Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Imaxen da Axencia Europea
12/6/2014 Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo
Na conferencia bianual da Asociación Internacional da Inspección de Traballo celebrada en Xenebra, a directora da EU-OSHA pronunciou un discurso de apertura no que se referiu aos desafíos e as oportunidades da Inspección de Traballo. Unha das cuestións fundamentais é a crecente diversificación da man de obra e as repercusións que isto leva para a seguridade e a saúde no traballo (SST), especialmente no caso das mulleres traballadoras.
Comisión europea
9/6/2014 Comisión Europea
Co fin de protexer mellor aos traballadores máis de 217 millóns na UE de accidentes de traballo e as enfermidades, a Comisión Europea presentou o pasado día 6 de xuño un novo Marco Estratéxico para a Saúde e Seguridade no Traballo 2014-2020, que identifica os principais desafíos e obxectivos estratéxicos para a saúde e seguridade no traballo, presenta accións clave e identifica os instrumentos para facer fronte a estes. Segundo a Comisión Europea, este novo marco ten como obxectivo garantir que a UE segue desempeñando un papel protagónico na promoción dos altos estándares para as condicións de traballo dentro de Europa e a nivel internacional, en consonancia coa estratexia Europa 2020.
Mutuas AT e EEPP
5/6/2014 MUTUAS
O Plan Xeral de Actividades Preventivas da Seguridade Social a executar polas mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais dará de novo prioridade este ano ás empresas de ata 50 traballadores que operan naqueles sectores de actividade con máis sinistros graves e mortais, entre os que se encontran as actividades de construción especializada, a construción de edificios, a agricultura, o transporte terrestre e por canalización e o comercio almacenista.
Imaxen da Axencia Europea
23/5/2014 SAÚDE LABORAL
Un informe da EU-OSHA recolle e analiza unha serie de estudos nos que se avalían os custos da deficiencia ou a falta de sistemas de seguridade e saúde no traballo.
Traballador tellado
23/5/2014 SAÚDE LABORAL
A grave caída que sufriu en setembro de 2007 un operario dunha empresa de metalurxia durante os traballos de reforma dunha nave do polígono de Sabón chega a finais deste mes aos xulgados e pode custar ao administrador da compañía ata dous anos e medio de cárcere e o pagamento dunha indemnización de 230.000 euros.
Excedentes mutuas
20/5/2014 Mutuas
O Plan Nacional de Reformas 2014 remitido a Bruxelas presume do aforro que suporá, segundo os cálculos gobernamentais, a reforma da Administración pública. O Executivo estima que se aforrará 13.569 millóns no período 2013-2015, o que supón ao redor de 7.129 millóns derivados da posta en marcha da polémica lei de racionalización e sustentabilidade da Administración local (recorrida no Tribunal Constitucional pola oposición e varias comunidades) e outros 6.440 procedentes de distintas actuacións da Comisión para a reforma da Administración Pública (CORA).
Comisión europea
5/5/2014 Xestión preventiva
O European Trade Union Institute - ETUI (Centro independiente de investigación y de formación de la Confederación europea de los sindicatos) está decididamente en contra do programa REFIT da Comisión Europea, que considera un atentado extremadamente perigoso para os dereitos dos traballadores, en particular respecto da seguridade e a saúde.
Saúde 2
28/4/2014 MUTUAS
Entre os plans do Ministerio de Emprego sempre estivo aprobar na primeira metade de 2014 a nova regulación das Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais, que son entidades colaboradoras da Seguridade Social que xestionan xa as baixas laborais de preto do 90% dos traballadores.
Prevención 10 e 25
28/4/2014 xestión preventiva
A Seguridade Social encomendou ao Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (INSHT) a xestión en 2014 dos seus servizos 'Prevención10.es' e 'Prevención25.es', cos que se pretende axudar as empresas de ata 10 e de ata 25 traballadores, respectivamente, no cumprimento das súas obrigas en prevención de riscos laborais.
Traballador
22/4/2014 Xestión preventiva
O Ministerio de Facenda confirmou que prepara un Real Decreto de modificación da normativa sobre prevención de riscos laborais, que terá como consecuencia unha redución dos delegados sindicais destinados a estas tarefas no seo da Administración Xeral do Estado (AGE). Segundo indicaron fontes do departamento que dirixe Cristóbal Montoro, esta decisión tómase ante a necesidade de adaptar a normativa relativa á prevención de riscos laborais á realidade da AGE e de levar a cabo unha "racionalización dos comités de seguridade e saúde" neste ámbito.
Manage stress
16/4/2014 Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo
A Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo inaugurou a nova Campaña Europea bienal 2014-2015 sobre riscos psicosociais baixo a lema Traballos saudables "Xestionemos o estrés". Esta Campaña oriéntase a sensibilizar sobre o crecente problema dos riscos psicosociais e impulsar a xestión dos devanditos riscos nas empresas mediante instrumentos prácticos.
Sentenza Audiencia Nacional
4/4/2014 INSS
"Non é admisible que o resultado do control dos procesos de incapacidade temporal se condicione polo cumprimento duns obxectivos que dan dereito a percibir un complemento de produtividade", con esta argumentación a Audiencia Nacional, a través dunha sentenza ditada o pasado 18 de decembro, pon fin aos incentivos económicos que dende 2011 poderían cobrar os Inspectores do INSS en función do número de altas médicas que tramitasen.
Comisión europea
3/4/2014 RSE
Só unha de cada sete grandes empresas -ao redor de 6.000 sociedades cotizadas- deberá informar sobre as súas políticas en materia de diversidade, cuestións sociais e corrupción, así como dos riscos que supoñen as súas políticas para os dereitos humanos dos traballadores e para o medio, mesmo a través das súas cadeas de subministración, segundo a proposta da Comisión Europea sobre a que o Parlamento e o Consello xa lograron un acordo de principio. Á espera da aprobación final polo Parlamento Europeo e o Consello Europeo, a responsabilidade social das empresas pasa de voluntaria a obrigatoria.
Moedas lupa
31/3/2014 MUTUAS
A Dirección Xeral da Competencia da Comisión Europea investigará 100 millóns de euros de presuntas axudas ilegais indirectas do Estado ás mutuas, "unha situación de competencia desleal no sector da prevención de riscos laborais", segundo a denuncia presentada por Martínez-Echevarría Abogados, en representación da Federación ASPA e a Asociación ANEPA.
Rede empresas saudables
28/3/2014 INSHT
O INSHT pon en marcha un procedemento para o recoñecemento de boas prácticas empresariais en promoción da saúde.
Prioridades seguridade e saúde
26/3/2014 EU-OSHA
A Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA) identificou unha serie de áreas prioritarias básicas para a investigación da seguridade e a saúde no traballo (SST) que contribuirán ao logro dos obxectivos de Europa para 2020.
Inspección de Traballo e Seguridade Social
19/3/2014 Inspección de Traballo e Seguridade Social
A Dirección Xeral da Inspección de Traballo e Seguridade Social, fixo públicos os cadros estatísticos (con datos provisionais), correspondentes ás actuacións levadas a cabo polo organismo no pasado ano 2013.
Sentenza
13/3/2014 XESTIÓN PREVENTIVA
O mes pasado, o Tribunal de Apelación rexeitou os recursos presentados por Sellafield e Network Rail contra multas de 700.000 e 500.000 libras, respectivamente. Aínda que as directrices xudiciais recentes sobre os criterios a aplicar facían prever un incremento das sancións, cantidades como as citadas pareceron a algúns observadores claramente esaxeradas.
Mutuas AT e EEPP
10/3/2014 Mutuas
A sentenza, de 4 de marzo do presente 2014, falla estimando que as condutas das mutuas denunciadas no expediente en cuestión constituían un falseamiento da libre competencia por actos desleais. Esta denuncia foi interposta en 2007 por ASPA, Asociación de Servizos de Prevención Alleos, ante a Comisión Nacional de Competencia por considerar que as mutuas poderían seguir un conxunto de condutas restritivas da competencia no mercado dos servizos de prevención de riscos laborais entre o período 2002-2005.
Sistema preventivo en Alemaña
25/2/2014 XESTIÓN PREVENTIVA
Con este documento a OMS inicia o que parece será unha colección dedicada a describir os sistemas preventivos nacionais de distintos países.
OIRA
21/2/2014 XESTIÓN PREVENTIVA
Nos últimos meses implementáronse varias ferramentas na web de OiRA. Con isto, o número total de ferramentas de avaliación interactiva de riscos en liña (OiRA) ascende a 15.
Campaña esvaróns e tropezos
12/2/2014 EU-OSHA
O Comité de Altos Responsables da Inspección de Traballo (CARIT) decidiu levar a cabo durante 2014 unha campaña de prevención de accidentes laborais debido a esvaróns e tropezos sobre un chan plano. Trátase dunha campaña de inspección e información dirixida tanto a empregadores coma a empregados.
Parlamento europeo
6/2/2014 SAÚDE LABORAL
O pasado día 14 de xaneiro, o Parlamento Europeo aprobou unha resolución titulada "Inspeccións laborais efectivas como estratexia para mellorar as condicións de traballo en Europa"
Mutuas AT e EEPP
4/2/2014 Mutuas
O Goberno prepara unha reforma profunda das Mutuas de Accidentes de Traballo e de Enfermidades Profesionais. Preténdese que se adiquen exclusivamente ás súas funcións como entidades colaboradoras da Seguridade Social. Así entre outras cuestións deberán desprenderse e vender a súa actividade privada, que está orientada á prevención de riscos laborais. En principio, estas entidades teñen até o 31 de decembro deste ano para facelo. E no caso de que, no devandito prazo, non vendesen a sociedade, ou a totalidade da súa participación na sociedade na que estean, as empresas correspondentes «entrarán en causa de disolución». Feito que debe ser trasladado ao Ministerio de Emprego e de Seguridade Social en xaneiro do próximo ano, «co acordo de disolución debidamente inscrito no Rexistro Mercantil» e con todos os documentos justificativos da operación que lle requira a Seguridade Social. É máis, o Goberno conta con que a venda das sociedades de prevención lle facilite o cobro da débeda de 40 millóns de euros que manteñen coa Seguridade Social.
A saúde é un dereito
24/1/2014 MUTUAS
Desde 1995 os sucesivos Gobernos españois veñen de aprobar diversas disposicións legais e regulamentarias de cara a facilitar o control, mediante as Mutuas, da asistencia sanitaria da clase traballadora por parte da patronal, conceptuadas estas como asociacións de empresarios que, sen embargo, xestionan recursos públicos. O Anteproxecto, que a CIG rexeita, continúa con este proceso de privatización da xestión da sanidade pública e supón un agravamento moi importante nesta dirección.
Manage stress
24/1/2014 EU-OSHA
O próximo 10 de abril dará comezo a nova campaña da Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo, EU-OSHAS, baixo o lema "Manage stress" (Xestión do estrés), cuxo obxectivo é dar soporte e guiar a traballadores e empregadores no día a día do traballo e como o estrés pode afectarlles de xeito directo. Con esta nova campaña preténdese ofrecer a traballadores e profesionais ferramentas prácticas para a redución do estrés no posto de traballo.
Parte baixa médica
17/1/2014 Saúde laboral
O Ministerio de Emprego remitiu aos axentes sociais o borrador do futuro Real Decreto sobre Incapacidade Temporal (IT), no que se expón substituír o actual sistema de expedición dos partes médicos de confirmación de baixas, de periodicidade semanal, por outro baseado na distinción de catro grupos de procesos, en función da duración prevista, con distinta periodicidade na expedición dos indicados partes.
Saúde 2
15/1/2014 MUTUAS
O texto reforza a capacidade de seguimento das mutuas sobre a Incapacidade Temporal (IT) derivada de continxencias comúns dende o primeiro día da baixa. O anteproxecto recolle tamén o aproveitamento, estimado en 305 millóns de euros, dos recursos asistenciais ociosos das mutuas para que poidan ser usados con carácter preferente polos servizos públicos de saúde
estratexia europea de seguridade e saúde en primavera de 2007-2012
8/1/2014 SAÚDE LABORAL
Bruxelas aprazou a adopción da estratexia de saúde e seguridade europea, que dende 2002 permitiu que os estados membros se movan en igualdade de condicións para protexer aos traballadores. Supoñíase que a nova estratexia europea debía ser aprobada dentro do ano 2012 para o novo período 2013-2020, pero ata agora, gran parte do traballo no ámbito político progresou a cámara lenta.
Inspección Traballo e SS
8/1/2014 ITSS
O Goberno aspira integrar as inspeccións de Traballo e Seguridade Social das comunidades autónomas antes de que conclúa o ano 2014, o que o obrigará a elaborar e aprobar unha nova Lei Ordenadora del Sistema de Inspección de Traballo e Seguridade Social (ITSS).
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais