Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Imaxen do ISSG
30/11/2015 ISSGA
Datos de sinistralidade de outubro de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade
Imaxen do ISSG
9/11/2015 ISSGA
Datos de sinistralidade do TERCEIRO trimestre de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Imaxen do ISSG
4/11/2015 ISSGA
Datos de Enfermidades Profesionais no terceiro trimestre do 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
3/11/2015 ISSGA
Datos de sinistralidade de setembro de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade
Sinestralidade
23/9/2015 SINISTRALIDADE
Dos 1.832 accidentes laborais en xornada laboral rexistrados en Galicia en agosto de 2015, 1.804 foron accidentes leves, 21 graves e 7 mortais. Isto supón un 10,49% máis do rexistrado no mesmo mes do ano anterior que se saldou cun total de 1.658 accidentes.
Imaxen do ISSG
21/9/2015 ISSGA
Datos de sinistralidade de agosto de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade
accidente laboral
8/9/2015 DATOS ESTATÍSTICOS
O número de accidentes laborais con baixa, sen contar os accidentes in itínere, creceron un 6,7% no primeiro sementre do ano no Estado español. Tamén crece o número de accidentes in itínere, un 7,7%, e os accidentes mortais, un 3,3%.
Imaxen do ISSG
31/8/2015 ISSGA
Datos de sinistralidade de xullo de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade
Imaxen do ISSG
31/8/2015 ISSGA
Datos de Enfermidades Profesionais no segundo trimestre do 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
30/7/2015 ISSGA
Datos de sinistralidade do SEGUNDO trimestre de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Imaxen do ISSG
30/7/2015 ISSGA
Datos de sinistralidade de xuño de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade
Informe sinistralidade laboral xaneiro - decembro 2015
7/7/2015 INSHT
O número total de accidentes rexistrados no período comprendido entre xaneiro e decembro de 2015 supón un aumento dun 7,6% con respecto ao mesmo período interanual anterior. Prodúcese un aumento da poboación traballadora coa continxencia por accidente de traballo cuberta, respecto ao mesmo período anterior, dun 3,2%. Aumenta de forma global o número de accidentes mortais nun 10,1% e de accidentes graves nun 3,8%.
Imaxen do ISSG
22/6/2015 ISSGA
Datos de sinistralidade de maio de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Sinistralidade laboral abril 2014 marzo 2015
10/6/2015 Observatorio Estatal de Condicións de Traballo
O Observatorio Estatal de Condicións de Traballo, dependiente do INSHT, ven de publicar o Informe de sinistralidade laboral que elabora trimestralmente referido a períodos completos de doce meses, no que se presentan os datos de sinistralidade por sector de actividade e comunidade autónoma. Nesta ocasión o informe corresponde ao perído comprendido entre abril de 2014 - marzo de 2015. No informe apréciase un incremento do índice de incidencia dos accidentes de traballo totalis dun 0,3%; sube un 0,4,% o índice de incidencia dos accidentes de traballo leves, mantense o dos accidentes mortais e descende o índice dos accidentes de traballo graves nun 7,3%.
Imaxen do ISSG
1/6/2015 ISSGA
Datos de sinistralidade de abril de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
accidente laboral
8/5/2015 DATOS ESTATÍSTICOS
Segundo os datos que publica o Ministerio de Emprego se contabilizaron ata febreiro 76.225 accidentes laborais con baixa, un incremento do 3,2% con respecto ao mesmo período do ano anterior; o índice de incidencia descende lixeiramente, 0,1%, ao terse incrementado tamén o número de traballadores asegurados.
Imaxen do ISSG
4/5/2015 ISSGA
Datos de Enfermidades Profesionais no primeiro trimestre do 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
27/4/2015 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de marzo de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
17/4/2015 ISSGA
Datos de sinistralidade do PRIMEIRO trimestre de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Avance sinistralidade laboral 2014
10/4/2015 Observatorio Estatal de Condicións de Traballo
O Observatorio Estatal de Condicións de Traballo, dependiente do INSHT, ven de publicar o Informe de sinistralidade laboral do ano 2014, no que se presentan os datos de sinistralidade por sector de actividade e comunidade autónoma e os compara cos obtidos no 2013. O informe amosa un aumento global da accidentalidade dun 5.1% con respecto ao ano 2013. En concreto, apréciase un crecemento da accidentalidade mortal dun 5,1% e unha diminución do número de accidentes graves nun 1,8% no período interanual considerado.
Imaxen do ISSG
30/3/2015 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de febreiro de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
9/3/2015 Datos estatísticos
Datos de sinistralidade de xaneiro de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
17/2/2015 Sinistralidade
Os datos aportados polo ISSGA, indican que se rexistraron en Galiza 23.214 accidentes de traballo durante o 2014, 848 máis que no ano anterior, o que equivale a un 3,79% máis. Do número de accidentes total, 59 foron mortais (o 0,25%), 429 graves (1,85%) e 22.726 leves (97,9%). Por sectores, os sinistros aumentaron na pesca (+5,65%), na construción (+5,71%), nos servizos (+5,88%) e diminuiron lixeiramente na agricultura (-0,25%) e a industria (-0,16%).
Imaxen do ISSG
16/2/2015 Datos estatísticos
Datos de Enfermidades Profesionais no cuarto trimestre do 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
16/2/2015 Datos estatísticos
Datos de sinistralidade de decembro de 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
15/1/2015 ISSGA
Datos de sinistralidade do cuarto trimestre de 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Imaxen do ISSG
22/12/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de novembro 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Informe sinistralidade traballadores cedidos por ETT. Xaneiro xuño 2014
5/12/2014 Observatorio Estatal de Condicións de Traballo
A creación, por parte do Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo (INSHT) do sistema de información de sinistralidade dos traballadores/as cedidos por empresas de traballo temporal susténtase na Disposición adicional decimotercera da Lei 35/2010 de 17 de setembro, de medidas urxentes para a reforma do marcado de traballo. A citada Disposición insta ao INSHT a incorporar nos seus informes periódicos datos específicos que permitan coñecer a evolución da sinistralidade laboral nos traballos ou ocupacións de especial perigo para a seguridade e a saúde no traballo realizados por traballadores/as cedidos por empresas de traballo temporal conforme ao establecido no artigo 8 b) e na disposición adicional segunda da lei 14/1994, de 1 de xuño, pola que se regulan as Empresas de Traballo Temporal.
Imaxen do ISSG
24/11/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de outubro 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Traballadores autónomos
18/11/2014 INSHT
O Estatuto do Traballador Autónomo (Lei 20/2007) supuxo un importante avance no coñecemento das condicións de seguridade e saúde no traballo deste colectivo. Con esta norma faise obrigatoria a cobertura da prestación por accidente de traballo e enfermidade profesional aos denominados traballadores autónomos economicamente dependentes e a aqueles integrados en actividades de maior risco, polo que ano a ano se irá mellorando o nivel de coñecemento do comportamento fronte ao accidente de traballo por parte do colectivo de autónomos.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais