/2013 ISSGA
Datos de sinistralidade do segundo trimestre de 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Imaxen do ISSG
22/7/2013 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de XUÑO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
1/7/2013 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de MAIO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Sinistralidade Galiza 2012
17/6/2013 DATOS SINISTRALIDADE
Inclúe a contabilidade dos accidentes de traballo, cun epígrafe específico para os accidentes mortais, as enfermidades profesionais, a variación interanual dos accidentes dos últimos dez anos e un capítulo para os índices de incidencia sectoriais por provincias.
Observatorio de condicións de traballo
4/6/2013 OBSERVATORIO ESTATAL DE CONDICIÓNS DE TRABALLO
O Observatorio Estatal de Condicións de Taballo ven de publicar o informe interanual de sinistralidade que abarca o período comprendido entre abril de 2012 e marzo de 2013.
Imaxen do ISSG
3/6/2013 Datos estatísticos
Datos de sinistralidade de ABRIL 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
8/5/2013 ISSGA
Os datos correspondentes ao primeiro trimestre deste ano poñen de manifesto que nese período foron comunicados 235 partes de enfermidades profesionais, dos que 118 foron con baixa. Por sexos, 117 dos afectados eran mulleres e 118 homes.
Enfermidade profesional por CC
3/5/2013 OBSERVATORIO DE ENFERMIDADES PROFESIONAIS (CEPROSS) E DE ENFERMIDADES CAUSADAS OU AGRAVADAS POLO TRABALLO (PANOTRATSS)
Neste informe poden consultarse as estatísticas referidas a enfermidades profesionais, enfermidades relacionadas co traballo, índice de incidencia, partes, actividades económicas no Estado español durante o ano 2012
Imaxen do ISSG
2/5/2013 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de MARZO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
17/4/2013 ISSGA
Datos de sinistralidade do primeiro trimestre de 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Imaxen do ISSG
3/4/2013 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de FEBREIRO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Informe saúde laboral 2001-2010
20/3/2013 CISAL
A primeira década do século XXI veu marcada polo enorme impacto da crise económica sobre o emprego e, derivado diso, sobre a saúde dunha poboación traballadora que ve como se estancan as melloras nas condicións de traballo e percibe cada vez máis negativamente o seu propio nivel de saúde, a pesar de que a incidencia de lesións de orixe laboral veu descendendo de forma continuada dende o ano 2001.
Imaxen do ISSG
14/3/2013 DATOS ESTATÍSICOS
Datos de sinistralidade de xaneiro 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
13/3/2013 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de decembro de 2012 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Observatorio de condicións de traballo
11/3/2013 INSHT
O proxecto Análise da mortalidade por accidente de traballo en España xorde da colaboración do INSHT con todas as Comunidades Autónomas, co obxectivo de analizar de forma conxunta as investigacións que realizan os Órganos Técnicos das Autoridades Laborais, optimizando o rendemento desta valiosa información. O informe que se presenta refírese aos accidentes de traballo mortais investigados durante 2008, 2009 e 2010, e complementa os informes anuais dos devanditos anos.
accidente laboral
7/3/2013 SINISTRALIDADE
Un total de 555 traballadores faleceron en accidente laboral o ano pasado, 161 persoas menos que en 2011, o que en termos relativos implica un descenso neste tipo de sinistros do 22,5%, segundo datos provisionais do Ministerio de Emprego e Seguridade Social recollidos por Europa Press.
Imaxen do ISSG
12/2/2013 ISSGA
Do total de partes, 139 foron con baixa e, por sexos, 147 dos afectados eran homes e 132 mulleres. Os sectores da industria e dos servizos son os que rexistraron máis partes de enfermidades profesionais. Por provincias, o maior número de partes procede de Pontevedra, onde se notificaron 148, deles 78 cursaron sen baixa. Na Coruña houbo 78 comunicacións, delas 30 sen baixa; en Ourense rexistráronse 29 partes, dos que 20 foron sen baixa; e en Lugo houbo 24 casos, 12 deles sen baixa.
Imaxen do ISSG
2/1/2013 Datos estatísticos
Datos de sinistralidade de novembro de 2012 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Observatorio de condicións de traballo
12/12/2012 OBSERVATORIO ESTATAL DE CONDICIÓNS DE TRABALLO
O Observatorio Estatal de Condicións de Taballo ven de publicar o informe interanual de sinistralidade que abarca o período comprendido entre outubro de 2011 e setembro de 2012.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais