Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Sentenza Audiencia Nacional
4/4/2014 INSS
"Non é admisible que o resultado do control dos procesos de incapacidade temporal se condicione polo cumprimento duns obxectivos que dan dereito a percibir un complemento de produtividade", con esta argumentación a Audiencia Nacional, a través dunha sentenza ditada o pasado 18 de decembro, pon fin aos incentivos económicos que dende 2011 poderían cobrar os Inspectores do INSS en función do número de altas médicas que tramitasen.
Comisión europea
3/4/2014 RSE
Só unha de cada sete grandes empresas -ao redor de 6.000 sociedades cotizadas- deberá informar sobre as súas políticas en materia de diversidade, cuestións sociais e corrupción, así como dos riscos que supoñen as súas políticas para os dereitos humanos dos traballadores e para o medio, mesmo a través das súas cadeas de subministración, segundo a proposta da Comisión Europea sobre a que o Parlamento e o Consello xa lograron un acordo de principio. Á espera da aprobación final polo Parlamento Europeo e o Consello Europeo, a responsabilidade social das empresas pasa de voluntaria a obrigatoria.
Moedas lupa
31/3/2014 MUTUAS
A Dirección Xeral da Competencia da Comisión Europea investigará 100 millóns de euros de presuntas axudas ilegais indirectas do Estado ás mutuas, "unha situación de competencia desleal no sector da prevención de riscos laborais", segundo a denuncia presentada por Martínez-Echevarría Abogados, en representación da Federación ASPA e a Asociación ANEPA.
Rede empresas saudables
28/3/2014 INSHT
O INSHT pon en marcha un procedemento para o recoñecemento de boas prácticas empresariais en promoción da saúde.
Prioridades seguridade e saúde
26/3/2014 EU-OSHA
A Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA) identificou unha serie de áreas prioritarias básicas para a investigación da seguridade e a saúde no traballo (SST) que contribuirán ao logro dos obxectivos de Europa para 2020.
Inspección de Traballo e Seguridade Social
19/3/2014 Inspección de Traballo e Seguridade Social
A Dirección Xeral da Inspección de Traballo e Seguridade Social, fixo públicos os cadros estatísticos (con datos provisionais), correspondentes ás actuacións levadas a cabo polo organismo no pasado ano 2013.
Sentenza
13/3/2014 XESTIÓN PREVENTIVA
O mes pasado, o Tribunal de Apelación rexeitou os recursos presentados por Sellafield e Network Rail contra multas de 700.000 e 500.000 libras, respectivamente. Aínda que as directrices xudiciais recentes sobre os criterios a aplicar facían prever un incremento das sancións, cantidades como as citadas pareceron a algúns observadores claramente esaxeradas.
Mutuas AT e EEPP
10/3/2014 Mutuas
A sentenza, de 4 de marzo do presente 2014, falla estimando que as condutas das mutuas denunciadas no expediente en cuestión constituían un falseamiento da libre competencia por actos desleais. Esta denuncia foi interposta en 2007 por ASPA, Asociación de Servizos de Prevención Alleos, ante a Comisión Nacional de Competencia por considerar que as mutuas poderían seguir un conxunto de condutas restritivas da competencia no mercado dos servizos de prevención de riscos laborais entre o período 2002-2005.
Sistema preventivo en Alemaña
25/2/2014 XESTIÓN PREVENTIVA
Con este documento a OMS inicia o que parece será unha colección dedicada a describir os sistemas preventivos nacionais de distintos países.
OIRA
21/2/2014 XESTIÓN PREVENTIVA
Nos últimos meses implementáronse varias ferramentas na web de OiRA. Con isto, o número total de ferramentas de avaliación interactiva de riscos en liña (OiRA) ascende a 15.
Campaña esvaróns e tropezos
12/2/2014 EU-OSHA
O Comité de Altos Responsables da Inspección de Traballo (CARIT) decidiu levar a cabo durante 2014 unha campaña de prevención de accidentes laborais debido a esvaróns e tropezos sobre un chan plano. Trátase dunha campaña de inspección e información dirixida tanto a empregadores coma a empregados.
Parlamento europeo
6/2/2014 SAÚDE LABORAL
O pasado día 14 de xaneiro, o Parlamento Europeo aprobou unha resolución titulada "Inspeccións laborais efectivas como estratexia para mellorar as condicións de traballo en Europa"
Mutuas AT e EEPP
4/2/2014 Mutuas
O Goberno prepara unha reforma profunda das Mutuas de Accidentes de Traballo e de Enfermidades Profesionais. Preténdese que se adiquen exclusivamente ás súas funcións como entidades colaboradoras da Seguridade Social. Así entre outras cuestións deberán desprenderse e vender a súa actividade privada, que está orientada á prevención de riscos laborais. En principio, estas entidades teñen até o 31 de decembro deste ano para facelo. E no caso de que, no devandito prazo, non vendesen a sociedade, ou a totalidade da súa participación na sociedade na que estean, as empresas correspondentes «entrarán en causa de disolución». Feito que debe ser trasladado ao Ministerio de Emprego e de Seguridade Social en xaneiro do próximo ano, «co acordo de disolución debidamente inscrito no Rexistro Mercantil» e con todos os documentos justificativos da operación que lle requira a Seguridade Social. É máis, o Goberno conta con que a venda das sociedades de prevención lle facilite o cobro da débeda de 40 millóns de euros que manteñen coa Seguridade Social.
A saúde é un dereito
24/1/2014 MUTUAS
Desde 1995 os sucesivos Gobernos españois veñen de aprobar diversas disposicións legais e regulamentarias de cara a facilitar o control, mediante as Mutuas, da asistencia sanitaria da clase traballadora por parte da patronal, conceptuadas estas como asociacións de empresarios que, sen embargo, xestionan recursos públicos. O Anteproxecto, que a CIG rexeita, continúa con este proceso de privatización da xestión da sanidade pública e supón un agravamento moi importante nesta dirección.
Manage stress
24/1/2014 EU-OSHA
O próximo 10 de abril dará comezo a nova campaña da Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo, EU-OSHAS, baixo o lema "Manage stress" (Xestión do estrés), cuxo obxectivo é dar soporte e guiar a traballadores e empregadores no día a día do traballo e como o estrés pode afectarlles de xeito directo. Con esta nova campaña preténdese ofrecer a traballadores e profesionais ferramentas prácticas para a redución do estrés no posto de traballo.
Parte baixa médica
17/1/2014 Saúde laboral
O Ministerio de Emprego remitiu aos axentes sociais o borrador do futuro Real Decreto sobre Incapacidade Temporal (IT), no que se expón substituír o actual sistema de expedición dos partes médicos de confirmación de baixas, de periodicidade semanal, por outro baseado na distinción de catro grupos de procesos, en función da duración prevista, con distinta periodicidade na expedición dos indicados partes.
Saúde 2
15/1/2014 MUTUAS
O texto reforza a capacidade de seguimento das mutuas sobre a Incapacidade Temporal (IT) derivada de continxencias comúns dende o primeiro día da baixa. O anteproxecto recolle tamén o aproveitamento, estimado en 305 millóns de euros, dos recursos asistenciais ociosos das mutuas para que poidan ser usados con carácter preferente polos servizos públicos de saúde
estratexia europea de seguridade e saúde en primavera de 2007-2012
8/1/2014 SAÚDE LABORAL
Bruxelas aprazou a adopción da estratexia de saúde e seguridade europea, que dende 2002 permitiu que os estados membros se movan en igualdade de condicións para protexer aos traballadores. Supoñíase que a nova estratexia europea debía ser aprobada dentro do ano 2012 para o novo período 2013-2020, pero ata agora, gran parte do traballo no ámbito político progresou a cámara lenta.
Inspección Traballo e SS
8/1/2014 ITSS
O Goberno aspira integrar as inspeccións de Traballo e Seguridade Social das comunidades autónomas antes de que conclúa o ano 2014, o que o obrigará a elaborar e aprobar unha nova Lei Ordenadora del Sistema de Inspección de Traballo e Seguridade Social (ITSS).
Informe Anual 2012 Inspección
18/12/2013 INSPECCIÓN DE TRABALLO
A Dirección Xeral da Inspección -Autoridade Central da Inspección de Traballo e Seguridade Social- está obrigada, por razóns legais ou esixencias de xestión, a elaborar tres memorias ou informes. A Dirección Xeral da Inspección -Autoridade Central da Inspección de Traballo e Seguridade Social- está obrigada, por razóns legais ou esixencias de xestión, a elaborar tres memorias ou informes; a regulada nos artigos 20 e 21 do Convenio 81 e artigos 26 e 27 do Convenio 129 da OIT; a establecida nos acordos e programas do Comité de Altos Responsables da Inspección (SLIC) da Unión Europea, e a correspondente ao Plan Integrado de actuación aprobado pola Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Laborais.
28 de abril 2013
12/12/2013 SAÚDE LABORAL
Os efectos da crise e da nova lexislación aplicada ás empresas de prevención de riscos laborais fixeron estragos no sector.
Comisión europea
10/12/2013 RSE
A pasada primavera, a Comisión Europea puxo en marcha o proceso para introducir novas regras sobre responsabilidade social empresarial (RSE) para ampliar as obrigas das empresas de facer pública información non financeira, como as súas políticas sobre diversidade e as políticas ambientais e explicar por que non progresaron nestas áreas, se ese fose o caso. Segundo a Comisión, menos do 10 % das maiores empresas da UE producen periodicamente informes de sustentabilidade.
Excedentes mutuas
9/12/2013 MUTUAS
O Goberno aprobou un borrador do anteproxecto de Lei de Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais, coa intención de cambiar a súa regulación de forma que se esclareza máis a súa natureza privada (aínda que non teñan ánimo de lucro) e se fixen con maior claridade os termos da súa colaboración coa Seguridade Social.
Historias clínicas
25/11/2013 MUTUAS
No último borrador do RD que regula a xestión e o control dos procesos de incapacidade temporal, as mutuas perden o control, que mantén a inspección.
OHSAS 18001
20/11/2013 XESTIÓN PREVENTIVA
A finais de outubro de 2013, a Organización Internacional de Normalización (ISO) decidiu seguir adiante co desenvolvemento dunha norma ISO que substituíse a OHSAS 18001 nos próximos tres anos.
Traballando xuntos OSHA
14/11/2013 EU-OSHA
A Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA) clausura a súa campaña "Traballando xuntos para a prevención de riscos"
Bola demolición
13/11/2013 SAÚDE LABORAL
Esther McVey, a nova ministra de Emprego británica (equivalente a unha Secretaría de Estado en España) viu como as competencias saúde e seguridade eran eliminadas do seu cargo cando se soubo que fora directora dunha empresa de demolición que fora sancionada por incumprimentos graves nesta materia.
Informe sobre o estado da seguridade e saúde 2012
12/11/2013 INSHT
O INSHT coa edición do "Informe sobre o Estado da Seguridade e a Saúde no Traballo de 2012" continua a tarefa iniciada en 2007 de recompilar as máis relevantes actividades desenvolvidas durante o ano polas Institucións Públicas que integran o Sistema Nacional de Prevención, isto é, a Inspección de Traballo e Seguridade Social, a Fiscalía Especializada, as Comunidades Autónomas, a Fundación para a Prevención de Riscos Laborais, a Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo e o Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo. Así mesmo, detállanse as máis importantes novidades normativas e os avances na regulación a través dos convenios colectivos da materia de seguridade e saúde no traballo.
Traballando xuntos OSHA
6/11/2013 EU-OSHA
A Semana Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo é o maior evento de sensibilización deste tipo, dedicado a mellorar a seguridade e a saúde dos postos de traballo en Europa.
BOE
8/10/2013 XESTIÓN PREVENTIVA
A Lei 14/2013, do 27 de setembro, de apoio aos emprendedores e a súa internacionalización, publicada no BOE o pasado 28 de setembro inclúe un artigo sobre prevención de riscos laborais no que se amplían os supostos en que as PEME poderán asumir directamente a prevención, en caso de empresarios cun único centro de traballo e ata vinte e cinco traballadores.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais