Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Imaxen do ISSG
26/7/2013 ISSGA
Datos de sinistralidade do segundo trimestre de 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Imaxen do ISSG
22/7/2013 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de XUÑO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
1/7/2013 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de MAIO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Sinistralidade Galiza 2012
17/6/2013 DATOS SINISTRALIDADE
Inclúe a contabilidade dos accidentes de traballo, cun epígrafe específico para os accidentes mortais, as enfermidades profesionais, a variación interanual dos accidentes dos últimos dez anos e un capítulo para os índices de incidencia sectoriais por provincias.
Observatorio de condicións de traballo
4/6/2013 OBSERVATORIO ESTATAL DE CONDICIÓNS DE TRABALLO
O Observatorio Estatal de Condicións de Taballo ven de publicar o informe interanual de sinistralidade que abarca o período comprendido entre abril de 2012 e marzo de 2013.
Imaxen do ISSG
3/6/2013 Datos estatísticos
Datos de sinistralidade de ABRIL 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
8/5/2013 ISSGA
Os datos correspondentes ao primeiro trimestre deste ano poñen de manifesto que nese período foron comunicados 235 partes de enfermidades profesionais, dos que 118 foron con baixa. Por sexos, 117 dos afectados eran mulleres e 118 homes.
Enfermidade profesional por CC
3/5/2013 OBSERVATORIO DE ENFERMIDADES PROFESIONAIS (CEPROSS) E DE ENFERMIDADES CAUSADAS OU AGRAVADAS POLO TRABALLO (PANOTRATSS)
Neste informe poden consultarse as estatísticas referidas a enfermidades profesionais, enfermidades relacionadas co traballo, índice de incidencia, partes, actividades económicas no Estado español durante o ano 2012
Imaxen do ISSG
2/5/2013 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de MARZO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
17/4/2013 ISSGA
Datos de sinistralidade do primeiro trimestre de 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Imaxen do ISSG
3/4/2013 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de FEBREIRO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Informe saúde laboral 2001-2010
20/3/2013 CISAL
A primeira década do século XXI veu marcada polo enorme impacto da crise económica sobre o emprego e, derivado diso, sobre a saúde dunha poboación traballadora que ve como se estancan as melloras nas condicións de traballo e percibe cada vez máis negativamente o seu propio nivel de saúde, a pesar de que a incidencia de lesións de orixe laboral veu descendendo de forma continuada dende o ano 2001.
Imaxen do ISSG
14/3/2013 DATOS ESTATÍSICOS
Datos de sinistralidade de xaneiro 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
13/3/2013 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de decembro de 2012 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Observatorio de condicións de traballo
11/3/2013 INSHT
O proxecto Análise da mortalidade por accidente de traballo en España xorde da colaboración do INSHT con todas as Comunidades Autónomas, co obxectivo de analizar de forma conxunta as investigacións que realizan os Órganos Técnicos das Autoridades Laborais, optimizando o rendemento desta valiosa información. O informe que se presenta refírese aos accidentes de traballo mortais investigados durante 2008, 2009 e 2010, e complementa os informes anuais dos devanditos anos.
accidente laboral
7/3/2013 SINISTRALIDADE
Un total de 555 traballadores faleceron en accidente laboral o ano pasado, 161 persoas menos que en 2011, o que en termos relativos implica un descenso neste tipo de sinistros do 22,5%, segundo datos provisionais do Ministerio de Emprego e Seguridade Social recollidos por Europa Press.
Imaxen do ISSG
12/2/2013 ISSGA
Do total de partes, 139 foron con baixa e, por sexos, 147 dos afectados eran homes e 132 mulleres. Os sectores da industria e dos servizos son os que rexistraron máis partes de enfermidades profesionais. Por provincias, o maior número de partes procede de Pontevedra, onde se notificaron 148, deles 78 cursaron sen baixa. Na Coruña houbo 78 comunicacións, delas 30 sen baixa; en Ourense rexistráronse 29 partes, dos que 20 foron sen baixa; e en Lugo houbo 24 casos, 12 deles sen baixa.
Imaxen do ISSG
2/1/2013 Datos estatísticos
Datos de sinistralidade de novembro de 2012 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Observatorio de condicións de traballo
12/12/2012 OBSERVATORIO ESTATAL DE CONDICIÓNS DE TRABALLO
O Observatorio Estatal de Condicións de Taballo ven de publicar o informe interanual de sinistralidade que abarca o período comprendido entre outubro de 2011 e setembro de 2012.
Imaxen do ISSG
30/11/2012 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de outubro de 2012 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen da Axencia Europea
5/11/2012 EU-OSHA
A sinestralidade laboral, as enfermidades profesionais, e os accidentes mortais no traballo seguen sendo unha carga para os traballadores europeos. 165.000 persoas morren cada ano na UE por problemas de saúde e seguridade laborais. Desas persoas, 5.580 perden a súa vida nun accidente no centro de traballo.
Imaxen do ISSG
31/10/2012 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de setembro de 2012 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
18/10/2012 ISSGA
Datos de sinistralidade do terceiro trimestre de 2012 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Observatorio de condicións de traballo
5/9/2012 OBSERVATORIO ESTATAL DE CONDICIÓNS DE TRABALLO
O Observatorio Estatal de Condicións de Taballo ven de publicar o informe interanual de sinistralidade que abarca o período comprendido entre xuño de 2011 e xullo de 2012.
Posturas forzadas
24/8/2012 Observatorio de Continxencias Profesionais da Seguridade Social
Segundo as estatísticas ofrecidas polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social no Observatorio das Continxencias Profesionais da Seguridade Social, os axentes que causaron un maior número de enfermidades profesionais dende xaneiro a abril deste ano foron enfermidades provocadas por posturas forzadas e movementos repetitivos no traballo e hipoacusia ou xordeira provocada polo ruído.
Imaxen do ISSG
22/8/2012 ISSGA
Datos de sinistralidade do segundo trimestre de 2012 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Imaxen do ISSG
14/8/2012 ISSGA
Os datos correspondentes ao segundo trimestre deste ano poñen de manifesto que nese período foron comunicados 231 partes de enfermidades profesionais, dos que 128 foron con baixa. Por sexos, 112 dos afectados eran homes e 119 mulleres.
Imaxen do ISSG
3/8/2012 ISSGA
A sinistralidade laboral diminuíu nun 23,52% nos seis primeiros meses do ano, cun total de 12.139 accidentes laborais fronte aos 15.873 no mesmo período do ano 2011. O descenso do índice de incidencia nos seis primeiros meses chegou ao 19,86 %. No pasado mes de xuño, a accidentabilidade baixou un 29,70 % na Comunidade autónoma.
Imaxen do ISSG
29/6/2012 ISSGA
Nesta monografía ofrécese un compendio dos datos de sinistralidade laboral en Galiza durante o ano 2011. Esta publicación elaborouse coa información obtida dos partes de accidentes de traballo e enfermidades profesionais notificados á autoridade laboral galega mediante os sistemas Delt@ (Declaración Electrónica de Traballadores Accidentados) e CEPROSS (Comunicación de Enfermidades Profesionais na Seguridade Social), dos traballadores afiliados á Seguridade Social que teñan cubertas as ditas continxencias.
Imaxen do ISSG
9/5/2012 ISSGA
A sinistralidade laboral baixou en Galicia nun 21,27% no mes de marzo. A sinistralidade laboral diminuíu un 16,52% nos tres primeiros meses do ano, cun total de 6.650 accidentes laborais fronte aos 7.996 no mesmo período do ano 2011.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais