Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Seguridade social sede electrónica
14/12/2016 Seguridade Social
A Seguridade Social, a través da súa páxina web, ven de poñer a disposición de tódolos cidadáns un novo servizo que permite, segundo os parámetros seleccionados, consultar e obter datos estatísticos sobre as enfermidades profesionais acaecidas aos traballadores e traballadoras afiliados/as que teñan cubertas as continxencias profesionais nos distintos réximes da Seguridade Social. Así mesmo, é posible exportar os datos consultados en diferentes formatos de arquivos, confeccionar gráficos e gardar os informes obtidos.
Informe sinistralidade de traballadores cedidos por ETTs. Resultados do primeiro semestre 2016
25/11/2016 Observatorio Estatal de Condicións de Traballo
Neste informe nalizáronse 6.654 Accidentes de Traballo ocorridos, entre xaneiro e xuño de 2016, en traballadores cedidos por empresas de traballo temporal (ETT). Destes, 681 (10,2%) producíronse ao ir ou volver do traballo.
Imaxen do ISSG
25/11/2016 ISSGA
Datos de Enfermidades Profesionais no terceiro trimestre do 2016 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
25/11/2016 ISSGA
Datos de sinistralidade correspondentes ao TERCEIRO trimestre de 2016 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
aumento sinistralidade
19/10/2016 Sinistralidade
Logo dun período de un paulatino descenso da sinistralidade laboral, no ano 2015 esta alcanza niveis de incidencia similares aos experimentados no ano 2011. A Fiscalía Xeral do Estado na memoria do último exercicio presentada no mes de setembro, indica que o número de traballadores/as mortos a causa de accidentes laborais, incrementouse no ano 2015 nun 10,1% respecto do ano 2014, pasando de 454 a 500 traballadores/as falecidos/as.
aumento sinistralidade
28/9/2016 Sinistralidade
Segundo datos do Ministerio de Emprego e Seguridade Social, 360 traballadores/as faleceron en accidente laboral entre xaneiro e xullo deste ano 2016, 23 máis que no mesmo período de 2015, o que supón un incremento do 6,8%. Do número total de accidentes mortais, 92 foron en itínere, o que representa un incremento dun 64,3%.
Imaxen do ISSG
31/8/2016 ISSGA
Datos de Enfermidades Profesionais no segundo trimestre do 2016 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Sinestralidade
22/8/2016 SINISTRALIDADE
Un total de 301 traballadores/as faleceron en accidente laboral entre xaneiro e xuño deste ano, 16 mortes máis que no mesmo periodo de 2015, o que supón un incremento en termos relativos do 5,6%, segundo datos do Ministerio de Emprego e Seguridade Social.
Imaxen do ISSG
29/7/2016 ISSGA
Datos de sinistralidade do segundo trimestre de 2016 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Observatorio de condicións de traballo
27/7/2016 INSHT
Comparativa por comunidades autónomas do Índice de incidencia e accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre xuño de 2015 e maio 2016 respecto ao período comprendido entre xuño 2014 - maio 2015
Imaxen do ISSG
27/7/2016 ISSGA
Datos de sinistralidade correspondentes ao segundo trimestre de 2016 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
25/5/2016 ISSGA
Datos de Enfermidades Profesionais no primeiro trimestre do 2016 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
23/5/2016 ISSGA
Datos de sinistralidade do PRIMEIRO trimestre de 2016 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Imaxen do ISSG
23/5/2016 ISSGA
Datos de sinistralidade correspondentes ao primeiro trimestre de 2016 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
sinistralidade traballadores cedidos ETT 2015
22/4/2016 INSHT
Neste informe analizáronse 12.182 Accidentes de Traballo con baixa (AT) ocorridos, entre xaneiro e decembro de 2015, tendo en conta datos mensuais acumulados e actualizados ata o 31 de xaneiro de 2016, en traballadores/as cedidos/as por empresas de traballo temporal (ETT). Dos accidentes contabilizados 11.010, o 90,3% ocorreron en xornada de traballo e 1.172, o 9,6% ao ir ou volver do traballo.
Imaxen do ISSG
5/4/2016 ISSGA
Datos de sinistralidade de febreiro de 2016 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
accidente laboral
29/3/2016 Sinistralidade
Segundo datos do propio Ministerio de Emprego e Seguridade Social, destes falecementos, 41 producíronse durante a xornada de traballo, 20 máis que en xaneiro de 2015, o que implica un repunte do 95,2%. Os 10 accidentes mortais restantes rexistrados en xaneiro foron "in itínere" (os que se producen no traxecto de casa ao traballo e viceversa), un 66,7% máis que os experimentados no mesmo mes de 2015.
Imaxen do ISSG
1/3/2016 ISSGA
Datos de sinistralidade de xaneiro de 2016 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Informe sobre o estado da seguridade e saúde laboral no Estado español 2014
5/2/2016 INSHT
A edición do "Informe sobre o Estado da Seguridade e a Saúde no Traballo de 2014" recompila as máis relevantes actividades desenvolvidas durante o ano en cuestión polas Institucións Públicas que integran o Sistema Nacional de Prevención, isto é, a Inspección de Traballo e Seguridade Social, a Fiscalía Especializada, as Comunidades Autónomas, a Fundación para a Prevención de Riscos Laborais, a Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo e o Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo. Así mesmo, se detallan as máis importantes novidades normativas e os avances na regulación a través dos convenios colectivos da materia de seguridade e saúde no traballo.
Imaxen do ISSG
1/2/2016 ISSGA
Datos de Enfermidades Profesionais no cuarto trimestre do 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
25/1/2016 ISSGA
Datos de sinistralidade de decembro de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade
Imaxen do ISSG
22/1/2016 ISSGA
Datos de sinistralidade do CUARTO trimestre de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
VI Enquisa Europea sobre Condicións de Traballo
18/1/2016 EUROFOUND
Segundo os primerios resultados da VI Enquisa Europea sobre Condicións de Traballo, realizada en 35 países europeos a preto de 43.000 traballadores, o 23% dos traballadores (27% homes fronte ao 19% mulleres) considera que o seu traballo representa un risco para a súa saúde. Esta cifra diminúe dende o ano 2000, cando o 31% dos traballadores europeos consideraba que o seu traballo afaectaba negativamente a súa saúde. Segundo os sindicatos, esta tendencia positiva debe interpretarse con cautela pois as percepcións varían moito segundo o sexo, o país e a idade das persoas enquisadas.
Imaxen do ISSG
4/1/2016 ISSGA
Datos de sinistralidade de novembro de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade
Imaxen do ISSG
30/11/2015 ISSGA
Datos de sinistralidade de outubro de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade
Imaxen do ISSG
9/11/2015 ISSGA
Datos de sinistralidade do TERCEIRO trimestre de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Imaxen do ISSG
4/11/2015 ISSGA
Datos de Enfermidades Profesionais no terceiro trimestre do 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
3/11/2015 ISSGA
Datos de sinistralidade de setembro de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade
Sinestralidade
23/9/2015 SINISTRALIDADE
Dos 1.832 accidentes laborais en xornada laboral rexistrados en Galicia en agosto de 2015, 1.804 foron accidentes leves, 21 graves e 7 mortais. Isto supón un 10,49% máis do rexistrado no mesmo mes do ano anterior que se saldou cun total de 1.658 accidentes.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais