Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Upper Big Branch Miner
26/4/2012 Accidente laboral
O 5 de abril de 2010, na mina de carbón Upper Big Branch Mine-South, no estado norteamericano de West Virginia, produciuse unha explosión que acabou coa vida de 29 mineiros. Tratouse do accidente de traballo máis grave ocorrido nos Estados Unidos desde 1970, cando morreron 38 mineiros nunha explosión nunha mina de carbón no estado de Kentucky.
Guía ITSS vial
26/4/2012 Seguridade
O Plan Integrado de Actuación da Inspección de Traballo e Seguridade Social para 2010 xa recollía unha nova actuación relativa á comprobación nas empresas da xestión sobre os riscos derivados da seguridade viaria. Para levar a cabo as actuacións inspectoras, que non perseguían accións esencialmente sancionadoras por parte dos funcionarios actuantes, seguiuse un “Cuestionario de Comprobación” e elaborouse unha “Guía para as actuacións da Inspección de Traballo e Seguridade Social en materia de seguridade viaria nas empresas”, para facilitar a realización das devanditas actuacións e que permite completar a formación e información dos inspectores acerca da seguridade viaria nas empresas.
Imaxen da Axencia Europea
24/4/2012 Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo
A Unión Europea, a través da Axencia Europea de Seguridade e Saúde no Traballo, promove a prevención de riscos laborais como factor "crave" para a recuperación económica, xa que cada ano pérdense 450 millóns de xornadas de traballo que representan un custo para a economía europea de máis de 490.000 millóns de euros e 5.500 mortes de traballadores en accidentes laborais ao ano.  
Sentencia accidente laboral
23/4/2012 ACCIDENTE LABORAL
A sentenza da Sala do Social do Supremo revoga unha anterior do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña (TSJC) e confirma a que este anulara, do Xulgado do Social número 3 de Sabadell (Barcelona), que dera a razón á muller fronte á decisión da Seguridade Social de denegarlle a prestación por viuvez.
Logo OMS
18/4/2012 OMS
O 7 de abril celébrase o Día Mundial da Saúde co obxectivo de conmemorar o aniversario do nacemento da Organización Mundial da Saúde (OMS), en 1948. Ano tras ano, elíxese para tal evento unha temática concreta; este ano, baixo o lema “A boa saúde engade vida aos anos”, a OMS fainos algunhas recomendacións para conseguir vivir de maneira máis saudable.
Aumento estrés laboral
12/4/2012 PSICOSOCIAL
O estrés de orixe laboral é motivo de preocupación para a gran maioría dos traballadores europeos, segundo se conclúe na II Sondaxe de opinión paneuropeo sobre a seguridade e a saúde no traballo.
Espazo laboral
11/4/2012 ECONOMÍA
Un bo ambiente, unha boa iluminación e un correcto deseño do espazo no que se desempeñan as tarefas profesionais, está directamente relacionado coa produtividade dos traballadores. En concreto, varios estudos conclúen que se todos eses condicionantes se dan, pódese aumentar ata un 15% a produtividade do traballador, e ao contrario se as condicións laborais son malas.
traballo sedentario e fibromialxia
10/4/2012 SAÚDE
As persoas que realizan un traballo sedentario e que, por tanto, implica pouca actividade física, teñen unha peor condición neuromuscular, o que pode agravar a fibromialxia. 
Imaxen do ISSG
3/4/2012 Ergonomía
A Consellería de Traballo e Benestar está a elaborar un mapa de riscos ergonómicos de Galicia co obxectivo de poder definir dun xeito máis preciso as liñas e actuacións que a Xunta debe seguir para reducir a sinistralidade neste ámbito e establecer prioridades de actuación preventiva. Para confeccionar este mapa, o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) iniciará no mes de abril unha campaña na que participarán máis de 100 empresas.
Sentado
28/3/2012 Saúde laboral
Se vostede é dos que teñen un traballo nunha oficina, nun banco, na recepción dun hotel ou en calquera outro lugar que lle obrigue a manterse sentado máis de catro horas ao día, siga lendo, seguro que lle interesa. Segundo un estudo que avaliou os datos de 222.000 persoas, o sedentarismo é responsable do 6,9% das mortes ocorridas por calquera causa. Noutras palabras, camiñar 30 minutos ao día é tan beneficioso como prexudicial é permanecer sentado 10 horas ao día. A Organización Mundial da Saúde (OMS) recomenda polo menos 150 minutos de actividade moderada ou intensa á semana pero, que ocorre cos outros 6.500 minutos que quedan restando aqueles que dedicamos a durmir? Se cumprimos cos consellos da OMS nosa saúde está a salvo?
PRODUTOS LIMPEZA ASMA
27/3/2012 HIXIENE
Nos países industrializados, a asma é a enfermidade respiratoria ocupacional máis frecuente. A exposición a certos produtos, por motivos laborais, é a responsable de entre o 5-20% da asma incidente na poboación adulta. É máis, a exposición prolongada ao axente causal asóciase a un peor prognóstico e a unha diminución máis acelerada da función pulmonar.
Oco ascensor
22/3/2012 Accidente laboral
A Audiencia Provincial de Cantabria confirmou as penas de 14 meses de prisión a cada un impostas aos administradores de dúas empresas da construción e ao arquitecto técnico dunha obra polas graves lesións que sufriu un peón ao precipitarse polo oco do ascensor desde unha altura de cinco pisos. Os tres acusados foron condenados polo Xulgado do Penal número Tres de Santander por senllos delitos contra os dereitos dos traballadores e de lesións imprudentes a sete meses de prisión e a 2.400 euros de multa, e a outro sete meses e a inhabilitación para o exercicio da súa profesión durante un ano, respectivamente.
Mobbing 2
16/3/2012 Psicosocial
Falar de acoso moral, psicolóxico, laboral ou mobbing é referirse a un risco psicosocial. É un problema de saúde laboral, considerado así polas Nacións Unidas (ONU), tipificado pola Organización Internacional do Traballo (OIT) e é un delito. A pesar de que o acoso psicolóxico é un fenómeno antigo, non foi descrito nin sistematicamente investigado até comezos dos anos oitenta. E en pleno século XXI aínda se discute a súa prevención e tratamento.
Intelixencia emocional
2/3/2012 Psicosicial
Investigadores da Universidade de Xaén, dirixidos por Esther López Zafra, comprobaron a relación entre a intelixencia emocional e o benestar psicolóxico. As persoas máis intelixentes emocionalmente son capaces de regular as emocións, tanto as propias como as dos demais, e isto permítelles afrontar mellor o estrés e as dificultades.
Trade
27/2/2012 Saúde laboral
Cada ano diagnostícanse en España uns 160.000 novos casos de cancro e morren ao redor de 100.000 persoas por este motivo. Trátase da segunda causa de morte tras as mortes debidas a enfermidades cardiovasculares. Na aparición do cancro inflúen diferentes factores que a miúdo coexisten. Entre estes factores atópanse a susceptibilidade individual de cada persoa, os diferentes estilos de vida (dieta, hábito tabáquico, etc.), a exposición a determinados contaminantes ambientais ou a capacidade de producir cancro do axente causante, por exemplo dalgúns virus, determinadas sustancias químicas ou as radiacións ionizantes.
Ordenador
22/2/2012 Saúde laboral
O ordenamento xurídico español conserva, na especialidade laboral, termos moi suxestivos. É o caso das chamadas profesións penosas ou insalubres (minería, metalurgia, serrerías, etcétera) as que, debido ao perigo que comportan e aos seus elevados índices de sinistralidade, teñen unha idade de xubilación anterior á do resto de traballadores. Son, sen dúbida, ocupacións moi expostas a lesións, o cal non quita que alén do espectro, no do traballo aparentemente máis inofensivo (o que transcorre nas oficinas), non haxa riscos para a saúde.
Campaña europea de avaliación de risco psicosociais no traballo
21/2/2012 PSICOSOCIAL
A Unión Europea, a través do Comité de Altos Responsables da Inspección de Traballo (Committee of Senior Labour Inspectors, SLIC), puxo en marcha unha campaña europea de inspección de riscos psicosociais no traballo, que se realizará ao longo do presente ano.
Horas extra
16/2/2012 PSICOSOCIAL
As persoas que dedican ao traballo once horas diarias teñen o dobre de posibilidades de sufrir depresión severa que as persoas que traballan as oito horas preceptivas da xornada laboral completa. Segundo a Organización Mundial da Saúde, a depresión será o trastorno máis frecuente nos países desenvolvidos no ano 2030.
apple manda investigar as fábricas chinas
16/2/2012 SAÚDE LABORAL
Apple anunciou que, a petición propia, a Fair Labor Association (FLA), unha entidade sen ánimo de lucro cuxo obxectivo é acabar coas prácticas de explotación no mundo, auditará as fábricas de Foxconn, Quanta e Pegatron onde a compañía da mazá ensambla os seus produtos. Estas factorías, en especial as de Foxconn, foron duramente criticadas polas súas prácticas laborais que levaron a polo menos unha decena dos seus traballadores ao suicidio nos últimos dous anos.
coeficientes reductores idade xubilación
31/1/2012 LABORAL
A Lei Xeral da Seguridade Social prevé que os 65 anos como idade mínima para ter dereito á pensión de xubilación pode ser reducida para aqueles grupos ou actividades profesionais nas escalas, categorías ou especialidades cuxos traballos sexan de natureza excepcionalmente penosa, tóxica, perigosa ou insalubre e teñan elevados índices de morbilidad ou mortalidade, sempre que os traballadores afectados acrediten un mínimo de actividade. Na Lei 40/2007 establecíase que, regularmentariamente, crearíase o procedemento xeral que debería observarse para rebaixar a idade de xubilación.
Smartphones
31/1/2012 PSICOSOCIAL
Un estudo publicado pola Sociedade Británica de Psicoloxía demostra que o uso de smartphones aumenta o estrés debido á obsesión que produce recibir mensaxes. Ás veces a necesidade creada nos usuarios é tal que cren notar vibracións de notificación que en realidade nunca se produciron.
cerebro
30/1/2012 HIXIENE
Só se estudaron ao redor de 1.000 sustancias para coñecer o seu potencial neurotoxicidad e, con todo, circulan no mercado europeo máis de 100.000 produtos distintos, segundo os datos manexados pola Sociedade Española de Neurología (SEN). Ademais, con gran frecuencia, utilízanse mesturas de diversas sustancias, que acentúan o descoñecemento da potencial neurotoxicidad destas. En España, a posible exposición a contaminantes químicos vén dada, en gran medida, pola utilización directa de produtos químicos no posto de traballo.
Sentencia accidente laboral
30/1/2012 ACCIDENTE LABORAL
O xulgado do Social número 4 de Murcia concedeu unha indemnización de 500.000 euros á viúva -e á súa filla de catro anos- pola morte en accidente laboral do seu home. O mecánico J.F.E. faleceu ao quedar atrapado pola engrenaxe dun autobús que estaba a arranxar.
Estres laboral
30/1/2012 SAÚDE LABORAL
Moitos colectivos de traballadores alegan tensións no seu posto de traballo. Xustificacións ás veces cuestionadas, como no recente conflito cos controladores aéreos. Con todo, algúns rankings, como o Centro de Control de Enfermidades e Prevención de Atlanta, CDC, considérana unha das profesións máis estresantes, xunto cos profesores, médicos, policías e mineiros. Pero non sempre é o emprego en si mesmo, senón a capacidade dos mandos e directivos, o que xera o problema. Se existise certa ecuanimidade, competencia e organización na empresa, os danos serían menores ou, polo menos, se levarían mellor. A iso súmase a pouca habilidade persoal do traballador para manexar a presión. Desta forma, a actividade laboral convértese en algo esgotador e enfermizo.
INSHT
25/1/2012 SEGURIDADE
O INSHT presenta os exemplos de Boas Prácticas en mantemento seguro e preventivo de sete empresas españolas e anima a outras empresas a dar a coñecer as súas experiencias no recén inaugurado blog “Traballo sen Risco.es”
Diminución siniestralidade
25/1/2012 SINIESTRALIDADE
Cada día falecen en España dous traballadores como consecuencia do seu traballo, 15 sofren un accidente grave, 1.587 teñen un accidente leve e 2.135 son vítimas dun sinistro sen baixa. E aínda que os datos do Ministerio de Emprego mostran que 2011 pechou de novo cun descenso no número de accidentes, expertos e sindicatos atribúen esta mellora sobre todo á crise e á diminución no número de empregados.
Hidratación
24/1/2012 SAÚDE LABORAL
Unha deficiencia do 1 por cento do peso corporal “relacionouse con diminución do rendemento físico”, mentres que unha deshidratación do 2 por cento “afecta xa ao rendemento intelectual”. Isto pode alterar a memoria a curto prazo, a atención, a sensación de fatiga ou as facultades aritméticas. Ademais, a velocidade psicomotriz ou a rapidez na toma de decisións perceptivas pode verse reducida.
felicidade no traballo
17/1/2012 SAÚDE LABORAL
Un empregado contento co seu labor representa case 90% máis de produtividade para a súa empresa; as organizacións con persoal insatisfeito aumentan os seus sinistros até un 300%, di un estudo.
smartphone flexibilidade1
17/1/2012 PSICOSOCIAL
"As novas tecnoloxías están a crear novas situacións: aínda non se consolidaron os usos, e por tanto non hai solucións que se acepten como boas ou malas", valora Genís Roca, socio da consultora especializada en estratexia dixital Roca Salvatella. "Ao redor do feito dixital, o primeiro debate que se xerou nas empresas foi o da privacidade, se a empresa tiña dereito a ler os e-mails. Agora ábrese o da dispoñibilidade"
síndrome do text neck
17/1/2012 ERGONOMÍA
É o nome que recibe o trastorno na posición do pescozo provocado polo uso de teléfonos móbiles, lectores de libros electrónicos, tabletas, consolas portátiles e outros gadgets “de peto” para ler, escribir mensaxes, ver vídeos, xogar ou chatear.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais