Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Imaxen do ISSG
5/4/2016 ISSGA
Datos de sinistralidade de febreiro de 2016 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
accidente laboral
29/3/2016 Sinistralidade
Segundo datos do propio Ministerio de Emprego e Seguridade Social, destes falecementos, 41 producíronse durante a xornada de traballo, 20 máis que en xaneiro de 2015, o que implica un repunte do 95,2%. Os 10 accidentes mortais restantes rexistrados en xaneiro foron "in itínere" (os que se producen no traxecto de casa ao traballo e viceversa), un 66,7% máis que os experimentados no mesmo mes de 2015.
Imaxen do ISSG
1/3/2016 ISSGA
Datos de sinistralidade de xaneiro de 2016 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Informe sobre o estado da seguridade e saúde laboral no Estado español 2014
5/2/2016 INSHT
A edición do "Informe sobre o Estado da Seguridade e a Saúde no Traballo de 2014" recompila as máis relevantes actividades desenvolvidas durante o ano en cuestión polas Institucións Públicas que integran o Sistema Nacional de Prevención, isto é, a Inspección de Traballo e Seguridade Social, a Fiscalía Especializada, as Comunidades Autónomas, a Fundación para a Prevención de Riscos Laborais, a Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo e o Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo. Así mesmo, se detallan as máis importantes novidades normativas e os avances na regulación a través dos convenios colectivos da materia de seguridade e saúde no traballo.
Imaxen do ISSG
1/2/2016 ISSGA
Datos de Enfermidades Profesionais no cuarto trimestre do 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
25/1/2016 ISSGA
Datos de sinistralidade de decembro de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade
Imaxen do ISSG
22/1/2016 ISSGA
Datos de sinistralidade do CUARTO trimestre de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
VI Enquisa Europea sobre Condicións de Traballo
18/1/2016 EUROFOUND
Segundo os primerios resultados da VI Enquisa Europea sobre Condicións de Traballo, realizada en 35 países europeos a preto de 43.000 traballadores, o 23% dos traballadores (27% homes fronte ao 19% mulleres) considera que o seu traballo representa un risco para a súa saúde. Esta cifra diminúe dende o ano 2000, cando o 31% dos traballadores europeos consideraba que o seu traballo afaectaba negativamente a súa saúde. Segundo os sindicatos, esta tendencia positiva debe interpretarse con cautela pois as percepcións varían moito segundo o sexo, o país e a idade das persoas enquisadas.
Imaxen do ISSG
4/1/2016 ISSGA
Datos de sinistralidade de novembro de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade
Imaxen do ISSG
30/11/2015 ISSGA
Datos de sinistralidade de outubro de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade
Imaxen do ISSG
9/11/2015 ISSGA
Datos de sinistralidade do TERCEIRO trimestre de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Imaxen do ISSG
4/11/2015 ISSGA
Datos de Enfermidades Profesionais no terceiro trimestre do 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
3/11/2015 ISSGA
Datos de sinistralidade de setembro de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade
Sinestralidade
23/9/2015 SINISTRALIDADE
Dos 1.832 accidentes laborais en xornada laboral rexistrados en Galicia en agosto de 2015, 1.804 foron accidentes leves, 21 graves e 7 mortais. Isto supón un 10,49% máis do rexistrado no mesmo mes do ano anterior que se saldou cun total de 1.658 accidentes.
Imaxen do ISSG
21/9/2015 ISSGA
Datos de sinistralidade de agosto de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade
accidente laboral
8/9/2015 DATOS ESTATÍSTICOS
O número de accidentes laborais con baixa, sen contar os accidentes in itínere, creceron un 6,7% no primeiro sementre do ano no Estado español. Tamén crece o número de accidentes in itínere, un 7,7%, e os accidentes mortais, un 3,3%.
Imaxen do ISSG
31/8/2015 ISSGA
Datos de sinistralidade de xullo de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade
Imaxen do ISSG
31/8/2015 ISSGA
Datos de Enfermidades Profesionais no segundo trimestre do 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
30/7/2015 ISSGA
Datos de sinistralidade do SEGUNDO trimestre de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Imaxen do ISSG
30/7/2015 ISSGA
Datos de sinistralidade de xuño de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade
Informe sinistralidade laboral xaneiro - decembro 2015
7/7/2015 INSHT
O número total de accidentes rexistrados no período comprendido entre xaneiro e decembro de 2015 supón un aumento dun 7,6% con respecto ao mesmo período interanual anterior. Prodúcese un aumento da poboación traballadora coa continxencia por accidente de traballo cuberta, respecto ao mesmo período anterior, dun 3,2%. Aumenta de forma global o número de accidentes mortais nun 10,1% e de accidentes graves nun 3,8%.
Imaxen do ISSG
22/6/2015 ISSGA
Datos de sinistralidade de maio de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Sinistralidade laboral abril 2014 marzo 2015
10/6/2015 Observatorio Estatal de Condicións de Traballo
O Observatorio Estatal de Condicións de Traballo, dependiente do INSHT, ven de publicar o Informe de sinistralidade laboral que elabora trimestralmente referido a períodos completos de doce meses, no que se presentan os datos de sinistralidade por sector de actividade e comunidade autónoma. Nesta ocasión o informe corresponde ao perído comprendido entre abril de 2014 - marzo de 2015. No informe apréciase un incremento do índice de incidencia dos accidentes de traballo totalis dun 0,3%; sube un 0,4,% o índice de incidencia dos accidentes de traballo leves, mantense o dos accidentes mortais e descende o índice dos accidentes de traballo graves nun 7,3%.
Imaxen do ISSG
1/6/2015 ISSGA
Datos de sinistralidade de abril de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
accidente laboral
8/5/2015 DATOS ESTATÍSTICOS
Segundo os datos que publica o Ministerio de Emprego se contabilizaron ata febreiro 76.225 accidentes laborais con baixa, un incremento do 3,2% con respecto ao mesmo período do ano anterior; o índice de incidencia descende lixeiramente, 0,1%, ao terse incrementado tamén o número de traballadores asegurados.
Imaxen do ISSG
4/5/2015 ISSGA
Datos de Enfermidades Profesionais no primeiro trimestre do 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
27/4/2015 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de marzo de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
17/4/2015 ISSGA
Datos de sinistralidade do PRIMEIRO trimestre de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Avance sinistralidade laboral 2014
10/4/2015 Observatorio Estatal de Condicións de Traballo
O Observatorio Estatal de Condicións de Traballo, dependiente do INSHT, ven de publicar o Informe de sinistralidade laboral do ano 2014, no que se presentan os datos de sinistralidade por sector de actividade e comunidade autónoma e os compara cos obtidos no 2013. O informe amosa un aumento global da accidentalidade dun 5.1% con respecto ao ano 2013. En concreto, apréciase un crecemento da accidentalidade mortal dun 5,1% e unha diminución do número de accidentes graves nun 1,8% no período interanual considerado.
Imaxen do ISSG
30/3/2015 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de febreiro de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais